EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0957

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/957 z dne 31. maja 2021 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

C/2021/4032

OJ L 211, 15.6.2021, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/957/oj

15.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/48


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/957

z dne 31. maja 2021

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2021

Za Komisijo

v imenu predsednice

Gerassimos THOMAS

generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek ovalne oblike, dolg približno 180 cm in širok največ 95 cm. Vsebuje ohlapno kvačkan tekstilni material, iz katerega je narejena mrežasta struktura, pritrjena na napihljivo cev iz plastične mase, ki tvori okvir, v katerega je vpet tekstilni material. Na eni strani cevi je pritrjena napihljiva blazina iz plastične mase. Cev in blazina sta v celoti obdani s tkanim tekstilom iz sintetične filamentne preje.

Zunanja površina izdelka je v celoti izdelana iz tekstilnega materiala, ki po prostornini presega plastično maso. Zlasti mrežasta struktura, na kateri uporabnik leži, je izdelana izključno iz tekstilnega materiala. Vendar pa plastična masa po teži in vrednosti presega tekstilni material.

Izdelek je zasnovan tako, da plava na vodi, podobno kot napihljiva vodna blazina.

Glej sliko  (*1).

6306 90 00

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 7(f) k oddelku XI kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 6306 in 6306 90 00 .

Izdelek je sestavljeno blago, izdelano iz različnih materialov (tekstilnih materialov in plastične mase) v smislu splošnega pravila 3(b) za razlago kombinirane nomenklature.

Uvrstitev pod oznako KN 3926 90 97 kot drugi izdelki iz plastičnih mas je izključena, ker ima izdelek na pogled in otip objektivne značilnosti tekstilnega izdelka, ki se izražajo tudi, kadar nekdo leži na njem, ker zunanjo površino izdelka prekriva izključno tekstilni material. Čeprav ima plastična masa pomembno vlogo pri uporabi izdelka kot plavajoči pripomoček, ima mrežasti tekstilni material v sredini ključno vlogo pri omogočanju ležanja na plavajočem pripomočku. Zato vsi tekstilni materiali (materiali na zunanji površini, kvačkan mrežast tekstilni materiali) skupaj dajejo izdelku bistveni značaj v smislu splošnega pravila 3(b) za razlago.

Glede na objektivne značilnosti izdelka (zasnovan je tako, da ga je mogoče vzeti s sabo na različne lokacije in ga tam nekaj časa uporabljati, je lahek, brez težav ga je mogoče transportirati in pripraviti za uporabo, podobno kot napihljivo blazino) je to izdelek za taborjenje. Glej tudi pojasnjevalno opombo KN k tarifni številki 6306 90 00 in pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k 6306 , prvi odstavek, točka 5.

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 6306 90 00 kot izdelek za taborjenje.

Image 1


(*1)  Slika je samo informativne narave.


Top