EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1466

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1466 z dne 6. julija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239 glede zneska varščine in obdobja veljavnosti izvoznih dovoljenj za riž

C/2021/4863

UL L 321, 13.9.2021, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1466/oj

13.9.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1466

z dne 6. julija 2021

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239 glede zneska varščine in obdobja veljavnosti izvoznih dovoljenj za riž

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 178 in člena 223(3)(a), (b) in (c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 (2) določa pravila za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj.

(2)

Obveznost za dovoljenje za izvoz oluščenega (rjavega) riža, ki spada v oznako KN 1006 20, in manj brušenega ali popolnoma brušenega riža, poliranega ali glaziranega ali ne, ki spada v oznako KN 1006 30, je bila odpravljena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 (3), kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo (EU) 2021/1467 (4).

(3)

Zato je treba črtati izvedbene določbe o znesku varščine in obdobju veljavnosti navedenih izvoznih dovoljenj ter o obveznosti uradnega obveščanja v zvezi z njimi.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1239 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2016/1239 se spremeni:

(1)

v členu 19a se črta točka (b);

(2)

v delu II Priloge II se črta točka A.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 z dne 18. maja 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj (UL L 206, 30.7.2016, str. 44).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L 206, 30.7.2016, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1467 z dne 6. julija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 glede obveznosti za izvozno dovoljenje za riž (glej stran 18 tega Uradnega lista).


Top