EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1025

Sklep Sveta (SZVP) 2021/1025 z dne 21. junija 2021 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/809 v podporo pri izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev

ST/9528/2021/INIT

OJ L 224, 24.6.2021, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1025/oj

24.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 224/22


SKLEP SVETA (SZVP) 2021/1025

z dne 21. junija 2021

o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/809 v podporo pri izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 28(1) in 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 11. maja 2017 sprejel Sklep (SZVP) 2017/809 (1), ki določa, da se projekti iz člena 1 navedenega sklepa izvajajo v obdobju 36 mesecev od sklenitve sporazuma o financiranju iz člena 3(3) navedenega sklepa.

(2)

Svet je 16. junija 2020 sprejel Sklep (SZVP) 2020/795 (2) o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/809 s podaljšanjem njegovega obdobja izvajanja do 10. avgusta 2021.

(3)

Urad Združenih narodov (ZN) za razorožitev (UN-ODA), ki je odgovoren za tehnično izvajanje projektov iz člena 1 Sklepa (SZVP) 2017/809, je 26. marca 2021 zaprosil za nadaljnje 8-mesečno podaljšanje obdobja izvajanja navedenega sklepa. Zahtevano podaljšanje bi UN-ODA omogočilo, da še naprej zagotavlja pomoč državam članicam ZN, ki izvajajo Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1540 (2004) (v nadaljnjem besedilu: RVSZN 1540), dodatno prispeva k potekajočemu celovitemu pregledu, še naprej pomaga Odboru Varnostnega sveta ZN, ustanovljenemu z RVSZN 1540, do konca njegovega sedanjega mandata 28. aprila 2022, in ublaži izgube, ki so nastale, ker zaradi pandemije COVID-19 nekateri projekti niso bili izvedeni.

(4)

Nadaljevanje projektov iz člena 1 Sklepa (SZVP) 2017/809 nima posledic za finančna sredstva do 25. aprila 2022.

(5)

Sklep (SZVP) 2017/809 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 5(2) Sklepa (SZVP) 2017/809 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Ta sklep preneha veljati 25. aprila 2022.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 21. junija 2021

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2017/809 z dne 11. maja 2017 v podporo pri izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev (UL L 121, 12.5.2017, str. 39).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/795 z dne 16. junija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/809 v podporo pri izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev (UL L 193, 17.6.2020, str. 14).


Top