EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0624

Sklep Sveta (EU) 2021/624 z dne 12. aprila 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Konvencijo med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo o skupnem tranzitnem postopku, glede sprememb dodatkov I in III k navedeni konvenciji

ST/6124/2021/INIT

OJ L 131, 16.4.2021, p. 168–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/624/oj

16.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/168


SKLEP SVETA (EU) 2021/624

z dne 12. aprila 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Konvencijo med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo o skupnem tranzitnem postopku, glede sprememb dodatkov I in III k navedeni konvenciji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Konvencija med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo o skupnem tranzitnem postopku (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je bila sklenjena dne 20. maja 1987 ter je začela veljati 1. januarja 1988.

(2)

Na podlagi točke (a) člena 15(3) Konvencije Skupni odbor, ustanovljen s Konvencijo, s sklepi sprejme spremembe dodatkov h Konvenciji.

(3)

V začetku leta 2021 naj bi Skupni odbor sprejel sklep o spremembi dodatkov I in III h Konvenciji.

(4)

Člen 311 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (2) (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba), ki določa zahtevo za prenos izterjave carinskega dolga, je bil spremenjen z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1394 (3). Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti člen 50 Dodatka I h Konvenciji, ki odraža člen 311 Izvedbene uredbe.

(5)

Priloga 72-04 Izvedbene uredbe o postopku neprekinjenega poslovanja za tranzit Unije, je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/893 (4). Da bi se omogočila večja prožnost v postopku neprekinjenega poslovanja v tranzitu ter zmanjšali formalnosti in stroški, ki jih imajo carinski organi, je bila podaljšana veljavnost potrdil o splošnem zavarovanju in potrdil o opustitvi zavarovanja v papirni obliki. Zato bi bilo treba člen 79 Dodatka I h Konvenciji in točko 19.3 poglavja III Priloge II k Dodatku I h Konvenciji, ki odraža točko 19.3 poglavja III dela I Priloge 72-04 k Izvedbeni uredbi, ustrezno spremeniti.

(6)

Ko se bo carinski zakonik Unije prenehal uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, z izjemo Severne Irske, bo Združeno kraljestvo pristopilo h Konvenciji kot ločena pogodbenica (5) in se bo uporabljal Protokol o Irski/Severni Irski, ki je sestavni del Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (6). Konvencija vsebuje sklice na imena držav članic Evropske unije, države skupnega tranzita in ustrezne oznake držav. Zato je treba spremeniti Dodatek III h Konvenciji, da bi bilo v njem navedeno, da je Združeno kraljestvo država skupnega tranzita in da se carinski zakonik Unije, zlasti kar zadeva določbe o zavarovanju, uporablja na Severnem Irskem.

(7)

Primerno je, da se določi stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru, glede sprememb dodatkov I in III h Konvenciji, saj bodo te spremembe za Unijo zavezujoče.

(8)

Stališče Unije v Skupnem odboru bi zato moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru na njegovem 33. zasedanju, na poznejšem zasedanju ali v pisnem postopku glede sprememb dodatkov I in III h Konvenciji, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora (7).

Predstavniki Unije v Skupnem odboru se lahko o manjših spremembah osnutka sklepa Skupnega odbora dogovorijo brez dodatnega sklepa Sveta.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. aprila 2021

Za Svet

predsednica

A. P. ZACARIAS


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1394 z dne 10. septembra 2019 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 glede nekaterih pravil o nadzoru za sprostitev v prosti promet in izstopu s carinskega območja Unije (UL L 234, 11.9.2019, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/893 z dne 29. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 206, 30.6.2020, str. 8).

(5)  Sklep št. 1/2018 Skupnega odbora EU-CTC z dne 4. decembra 2018 glede povabila Združenemu kraljestvu, naj pristopi h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku [2018/1987] (UL L 317, 14.12.2018, str. 47).

(6)  UL L 29, 31.1.2020, str. 7.

(7)  Glejte dokument ST 6126/21 nahttp://register.consilium.europa.eu.


Top