EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1797

Sklep Sveta (EU) 2021/1797 z dne 5. oktobra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicam na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, glede spremembe Dodatka XVII-3 (Pravila, ki se uporabljajo za telekomunikacijske storitve), Dodatka XVII-4 (Pravila, ki se uporabljajo za poštne in kurirske storitve) in Dodatka XVII-5 (Pravila, ki se uporabljajo za mednarodni pomorski promet) k Prilogi XVII k navedenemu sporazumu

ST/11492/2021/INIT

UL L 361, 12.10.2021, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1797/oj

12.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 361/48


SKLEP SVETA (EU) 2021/1797

z dne 5. oktobra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicam na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, glede spremembe Dodatka XVII-3 (Pravila, ki se uporabljajo za telekomunikacijske storitve), Dodatka XVII-4 (Pravila, ki se uporabljajo za poštne in kurirske storitve) in Dodatka XVII-5 (Pravila, ki se uporabljajo za mednarodni pomorski promet) k Prilogi XVII k navedenemu sporazumu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 100(2) in člena 207(4), prvi pododstavek, v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. septembra 2017.

(2)

V skladu s členom 11 Priloge XVII k Sporazumu se lahko Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi odloči za spremembe določb navedene priloge.

(3)

Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi bo sprejel sklep o spremembi Dodatka XVII-3 (Pravila, ki se uporabljajo za telekomunikacijske storitve), Dodatka XVII-4 (Pravila, ki se uporabljajo za poštne in kurirske storitve) in Dodatka XVII-5 (Pravila, ki se uporabljajo za mednarodni pomorski promet) k Prilogi XVII k Sporazumu.

(4)

V skladu s členi 114, 124 in 138 Sporazuma Unija in Ukrajina priznavata pomen približevanja obstoječe zakonodaje Ukrajine zakonodaji Unije. Ukrajina zagotovi, da se njeni obstoječi zakoni in prihodnja zakonodaja postopoma uskladijo s pravnim redom Unije.

(5)

Glede na to, da je bilo več aktov Unije iz Dodatka XVII-3 (Pravila, ki se uporabljajo za telekomunikacijske storitve), Dodatka XVII-4 (Pravila, ki se uporabljajo za poštne in kurirske storitve) in Dodatka XVII-5 (Pravila, ki se uporabljajo za mednarodni pomorski promet) k Prilogi XVII k Sporazumu od parafiranja besedila Sporazuma 30. marca 2012 spremenjenih ali razveljavljenih, je treba spremeniti navedene dodatke in nekatere roke, da se upošteva napredek, ki ga je Ukrajina že dosegla v procesu približevanja njenih zakonov pravnemu redu Unije.

(6)

Zato je primerno določiti stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi, saj bo sklep o spremembi Dodatka XVII-3 (Pravila, ki se uporabljajo za telekomunikacijske storitve), Dodatka XVII-4 (Pravila, ki se uporabljajo za poštne in kurirske storitve) in Dodatka XVII-5 (Pravila, ki se uporabljajo za mednarodni pomorski promet) k Prilogi XVII k Sporazumu za Unijo zavezujoč –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi, vzpostavljenim s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicam na eni strani ter Ukrajino na drugi strani glede spremembe Dodatka XVII-3 (Pravila, ki se uporabljajo za telekomunikacijske storitve), Dodatka XVII-4 (Pravila, ki se uporabljajo za poštne in kurirske storitve) in Dodatka XVII-5 (Pravila, ki se uporabljajo za mednarodni pomorski promet) k Prilogi XVII k Sporazumu temelji na osnutku sklepa navedenega odbora (1).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 5. oktobra 2021

Za Svet

predsednik

A. ŠIRCELJ


(1)  Glej dokument ST 11503/21 na http://register.consilium.europa.eu.


Top