EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2021C0012

Odločba Nadzornega organa Efte št. 12/21/COL z dne 24. februarja 2021 o nadomestitvi Priloge k Smernicam o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov [2021/1238]

OJ L 271, 29.7.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; se nadomesti z E2021C0293

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1238/oj

29.7.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 271/1


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTE

z dne 24. februarja 2021

o nadomestitvi Priloge k Smernicam o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov [2021/1238]

Nadzorni organ Efte (v nadaljnjem besedilu: Nadzorni organ) je –

OB UPOŠTEVANJU:

Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) ter zlasti členov 61 do 63 in Protokola 26,

Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o nadzornem organu in sodišču) ter zlasti člena 24 in člena 5(2)(b),

OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA:

V skladu s členom 24 Sporazuma o nadzornem organu in sodišču Nadzorni organ uveljavlja določbe Sporazuma EGP v zvezi z državno pomočjo.

Nadzorni organ v skladu s členom 5(2)(b) Sporazuma o nadzornem organu in sodišču izda obvestila ali smernice o zadevah, ki jih obravnava Sporazum EGP, če to izrecno določa navedeni sporazum ali Sporazum o nadzornem organu in sodišču ali če Nadzorni organ meni, da je to potrebno.

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je 27. januarja 2021 sprejela sporočilo z naslovom „Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov“ (v nadaljnjem besedilu: sporočilo) (1).

Da bi Komisija pomagala gospodarstvu EU ob izbruhu COVID-19, je sprejela začasni okvir (2), ki državam članicam omogoča, da zagotovijo dodatne podporne ukrepe in pri tem uporabijo celotno prožnost, ki jo omogočajo veljavna pravila o državni pomoči. Ta začasni okvir je na področju kratkoročnega zavarovanja izvoznih kreditov uvedel dodatno prožnost pri potrjevanju začasne netržnosti nekaterih tveganj zaradi pomanjkanja zavarovanja izvoznih kreditov v skladu s točko 18(d) sporočila. Navedena prožnost morda ne bo zadoščala za hitro reševanje težav, s katerimi se trenutno spoprijemajo podjetja in se bodo najverjetneje tudi v bližnji prihodnosti. Zato je za blaženje negativnih posledic nenadnega umika zasebnih zavarovateljev s trga kratkoročnih izvoznih kreditov potreben hitrejši odziv. Komisija ob upoštevanju rezultatov javnega posvetovanja in splošnih znakov motečega vpliva COVID-19 na gospodarstvo Unije kot celote meni, da zasebne zmogljivosti na splošno niso zadostne za kritje vseh ekonomsko upravičenih tveganj za izvoz v države, ki so trenutno uvrščene med države s tržnimi tveganji. Hkrati pa se glede na razpoložljive informacije o prihodnjem poteku izbruha COVID-19 lahko zgodi, da bodo zasebni zavarovatelji ponovno začeli povečevati svojo izpostavljenost na področju kratkoročnega zavarovanja izvoznih kreditov še pred enoletnim obdobjem iz točke 36 sporočila.

V teh okoliščinah se je Komisija odločila, da bo vsa komercialna in politična tveganja, povezana z izvozom v države, navedene v Prilogi k sporočilu, štela za začasno netržna do 31. decembra 2021, skladno s podaljšanim trajanjem začasnega okvira.

Ta sprememba sporočila je pomembna tudi za Evropski gospodarski prostor.

V skladu s ciljem homogenosti iz člena 1 Sporazuma EGP je treba po celotnem Evropskem gospodarskem prostoru zagotoviti enotno uporabo pravil EGP o državni pomoči.

V skladu s točko II naslova „SPLOŠNO“ v Prilogi XV k Sporazumu EGP mora Nadzorni organ po posvetovanju s Komisijo sprejeti akte, ki ustrezajo tistim, ki jih je sprejela Evropska komisija,

PO POSVETOVANJU z Evropsko komisijo,

PO POSVETOVANJU z državami Efte –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Procesna in materialna pravila na področju državne pomoči se spremenijo tako, da se nadomesti Priloga k Smernicam o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov. Nova priloga bo veljala od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021. Nova priloga je priložena tej odločbi in je njen sestavni del.

Člen 2

Besedilo te odločbe v angleškem jeziku je edino verodostojno.

V Bruslju, 24. februarja 2021

Za Nadzorni organ Efte

Bente ANGELL-HANSEN

predsednica

odgovorna članica kolegija

Frank J. BÜCHEL

član kolegija

Högni KRISTJÁNSSON

član kolegija

za Carstena ZATSCHLERJA

sopodpisan kot direktor za

pravne in izvršilne zadeve


(1)  Sporočilo Komisije – Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C 34, 1.2.2021, str. 6).

(2)  Sporočilo Komisije – Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 z dne 19. marca 2020 (UL C 91 I, 20.3.2020, str. 1).


Top