EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0618

Uredba Komisije (EU) 2021/618 z dne 15. aprila 2021 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za diklofop, fluopiram, ipkonazol in terbutilazin v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP)

C/2021/2450

OJ L 131, 16.4.2021, p. 55–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/618/oj

16.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/55


UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/618

z dne 15. aprila 2021

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za diklofop, fluopiram, ipkonazol in terbutilazin v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 14(1)(a) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za diklofop, fluopiram, ipkonazol in terbutilazin so bile določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

Za diklofop je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (2). Predlagala je spremembo opredelitve ostankov. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za ječmen in pšenico nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(3)

Za fluopiram je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (3). Priporočila je znižanje MRL za murve (črne in bele), bezgove jagode, gomolje kasave/manioko, maranto, rdečo peso, česen, čebulo, šalotko, pravo krebuljico, drobnjak, liste zelene, peteršilj, žajbelj, rožmarin, materino dušico, lovorove liste, pehtran, lečo, ajdo in druga neprava žita ter zeliščne čaje iz korenin. Za druge proizvode je Agencija priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL. Na podlagi študij o kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju, in ob upoštevanju, da se ni mogoče popolnoma izogniti prehajanju ostankov snovi v naslednje kmetijske rastline, so bile določene posebne MRL, ki odražajo prehajanje ostankov snovi iz tal, za gomolje kasave/manioko, sladki krompir, jam, maranto, druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese, koren cikorije, brokoli, cvetačo, brstični ohrovt, glavnato zelje, listnati ohrovt, kolerabice, vodno krešo, zeliščne čaje iz korenin, korenine ali korenike (začimbe), koren sladkorne pese, sladko koruzo, koruzo, ajdo in druga neprava žita ter proso. MRL za navedene proizvode bi bilo treba določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Agencija je poleg tega ugotovila, da v zvezi z MRL za limone, mandarine, banane, spomladansko čebulo in zimski luk, paradižnik, melone, lubenice, kitajski kapus, endivijo/eskarijolko, rano barbico, ogrščico, špinačo, liste blitve, artičoke in por nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(4)

Za ipkonazol je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (4). Priporočila je ohranitev obstoječih MRL. MRL za zadevne proizvode bi bilo treba določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija.

(5)

Za terbutilazin je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (5). Agencija je predlagala spremembo opredelitve ostanka za mleko. Priporočila je znižanje MRL za koruzo in sirek. MRL za navedene proizvode bi bilo treba določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Agencija je poleg tega ugotovila, da v zvezi z MRL za sladko koruzo, bel volčji bob, sončnična semena, bombaževo seme, govedo (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice in kravje mleko) in enoprste kopitarje (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice in mleko) nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(6)

Obstoječe mejne vrednosti ostankov po Codexu (v nadaljnjem besedilu: CXL) so bile upoštevane v obrazloženih mnenjih Agencije. Za določitev MRL so bile upoštevane CXL, ki so varne za potrošnike v Uniji.

(7)

Kar zadeva proizvode, na katerih uporaba zadevnega fitofarmacevtskega sredstva v EU ni dovoljena in za katere ne obstajajo nobene uvozne tolerance ali CXL, bi bilo treba MRL določiti v višini specifične meje določljivosti ali uporabljati privzeto MRL, kot je določena v členu 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(8)

Komisija se je glede potrebe po prilagoditvi nekaterih mej določljivosti posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije za ostanke pesticidov. Pri vseh snoveh iz te uredbe so navedeni laboratoriji ugotovili, da je zaradi tehničnega razvoja za nekatere proizvode treba določiti specifične meje določljivosti.

(9)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(10)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(11)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Da bi se omogočili normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodno ureditev za proizvode, ki so bili proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(13)

Državam članicam, tretjim državam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba pred začetkom uporabe spremenjenih MRL omogočiti primerno obdobje, da se bodo lahko pripravili na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale ob spremembi MRL.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo se še naprej uporablja za proizvode, ki so bili proizvedeni v Uniji ali uvoženi v Unijo pred 6. novembrom 2021.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 6. novembra 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. aprila 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for diclofop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za diklofop v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2020;18(1):5981.

(3)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopyram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za fluopiram v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2020;18(4):6059.

(4)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for ipconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za ipkonazol v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2020;18(1):5961.

(5)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for terbuthylazine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za terbutilazin v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2020;18(1):5980.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

v Prilogi II se dodajo naslednji stolpci za diklofop, fluopiram, ipkonazol in terbutilazin:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (a)  (1)

Vsota diklofop-metila, kisline diklofopa in njenih soli, izražena kot diklofop-metil (vsota izomerov)

Fluopiram (R)

Ipkonazol (F)

Terbutilazin (F), (R)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0110000

Citrusi

 

 

 

 

0110010

Grenivke

 

0,5

 

 

0110020

Pomaranče

 

0,5

 

 

0110030

Limone

 

0,9 (+)

 

 

0110040

Limete

 

0,01  (*1)

 

 

0110050

Mandarine

 

0,9 (+)

 

 

0110990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

0120000

Lupinarji

 

0,03

 

 

0120010

Mandeljni

 

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

 

0120060

Lešniki

 

 

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

 

0120990

Drugo (2)

 

 

 

 

0130000

Pečkato sadje

 

0,8

 

 

0130010

Jabolka

 

 

 

 

0130020

Hruške

 

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

 

0130040

Nešplje

 

 

 

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

 

 

0130990

Drugo (2)

 

 

 

 

0140000

Koščičasto sadje

 

 

 

 

0140010

Marelice

 

1,5

 

 

0140020

Češnje

 

2

 

 

0140030

Breskve

 

1,5

 

 

0140040

Slive

 

0,6

 

 

0140990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

0151000

(a)

Grozdje

 

 

 

 

0151010

Namizno grozdje

 

2

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

1,5

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

2

 

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

5

 

 

0153010

Robide

 

 

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

 

 

0153990

Drugo (2)

 

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

 

 

0154010

Borovnice

 

7

 

 

0154020

Ameriške brusnice

 

4

 

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

4

 

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

4

 

 

0154050

Šipek

 

3

 

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

4

 

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0,01  (*1)

 

 

0154080

Bezgove jagode

 

4

 

 

0154990

Drugo (2)

 

3

 

 

0160000

Mešano sadje

 

 

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0,01 (*1)

 

 

0161010

Dateljni

 

 

 

 

0161020

Fige

 

 

 

 

0161030

Namizne oljke

 

 

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

 

 

0161050

Karambole

 

 

 

 

0161060

Kakiji

 

 

 

 

0161070

Jamun

 

 

 

 

0161990

Drugo (2)

 

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0,01 (*1)

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

 

 

0162990

Drugo (2)

 

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,01 (*1)

 

 

0163020

Banane

 

0,8 (+)

 

 

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

 

 

0163040

Papaje

 

0,01 (*1)

 

 

0163050

Granatna jabolka

 

0,01 (*1)

 

 

0163060

Čirimoje

 

0,01 (*1)

 

 

0163070

Gvave

 

0,01 (*1)

 

 

0163080

Ananasi

 

0,01 (*1)

 

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

0,01 (*1)

 

 

0163100

Durian

 

0,01 (*1)

 

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

0,01 (*1)

 

 

0163990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0211000

(a)

Krompir

 

0,08

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

 

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

0,06 (+)

 

 

0212020

Sladki krompir

 

0,15 (+)

 

 

0212030

Jam

 

0,15 (+)

 

 

0212040

Maranta

 

0,06 (+)

 

 

0212990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

0,2 (+)

 

 

0213020

Korenje

 

0,4 (+)

 

 

0213030

Gomoljna zelena

 

0,4 (+)

 

 

0213040

Hren

 

0,4 (+)

 

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

0,4 (+)

 

 

0213060

Pastinak

 

0,4 (+)

 

 

0213070

Koren peteršilja

 

0,4 (+)

 

 

0213080

Redkev

 

0,4 (+)

 

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

0,4 (+)

 

 

0213100

Podzemna koleraba

 

0,4 (+)

 

 

0213110

Repa

 

0,4 (+)

 

 

0213990

Drugo (2)

 

0,4

 

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0220010

Česen

 

0,07

 

 

0220020

Čebula

 

0,07

 

 

0220030

Šalotka

 

0,07

 

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

3 (+)

 

 

0220990

Drugo (2)

 

0,07

 

 

0230000

Zelenjava – plodovke

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

 

 

 

0231010

Paradižnik

 

0,5 (+)

 

 

0231020

Paprika

 

2

 

 

0231030

Jajčevci

 

0,4

 

 

0231040

Okra/jedilni oslez

 

0,01 (*1)

 

 

0231990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

0,6

 

 

0232010

Kumare

 

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

0232030

Bučke

 

 

 

 

0232990

Drugo (2)

 

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

 

 

 

0233010

Melone

 

0,9 (+)

 

 

0233020

Orjaške buče

 

0,4

 

 

0233030

Lubenice

 

0,4 (+)

 

 

0233990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

0,02 (+)

 

(+)

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0,01 (*1)

 

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

 

0241010

Brokoli

 

0,5 (+)

 

 

0241020

Cvetača

 

0,3 (+)

 

 

0241990

Drugo (2)

 

0,3

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

0,4 (+)

 

 

0242020

Glavnato zelje

 

0,3 (+)

 

 

0242990

Drugo (2)

 

0,3

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

 

 

0243010

Kitajski kapus

 

2 (+)

 

 

0243020

Listnati ohrovt

 

0,15 (+)

 

 

0243990

Drugo (2)

 

2

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

0,15 (+)

 

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0251010

Motovilec

 

20

 

 

0251020

Solata

 

15

 

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

2 (+)

 

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

20

 

 

0251050

Rana barbica

 

2 (+)

 

 

0251060

Rukvica/rukola

 

20

 

 

0251070

Ogrščica

 

2 (+)

 

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

20

 

 

0251990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0252010

Špinača

 

2 (+)

 

 

0252020

Tolščakovke

 

20

 

 

0252030

Listi blitve

 

2 (+)

 

 

0252990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in listi podobnih vrst

0,02  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,02  (*1)

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0255000

(e)

Vitlof

0,02  (*1)

0,3

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,05 (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Prava krebuljica

 

6

 

 

0256020

Drobnjak

 

6

 

 

0256030

Listi zelene

 

6

 

 

0256040

Peteršilj

 

6

 

 

0256050

Žajbelj

 

6

 

 

0256060

Rožmarin

 

6

 

 

0256070

Materina dušica

 

6

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

60

 

 

0256090

Lovorovi listi

 

6

 

 

0256100

Pehtran

 

6

 

 

0256990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0260000

Stročnice

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fižol (s stroki)

 

3

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

0,15

 

 

0260030

Grah (s stroki)

 

3

 

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

0,15

 

 

0260050

Leča

 

0,15

 

 

0260990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0270000

Stebelna zelenjava

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0270010

Šparglji/beluši

 

0,01 (*1)

 

 

0270020

Kardij

 

0,01 (*1)

 

 

0270030

Belušna zelena

 

20

 

 

0270040

Sladki komarček

 

0,01 (*1)

 

 

0270050

Artičoke

 

4 (+)

 

 

0270060

Por

 

0,8 (+)

 

 

0270070

Rabarbara

 

0,01 (*1)

 

 

0270080

Bambusovi vršički

 

0,01 (*1)

 

 

0270090

Palmovi srčki

 

0,01 (*1)

 

 

0270990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,02  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,02  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0300000

STROČNICE

0,02  (*1)

0,5

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fižol

 

 

 

 

0300020

Leča

 

 

 

 

0300030

Grah

 

 

 

 

0300040

Bel volčji bob

 

 

 

(+)

0300990

Drugo (2)

 

 

 

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0401000

Semena oljnic

 

 

 

 

0401010

Lanena semena

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0,02

 

 

0401030

Mak

 

0,4

 

 

0401040

Sezamova semena

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Sončnična semena

 

0,7

 

(+)

0401060

Semena oljne ogrščice

 

1

 

 

0401070

Soja

 

0,08

 

 

0401080

Gorčična semena

 

0,4

 

 

0401090

Bombaževo seme

 

0,8

 

(+)

0401100

Bučna semena

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Semena borage

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Seme navadnega rička

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Konopljina semena

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Semena kloščevca

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Plodovi oljnic

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

 

 

0402020

Koščice oljne palme

 

 

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

 

 

0402990

Drugo (2)

 

 

 

 

0500000

ŽITA

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0500010

Ječmen

(+)

0,2

 

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

0,02 (+)

 

 

0500030

Koruza

 

0,02 (+)

 

 

0500040

Proso

 

0,02 (+)

 

 

0500050

Oves

 

0,2

 

 

0500060

Riž

 

0,02

 

 

0500070

 

0,07

 

 

0500080

Sirek

 

4

 

 

0500090

Pšenica

(+)

0,9

 

 

0500990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

0600000

ČAJI, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0610000

Čaji

 

0,05 (*1)

 

 

0620000

Kavna zrna

 

0,05 (*1)

 

 

0630000

Zeliščni čaji

 

 

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

40

 

 

0631010

Kamilica

 

 

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 

 

0631030

Vrtnice

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

0631990

Drugo (2)

 

 

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

40

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Drugo (2)

 

 

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

1

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

(+)

 

 

0633020

Ginseng

 

(+)

 

 

0633990

Drugo (2)

 

 

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Kakavova zrna

 

0,05 (*1)

 

 

0650000

Rožiči

 

0,05 (*1)

 

 

0700000

HMELJ

0,1  (*1)

60

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

ZAČIMBE

 

 

 

 

0810000

Semena

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Janež

 

0,05 (*1)

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

0,05 (*1)

 

 

0810030

Zelena

 

0,05 (*1)

 

 

0810040

Koriander

 

0,05 (*1)

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

0,05 (*1)

 

 

0810060

Koper

 

70

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

0,05 (*1)

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

0,05 (*1)

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

0,05 (*1)

 

 

0810990

Drugo (2)

 

0,05 (*1)

 

 

0820000

Plodovi

0,1  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

 

 

0820990

Drugo (2)

 

 

 

 

0830000

Skorja

0,1  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cimet

 

 

 

 

0830990

Drugo (2)

 

 

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,1  (*1)

1 (+)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ingver (10)

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,1  (*1)

1 (+)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

 

 

0840990

Drugo (2)

0,1  (*1)

1

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0850000

Brsti

0,1  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

 

0850990

Drugo (2)

 

 

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0,1  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0860010

Žafran

 

 

 

 

0860990

Drugo (2)

 

 

 

 

0870000

Semenski ovoj

0,1  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muškatni cvet

 

 

 

 

0870990

Drugo (2)

 

 

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0900010

Koren sladkorne pese

 

0,1 (+)

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

0,01 (*1)

 

 

0900030

Koren cikorije

 

0,1 (+)

 

 

0900990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

 

1010000

Proizvodi iz naslednjih živali

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011000

(a)

Prašiči

 

 

 

 

1011010

Mišičevje

 

0,1

 

 

1011020

Maščevje

 

0,09

 

 

1011030

Jetra

 

0,5

 

 

1011040

Ledvice

 

0,08

 

 

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0,5

 

 

1011990

Drugo (2)

 

0,02 (*1)

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

 

1012010

Mišičevje

 

0,15

 

(+)

1012020

Maščevje

 

0,15

 

(+)

1012030

Jetra

 

0,8

 

(+)

1012040

Ledvice

 

0,15

 

(+)

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0,8

 

 

1012990

Drugo (2)

 

0,02 (*1)

 

 

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

 

1013010

Mišičevje

 

0,15

 

 

1013020

Maščevje

 

0,15

 

 

1013030

Jetra

 

0,8

 

 

1013040

Ledvice

 

0,15

 

 

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0,8

 

 

1013990

Drugo (2)

 

0,02 (*1)

 

 

1014000

d)

Koze

 

 

 

 

1014010

Mišičevje

 

0,15

 

 

1014020

Maščevje

 

0,15

 

 

1014030

Jetra

 

0,8

 

 

1014040

Ledvice

 

0,15

 

 

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0,8

 

 

1014990

Drugo (2)

 

0,02 (*1)

 

 

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

 

 

 

1015010

Mišičevje

 

0,15

 

(+)

1015020

Maščevje

 

0,15

 

(+)

1015030

Jetra

 

0,8

 

(+)

1015040

Ledvice

 

0,15

 

(+)

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0,8

 

 

1015990

Drugo (2)

 

0,02 (*1)

 

 

1016000

(f)

Perutnina

 

 

 

 

1016010

Mišičevje

 

0,07

 

 

1016020

Maščevje

 

0,07

 

 

1016030

Jetra

 

0,3

 

 

1016040

Ledvice

 

0,02  (*1)

 

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0,3

 

 

1016990

Drugo (2)

 

0,02 (*1)

 

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

 

 

1017010

Mišičevje

 

0,15

 

 

1017020

Maščevje

 

0,15

 

 

1017030

Jetra

 

0,8

 

 

1017040

Ledvice

 

0,15

 

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0,8

 

 

1017990

Drugo (2)

 

0,02 (*1)

 

 

1020000

Mleko

0,01 (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1020010

Govedo

 

0,07

 

(+)

1020020

Ovce

 

0,06

 

 

1020030

Koze

 

0,06

 

 

1020040

Konji

 

0,07

 

(+)

1020990

Drugo (2)

 

0,02  (*1)

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,01 (*1)

0,15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kokoši

 

 

 

 

1030020

Race

 

 

 

 

1030030

Gosi

 

 

 

 

1030040

Prepelice

 

 

 

 

1030990

Drugo (2)

 

 

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

 

 

 

1200000

PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

 

 

 

1300000

PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9)

 

 

 

 

Vsota diklofop-metila, kisline diklofopa in njenih soli, izražena kot diklofop-metil (vsota izomerov)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov ter toksikoloških podatkih o konjugatih kisline diklofopa, konjugatih Mx in metabolitu 6a navedla, da niso na voljo. Dokler se ne predložijo in ocenijo potrditveni podatki, se živina ne sme krmiti s slamo iz tretiranega ječmena. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0500010 Ječmen

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov ter toksikoloških podatkih o konjugatih kisline diklofopa, konjugatih Mx in metabolitu 6a navedla, da niso na voljo. Dokler se ne predložijo in ocenijo potrditveni podatki, se živina ne sme krmiti s slamo iz tretirane pšenice. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0500090 Pšenica

Fluopiram (R)

(R) = opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka:

fluopiram – oznaka 1000000 razen 1040000: vsota fluopirama in fluopiram-benzamida (M25), izražena kot fluopiram

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0110030 Limone

0110050 Mandarine

0163020 Banane

(+)

MRL določena glede na kmetijske rastline, ki sledijo v kolobarju.

0212010 Gomolji kasave/manioka

(+)

MRL določena glede na kmetijske rastline, ki sledijo v kolobarju.

0212020 Sladki krompir

0212030 Jam

0212040 Maranta

0213010 Rdeča pesa

0213020 Korenje

0213030 Gomoljna zelena

0213040 Hren

0213050 Topinambur/laška repa

0213060 Pastinak

0213070 Koren peteršilja

0213080 Redkev

0213090 Beli koren/porovolistna kozja brada

0213100 Podzemna koleraba

0213110 Repa

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0220040 Spomladanska čebula in zimski luk

0231010 Paradižnik

0233010 Melone

0233030 Lubenice

(+)

MRL določena glede na kmetijske rastline, ki sledijo v kolobarju.

0234000 (d) Sladka koruza

0241010 Brokoli

0241020 Cvetača

0242010 Brstični ohrovt

0242020 Glavnato zelje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0243010 Kitajski kapus

(+)

MRL določena glede na kmetijske rastline, ki sledijo v kolobarju.

0243020 Listnati ohrovt

0244000 (d) Kolerabice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0251030 Endivija/eskarijolka

0251050 Rana barbica

0251070 Ogrščica

0252010 Špinača

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0252030 Listi blitve

(+)

MRL določena glede na kmetijske rastline, ki sledijo v kolobarju.

0254000 (d) Vodna kreša

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0270050 Artičoke

0270060 Por

(+)

MRL določena glede na kmetijske rastline, ki sledijo v kolobarju.

0500020 Ajda in druga neprava žita

0500030 Koruza

0500040 Proso

0633010 Zdravilna špajka, baldrijan

0633020 Ginseng

0840010 Sladki koren (likviricija)

0840030 Kurkuma

0900010 Koren sladkorne pese

0900030 Koren cikorije

Ipkonazol (F)

(F) = topen v maščobi

Terbutilazin (F), (R)

(F) = topen v maščobi

(R) = opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka: terbutilazin – oznaka 1020000: vsota terbutilazina in desetil-terbutilazina, izražena kot terbutilazin (F)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0234000 (d) Sladka koruza

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0300040 Bel volčji bob

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0401050 Sončnična semena

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0401090 Bombaževo seme

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu živine in študijah o krmljenju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1012010 Mišičevje

1012020 Maščevje

1012030 Jetra

1012040 Ledvice

1015010 Mišičevje

1015020 Maščevje

1015030 Jetra

1015040 Ledvice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1020010 Govedo

1020040 Konji

(2)

v delu A Priloge III se črtajo stolpci za diklofop, fluopiram, ipkonazol in terbutilazin.


(*1)  Meja analitskega določanja

(1)  Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I.


Top