EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1898

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1898 z dne 20. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo števila in naslovov spremenljivk za področje statistike uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij za referenčno leto 2022 (Besedilo velja za EGP)

C/2021/5263

OJ L 387, 3.11.2021, p. 58–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1898/oj

3.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 387/58


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1898

z dne 20. julija 2021

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo števila in naslovov spremenljivk za področje statistike uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij za referenčno leto 2022

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. oktobra 2019 o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, spremembi uredb (ES) št. 808/2004, (ES) št. 452/2008 in (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za kritje potreb po statističnih podatkih za ustrezne podrobne vsebine iz Priloge I k Uredbi (EU) 2019/1700 bi morala Komisija določiti število in naslove spremenljivk za podatkovni niz na področju uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij za referenčno leto 2022.

(2)

Število spremenljivk, ki jih je treba zbrati v skladu s to uredbo, ne sme za več kot 5 % presegati števila spremenljivk, zbranih za področje uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij v obdobju, ko je Uredba (EU) 2019/1700 začela veljati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Število in naslovi spremenljivk za področje uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij za referenčno leto 2022 so določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 261 I, 14.10.2019, str. 1.


PRILOGA

Število in naslovi spremenljivk za področje uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij za referenčno leto 2022

Tema

Podrobna tema

Oznaka spremenljivke

Naslov spremenljivke / opis spremenljivke

01. Tehnične postavke – 15 obveznih tehničnih spremenljivk,

– 2 neobvezni tehnični spremenljivki

Informacije o zbiranju podatkov

REFYEAR

Leto raziskovanja

Informacije o zbiranju podatkov

INTDATE

Referenčni datum – datum prvega anketiranja

Informacije o zbiranju podatkov

STRATUM_ID

Stratum

Informacije o zbiranju podatkov

PSU

Vzorčna enota prve stopnje

Identifikacija

HH_ID

ID gospodinjstva

Identifikacija

IND_ID

ID osebe

Identifikacija

HH_REF_ID

ID gospodinjstva, ki mu pripada posameznik

Uteži

HH_WGHT

Utež gospodinjstva

Uteži

IND_WGHT

Utež posameznika

Značilnosti anketiranja

TIME

Trajanje ankete

Značilnosti anketiranja

INT_TYPE

Vrsta anketiranja

Lokalizacija

COUNTRY

Država prebivališča

Lokalizacija

GEO_NUTS1

Regija prebivališča

Lokalizacija

GEO_NUTS2

(neobvezno)

Regija prebivališča (neobvezno)

Lokalizacija

GEO_NUTS3

(neobvezno)

Regija prebivališča

(neobvezno)

Lokalizacija

DEG_URBA

Stopnja urbanizacije

Lokalizacija

GEO_DEV

Geografska lokacija

02. Značilnosti oseb in gospodinjstev

– 7 zbranih spremenljivk

– 1 izpeljana spremenljivka, – 7 neobveznih spremenljivk

Demografija

SEX

Spol

Demografija

YEARBIR

Leto rojstva

Demografija

PASSBIR

Ali je oseba letos že imela rojstni dan?

Demografija

AGE

Dopolnjena starost v letih

Državljanstvo in migrantsko ozadje

CITIZENSHIP

Država glavnega državljanstva

Državljanstvo in migrantsko ozadje

CNTRYB

Država rojstva

Sestava gospodinjstva

HH_POP

Velikost gospodinjstva (število članov gospodinjstva)

Sestava gospodinjstva

HH_POP_16_24 (neobvezno)

Število članov gospodinjstva, starih od 16 do 24 let (neobvezno)

Sestava gospodinjstva

HH_POP_16_24S (neobvezno)

Število študentov v gospodinjstvu, starih od 16 do 24 let

(neobvezno)

Sestava gospodinjstva

HH_POP_25_64 (neobvezno)

Število članov gospodinjstva, starih od 25 do 64 let (neobvezno)

Sestava gospodinjstva

HH_POP_65_MAX (neobvezno)

Število članov gospodinjstva, starih 65 let ali več (neobvezno)

Sestava gospodinjstva

HH_CHILD

Število otrok, mlajših od 16 let

Sestava gospodinjstva

HH_CHILD_14_15

(neobvezno)

Število otrok, starih od 14 do 15 let

(neobvezno)

Sestava gospodinjstva

HH_CHILD_5_13

(neobvezno)

Število otrok, starih od 5 do 13 let (neobvezno)

Sestava gospodinjstva

HH_CHILD_LE_4

(neobvezno)

Število otrok, starih 4 leta ali manj (neobvezno)

03. Udeležba na trgu dela

– 5 zbranih spremenljivk

– 3 neobvezne spremenljivke

Status glavne aktivnosti (samoopredelitev)

MAINSTAT

Status glavne aktivnosti (samoopredelitev)

Osnovne značilnosti delovnega mesta

STAPRO

Zaposlitveni status v okviru glavne zaposlitve

Osnovne značilnosti delovnega mesta

NACE1D

(neobvezno)

Gospodarska dejavnost lokalne enote v okviru glavne zaposlitve

(neobvezno)

Osnovne značilnosti delovnega mesta

ISCO2D

Poklic v okviru glavne zaposlitve

Osnovne značilnosti delovnega mesta

OCC_ICT

Strokovnjak ali nestrokovnjak za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

Osnovne značilnosti delovnega mesta

OCC_MAN

Delavci, ki opravlja fizična dela ali delavec, ki ne opravlja fizičnih del

Osnovne značilnosti delovnega mesta

EMPST_WKT

(neobvezno)

Glavna zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom (samoopredelitev)

(neobvezno)

Trajanje pogodbe

EMPST_CONTR

(neobvezno)

Stalnost glavne zaposlitve

(neobvezno)

04. Izobrazba in izobrazbeno ozadje

– 1 zbrana spremenljivka,

– 1 izpeljana spremenljivka

Stopnja izobrazbe

ISCEDD

Dosežena stopnja izobrazbe (najvišja stopnja uspešno zaključene izobrazbe)

Stopnja izobrazbe

ISCED

Stopnja izobrazbe agregirano

5. Zdravje: status in invalidnost/zmanjšana zmožnost, razpoložljivost, uporaba in dostop do zdravstvenega varstva in determinante zdravja

– 1 zbrana spremenljivka

Elementi evropskega osnovnega zdravstvenega modula

GALI

Omejitev dejavnosti zaradi zdravstvenih težav

06. Dohodek, potrošnja in elementi premoženja, vključno z dolgovi

– 1 zbrana spremenljivka

Skupni mesečni dohodek gospodinjstva

HH_IQ5

Skupni povprečni neto tekoči mesečni dohodek

07. Udeležba v informacijski družbi

– 119 zbranih spremenljivk,

– 3 izpeljane spremenljivke,

– 14 neobveznih spremenljivk

Dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij

IACC

Dostop gospodinjstva do interneta doma (prek katere koli naprave)

Uporaba in pogostost uporabe IKT

IU

Zadnja uporaba interneta na kateri koli lokaciji, prek katere koli naprave

Uporaba in pogostost uporabe IKT

IFUS

Povprečna pogostost uporabe interneta v zadnjih 3 mesecih

Spletne dejavnosti

IUEM

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebne namene za pošiljanje ali prejemanje e-pošte

Spletne dejavnosti

IUPH1

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebne namene za klice (vključno z video klici) prek interneta

Spletne dejavnosti

IUSNET

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebne namene za sodelovanje v družabnih omrežjih (ustvarjanje uporabniškega profila, objava sporočil ali drugih prispevkov)

Spletne dejavnosti

IUCHAT1

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebne namene za takojšnje sporočanje (izmenjavo sporočil)

Spletne dejavnosti

IUIF

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebne namene za iskanje informacij o blagu ali storitvah

Spletne dejavnosti

IUNW1

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebne namene za branje spletnih novic, časopisov ali revij

Spletne dejavnosti

IUPOL2

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebne namene za objavo mnenj o državljanskih ali političnih vprašanjih na spletnih mestih ali družbenih medijih

Spletne dejavnosti

IUVOTE

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebne namene za sodelovanje v spletnih posvetovanjih ali glasovanje v zvezi z opredelitvijo državljanskih ali političnih vprašanj (npr. urbanistično načrtovanje, podpis peticije)

Spletne dejavnosti

IUMUSS1

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebni namen za poslušanje glasbe (npr. spletni radio, pretakanje glasbe) ali prenos glasbe

Spletne dejavnosti

IUSTV

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebni namen za gledanje internetne televizije (v živo ali s časovnim zamikom) televizijskih hiš (npr. [nacionalni primeri])

Spletne dejavnosti

IUVOD

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebni namen za gledanje videa na zahtevo pri ponudnikih komercialnih storitev

Spletne dejavnosti

IUVSS

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebni namen za gledanje video vsebin pri ponudnikih storitev izmenjave vsebin

Spletne dejavnosti

IUPDG

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebni namen za igranje ali prenašanje iger

Spletne dejavnosti

IUPCAST

(neobvezno)

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebni namen za poslušanje ali prenašanje podkastov

(neobvezno)

Spletne dejavnosti

IHIF

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebne namene za iskanje informacij v zvezi z zdravjem (npr. o poškodbah, boleznih, prehrani, izboljšanju zdravja)

Spletne dejavnosti

IUMAPP

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebni namen za naročanje pri zdravniku prek spletnega mesta ali aplikacije (npr. spletnega mesta bolnišnice ali zdravstvenega doma)

Spletne dejavnosti

IUAPR

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebni namen za dostopanje do osebne zdravstvene dokumentacije prek spleta

Spletne dejavnosti

IUOHC

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebni namen za uporabo drugih zdravstvenih storitev prek spletnega mesta ali aplikacije namesto obiska bolnišnice ali zdravnika (npr. s pridobitvijo recepta ali posvetom prek spleta)

Spletne dejavnosti

IUSELL

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebne namene za prodajo blaga ali storitev prek spletnega mesta ali aplikacije

Spletne dejavnosti

IUBK

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za zasebni namen za spletno bančništvo (vključno z mobilnim)

Spletne dejavnosti

IUOLC

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za učne dejavnosti v izobraževalne, poklicne ali zasebne namene, in sicer udeležbo na spletnem tečaju

Spletne dejavnosti

IUOLM

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za učne dejavnosti v izobraževalne, poklicne ali zasebne namene, in sicer z uporabo spletnega gradiva (na primer video navodil, spletnega seminarja, elektronskih učbenikov, aplikacij ali platform za učenje), ne pa z udeležbo na celotnem tečaju

Spletne dejavnosti

IUOCIS1

Uporaba interneta v zadnjih 3 mesecih za učne dejavnosti v izobraževalne, poklicne ali zasebne namene, in sicer s komuniciranjem z učitelji ali učenci prek avdio ali video spletnih orodij

Spletne dejavnosti

IUOFE

Učne dejavnosti, pri katerih je sodeloval anketiranec v zadnjih 3 mesecih za formalno izobrazbo (npr. šolo ali univerzo)

Spletne dejavnosti

IUOW

Učne dejavnosti, pri katerih je sodeloval anketiranec v zadnjih 3 mesecih za poklicne namene / namene, povezane z delom

Spletne dejavnosti

IUOPP

Učne dejavnosti, pri katerih je sodeloval respondent v zadnjih 3 mesecih za zasebni namen

Interakcija z javnimi organi

IGOVIP

Dejavnosti prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb za zasebni namen v zadnjih 12 mesecih, pri katerih je respondent dostopal do informacij o sebi, ki jih hranijo javni organi ali javne službe

Interakcija z javnimi organi

IGOVIDB

Dejavnosti prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb za zasebni namen v zadnjih 12 mesecih, pri katerih je respondent dostopal do informacij iz javnih podatkovnih zbirk ali registrov (kot so informacije o razpoložljivosti knjig v javnih knjižnicah, katastrski registri, poslovni registri)

Interakcija z javnimi organi

IGOV12IF

Dejavnosti prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb za zasebni namen v zadnjih 12 mesecih, pri katerih je anketiranec pridobil informacije (npr. o storitvah, ugodnostih, pravicah, predpisih, odpiralnem času)

Interakcija z javnimi organi

IGOVIX

Respondent ni dostopal do osebnih evidenc ali podatkovnih zbirk niti ni pridobil nobenih informacij prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb za zasebni namen v zadnjih 12 mesecih

Interakcija z javnimi organi

IGOV12FM

Prenos/tiskanje uradnih obrazcev s strani respondenta s spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb za zasebni namen v zadnjih 12 mesecih

Interakcija z javnimi organi

IGOVAPR

Naročilo na sestanek ali rezervacija s strani respondenta prek spletnega mesta ali aplikacije pri javnih organih ali javnih službah (na primer rezervacija knjige v javni knjižnici, naročilo na sestanek pri državnem uslužbencu ali državnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti) za zasebni namen v zadnjih 12 mesecih

Interakcija z javnimi organi

IGOVPOST

(neobvezno)

Prejem s strani respondenta katerega koli uradnega sporočila ali dokumenta, ki so ga poslali javni organi na račun respondenta prek spletnega mesta ali aplikacije (ime službe, če obstaja v državi) javnih organov ali služb (kot so obvestila o globah ali računih, dopisi; vročanje sodnih pozivov, sodnih pisanj, [nacionalni primeri]), za zasebni namen v zadnjih 12 mesecih? Izključena bi morala biti uporaba informativnih sporočil ali obvestil na podlagi elektronske pošte ali sporočil SMS. (neobvezno)

Interakcija z javnimi organi

IGOVTAX1

Oddaja respondentove davčne napovedi prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebni namen v zadnjih 12 mesecih

Interakcija z javnimi organi

IGOVODC

Dejavnosti prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb za zasebni namen v zadnjih 12 mesecih, pri katerih je respondent zaprosil za uradne dokumente ali potrdila (npr. o diplomi, rojstvu, zakonski zvezi, razvezi, smrti, prebivališču, kazenski evidenci, [nacionalni primeri])

Interakcija z javnimi organi

IGOVBE

Dejavnosti prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb za zasebni namen v zadnjih 12 mesecih, pri katerih je respondent zaprosil za ugodnosti ali uveljavljanje pravic (npr. pokojnino, nadomestilo za brezposelnost, otroški dodatek, vpis v šole, na univerzo, [nacionalni primeri])

Interakcija z javnimi organi

IGOVRCC

Dejavnosti prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb za zasebni namen v zadnjih 12 mesecih, pri katerih je respondent vložil druge zahtevke ali pritožbe (npr. prijava tatvine na policiji, vložitev pravne pritožbe, prošnja za pravno pomoč, sprožitev postopka v civilnih zadevah pred sodiščem, [nacionalni primeri])

Interakcija z javnimi organi

IRGOVNN

Razlogi nezaprosila za katere koli uradne dokumente ali za nevložitev zahtevkov prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb v zadnjih 12 mesecih – respondentu ni bilo treba zaprositi za noben dokument ali vložiti nobenega zahtevka

Interakcija z javnimi organi

IRGOVLS

Razlogi nezaprosila za katere koli uradne dokumente ali za nevložitev zahtevkov prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb v zadnjih 12 mesecih – pomanjkanje znanj ali spretnosti (npr. respondent ni vedel, kako uporabljati spletno mesto ali aplikacijo ali pa je bila uporaba prezapletena)

Interakcija z javnimi organi

IRGOVSEC

Razlogi nezaprosila za katere koli uradne dokumente ali za nevložitev zahtevkov prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb v zadnjih 12 mesecih – pomisleki glede varnosti osebnih podatkov ali nepripravljenost opraviti plačilo prek spleta (goljufije z bančnimi karticami)

Interakcija z javnimi organi

IRGOVEID

(neobvezno)

Razlogi nezaprosila za katere koli uradne dokumente ali za nevložitev zahtevkov prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb v zadnjih 12 mesecih – ni elektronskega podpisa, aktivirane elektronske identifikacije (eID) ali katerega koli drugega orodja za uporabo elektronske identifikacije (ki se zahteva za uporabo storitev) [nacionalni primeri] (neobvezno)

Interakcija z javnimi organi

IRGOVOP

Razlogi nezaprosila za katere koli uradne dokumente ali za nevložitev zahtevkov prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb v zadnjih 12 mesecih – v imenu respondenta je to storila druga oseba (npr. svetovalec, sorodnik)

Interakcija z javnimi organi

IRGOVOTH

Razlogi nezaprosila za katere koli uradne dokumente ali za nevložitev zahtevkov prek spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb v zadnjih 12 mesecih – drug razlog

Interakcija z javnimi organi

IGOVANYS

Respondent je imel interakcijo z javnimi organi

Interakcija z javnimi organi

IIGOVDU

Težave pri uporabi spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali služb v zadnjih 12 mesecih –

spletno mesto ali aplikacijo je bilo težavno uporabljati (npr. ni bilo uporabnikom prijazno, besedilo ni bilo jasno, postopek ni bil dobro pojasnjen)

Interakcija z javnimi organi

IIGOVTP

Težave pri uporabi spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali služb v zadnjih 12 mesecih –

tehnične težave pri uporabi spletnega mesta ali aplikacije (npr. dolgotrajno nalaganje, nedelujoče spletno mesto)

Interakcija z javnimi organi

IIGOVEID

(neobvezno)

Težave pri uporabi spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali služb v zadnjih 12 mesecih

– težave pri uporabi elektronskega podpisa ali elektronske identifikacije (eID) (neobvezno)

Interakcija z javnimi organi

IIGOVPAY

(neobvezno)

Težave pri uporabi spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb v zadnjih 12 mesecih – respondent ni mogel opraviti plačila prek spletnega mesta ali aplikacije (npr. ker ni imel dostopa do zahtevanih plačilnih metod) (neobvezno)

Interakcija z javnimi organi

IIGOVMOB

Težave pri uporabi spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb v zadnjih 12 mesecih – respondent ni mogel dostopati do storitve na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku (npr. zaradi nezdružljive različice naprave ali nerazpoložljivih aplikacij)

Interakcija z javnimi organi

IIGOVOTH

Težave pri uporabi spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb v zadnjih 12 mesecih –

druge težave

Interakcija z javnimi organi

IIGOVX

Respondent ni imel nobenih težav pri uporabi spletnega mesta ali aplikacije javnih organov ali javnih služb v zadnjih 12 mesecih

e-trgovanje

IBUY

Zadnji nakup ali naročilo blaga ali storitev prek interneta za zasebno uporabo

e-trgovanje

BCLOT1

Uporaba interneta za nakup oblačil (vključno s športnimi oblačili), čevljev ali dodatkov (npr. torb, nakita) od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BSPG

Uporaba interneta za nakup športnih izdelkov (razen športnih oblačil) od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BCG

Uporaba interneta za nakup otroških igrač ali izdelkov za nego otrok (npr. plenic, stekleničk, otroških vozičkov) prek spletnega mesta ali aplikacije od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BFURN1

Uporaba interneta za nakup pohištva, opreme za dom (npr. preprog ali zaves) ali izdelkov za vrtnarjenje (npr. orodja, rastlin) od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BMUSG

Uporaba interneta za nakup glasbe na CD-jih, vinilnih ploščah itd. od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BFLMG

Uporaba interneta za nakup filmov ali serij na DVD-jih, diskih Blu-ray itd. od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BBOOKNLG

Uporaba interneta za nakup tiskanih knjig, revij ali časopisov od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BHARD1

Uporaba interneta za nakup računalnikov, tabličnih računalnikov, mobilnih telefonov ali dodatkov od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BEEQU1

Uporaba interneta za nakup potrošniške elektronike (npr. televizijskih sprejemnikov, stereo naprav, kamer, zvočnih palic ali pametnih zvočnikov, virtualnih pomočnikov) ali gospodinjskih aparatov (npr. pralnih strojev) od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BMED1

Uporaba interneta za nakup zdravil ali prehranskih dopolnil, na primer vitaminov (razen spletnega obnavljanja receptov), od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BFDR

Uporaba interneta za nakup dostave iz restavracij, verig s hitro prehrano, storitvijo cateringa od podjetij ali fizičnih oseb prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BFDS

Uporaba interneta za nakup hrane ali pijače iz trgovin ali od ponudnikov kompletov za pripravo obrokov od podjetij ali fizičnih oseb za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BCBW

Uporaba interneta za nakup kozmetičnih izdelkov, lepotilnih izdelkov ali izdelkov za dobro počutje od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BCPH

Uporaba interneta za nakup čistil ali izdelkov za osebno higieno (npr. zobnih ščetk, robcev, detergentov za pranje, krp za čiščenje) od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BBMC

Uporaba interneta za nakup koles, mopedov, avtomobilov ali drugih vozil ali njihovih rezervnih delov od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BOPG

Uporaba interneta za nakup drugega fizičnega blaga od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BPG_ANY

Uporaba interneta za nakup katerega koli naštetega fizičnega blaga od podjetij ali fizičnih oseb (vključno z rabljenim blagom) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BPG_DOM

Uporaba interneta za nakup blaga od nacionalnih prodajalcev (od podjetij ali fizičnih oseb) prek spletnega mesta ali aplikacije v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BPG_EU

Uporaba interneta za nakup blaga od prodajalcev iz drugih držav EU (od podjetij ali fizičnih oseb) prek spletnega mesta ali aplikacije v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BPG_WRLD

Uporaba interneta za nakup blaga od prodajalcev iz ostalega sveta (od podjetij ali fizičnih oseb) prek spletnega mesta ali aplikacije uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BPG_UNK

Uporaba interneta za nakup blaga od prodajalcev (od podjetij ali fizičnih oseb), katerih država izvora ni znana, prek spletnega mesta ali aplikacije v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BPG_PP

Blago, kupljeno od fizičnih oseb prek spletnega mesta ali aplikacije

e-trgovanje

BMUSS

Uporaba interneta za nakup glasbe ali naročanje nanjo v obliki pretočnega predvajanja ali prenosa prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BFLMS

Uporaba interneta za nakup filmov ali serij ali naročanje nanje v obliki pretočnega predvajanja ali prenosa prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BBOOKNLS

Uporaba interneta za nakup e-knjig, spletnih revij ali spletnih časopisov ali naročanje nanje prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BGAMES

Uporaba interneta za nakup iger na spletu ali v obliki prenosov za pametne telefone, tablične računalnike, računalnike ali konzole ali naročanje nanje prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BSOFTS

Uporaba interneta za nakup računalniške programske opreme ali druge programske opreme v obliki prenosov, vključno s posodobitvami, ali naročanje nanje prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BHLFTS

Uporaba interneta za nakup aplikacij, povezanih z zdravjem ali telesno pripravljenostjo (razen brezplačnih aplikacij) ali naročanje nanje prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BAPP

Uporaba interneta za nakup drugih aplikacij (npr. povezanih z učenjem jezikov, potovanji, vremenom) (razen brezplačnih aplikacij) ali naročanje nanje prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BSTICK

Uporaba interneta za nakup vstopnic za športne prireditve prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BCTICK

Uporaba interneta za nakup vstopnic za kulturne ali druge prireditve (npr. vstopnice za kino, koncerte, sejme) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BSIMC

Uporaba interneta za sklenitev naročnine za internetno povezavo ali mobilne telefone prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BSUTIL

Uporaba interneta za sklenitev naročnine za elektriko, vodo ali ogrevanje, odstranjevanje odpadkov ali podobne storitve prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BHHS

Uporaba interneta za nakup gospodinjskih storitev (npr. čiščenja, varstva otrok, popravil, vrtnarskih storitev) (tudi od fizičnih oseb) prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BHHS_PP

Uporaba interneta za nakup gospodinjskih storitev od fizičnih oseb prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BTPS_E

Uporaba interneta za nakup storitev prevoza od prevoznega podjetja, na primer vozovnice za lokalni avtobus, letalo ali vlak ali vožnje s taksijem, prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BTPS_PP

Uporaba interneta za nakup storitve prevoza od fizične osebe prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BRA_E

Uporaba interneta za najem nastanitve od podjetij, na primer hotelov ali potovalnih agencij, prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BRA_PP

Uporaba interneta za najem nastanitve od fizične osebe prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BOTS (neobvezno)

Uporaba interneta za nakup drugih storitev (razen finančnih in zavarovalniških storitev) pred spletnega mesta ali aplikacije za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih

(neobvezno)

e-trgovanje

BFIN_IN1

Uporaba interneta za nakup zavarovalnih polic, vključno s turističnim zavarovanjem, tudi tistih v paketu z, na primer, letalsko vozovnico, prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebne namene v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BFIN_CR1

Uporaba interneta za najem posojila ali hipoteke ali kredita pri bankah ali drugih ponudnikih finančnih storitev prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebne namene v zadnjih 3 mesecih

e-trgovanje

BFIN_SH1

Uporaba interneta za nakup ali prodajo delnic, obveznic, deležev v skladih ali drugih finančnih sredstev prek spletnega mesta ali aplikacije za zasebne namene v zadnjih 3 mesecih

Povezava z internetom od koder koli

IOT_DEM

Uporaba z internetom povezanih termostatov, merilnikov izkoriščenosti, sijalk, vtičnikov ali drugih z internetom povezanih rešitev za upravljanje energije v domu respondenta za zasebne namene

Povezava z internetom od koder koli

IOT_DSEC

Uporaba z internetom povezanih domačih alarmnih sistemov, detektorjev dima, varnostnih kamer, ključavnic ali drugih z internetom povezanih rešitev za zaščito in varnost v domu respondenta za zasebne namene

Povezava z internetom od koder koli

IOT_DHA

Uporaba z internetom povezanih gospodinjskih aparatov, na primer robotskih sesalnikov, hladilnikov, pečic, kavnih aparatov za zasebne namene

Povezava z internetom od koder koli

IOT_DVA

Uporaba virtualnega pomočnika v obliki pametnega zvočnika ali aplikacije za zasebne namene;

Povezava z internetom od koder koli

IOT_DX

Respondent ni uporabljal nobene od z internetom povezanih naprav za upravljanje energije, rešitev za zaščito in varnost, gospodinjskih aparatov ali govornih pomočnikov za zasebne namene

Povezava z internetom od koder koli

IOT_BDK

Razlogi neuporabe nobene od z internetom povezanih naprav za upravljanje energije, rešitev za zaščito in varnost, gospodinjskih aparatov ali govornih pomočnikov za zasebne namene – respondent ni vedel, da take naprave ali sistemi obstajajo

Povezava z internetom od koder koli

IOT_BNN

Razlogi neuporabe nobene od z internetom povezanih naprav za upravljanje energije, rešitev za zaščito in varnost, gospodinjskih aparatov ali govornih pomočnikov za zasebne namene – respondent ni imel potrebe po uporabi navedenih z internetom povezanih naprav ali sistemov

Povezava z internetom od koder koli

IOT_BCST

Razlogi neuporabe nobene od z internetom povezanih naprav za upravljanje energije, rešitev za zaščito in varnost, gospodinjskih aparatov ali govornih pomočnikov za zasebne namene – previsoki stroški

Povezava z internetom od koder koli

IOT_BLC

Razlogi neuporabe nobene od z internetom povezanih naprav za upravljanje energije, rešitev za zaščito in varnost, gospodinjskih aparatov ali govornih pomočnikov za zasebne namene – nezdružljivost z drugimi napravami ali sistemi

Povezava z internetom od koder koli

IOT_BLSK

Razlogi neuporabe nobene od z internetom povezanih naprav za upravljanje energije, rešitev za zaščito in varnost, gospodinjskih aparatov ali govornih pomočnikov za zasebne namene – ni znanj ali spretnosti za uporabo navedenih naprav ali sistemov

Povezava z internetom od koder koli

IOT_BCPP

Razlogi neuporabe nobene od z internetom povezanih naprav za upravljanje energije, rešitev za zaščito in varnost, gospodinjskih aparatov ali govornih pomočnikov za zasebne namene – pomisleki glede zasebnosti in varstva podatkov o respondentu, ki jih ustvarjajo navedene naprave ali sistemi

Povezava z internetom od koder koli

IOT_BCSC

Razlogi neuporabe nobene od z internetom povezanih naprav za upravljanje energije, rešitev za zaščito in varnost, gospodinjskih aparatov ali govornih pomočnikov za zasebne namene – pomisleki glede varnosti (npr. da bo prišlo do vdora v napravo ali sistem)

Povezava z internetom od koder koli

IOT_BCSH

Razlogi neuporabe nobene od z internetom povezanih naprav za upravljanje energije, rešitev za zaščito in varnost, gospodinjskih aparatov ali govornih pomočnikov za zasebne namene – pomisleki glede varnosti ali zdravja (npr. da bi z uporabo naprave ali sistema lahko prišlo do nezgode, poškodbe ali zdravstvenih težav)

Povezava z internetom od koder koli

IOT_BOTH

Razlogi neuporabe nobene od z internetom povezanih naprav za upravljanje energije, rešitev za zaščito in varnost, gospodinjskih aparatov ali govornih pomočnikov za zasebne namene – drugi razlogi

Povezava z internetom od koder koli

IOT_IUTV

Uporaba interneta na z internetom povezani televiziji v domu respondenta za zasebne namene

Povezava z internetom od koder koli

IOT_IUGC

Uporaba interneta na z internetom povezani igralni konzoli v domu respondenta za zasebne namene

Povezava z internetom od koder koli

IOT_IUHA

Uporaba interneta na z internetom povezanih domačih zvočnih sistemih ali pametnih zvočnikih v domu respondenta za zasebne namene

Povezava z internetom od koder koli

IOT_DCS

Uporaba z internetom povezane pametne ure, športne zapestnice, očal ali naglavne opreme, varnostnih sistemov za sledenje, pripomočkov, oblačil ali čevljev za zasebne namene

Povezava z internetom od koder koli

IOT_DHE

Uporaba z internetom povezanih naprav za spremljanje krvnega tlaka, ravni sladkorja, telesne teže (npr. pametnih tehtnic) ali drugih naprav za zdravje in zdravstveno oskrbo za zasebne namene

Povezava z internetom od koder koli

IOT_DTOY

Uporaba igrač, povezanih z internetom, na primer robotičnih (vključno z izobraževalnimi) ali lutk, za zasebne namene

Povezava z internetom od koder koli

IOT_DCAR

Uporaba avtomobila z vgrajeno brezžično internetno povezavo za zasebne namene

Povezava z internetom od koder koli

IOT_USE

Respondent je uporabljal internet stvari

Povezava z internetom od koder koli

IOT_PSEC

Težave pri navedenih z internetom povezanih napravah ali sistemih – težave z varnostjo ali zasebnostjo (npr. vdor v napravo ali sistem, težave z varstvom informacij o respondentu in njegovi družini, ki jih ustvarjajo navedene naprave ali sistemi)

Povezava z internetom od koder koli

IOT_PSHE

Težave pri navedenih z internetom povezanih napravah ali sistemih – težave z varnostjo ali zdravjem (npr. uporaba naprave ali sistema povzroči nezgodo, poškodbo ali zdravstvene težave)

Povezava z internetom od koder koli

IOT_PDU

Težave pri navedenih z internetom povezanih napravah ali sistemih – težave z uporabo naprave (npr. nastavitvijo, namestitvijo, povezovanjem, seznanitvijo naprave)

Povezava z internetom od koder koli

IOT_POTH

Težave pri navedenih z internetom povezanih napravah ali sistemih – druge težave (kot so težave s povezavo, težave s podporo)

Povezava z internetom od koder koli

IOT_PX

Respondent ni imel težav z navedenimi z internetom povezanimi napravami ali sistemi

Učinek uporabe

ECO_DMOB

Respondentov način obravnave svojega mobilnega ali pametnega telefona, ki ga je nadomestil ali ga ne uporablja več

Učinek uporabe

ECO_DLT

Respondentov način obravnave svojega prenosnega ali tabličnega računalnika, ki ga je nadomestil ali ga ne uporablja več

Učinek uporabe

ECO_DPC

Respondentov način obravnave svojega namiznega računalnika, ki ga je nadomestil ali ga ne uporablja več

Učinek uporabe

ECO_PP

(neobvezno)

Značilnosti, za katere je respondent menil, da so pomembne, ko je nazadnje kupil mobilni ali pametni telefon, tablični, prenosni ali namizni računalnik – cena

(neobvezno)

Učinek uporabe

ECO_PHD

(neobvezno)

Značilnosti, za katere je respondent menil, da so pomembne, ko je nazadnje kupil mobilni ali pametni telefon, tablični, prenosni ali namizni računalnik – značilnosti trdega diska (prostor za shranjevanje, hitrost), hitrost procesorja

(neobvezno)

Učinek uporabe

ECO_PECD

(neobvezno)

Značilnosti, za katere je respondent menil, da so pomembne, ko je nazadnje kupil mobilni ali pametni telefon, tablični, prenosni ali namizni računalnik – okoljsko primerna zasnova naprave, npr. trajnostna, nadgradljiva in popravljiva zasnova, ki zahteva manj surovin; okolju prijazni materiali, ki se uporabljajo za pakiranje, itd.

(neobvezno)

Učinek uporabe

ECO_PEG

(neobvezno)

Značilnosti, za katere je respondent menil, da so pomembne, ko je nazadnje kupil mobilni ali pametni telefon, tablični, prenosni ali namizni računalnik – možnost podaljšanja življenjske dobe naprave z nakupom dodatne garancije

(neobvezno)

Učinek uporabe

ECO_PEE

(neobvezno)

Značilnosti, za katere je respondent menil, da so pomembne, ko je nazadnje kupil mobilni ali pametni telefon, tablični, prenosni ali namizni računalnik – energijska učinkovitost naprave

(neobvezno)

Učinek uporabe

ECO_PTBS

(neobvezno)

Značilnosti, za katere je respondent menil, da so pomembne, ko je nazadnje kupil mobilni ali pametni telefon, tablični, prenosni ali namizni računalnik – sistem jemanja nazaj, ki ga je nudil proizvajalec ali prodajalec (tj. proizvajalec ali prodajalec vzame nazaj napravo, ki je postala zastarela, brez stroškov ali stranki ponudi popuste za nakup druge naprave)

(neobvezno)

Učinek uporabe

ECO_PX

(neobvezno)

Značilnosti, za katere je respondent menil, da so pomembne, ko je nazadnje kupil mobilni ali pametni telefon, tablični, prenosni ali namizni računalnik – respondent ni upošteval nobene od navedenih značilnosti

(neobvezno)

Učinek uporabe

ECO_PBX

(neobvezno)

Značilnosti, za katere je respondent menil, da so pomembne, ko je nazadnje kupil mobilni ali pametni telefon, tablični, prenosni ali namizni računalnik – respondent nikoli ni kupil nobene od navedenih naprav

(neobvezno)


Top