EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0546

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/546 z dne 29. marca 2021 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

C/2021/1991

OJ L 109, 30.3.2021, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/546/oj

30.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/546

z dne 29. marca 2021

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), in zlasti člena 9(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Začetek

(1)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je 14. februarja 2020 na podlagi člena 5 osnovne uredbe začela protidampinško preiskavo v zvezi z uvozom iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: Kitajska ali zadevna država).

(2)

Komisija je preiskavo začela na podlagi pritožbe z dne 3. januarja 2020 (v nadaljnjem besedilu: pritožba), ki jo je vložilo združenje European Aluminium (v nadaljnjem besedilu: pritožnik). Pritožnik predstavlja več kot 25 % celotne proizvodnje iztiskanih izdelkov iz aluminija v Uniji. Pritožba je vsebovala dokaze o dampingu in posledični znatni škodi.

1.2   Registracija

(3)

Komisija je na podlagi zahteve pritožnika, ki je bila podprta z zahtevanimi dokazi, z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1215 (2) uvedla obvezno registracijo uvoza zadevnega izdelka v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe. Registracija uvoza je prenehala z začetkom veljavnosti začasnih ukrepov iz uvodne izjave 5.

1.3   Začasni ukrepi

(4)

Komisija je v skladu s členom 19a osnovne uredbe 22. septembra 2020 stranem predložila povzetek predlaganih dajatev in podrobne informacije o izračunu stopenj dampinga in stopenj, ki zadostujejo za odpravo škode, povzročene industriji Unije. Zainteresirane strani so bile pozvane, naj v treh delovnih dneh predložijo pripombe v zvezi s točnostjo izračunov.

(5)

Komisija je 12. oktobra 2020 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1428 (3) (v nadaljnjem besedilu: začasna uredba) uvedla začasno protidampinško dajatev na uvoz iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Kitajske.

(6)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 29 začasne uredbe, je preiskava dampinga in škode zajemala obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave ali OP), preiskava trendov, pomembnih za oceno škode, pa je zajemala obdobje od 1. januarja 2016 do konca obdobja preiskave (v nadaljnjem besedilu: obravnavano obdobje).

1.4   Naknadni postopek

(7)

Po razkritju bistvenih dejstev in premislekov, na podlagi katerih je bila uvedena začasna protidampinška dajatev (v nadaljnjem besedilu: začasno razkritje), so pritožnik, več uporabnikov in uvoznikov zadevnega izdelka, več dobaviteljev surovine za industrijo Unije, vlada Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: kitajska vlada) in sedem kitajskih proizvajalcev izvoznikov predložili pisna stališča v zvezi z začasnimi ugotovitvami v roku, določenem v členu 2(1) začasne uredbe.

(8)

Pripombe zainteresiranih strani so povzete v tej uredbi v največji možni meri. Več pripomb je bilo dejansko nejasnih in ni bilo vedno mogoče določiti, na kateri člen osnovne uredbe se nanašajo. Zainteresirane strani so bile pozvane, naj pojasnijo vse argumente, ki so po njihovem mnenju pomembni, če še niso bili obravnavani v končnem razkritju.

(9)

Po začasnem razkritju, ko je bilo vzorčenje že končano, sta se javila še dva uvoznika. Njun prispevek se je upošteval, kolikor je bilo to mogoče glede na fazo preiskovalnega postopka.

(10)

Po uvedbi začasnih ukrepov je bilo zainteresiranim stranem na zahtevo odobreno zaslišanje. Zaslišanja so potekala z družbami Decora S.A., Vis Promotex d.o.o., Alstom S. A., O. Wilms GmbH & Co, Airoldi Metalli S.p.A (ki so se ji pridružile družbe O. Wilms GmbH, Kastens & Knauer GmbH & Co. International KG in Alpha Metall GmbH), skupino Haomei Group (Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd., in Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.) in skupino PMI Group (Press Metal International Ltd. in Press Metal International Technology Ltd.).

(11)

Družba Airoldi Metalli S.p.A (v nadaljnjem besedilu: Airoldi) je zaprosila za sestanek z industrijo Unije v skladu s členom 6(6) osnovne uredbe, ki pa ga industrija Unije ni odobrila. Sledilo je zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje Generalnega direktorata za trgovino (v nadaljnjem besedilu: GD za trgovino), ki je iz razlogov, pojasnjenih v posebnem poročilu pooblaščenca za zaslišanje, zavrnil trditev družbe, da so bile zaradi nezadostnih razkritih informacij v okviru predhodnega razkritja iz člena 19a osnovne uredbe kršene njene pravice do obrambe.

(12)

Družba Airoldi je po dokončnem razkritju izpodbijala razlago člena 19a osnovne uredbe, ki jo je podal pooblaščenec za zaslišanje, in trdila, da je potrebna posebna razlaga navedene določbe. Glede na to, da družba Airoldi ni navedla nobenega dodatnega argumenta v podporo svoji trditvi, in da navedeni člen izrecno določa, da je treba izpolnjevati obveznosti glede zaupnosti iz člena 19, je Komisija glede tega vprašanja vztrajala pri svojem stališču.

(13)

Kot je podrobneje opisano v nadaljevanju, sta bili po uvedbi začasnih ukrepov v družbah Alstom S.A. in Airoldi opravljeni dodatni navzkrižni preverjanji na daljavo, da bi se v okviru dokončne določitve opredelile poglavitne težave. Komisija je nameravala poleg tega opraviti dodatno navzkrižno preverjanje na daljavo pri še enem uvozniku, kar pa zaradi omejitev na njegovi strani ni bilo mogoče.

(14)

Komisija je vse zainteresirane strani obvestila o ključnih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je nameravala uvesti dokončno protidampinško dajatev na uvoz iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Kitajske (v nadaljnjem besedilu: dokončno razkritje). Za vse strani je bil določen rok, v katerem so lahko predložile pripombe k dokončnemu razkritju.

(15)

Komisija je prejela pripombe številnih strani, med drugim kitajske vlade, kitajskih proizvajalcev izvoznikov, uvoznikov iz Unije, uporabnikov, proizvajalcev Unije, njihovih dobaviteljev in različnih reprezentativnih združenj.

(16)

Po dokončnem razkritju so nekatere zainteresirane strani imele možnost zaslišanja v skladu z določbami iz točke 5.7 obvestila o začetku. Zaslišanja so potekala z družbami Decora S.A., Airoldi (ki so se ji pridružile družbe O. Wilms GmbH, Amari Metals BV in Alpha Metall GmbH), Bash-tec GmbH, STAKO Sp. z o.o. in Haomei Group. Poleg tega je pooblaščenec za zaslišanje z GD za trgovino organiziral zaslišanje za obravnavo vprašanj, ki sta jih izpostavili družbi Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. in Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd.

(17)

Družba Airoldi je v podporo dodatnemu podaljšanju roka za odgovor na dokončno razkritje zahtevala kopijo dokumenta o splošnem razkritju v italijanščini in trdila, da nepredložitev dokumenta v italijanskem jeziku pomeni kršitev Uredbe št. 1/1958 (4) v povezavi s členi 21, 22 in 41 Listine o temeljnih pravicah. Komisija se ni strinjala s to razlago in je pisno odgovorila, da je družba Airoldi to zadevo izpostavila šele zelo pozno v preiskavi ter da so družba Airoldi in njeni odvetniki do takrat v pisnih in ustnih sporočilih uspešno in obširno uporabljali angleščino (5). To se je pokazalo tudi v obsežnih stikih s Komisijo med celotnim postopkom. Komisija je opozorila na naravo zadevnega dokumenta, ki ni izvedbena uredba, in potrdila svoje stališče. Kljub temu je Komisija družbi Airoldi odobrila dodatno podaljšanje roka na podlagi njene zahteve, da se uporabijo določbe obvestila o začetku zadeve, kar je združljivo z zaključkom preiskave ob upoštevanju zakonsko določenih rokov. Po dodatnem dokončnem razkritju je družba Airoldi zahtevala prevod tega dokumenta v italijanščino. Te zahteve, ki ni pokazala, kako je bila kršena pravica družbe Airoldi do obrambe, ni bilo mogoče sprejeti iz istih razlogov, kot so navedeni zgoraj.

(18)

Komisija je 8. februarja 2021 zainteresiranim stranem poslala dodatno dokončno razkritje, da bi se upoštevalo dejstvo, da je EU28 postala EU27. Komisija je vse zainteresirane strani obvestila o ključnih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je nameravala pregledati ugotovitve v zvezi z zadevo, vključno z dokončno protidampinško dajatvijo, da bi se upoštevala ta sprememba (v nadaljnjem besedilu: dodatno dokončno razkritje). Za vse strani je bil določen rok, v katerem so lahko predložile pripombe k dodatnemu dokončnemu razkritju. Pripombe so poslale skupina Haomei Group ter družbi Airoldi in Euranimi, ki so se po dokončnem razkritju javile kot zainteresirane strani.

(19)

Po dodatnemu dokončnem razkritju so nekatere zainteresirane strani imele možnost zaslišanja v skladu z določbami iz točke 5.7 obvestila o začetku. Zaslišanja so potekala s skupino Haomei Group ter družbama Airoldi in Euranimi. Poleg tega je pooblaščenec za zaslišanje 18. februarja 2021 organiziral zaslišanje za obravnavo vprašanj, ki jih je izpostavila družba Airoldi. Ob tej priložnosti so službe Komisije ponovno poudarile, da je bil specifičen pristop, uporabljen v tej preiskavi, ustrezen glede na to, da umik podatkov za Združeno kraljestvo iz ugotovitev ni imel učinka (to je dodatno potrdila industrija Unije in nobena zainteresirana stran tega ni izpodbijala). Potrjeno je bilo tudi, da je dodatno dokončno razkritje vsebovalo potrebna pojasnila, ki so jih zainteresirane strani potrebovale za obrambo.

1.5   Vzorčenje

(20)

Ker ni bilo pripomb glede vzorčenja, so bile uvodne izjave 8 do 20 začasne uredbe potrjene.

(21)

Komisija se je v uvodni izjavi 19 začasne uredbe sklicevala na prvotno izbrani vzorec treh sodelujočih skupin proizvajalcev izvoznikov, ki je predstavljal 28,1 % celotnega izvoza. V uvodni izjavi 24 začasne uredbe se je sklicevala na končni vzorec dveh skupin proizvajalcev izvoznikov, saj skupina Liaoning Zhongwang Group ni predložila izpolnjenega vprašalnika. Vzorec dveh skupin je predstavljal 20,9 % celotnega izvoza.

(22)

Komisija v uvodnih izjavah 206 do 210 te uredbe pojasnjuje, kako je določila spremenjeno raven celotnega uvoza iz Kitajske za OP. Po tej spremembi se je ocenjena raven uvoza iztiskanih izdelkov iz aluminija iz Kitajske zmanjšala. Prvotno izbrani vzorec treh sodelujočih skupin proizvajalcev izvoznikov je zato predstavljal 45,3 %, končni vzorec dveh skupin proizvajalcev izvoznikov pa 33,7 % na novo ocenjenega uvoza.

(23)

Dva dodatna proizvajalca izvoznika sta ustrezno utemeljila svoj zahtevek za vključitev na seznam sodelujočih proizvajalcev izvoznikov.

(24)

Komisija je na podlagi njunih pripomb ustrezno posodobila Prilogo k začasni uredbi in navedena subjekta dodala na seznam sodelujočih proizvajalcev izvoznikov v prilogi k tej uredbi.

(25)

En sodelujoči proizvajalec izvoznik je trdil, da je premajhen, da bi bil uvrščen v vzorec. Trdil je, da je zaradi svoje velikosti kaznovan z najvišjo stopnjo dajatve.

(26)

Komisija je opozorila, da se za tega proizvajalca izvoznika ne uporablja najvišja stopnja dajatve. Ta se namreč uporablja za družbe, ki niso sodelovale v začetni fazi preiskave in zato niso bile vključene na seznam iz Priloge kot sodelujoče družbe. Dajatev za nevzorčene sodelujoče družbe, kot je proizvajalec izvoznik, ki je podal zgornjo trditev, je dejansko nižja od dajatve za vzorčene proizvajalce izvoznike, saj je bila izračunana kot tehtano povprečje stopenj dampinga, določenih za vzorčene proizvajalce izvoznike. Vzorec proizvajalcev izvoznikov je bil izbran v skladu z zahtevami iz osnovne uredbe. Komisija je zato to trditev zavrnila.

1.6   Zahtevki za dodatne informacije in analizo po dokončnem razkritju

(27)

Družba Airoldi je po dokončnem razkritju trdila, da je bila njena pravica do obrambe kršena, ker ji niso bili na voljo podatki o navzkrižnih preverjanjih proizvajalcev Unije na daljavo. Vendar so podatki, na katere se sklicuje družba Airoldi, poslovna skrivnost. Iz istega razloga proizvajalci Unije niso imeli dostopa do zaupnih poslovnih podatkov o navzkrižnih preverjanjih na daljavo, izvedenih pri drugih zainteresiranih straneh. Poleg tega je bila v spisu zadeve družbi Airoldi dana na voljo različica teh preverjanj, ki je bila odprta za zainteresirane strani. Komisija zato trdi, da so bile pravice družbe Airoldi do obrambe v celoti spoštovane.

(28)

Nekatere zainteresirane strani so po izteku roka za predložitev informacij o dejstvih, določenega v obvestilu o začetku, in roka za predložitev pripomb na dokončno razkritje, ki je bil že podaljšan za strani, ki so zahtevale podaljšanje za največ sedem dni, izpostavile nove elemente.

(29)

Družba Airoldi je predložila poročilo po zaslišanju z nekaterimi trditvami v zvezi z domnevnim učinkom izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije in konca prehodnega obdobja na preiskavo. Te trditve na zaslišanju niso bile podane.

(30)

Zadevno poročilo je bilo predloženo po roku za predložitev informacij o dejstvih iz obvestila o začetku in po roku za predložitev pripomb na dokončno razkritje, ki je bil za družbo Airoldi že podaljšan za sedem dni. Ponovno je treba opozoriti, da se niti zaslišanja niti poročila po zaslišanju ne morejo uporabiti za predstavitev informacij o dejstvih ali elementov, ki še niso v spisu, zato se rok za predložitev nadaljnjih stališč ne podaljša. Družba je predložila več dodatnih stališč, in sicer prav tako po preteku določenih rokov, zaradi česar jih ni bilo mogoče upoštevati.

(31)

Isto velja za skupino Haomei Group, ki je po določenem roku predložila dva sklopa pripomb, od katerih se eden nanaša na domnevni vpliv izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije in konca prehodnega obdobja na preiskavo.

(32)

Poleg tega je družba Euranimi predložila pripombe po poteku rokov za odgovor na razkritja, zato so se lahko upoštevali samo vidiki, ki so se nanašali na dodatno končno razkritje.

(33)

Komisija v zvezi s temi elementi, ki so bili predloženi zunaj časovnega okvira, ki ji omogoča ustrezno izvedbo preiskave, navaja, da so bile ugotovitve v začasni fazi in iz dokončnega razkritja sprejete na podlagi podatkov za EU28, saj so bile sprejete pred 1. januarjem 2021. Rok za predložitev informacij o dejstvih iz obvestila o začetku se je iztekel 28. oktobra 2020, kar pomeni, da so bile zadevne ugotovitve sprejete precej pred koncem prehodnega obdobja v zvezi z izstopom Združenega kraljestva. To potrjuje veljavnost teh ugotovitev.

(34)

Poleg tega med obdobjem preiskave nobena stran ni predložila nobenih trditev, ki bi navajale (kaj šele dokazovale), da bi bili (lahko) ukrepi bistveno drugačni, če se ne bi upoštevali podatki za Združeno kraljestvo.

(35)

Kljub temu je Komisija pregledala informacije v spisu, da bi ocenila, ali bi ugotovitve za EU28 veljale tudi za EU27. Za vidike preiskave, ki niso navedeni v nadaljevanju, je potrjeno, da ugotovitve za EU28 veljajo tudi za EU27, saj se je Komisija prepričala, da so bile informacije, pridobljene med preiskavo, še vedno reprezentativne za Unijo na ravni EU27, saj je bil morebitni učinek minimalen.

(36)

Po dodatnem dokončnem razkritju je družba Airoldi trdila, da so njene pripombe v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije prispele pravočasno, saj naj bi konec prehodnega obdobja in dokončna opredelitev trgovinskih odnosov z Združenim kraljestvom predstavljala „novo dejstvo“. To se ne sklada s stališčem družbe, da je bilo dobro znano, da bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU 1. januarja 2021. Družba je lahko v vsakem primeru v celoti uveljavila svoje zakonske pravice do predložitve pripomb v zvezi s tem do 11. januarja 2021, tj. do roka za predložitev pripomb k dokončnemu razkritju. Ker je Komisija ta rok v okviru procesne prožnosti podaljšala za sedem dni, je imela družba dodatno priložnost za to. Vendar se tega ni držala, saj so pripombe, v katerih zahteva ponovni pregled preiskave na ravni EU27, prispele šele 20. januarja, kar je precej po podaljšanem roku. Te trditve torej ni mogoče sprejeti. V vsakem primeru je Komisija ponovno proučila zadevo, kot je opisano zgoraj.

(37)

Po dodatnem dokončnem razkritju je družba Haomei predložila pozno zahtevo za podaljšane roka za pripombe, v kateri je ponovila prej predložene pripombe. Zapoznelega prispevka zato ni mogoče sprejeti. Pripombe, ki jih vsebuje, so bile že obravnavane v uvodnih izjavah 196, 259 in 270.

1.7   Individualna preiskava

(38)

Dva proizvajalca izvoznika, tj. družbi Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd., in Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd., sta podala pripombe v zvezi z dejstvom, da Komisija v navedenih dveh družbah dejansko ni opravila individualne preiskave, čeprav sta jo družbi zahtevali in izpolnili vprašalnik. Obe družbi sta trdili, da bi jima bilo treba na podlagi izpolnjenega vprašalnika odobriti 0-odstotno stopnjo dajatve.

(39)

Komisija je na ravni začasne uredbe navedla, da se bo v končni fazi preiskave odločila, ali bo odobrila individualno preiskavo. Vendar se je pokazalo, da bi preiskava teh zahtevkov predstavljala obremenitev in ne bi omogočala dokončanja preiskave v roku, določenem v osnovni uredbi. Poleg tega je bil dodaten čas med začasnimi in dokončnimi fazami prekratek, da bi lahko Komisija te zahtevke ustrezno obravnavala. Zato je potrdila svojo odločitev, da ne ugodi zahtevkom za individualno preiskavo.

(40)

Po dokončnem razkritju sta ista proizvajalca izvoznika, Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. in Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd., ponovila svoje pripombe glede zavrnitve individualne preiskave in glede razlage Komisije iz uvodne izjave 39. Trdila sta, da dveh zahtevkov za individualno preiskavo ni mogoče šteti za zelo veliko število izvoznikov, ki bi pretirano obremenjevalo Komisijo in onemogočalo pravočasen zaključek preiskave.

(41)

V zvezi s proučevanjem dodatnih zahtevkov, ki naj bi bilo obremenjujoče in naj bi onemogočalo pravočasen zaključek preiskave, Komisija poudarja, da je v postopku preiskave vzorčenih proizvajalcev, skupine Haomei Group in skupine PMI Group, kot je navedeno v uvodni izjavi 22 začasne uredbe, proučila štiri proizvajalce izvoznike: Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd., Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd, Press Metal International Ltd. in Press Metal International Technology Ltd.

(42)

Poleg tega ocena o tem, kako obremenjujoča je preiskava dodatnih proizvajalcev izvoznikov, vključuje vse vidike te zelo zapletene zadeve in upošteva omejitve zaradi pandemije COVID-19. Več podrobnosti v zvezi s tem je navedenih v poročilu pooblaščenca za zaslišanje o zaslišanju dne 13. januarja 2021, ki je na voljo v spisu zadeve.

(43)

Podane so bile tudi pripombe na člen 9(6) osnovne uredbe, v katerem je navedeno, da protidampinška dajatev, ki se uporablja za sodelujoče proizvajalce izvoznike, ne presega tehtane povprečne stopnje dampinga, ki je bila ugotovljena za stranke v vzorcu. Komisija je potrdila, da je to res in da je to razlog, da je protidampinška dajatev, ki se uporablja za sodelujoče proizvajalce izvoznike, nižja od stopnje protidampinške dajatve enega od dveh vzorčenih proizvajalcev izvoznikov.

1.8   Zahtevek za začasno ustavitev preiskave

(44)

En uvoznik, tj. družba Airoldi, je znova odprl vprašanje začasne ustavitve preiskave, obravnavano v uvodnih izjavah 27 in 28 začasne uredbe, ki je bilo tudi predmet pritožbe, predložene evropski varuhinji človekovih pravic, ki pa jo je zavrnila. Uvoznik je trdil, da osnovna uredba krši temeljne pravice strani (zlasti pravico do zaslišanja, pravico do dobrega upravljanja, načelo enakosti in pravico do varovanja zdravja), saj ne določa začasne ustavitve preiskave v izrednih razmerah, kot je sedanja pandemija.

(45)

Družba Airoldi je tudi trdila, da bi morali biti v osnovni uredbi, ki se razlaga ob upoštevanju protidampinškega sporazuma STO, glede na okoliščine določeni daljši časovni okviri za dokončanje preiskave. V skladu z navedbami te strani je osnovna uredba izvedbeni ukrep protidampinškega sporazuma STO in ker mora biti v skladu s členom 5(10) protidampinškega sporazuma STO preiskava končana v največ 18 mesecih, bi lahko Evropska unija odstopila od rokov za preiskave in uporabila časovne okvire, navedene v protidampinškem sporazumu STO. V skladu s predlagano utemeljitvijo bi moral GD za trgovino na podlagi člena 57 Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb (Začasno prenehanje uporabe mednarodne pogodbe na podlagi njenih določb ali s privolitvijo pogodbenic) tudi od ustreznih kitajskih organov zahtevati, naj glede na okoliščine privolijo v začasno ustavitev preiskave.

(46)

Vendar predlagani pristop s pravnega vidika ni bil mogoč, saj je bila sedanja preiskava opravljena z izvajanjem izvedbenih pooblastil, ki so prenesena na Komisijo z osnovno uredbo. Zato Komisija ne more odstopati od rokov, določenih v navedeni uredbi. Poleg tega ima lahko protidampinški sporazum STO v skladu s sodno prakso evropskih sodišč neposreden učinek samo v zelo omejenih okoliščinah, ki tu niso bile prisotne, zato v tem primeru ne more prevladati nad osnovno uredbo.

(47)

Zainteresirana stran v odgovoru trdi, da za spremembo rokov preiskave ni bila potrebna zakonodajna sprememba, v podporo tej trditvi pa navaja Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1173 (6), s katero se v osnovni uredbi spreminja trajanje obdobja predhodnega razkritja s treh na štiri tedne. Vendar ta precedenčni primer ni ustrezen, saj je Komisija Uredbo (EU) 2020/1173 sprejela z izvajanjem pooblastil, ki so bila nanjo prenesena s četrtim odstavkom člena 7(1) osnovne uredbe, in v okviru navedenih pooblastil. Brez take posebne pooblastitve se posebne določbe osnovne uredbe o obveznih rokih za dokončanje preiskave ne smejo spreminjati niti se sme od njih odstopati.

(48)

Kar zadeva to trditev, se je zahtevek za začasno ustavitev v vsakem primeru štel za nesorazmernega v sedanjih okoliščinah, saj so službe Komisije lahko opravile preiskavo, strani pa so kljub omejitvam zaradi pandemije COVID-19 v njej lahko ustrezno sodelovale. Te trditve o domnevnih kršitvah temeljnih pravic je družba Airoldi v obliki pritožbe predložila tudi evropski varuhinji človekovih pravic, ta pa je ugotovila, da je Komisija podaljšala roke, kolikor je bilo mogoče, da bi se upoštevali izzivi, povezani s krizo zaradi COVID-19. Ugotovila je tudi, da bi lahko dodatno podaljševanje rokov ogrozilo zmožnost Komisije, da izpolni svoje obveznosti in dokonča protidampinško preiskavo v zakonitih rokih, ki so zanjo zavezujoči. Zato je sklenila, da je Komisija ravnala razumno, in zaključila primer z ugotovitvijo, da ni bilo nepravilnosti (7).

(49)

Družba Airoldi je po dokončnem razkritju ponovno trdila, da ni bilo prav, da je Komisija zavrnila njeno zahtevo za prekinitev preiskave. Vendar ob upoštevanju dejstva, da ni bilo predloženih nobenih novih argumentov, Komisija potrjuje, da te trditve ni mogoče sprejeti.

(50)

Uvoznik je nadalje v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (8) zahteval dostop do nekaterih notranjih dokumentov Komisije. Pri zahtevku in odgovoru nanj se upoštevajo določbe navedene uredbe in zato nista del te preiskave.

(51)

Skupina Haomei Group je po dokončnem razkritju navedla, da je Komisija napovedala načelni zaključek pogajanj o celovitem sporazumu o naložbah med EU in Kitajsko. Trdila je, da bi bilo treba preiskavo odložiti, da bi se stranem, vključenim v postopek, omogočilo, da pridobijo širše informacije o celovitem sporazumu o naložbah in predložijo ustrezen pisni prispevek o njegovih učinkih na tekoči postopek. Ta trditev ni pomembna, saj celoviti sporazumu o naložbah nikakor ne spreminja ali vpliva na uporabo instrumentov trgovinske zaščite, zato se ne sprejme.

(52)

Po dodatnem dokončnem razkritju je skupina Haomei Group ponovila in razširila svoje argumente za odložitev preiskave, vendar ti argumenti niso spremenili ugotovitve iz uvodne izjave 51, da argumenti niso pomembni. Poleg tega ponovitev trditve s strani skupine Haomei Group ni bila pomembna za dodatno dokončno razkritje, zato je bila zunaj zahtevanih rokov.

(53)

Po dodatnem dokončnem razkritju je skupina Haomei Group trdila tudi, da bi bilo treba preiskavo na podlagi utemeljenosti njenih argumentov v zvezi z dampingom, škodo in vzročno zvezo zaključiti Ker pa so bili ti argumenti v tej uredbi zavrnjeni, je Komisija potrdila, da ni razlogov za zaključek preiskave.

1.9   Obdobje preiskave in obravnavano obdobje

(54)

Ker glede obdobja preiskave in obravnavanega obdobja ni bilo pripomb, se uvodna izjava 29 začasne uredbe potrdi.

2.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

2.1   Trditve glede obsega izdelka

(55)

En proizvajalec izvoznik je predlagal, naj se za vsak segment trga izvede ocena dampinga in škode.

(56)

Kot je pojasnjeno v začasni uredbi, med drugim v uvodnih izjavah 43 do 47, in tem oddelku, imajo ti izdelki iz aluminija, tj. iztiskani izdelki iz aluminija, enake osnovne fizikalne, tehnične in kemične lastnosti, zato vsi pripadajo zadevnemu izdelku. Čeprav se lahko določeni iztiskani izdelki uporabljajo samo v določene namene, je to posledica dejstva, da so to izdelki po meri, ki se proizvajajo izključno za predvideno uporabo. V poslovni praksi so bile uvedene številne razlike, med drugim med trdimi in mehkimi zlitinami, srednjimi in velikimi profili, standardnimi in posebnimi profili ter iztiskanimi izdelki za uporabo v posebne namene. Preiskava je pokazala, da so številni proizvajalci sicer prisotni v več teh kategorijah, vendar je proizvodnja prilagojena tehničnim lastnostim njihovih strojev in zahtevam različnih strank. V zvezi z zlitinami je preiskava pokazala tudi, da obstaja več aluminijevih zlitin in da so za določen namen lahko ustrezne različne zlitine. Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 197 te uredbe, so različne strani tudi trdile, da bi bilo treba trg diferencirati na podlagi zgoraj navedenih meril. Ker pa med različnimi izdelki ni jasne ločnice ali razlikovalnega merila, bi bilo treba oceno dampinga in škode izvesti za industrijo Unije kot celoto in pri tem zagotoviti ustrezno primerljivost izdelkov. Ta zahtevek v zvezi s segmentacijo je bil zato zavrnjen.

(57)

En uvoznik (družba Airoldi) je trdil, da opredelitev in področje uporabe oznake KN 7610 90 90 nista natančna in da je Komisija ravnala napačno, ko je uvoz, ki je uvrščen pod to oznako, vključila v statistične podatke o uvozu za zadevni izdelek.

(58)

Prvič, opredelitev oznake KN in izdelkov, uvrščenih pod to oznako, ne spada niti v obseg te preiskave niti na področje uporabe zakonodaje o trgovinski zaščiti, temveč se pri njej upoštevajo pravila EU o uvrstitvi. Vendar je Komisija v zvezi z vključitvijo izdelkov, uvrščenih pod oznako KN 7610 90 90, v sedanjo preiskavo, kot je pojasnjeno v uvodnih izjavah 218 do 223 začasne uredbe, že navedla, da bi delež zadevnega izdelka, uvrščenega pod to oznako, lahko bil manjši od deleža, ki so ga pritožniki prvotno ocenili. To ne vpliva na dejstvo, da je zadevni izdelek trenutno očitno uvrščen pod zgoraj navedeno oznako na podlagi carinske uvrstitve. Končna odločitev o tej zadevi je vključena v analizo in ugotovitve, navedene v uvodnih izjavah 206 do 210 te uredbe.

(59)

Družba Airoldi je po dokončnem razkritju ponovno izpostavila vprašanje iz prejšnje uvodne izjave. Ponovila je svoje argumente in navedla, da pod zadevno oznako KN obstajajo številne zavezujoče tarifne informacije. Vendar obstoj takih zavezujočih tarifnih informacij ne pomeni, da določen uvoz pod to oznako ne spada pod zadevni izdelek. To vprašanje je nadalje obravnavano v poglavju 4.3 „Uvoz iz zadevne države“.

(60)

Po začasnem razkritju je en uporabnik (družba Alstom) trdil, da Komisija, ki je zavrnila njegov zahtevek za izključitev izdelka, ni razumela kompleksnosti lastnosti izdelkov, ki jih ta družba uvaža, saj so iztiskani izdelki iz aluminija za železniški sektor izdelek, ki ima v primerjavi z drugimi izdelki iz aluminija, ki spadajo na področje uporabe postopka, drugačne osnovne lastnosti. Skladni so s posebnimi standardi in morajo imeti zahtevne lastnosti za predvideno uporabo, vključno s toleranco, mikrostrukturo, izbiro uporabnih zlitin, zahtevami za utrujenost, debelino, preskušanjem, skladnostjo z mehanskimi lastnostmi in trdnostjo spojev iztiskanih izdelkov, kar neposredno vpliva na izdelek in s čimer se zagotavlja končna varnost potnikov. To bi bilo v nasprotju z zahtevami, ki veljajo za druge izdelke po naročilu, katerih značilnost, da so izdelani po meri, se nanaša samo na zahteve v zvezi z lastnostmi, ki vplivajo na videz izdelka, kot so njegova dolžina, širina, teža ali končna obdelava (npr. razrezani na določeno dolžino, polirani itd.), ne vplivajo pa na njihove bistvene lastnosti. Uskladitev z različnimi zahtevami za izdelke bi pomenila vzpostavitev ločnice med izdelki za železniški sektor in izdelki za druge vrste uporabe. Uporabnik je tudi trdil, da je Komisija v prejšnjih zadevah izdelke izključila iz preiskave na podlagi njihove uporabe in proizvodnega procesa (stran se sklicuje zlasti na ukrepe v zvezi z nekaterimi litimi izdelki (9) in nedavno začeto preiskavo v zvezi s ploščato valjanimi izdelki iz aluminija s poreklom iz Kitajske (10)).

(61)

Tudi če bi bile te trditve ustrezno utemeljene, Komisija ne izpodbija kompleksne narave številnih iztiskanih izdelkov iz aluminija, vključno z izdelki za železniški sektor, niti dejstva, da so lahko za različne vrste izdelkov značilne različne posebne lastnosti, vrste uporabe ali proizvodni proces; da so lahko skladni z različnimi standardi za izdelke ali da medsebojna zamenljivost znotraj vsake od teh vrst izdelkov morda ni univerzalna. Vendar mora Komisija v okviru polja proste presoje oceniti vsak primer posebej glede na konkretne argumente in zlasti na podlagi ključnega merila, tj. ali imajo različne vrste izdelkov enake osnovne fizikalne, kemične in tehnične lastnosti. V tem primeru predložene informacije o posebnostih, povezanih z vrsto, niso ovrgle dejstva, da imajo obravnavane vrste izdelkov enake osnovne lastnosti, kot so opisane v začasni uredbi, ne glede na sektor, v katerem se uporabljajo. Poleg tega oba proizvajalca izvoznika in industrija Unije proizvajajo in prodajajo iztiskane izdelke iz aluminija za uporabo v železniškem sektorju. Iztiskani izdelki iz aluminija za železniški sektor torej spadajo v obseg preiskave, v okviru katere so bili ocenjeni vidiki, povezani z dampingom, škodo in interesom Unije. Teh trditev torej ni bilo mogoče sprejeti.

(62)

V zvezi z iztiskanimi izdelki za železniški sektor sta proizvajalca izvoznika (Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd., in Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd.) zahtevala tudi izključitev teh izdelkov iz obsega izdelka. Njuni argumenti so se nanašali na obstoj posebnih standardov in proizvodnih procesov, ki so zahtevnejši od tistih za splošne namene uporabe. Kot je pojasnjeno zgoraj, imajo izdelki, ki so vključeni v obseg izdelka, tj. izdelki iz uvodnih izjav 38 do 41 začasne uredbe, enake osnovne lastnosti kljub njihovi dodatni skladnosti s standardi, ki se uporabljajo za nekatere uporabe ali sektorje.

(63)

Po dokončnem razkritju so eno združenje Unije (UNIFE), en uporabnik (Alstom) in dva proizvajalca izvoznika (Jilin Qixing in Shandong Nollvetec) ponovili trditve, ki so jih navedli v podporo izključitvi iztiskanih izdelkov za uporabo v železniškem sektorju.

(64)

Družba Alstom je trdila tudi, da Komisija pri oceni zahtevka za izključitev izdelka ni ustrezno proučila, ali je med izdelki obstajalo konkurenčno razmerje. Vendar, kot je navedeno v uvodni izjavi 61, oba proizvajalca izvoznika in industrija Unije proizvajajo in prodajajo iztiskane izdelke iz aluminija za uporabo v železniškem sektorju. Zato si konkurirajo. Preiskava je dodatno potrdila učinek nepoštenih trgovinskih praks na proizvodnjo dodatnih vrst izdelkov za ta sektor in zmožnost Unije, da to stori v okviru poštenih pogojev trgovanja. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(65)

Družba Alstom je nadalje trdila, da Komisija ni ustrezno upoštevala sodne prakse. Glede zadeve v zvezi z nekaterimi litimi izdelki je družba Alstom trdila, da je obstoj standarda EN del utemeljitve za izključitev izdelkov. V tej zadevi je družba Alstom trdila, da Komisija ni pojasnila, zakaj obstoj standarda EN ni upošteven dejavnik. Kot je navedeno v uvodni izjavi 61, Komisija ne zanika, da vsaka uporabniška industrija kupuje izdelke s posebnimi lastnostmi. Vendar tovrstno razlikovanje velja za vse uporabniške sektorje in se nanaša na tehnične zahteve sektorja. Dejstvo, da v železniškem sektorju obstajajo standardi EN, ne vpliva na to, da imajo iztiskani izdelki, ki jih zajema standard, enake osnovne lastnosti kot proizvodi za druge namene. V zadevi v zvezi z obutvijo (11) so bili nekateri izdelki izključeni iz obsega preiskave, nenazadnje zato, ker osnovne lastnosti teh izdelkov niso bile enake. To ne velja v tej zadevi, saj so osnovne lastnosti enake. Za ponazoritev enega primera: v zadevi v zvezi z obutvijo so te razlike povzročile različna gibanja uvoza in cen – v zvezi s tem ni bilo nobene trditve. Skratka, potrjeno je, da tega argumenta ni bilo mogoče sprejeti.

(66)

Drug uporabnik (družba Carl Prinz), proizvajalec tehnoloških rešitev za talne obloge, je trdil, da izdelkov, ki jih uvaža, zaradi veljavnih standardov in zahtevanih zmanjšanih toleranc ter potrebe po posebnih stiskalnicah in drugih proizvodnih orodjih v proizvodnji ni mogoče primerjati z bolj standardnimi uvoženimi izdelki, zato bi jih bilo treba izključiti iz preiskave.

(67)

Podobno kot pri predhodnem uporabniku tudi tega argumenta ni bilo mogoče sprejeti. Prvič, proizvajalci izvozniki in industrija Unije prodajajo zelo raznovrstne izdelke; z delitvijo na vrste izdelkov pa je bilo zagotovljeno, da so se primerjale cene primerljivih izdelkov. Drugič, ne glede na tehnične zahteve, zaradi katerih sta neki izdelek in njegova uporaba zelo specifična, ima ta še vedno enake osnovne lastnosti kot zadevni izdelek.

(68)

En proizvajalec izvoznik (družba Fuyao) je zahteval, naj se iz preiskave izključijo iztiskani izdelki za avtomobilske dodatke. Trdil je, da Komisija ni upoštevala, da se ti iztiskani izdelki razlikujejo od drugih iztiskanih izdelkov, ki se uporabljajo na primer v gradbenem sektorju. V podporo tej trditvi je navedel, da lahko Komisija v skladu s sodno prakso Sodišča upošteva „več dejavnikov, na primer fizikalne, tehnične in kemijske značilnosti izdelkov, njihovo rabo, medsebojno zamenljivost, kako jih dojemajo potrošniki, njihove distribucijske poti, postopek izdelave, proizvodne stroške in kakovost“ (12). Zato je trdil, da bi bilo treba izdelke, ki jih izvaža, izključiti, saj so namenjeni drugačni končni uporabi kot drugi izdelki, za katere veljajo ukrepi. V podporo svoji trditvi je navedel tudi, da je Komisija v uvodni izjavi 41 začasne uredbe brez navedbe razlogov iz preiskave izključila vrsto izdelkov (kot so podsklopi, varjene cevi in kompleti končnih izdelkov).

(69)

V zvezi s temi trditvami je treba poudariti, kot je navedeno v uvodni izjavi 56, da se določeni iztiskani izdelki sicer lahko uporabljajo samo v določene namene, vendar je to rezultat dejstva, da so to izdelki po meri, ki se proizvajajo izključno za njihovo predvideno uporabo. Preiskava je pokazala, da ni jasne ločnice ali razlikovalnega merila med različnimi izdelki, ki bi upravičila analizo po segmentih. Pač pa je Komisija ugotovila, da je najustreznejši pristop za oceno dampinga in škode za industrijo Unije upoštevanje vseh vrst izdelkov skupaj, pri čemer je treba zagotoviti, da se primerjajo vsi primerljivi izdelki. Izključitve, navedene v uvodni izjavi 41 začasne uredbe, so pritožniki opredelili pri izbiri ustreznega obsega izdelka, ki je utrpel posledice škodljivega dampinga. Te trditve so bile zato zavrnjene.

(70)

En uporabnik (družba Stako Sp. z.o.o.), ki na podlagi avtonomne tarifne opustitve uvaža aluminijaste cevi za uporabo v proizvodnji visokotlačnih posod, je trdil, da bi bilo treba zaradi navedene tarifne opustitve izdelke izključiti iz obsega ukrepov. Ta zahtevek je bil predložen precej po roku za predložitev takih zahtevkov, tj. 10 dni po datumu iz obvestila o začetku. Ker se uvoženi izdelki v Uniji ne proizvajajo, je ta družba je trdila, da ta uvoz sam po sebi ne bi mogel povzročiti škode industriji Unije in bi ga bilo zato treba izključiti.

(71)

Poleg tega je pritožnik imenoval enega proizvajalca Unije, ki naj bi bil zmožen in pripravljen proizvajati in dobavljati ta izdelek.

(72)

Po dokončnem razkritju je ta uporabnik trdil, da zadevnih rotacijsko vlečenih cevi ni mogel dobaviti niti navedeni proizvajalec Unije niti kateri koli drug proizvajalec Unije in da jih je bilo mogoče nabaviti le iz Kitajske. Uporabnik je zato od Komisije zahteval izvzetje teh vrst cevi.

(73)

Združenje European Aluminium je nato trdilo, da lahko ustrezen izdelek dobavi drug proizvajalec Unije z uporabo primerljivega postopka, ter navedlo, da so proizvajalci Unije sposobni proizvajati iztiskane izdelke vseh vrst.

(74)

Komisija je opozorila, da se je družba Stako javila pozno v preiskavi in da v preostalem času ni mogla sprejeti ugotovitve o koristnosti primerljivega postopka. Poleg tega je bilo na zaslišanju družbe Stako potrjeno, da se rotacijsko vlečenje izvaja v Uniji.

(75)

Poleg tega imajo so izdelki, za katere velja tarifna opustitev, enake osnovne lastnosti kot zadevni izdelek.

(76)

Iz teh razlogov je bil zahtevek za izključitev zavrnjen.

(77)

En uporabnik (družba Bi Silque S.A.), ki na podlagi avtonomne tarifne opustitve uvaža votle profile za uporabo v okvirjih, je prav tako zahteval izključitev teh izdelkov iz obsega ukrepov, čeprav se je rok za predložitev takih zahtevkov že zdavnaj iztekel. Družba je trdila, da na trgu Unije ni ustrezne dobave in da bi bilo zato treba ta uvoz izključiti iz obsega izdelka. Pripombe v zvezi s to zadevo je podal tudi en nepovezan uvoznik, ki je ta zahtevek podprl.

(78)

Vendar je pritožnik imenoval štiri proizvajalce Unije, ki so zmožni in pripravljeni proizvajati in dobavljati take izdelke. V tem primeru se zdi, da imajo izdelki, ki jih ta uporabnik uvaža, enake osnovne lastnosti kot zadevni izdelek, zato bi bilo treba zahtevek za izključitev zavrniti.

(79)

Uporabnik Unije (družba Forest Group Nederland B.V.) je zahteval, naj se njegov kitajski dobavitelj ali izdelek, ki ga prodaja, izključita iz preiskave, saj se prodaja po nedampinških cenah. Ta zahtevek je bil predložen precej po roku za predložitev takih zahtevkov. Vsekakor se zdi, da zahtevek temelji na napačnem razumevanju protidampinških postopkov. Tudi če damping pri enem od proizvajalcev izvoznikov ne bi bil ugotovljen (kar v tem primeru ne drži, saj zadevni proizvajalec izvoznik ni sodeloval v preiskavi), to ne bi bil razlog za izključitev izdelka iz obsega preiskave. Zato je bilo treba zahtevek zavrniti.

(80)

V imenu proizvajalca izvoznika (družbe Match Foshan Sanshui Hardware Products Company Ltd.) je bil predložen zahtevek za izvzetje iz protidampinških dajatev, ker je ekonomska sposobnost družbe zelo odvisna od njenega izvoza in ker ni mogla dokazati, da ne izvaja dampinga, saj ni bila zajeta v vzorec. Ta zahtevek je bil predložen precej po roku za predložitev takih zahtevkov. Ker ti elementi ne pomenijo razlogov za izključitev, bi bilo treba zahtevek zavrniti.

(81)

En uvoznik (družba O. Wilms GmbH & Co) je zahteval, naj se izdelek, ki ga uvaža, izključi iz obsega izdelka, saj so z njim povezani poseben postopek obdelave in dolgotrajni postopki odobritve, v Uniji pa se prodaja po visokih cenah. Ta zahtevek je bil predložen precej po roku za predložitev takih zahtevkov. Ker ti elementi niso razlog za izključitev in ker ima izdelek enake osnovne lastnosti kot zadevni izdelek, bi bilo treba zahtevek zavrniti.

(82)

Družba, ki uporablja zadevni izdelek za proizvodnjo okvirjev za slike v Uniji (družba Mavanti B.V.), je trdila, da se bodo njeni stroški zaradi ukrepov zvišali, zaradi česar bo v zvezi s končnimi izdelki (tj. okvirji za slike) iz Kitajske, za katere protidampinške dajatve ne bodo veljale, v konkurenčno slabšem položaju. Ta uporabnik je zato predlagal razširitev obsega izdelka, da bi se zajeli tudi drugi končni izdelki, kot so okvirji za slike. Ta zahtevek je bil predložen precej po roku za predložitev takih zahtevkov. Ker so iz obsega izdelka končni izdelki izključeni in ker obsega izdelka ne bi bilo primerno razširiti po začetku preiskave, tudi tega zahtevka ni mogoče sprejeti.

(83)

Komisija je zato odločila, da ni razlogov za izključitev izdelkov, ki so predmet zgoraj navedenih zahtevkov, iz obsega izdelka v preiskavi.

(84)

Po dokončnem razkritju sta dva druga uporabnika (Decora in Bash tec) navedla, da bi bilo treba izdelke, ki jih uvažata, izključiti iz preiskave zaradi njihovih posebnih lastnosti, pomanjkanja ali odsotnosti ponudbe s strani proizvajalcev Unije ali visokih cen proizvajalcev Unije.

(85)

Predložila sta podatke o začetnih razpravah, ki sta jih imela s proizvajalci Unije, da bi poskušala pri njih nabavljati iztiskane izdelke iz aluminija.

(86)

Združenje European Aluminium je ponovno poudarilo, da uporabniki ne bi smeli pričakovati, da bodo lahko še naprej izkoriščali škodljivi damping, kot so ga v preteklosti. Poudarilo je tudi, da so iztiskani izdelki narejeni po naročilu in da ima industrija Unije proste zmogljivosti. Združenje European Aluminium je navedlo proizvajalce Unije, ki so sposobni izpolnjevati zahtevane specifikacije.

(87)

Komisija je navedla, da sta bila ta uporabnika v zgodnjih fazah pogovorov z morebitnimi dobavitelji Unije in da sta v procesu prilagajanja na obstoj ukrepov. Zato ni mogoče skleniti, da industrija Unije ni sposobna ali pripravljena dobavljati navedenih vrst izdelka.

(88)

Komisija zato vztraja pri svojem stališču, da zahtev teh uporabnikov za izključitev izdelka ni mogoče sprejeti.

(89)

En uporabnik (Mat-Inter) je trdil, da je bila opredelitev izdelka nejasna in da je obstajalo tveganje, da se njegovi izdelki uvrstijo med zadevne izdelke. Kljub temu, da uporabnik ni predložil jasnega argumenta o lastnostih svojih izdelkov in razlogih za njihovo nejasno uvrstitev (vključno z tem, da je v obrazložitvi navedel podpoglavje 7904 kombinirane nomenklature, ki je zunaj obsega preiskave), je treba ponovno opozoriti, da je opredelitev izdelka navedena tudi v izvedbenem delu te uredbe in da je njeno praktično izvajanje v pristojnosti carinskih organov države članice, v katero se izdelek uvaža.

2.2   Dodatne informacije o obsegu izdelka

(90)

Več strani je vprašalo, ali njihov izvoz spada pod zadevni izdelek. Komisija v pojasnilo in da bi zmanjšala tveganje napačne uvrstitve, navaja dodatne informacije o izključitvah iz obsega izdelka, zlasti v zvezi s „podsklopi“ in „kompleti končnih izdelkov“, ki so opisani v uvodni izjavi 41 začasne uredbe.

(91)

Pritrjeni izdelki (npr. z varjenjem ali pritrdilnimi elementi) za oblikovanje „podsklopov“ niso del obsega izdelka. Izdelki so običajno vključeni v podsklope samo, kadar je podsklop načrtovan za sestavo večje celote, kot je končni izdelek ali sklop, in kadar je prodaja izdelkov v taki obliki ustrezno ekonomsko upravičena.

(92)

Prav tako mora biti ustrezno ekonomsko upravičena prodaja izdelkov v „kompletih končnih izdelkov“, tj. izdelkov, ki imajo vse bistvene lastnosti končnega izdelka, ki se pridobijo s sestavo „kompleta“, ter ki so pripravljeni in dokončani za neposredno končno predvideno uporabo (sestava tega končnega izdelka).

(93)

Za lažjo uvrstitev takih izdelkov in carinski nadzor bosta za obe izključitvi opredeljeni posebni oznaki TARIC.

(94)

Vsi drugi vidiki iz začasne uredbe v zvezi z izdelkom v preiskavi, zadevnim izdelkom, podobnim izdelkom in obsegom izdelka so potrjeni.

3.   DAMPING

3.1   Normalna vrednost

(95)

Več zainteresiranih strani in kitajska vlada so navedle, da na Kitajskem ni znatnih izkrivljanj.

(96)

Skupina Haomei Group je v pripombah v zvezi z začasno uredbo trdila, da je predložila dokaze, ki upravičujejo uporabo člena 2(1) osnovne uredbe o izračunu normalne vrednosti. Predvsem je zavrnila obstoj znatnih izkrivljanj pri sebi in vztrajala, da je predložila dovolj dokazov o izpolnjevanju pogojev iz člena 2(6a) osnovne uredbe, s čimer je predvsem dokazala, da ni izkrivljanj pri stroških dela, posojilih in energiji.

(97)

Kot je podrobno pojasnjeno v uvodnih izjavah 77 in 79 in naslednjih uvodnih izjavah začasne uredbe, je Komisija opozorila, da na podlagi člena 2(6a)(b) upošteva morebitni učinek enega ali več elementov iz navedene določbe, med drugim na stroške dela, posojila in energijo. Kot je tudi pojasnjeno v istih uvodnih izjavah, je obstoj znatnih izkrivljanj izhodišče, njihov učinek na cene in stroške pa se določi za celotno državo in ne za vsako posamezno družbo. Obenem, kot je navedeno v uvodni izjavi 81 začasne uredbe, lahko viri za določitev normalne vrednosti pri uporabi metodologije iz tretje alinee pododstavka (2) člena 2(6a) vključujejo domače stroške, vendar samo, če je na podlagi točnih in ustreznih dokazov zanesljivo ugotovljeno, da niso izkrivljeni. Tudi če so predloženi dokazi pokazali, da izkrivljanja pri stroških dela, posojilih in energiji, quod non, niso vplivala na ti strani, to ni vplivalo na uporabo metodologije iz člena 2(6a). Kot je pojasnjeno v uvodnih izjavah 82 in 83 začasne uredbe ter ker ni ustreznih dodatnih dokazov na ravni države, trditve skupine Haomei Group o neobstoju izkrivljanj niso bile podprte z dejanskimi dokazi, zato se ugotovitve iz uvodnih izjav 77, 79, 81 in 83 začasne uredbe potrdijo.

(98)

Drugič, skupina Haomei Group je ugotovila, da začasna uredba kritizira kitajski gospodarski sistem, vsebuje splošne izjave o vplivu kitajske vlade na glavne panoge in namiguje, da se z načrtovanjem, ki ga izvajajo organi na centralni ravni in ravni provinc, prek bančnega sistema zmanjšuje finančno breme kitajskih družb. Prvič, skupina Haomei Group je poudarila, da tudi evropske vlade dodeljujejo ugodnosti evropskim proizvajalcem, kar bi bilo treba upoštevati. Drugič, skupina Haomei Group je opozorila, da se nanjo ne nanaša noben dejavnik iz člena 2(6a)(b) osnovne uredbe in uvodne izjave 70 začasne uredbe, saj je v celoti v zasebni lasti in ni predmet nobene oblike nadzora ali usmeritve kitajske vlade in/ali kitajske komunistične partije (v nadaljnjem besedilu: KKP). Prav tako ni bilo v njenih odborih nobenega člana zgoraj navedenih institucij.

(99)

V zvezi s prvo trditvijo je Komisija v uvodni izjavi 71 začasne uredbe opozorila, da se v skladu s členom 2(6a)(b) osnovne uredbe analizira morebitni učinek enega ali več izkrivljajočih elementov iz navedene določbe glede na cene in stroške v državi izvoznici. Stroškovna struktura in mehanizmi oblikovanja cen na drugih trgih, vključno z zadevami, povezanimi s splošno in neutemeljeno finančno podporo, kot je domnevna splošna pomoč, dodeljena v EU, v okviru tega postopka nikakor niso pomembni (13). Drugič, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 77 in naslednjih uvodnih izjavah ter uvodni izjavi 103 začasne uredbe, sta bila oba proizvajalca izvoznika upravičena do različnih oblik pomoči ne glede na to, ali sta zasebna ali javna subjekta.

(100)

Komisija tudi ugotavlja, da trditev skupine Haomei Group, da vlada ali partija nanjo nimata nikakršnega vpliva, ni v skladu z dejanskim stanjem. Komisija najprej opozarja na obsežne dokaze in ugotovitve iz uvodnih izjav 86 do 90 in oddelkov 3.2.1.3 do 3.2.1.5 začasne uredbe, ki kažejo na obseg in vseprisotnost vpliva vlade in KKP v kitajskem gospodarstvu, vključno s sektorjem aluminija. Niti skupina Haomei Group niti nobena druga zainteresirana stran ni predložila dokazov, ki bi te ugotovitve ovrgli ali omajali. Že to bi zadostovalo, da bi se ti argumenti zavrnili tudi z vsebinskega vidika. Raziskava, ki jo je opravila Komisija, je pokazala, da skupina Haomei Group na svojem spletnem mestu navaja, da sodeluje v dejavnostih za krepitev partije, kot so izobraževalne dejavnosti za zaposlene, na primer „razmišljanja Ši Džinpinga o socializmu s kitajskimi značilnostmi v novi dobi, od ustave, statuta partije in ureditev, duh 19. nacionalnega kongresa kitajske komunistične partije, duh četrtega plenarnega zasedanja 19. centralnega komiteja partije, duh pomembnih navodil Ši Džinpinga v zvezi z Guangdongom […]“ (14). Družba se kot „podjetje z visokokakovostnim razvojem, ki ga vodi misel na krepitev partije,“ predstavlja tudi na spletnem mestu združenja Foshan Nanhai Aluminium Profile Industry Association, kjer je dodatno opisana z naslednjimi besedami: „Družba Haomei New Materials že dolgo sledi razmišljanjem Ši Džinpinga o socializmu s kitajskimi značilnostmi v novi dobi, temeljito proučuje in izvaja duh 19. nacionalnega kongresa Kitajske komunistične partije, opremljena s teoretičnim znanjem; spodbuja prizadevanja družbe za krepitev partije in prednosti, ki jih ta prizadevanja prinašajo, spreminja v prednosti za razvoj podjetja.“ (15) Ta dokaz, ki se upošteva v okviru vpliva kitajske vlade in partije, kot je temeljito opisano v navedenih uvodnih izjavah in oddelkih začasne uredbe, dodatno spodkopava argument, ki ga je predložila ta stran.

(101)

Tretjič, proizvajalca izvoznika menita, da ugotovitve iz uvodne izjave 77 začasne uredbe, v kateri je Komisija navedla, da sta bila oba proizvajalca upravičena do finančne pomoči, tudi če je nista prejela, kršijo načelo zakonitosti (16). Po mnenju skupine Haomei Group Komisija s to navedbo obrača dokazno breme in posredno odgovornost za dejanja druge osebe. Z vidika državnega financiranja je treba to v celoti zavrniti, saj bi se skupina Haomei Group štela za odgovorno že zgolj zato, ker je kitajska družba, tudi če ji javna sredstva in/ali subvencije nikoli niso bili dodeljeni.

(102)

Komisija opozarja, da člen 2(6a)(b) določa, da se pri ugotavljanju obstoja znatnih izkrivljanj upošteva možni učinek elementov iz navedenega člena. Ugotovitve iz oddelka 3.2.1.8 v povezavi z oddelkom 3.2.1.5 začasne uredbe kažejo, da imajo kitajski proizvajalci aluminija preferencialni dostop do državnega financiranja in da pri dostopu do finančnih sredstev obstajajo izkrivljanja v celotni državi. Tudi če skupina Haomei Group sama ni dejansko prejela nobenega državnega financiranja, so taka izkrivljanja v sektorju pomembna za oceno obstoja izkrivljanj na podlagi člena 2(6a)(b). Komisija nadalje opozarja, da ne glede na to, ali sta proizvajalca izvoznika dejansko prejela državno financiranje, so njuni dobavitelji ali drugi akterji z nabavnega ali podrejenega trga za proizvodnjo zadevnega izdelka morda izkoristili preferencialni dostop do finančnih sredstev, kar je dodaten kazalnik, da cene ali stroški niso rezultat sil prostega trga. Trditve teh družb bi se lahko zavrnile že na tej osnovi.

(103)

Kljub temu je Komisija nadalje raziskala točnost trditev skupine Haomei Group, pri čemer je upoštevala njene okoliščine. V nasprotju s trditvami skupine Haomei Group se je v skladu z javnimi informacijami zdelo, da sta obe družbi dejansko izkoristili posojila, ki so jih med drugim odobrile banke v državni lasti, vključno s posojili Bank of Communications in Guangfa Bank (17). Poleg tega ima družba Haomei sedež v visokotehnološki coni Qingyuan, ki po navedbah na uradnem spletnem mestu uprave mesta Qingyuan ponuja podporo tamkajšnjim družbam: „Visokotehnološka cona Qingyuan v zadnjih letih odločno podpira uvrščanje podjetij s sedežem v coni na seznam, pri čemer izpolnjuje njihove razvojne potrebe prek številnih kanalov, kot so politična podpora in jamstva za financiranje, krajša čas, preden se podjetja lahko preoblikujejo v javno gospodarsko družbo. Podjetja, ki so pod njeno pristojnostjo, bo razvijala in širila še naprej, sprejemala bo številne ukrepe za spodbujanje njihovega preoblikovanja in nadgradnje, krepila njihovo konkurenčnost in pospeševala njihov razvoj.“ (18)

(104)

Komisija je ugotovila tudi, da je družba Haomei priznana kot nacionalno podjetniško in tehnološko središče (19), ta status pa je povezan z nekaterimi ugodnostmi, kot so enkratne finančne nagrade (20) in preferencialne davčne politike v podporo tehnološkim inovacijam v skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi (21). Poleg tega v skladu z Upravljavskimi ukrepi za priznanje nacionalnega podjetniškega in tehnološkega središča, ki jih je objavila kitajska vlada, obstaja tesna povezava med državo in podjetji, ki so priznana kot nacionalna podjetniška in tehnološka središča. Člen 1 navedenega dokumenta določa: „Sedanji ukrepi so določeni v skladu s kitajskim zakonom o napredku na področju znanosti in tehnologije za […] nadaljnje utrjevanje ključnega položaja podjetij na področju tehnoloških inovacij […].“ Člen 3 istega dokumenta določa: „Država spodbuja in podpira podjetja, ki gradijo tehnološka središča, podjetja vključuje v tehnološke inovacije kot ključne akterje in vzpostavlja celovit institucionalni mehanizem za industrijsko tehnologijo ter raziskave in razvoj, ki jih usmerjajo podjetja. […] država […] zagotavlja politično podporo ter spodbuja in usmerja osrednja podjetja, da bi povečala svojo zmogljivost za spodbujanje napredka in inovacij na področju industrijske tehnologije.“ (22) Na podlagi vseh teh elementov, ki dopolnjujejo ugotovitve o subvencijah, dodeljenih skupini Haomei Group, kot je podrobno navedeno v uvodni izjavi 103 začasne uredbe, je jasno, da je družba izkoristila preferencialne politike, dostop do finančnih sredstev in subvencije, vse to pa je v nasprotju s trditvami družbe, da elementi, ki dokazujejo znatna izkrivljanja, nanjo niso vplivali. Zato je treba te trditve zavrniti tudi kot trditve, ki niso v skladu z dejanskim stanjem.

(105)

Četrtič, skupina Haomei Group je trdila, da med preiskavo nikakor niso bili verodostojno ovrženi dokazi o neobstoju izkrivljanj. Proizvajalca izvoznika trdita, da je v oddelkih 3.2.1.1 do 3.2.1.10 Uredbe Kitajska ocenjena na svetovni ravni, ne da bi bili navedeni konkretni sklici na skupino Haomei Group. To po mnenju skupine Haomei Group pomeni kršitev njene pravice do obrambe v skladu s členom 6 EKČP o pravici do poštenega sojenja in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah o pravici do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča ter resno nezadostno obrazložitev v skladu s splošnim načelom učinkovitosti in členom 19 Pogodbe o Evropski uniji.

(106)

Komisija je opozorila, da ugotovitve o izkrivljanjih v nasprotju s temi trditvami temeljijo na obsežnih dokazih in pravni presoji, kot je podrobno navedeno v celotnem oddelku 3.2.1 začasne uredbe. Proizvajalca izvoznika in vse strani so imeli od začetka postopka dovolj priložnosti, da predložijo argumente in dokaze o obstoju ali vplivu znatnih izkrivljanj v celotni Kitajski in/ali o tem, da njihovi domači stroški niso izkrivljeni v skladu s tretjo alineo drugega pododstavka člena 2(6a)(a). Proizvajalca izvoznika sta izkoristila to možnost in pripravila predstavitev v zvezi s temi vprašanji, ki so predmet te presoje. Kot je pojasnjeno v tem oddelku, razen splošnih neutemeljenih ali neresničnih navedb nista predložila nobenih zanesljivih dokazov o neobstoju izkrivljanj v celotni državi in/ali o tem, da eden ali več posebnih dejavnikov proizvodnje v njunem primeru ni bilo izkrivljenih. Zato je bila ta trditev zavrnjena.

(107)

Petič, ista proizvajalca izvoznika sta trdila, da so bile sporočene subvencije iz uvodne izjave 103 začasne uredbe nagrade, izplačane skupini Haomei Group za ekološke in tehnološke izboljšave. Nadalje sta trdila, da so bili zneski teh nagrad zanemarljivi v primerjavi s prihodki družb; prispevek je znašal približno 1 milijon EUR, prihodki pa približno 330 milijonov EUR. Skupina Haomei Group je ponovila trditev, da je treba nagrade, ki jih je prejela, v primerjalni analizi, katere cilj je ugotoviti, ali bi jih bilo treba šteti za znatno izkrivljanje ali ne, oceniti ob upoštevanju njihovega omejenega zneska ter jih predvsem obravnavati v primerjavi s podobnimi spodbudami, dodeljenimi evropskim panogam. Poleg tega izjava iz prospekta prve javne ponudbe, da bo vplivalo na denarni tok podjetja in rezultate poslovanja, če se subvencije ne bodo izplačevale, kot je navedeno v uvodni izjavi 103 začasne uredbe, predstavlja standardno klavzulo, ki jo morajo kitajske družbe, ki oddajajo prvo javno ponudbo, v skladu s kitajskimi zakoni in drugimi predpisi vključiti v dokumente, namenjene morebitnim vlagateljem.

(108)

Komisija je opozorila, da se člen 2(6a), kot je pojasnjeno že v uvodni izjavi 102, uporablja, kadar Komisija ugotovi obstoj izkrivljanj v državi izvoznici na ravni celotne države in vpliv teh izkrivljanj. Zato bi se ta trditev lahko zavrnila že na tej osnovi. Komisija kljub temu ugotavlja, da dodatni elementi, ki so podrobno navedeni v uvodnih izjavah 103 in 104 te uredbe, kažejo, da ta družba izkorišča preferencialne politike in dostop do finančnih sredstev, zato trditev tudi ne odraža dejanskega stanja. Kar zadeva obseg koristi, Komisiji ni treba preiskati obsega finančnih koristi, ki sta jih naštela proizvajalca izvoznika. Kot je podrobno navedeno v uvodni izjavi 103 začasne uredbe, ta nakazila v vsakem primeru dosegajo precejšen delež dobička družbe, in kot je priznala tudi sama družba, če se vladne subvencije v prihodnosti ne bodo izplačevale, bi to lahko vplivalo na denarni tok podjetja in rezultate poslovanja. Zato ta trditev ni utemeljena tudi kot trditev, ki ni v skladu z dejanskim stanjem. Kot je pojasnjeno tudi v uvodni izjavi 99 te uredbe, je primerjava s položajem evropskih podjetij splošna in ni podprta z dokazi, s pravnega vidika pa je ob upoštevanju člena 2(6a) osnovne uredbe tudi popolnoma nepomembna.

(109)

Kitajska vlada je predložila številne pripombe k začasni uredbi. Prvič, trdila je, da delovni dokument služb Komisije o znatnem izkrivljanju v gospodarstvu Ljudske republike Kitajske (23) (v nadaljnjem besedilu: poročilo) ni ustrezen za dokazovanje izkrivljanj. V skladu s členom 2(6a) osnovne uredbe mora namreč Komisija pripraviti poročilo o obstoju znatnih izkrivljanj v neki državi ali nekem sektorju v navedeni državi. Vendar delovni dokument služb po mnenju kitajske vlade ni izpolnil te zahteve, saj ni bilo dokazov, ki bi potrjevali, da je Komisija ta dokument ob objavi ali po njej odobrila ali potrdila. Zato je kitajska vlada trdila, da obstajajo resni dvomi o tem, ali je mogoče tak dokument šteti za uradno stališče Komisije in ali njegov pravni status izpolnjuje zahtevo iz člena 2(6a) o pripravi, objavi in posodobitvi poročil Komisije. Kitajska vlada je nadalje spomnila, da Komisija v odgovoru na podobno vprašanje v protidampinškem postopku v zvezi z vroče valjanimi ploščami iz nerjavnega jekla ni določila, ali bi tak delovni dokument lahko predstavljal uradno stališče EU, in ni pojasnila njegove pravne narave.

(110)

Komisija je opozorila, da člen 2(6a)(c) osnovne uredbe ne določa posebnega formata poročil o znatnih izkrivljanjih niti ne opredeljuje načina njihove objave. Spomnila je, da je poročilo tehnični dokument, ki temelji na dejstvih in se uporablja samo v okviru preiskav o trgovinski zaščiti. Zato se temu primerno izda kot delovni dokument služb Komisije, saj je zgolj opisne narave in ne izraža političnih stališč, preferenc ali sodb. To ne vpliva na njegovo vsebino, in sicer objektivne vire informacij o obstoju znatnih izkrivljanj v kitajskem gospodarstvu, pomembnih za uporabo člena 2(6a)(c) osnovne uredbe.

(111)

Komisija je nadalje opozorila, da se lahko objektivni viri informacij iz poročila skupaj z vsemi drugimi ustreznimi elementi in dokazi, ki jih v poročilu ni, uporabljajo kot ustrezen dokaz pri ugotovitvah Komisije v okviru protidampinških preiskav v okviru uporabe člena 2(6a) osnovne uredbe. Obstoj poročila, ki obravnava državo ali sektor, se ne šteje za pravno zahtevo za uporabo člena 2(6a) osnovne uredbe. To, kar se v tem primeru upošteva, je obstoj zanesljivih dokazov, ki so vsebovani v poročilu o državi ali sektorju oziroma drugje, če so relevantni za ugotovitve glede obstoja znatnih izkrivljanj. Narava in oblika poročila torej tudi s tega vidika nista pomembni za dejanske ugotovitve glede znatnih izkrivljanj na podlagi člena 2(6a) osnovne uredbe.

(112)

V tej preiskavi je poročilo, vključno z dokazi, ki jih vsebuje, del dokumentacije, ki utemeljuje uporabo člena 2(6a). Komisija je upoštevala znatne dodatne dokaze, ki se nanašajo na preiskavo, in trditve strani, ki niso vključene v poročilo. Še pomembneje pa je, da kitajska vlada ni predložila nikakršnih dokazov glede neveljavnosti informacij iz poročila ali da se te v tej preiskavi ne bi smele uporabljati. V vsakem primeru Komisija opozarja, da obstoj poročila o državi ni nujen pogoj za uporabo člena 2(6a). To, kar se upošteva za uporabo metodologije v skladu s členom 2(6a) osnovne uredbe, je ugotovitev, da so v zadevnem primeru pomembna znatna izkrivljanja, do česar je v tej preiskavi prišlo. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(113)

Drugič, kitajska vlada je trdila, da so bile v vsebini poročila o Kitajski in načinih njegove uporabe resne dejanske in pravne pomanjkljivosti. Po njenih navedbah je bila vsebina zavajajoča, enostranska in povsem neusklajena z dejanskim stanjem. V delovnem dokumentu so bile legitimne konkurenčne prednosti kitajskih družb in običajne institucionalne razlike med Kitajsko in Evropo obravnavne kot podlaga za ugotovitev znatnega izkrivljanja trga. Poleg tega je kitajska vlada trdila, da je Komisija s sprejetjem zahtevka za preiskavo, ki so ga predložile domače panoge na podlagi poročila o državi, zagotovila svoji industriji nepoštene prednosti, kar je pomenilo obsodbo še pred samim sojenjem. Trdila je tudi, da nadomestitev preiskav s poročili ni bila v skladu s temeljnim pravnim duhom poštenosti in pravičnosti.

(114)

Komisija je v odgovoru na trditev o dejanskih pomanjkljivostih v poročilu o državi opozorila, da je poročilo o državi izčrpen dokument, ki temelji na obsežnih objektivnih dokazih, vključno z zakonodajo, predpisi in drugimi uradnimi dokumenti politike, ki jih je objavila kitajska vlada, poročilih tretjih strani, ki so jih pripravile mednarodne organizacije, akademskih študijah in člankih strokovnjakov ter drugih zanesljivih neodvisnih virih. Poročilo je javno dostopno že od decembra 2017, da bi vse zainteresirane strani imele dovolj možnosti za ovrženje, dopolnitev ali predložitev pripomb v zvezi s poročilom in dokazi, na katerih temelji. Kitajska vlada se je od njegove objave decembra 2017 vzdržala predložitve kakršne koli zavrnitve ali pripomb glede vsebine in dokazov iz poročila.

(115)

V zvezi s trditvijo kitajske vlade, da se je z objavo poročila o državi nadomestila dejanska preiskava, je Komisija spomnila, da lahko v skladu s členom 2(6a)(e) začne preiskavo na tej podlagi, če meni, da je pritožnik predložil zadostne dokaze glede znatnih izkrivljanj. Vendar se dejanski obstoj in vpliv znatnih izkrivljanj ugotovita ter metodologija iz člena 2(6a)(a) posledično uporabi v času začasnega in/ali dokončnega razkritja rezultata preiskave. Obstoj in vpliv znatnih izkrivljanj se ne potrdita v začetni fazi, kot je trdila kitajska vlada, temveč šele po temeljiti preiskavi, zato se ta argument zavrne.

(116)

Tretjič, kitajska vlada je navedla, da je Komisija objavila delovne dokumente svojih služb samo za nekaj izbranih držav, kar je bil zadosten razlog za pomisleke glede obravnave po načelu največjih ugodnosti in nacionalne obravnave. V smislu načela največjih ugodnosti in ne glede na to, ali so službe Komisije nameravale pripraviti podobne dokumente tudi za druge države, so službe Komisije do zdaj pripravile samo dokumenta za kitajski in ruski trg. Poleg tega je kitajska vlada trdila, da ni Komisija nikoli objavila jasnega in predvidljivega standarda, v skladu s katerimi bi se izbirale države ali sektorji za objavo poročil.

(117)

Komisija je spomnila, da se, kot je določeno v členu 2(6a)(c) osnovne uredbe, poročilo o državi za katero koli državo pripravi, kadar ima Komisija utemeljene informacije glede morebitnega obstoja znatnega izkrivljanja v posamezni državi ali sektorju v navedeni državi. Decembra 2017, ko so bile odobrene nove določbe člena 2(6a) osnovne uredbe, je Komisija imela take informacije glede znatnih izkrivljanj za Kitajsko. Komisija je objavila tudi poročilo o izkrivljanjih v Rusiji in ne izključuje, da bodo temu sledila še druga poročila. Ker se je večina zadev v zvezi s preiskavami trgovinske zaščite nanašala na Kitajsko in ker so obstajali resni znaki izkrivljanj v navedeni državi, je bila Kitajska prva država, v zvezi s katero je Komisija pripravila poročilo. Rusija je država z drugim največjim številom zadev v zvezi s preiskavami trgovinske zaščite, zato je imela Komisija objektivne razloge, da je poročili o navedenih dveh državah pripravila v tem vrstnem redu.

(118)

Poleg tega, kot je navedeno zgoraj, poročila niso obvezna za uporabo člena 2(6a). V členu 2(6a)(c) so opisani pogoji, pod katerimi Komisija objavi poročila o državi, vendar v skladu s členom 2(6a)(d) pritožnikom ni treba uporabiti poročila, v skladu členom 2(6a)(e) pa obstoj poročila o državi tudi ni pogoj za začetek preiskave na podlagi člena 2(6a). Pravzaprav v skladu s členom 2(6a)(e) za začetek preiskave na navedeni podlagi zadoščajo že zadostni dokazi glede znatnih izkrivljanj v kateri koli državi, ki jih predložijo pritožniki ob izpolnitvi pogojev iz člena 2(6a)(b). Pravila glede znatnih izkrivljanj v posameznih državah se torej uporabljajo za vse države brez kakršnih koli razlik in ne glede na obstoj poročila o državi. Ta pravila sama po sebi zato ne kršijo obravnave po načelu največjih ugodnosti. Zato je Komisija te trditve zavrnila.

(119)

Kitajska vlada je dodala, da v zakonodaji EU o notranjem trgu ali konkurenci razen v osnovni uredbi pojem izkrivljanj na trgu ali ustrezni standardi v zvezi z nacionalno obravnavo ne obstajajo. Zato je trdila, da Komisija z vidika mednarodnega prava ali katere koli zakonodaje in praks s področja ureditve notranjega trga in konkurence, ki so v njeni izključni pristojnosti, nima nikakršnih pooblastil za preiskavo izkrivljanj na Kitajskem.

(120)

Komisija je metodologijo, ki jo je uporabila v tej preiskavi, oprla na določbo člena 2(6a) osnovne protidampinške uredbe. Tako kot vsaka uredba je tudi ta pravno zavezujoča ter jo mora Komisija uporabljati v celoti, ko jo uradno odobrita Evropski parlament in Svet, saj je del pravnega reda. Dejstvo, da se v drugih evropskih predpisih pojem znatnih izkrivljanj ne uporablja, je s pravnega vidika nepomembno, saj je ta pojem značilen za področje boja proti dampingu. Zato je bila ta trditev zavrnjena.

(121)

Kitajska vlada je tudi navedla, da Komisija uporablja diskriminatorna pravila in standarde za kitajske družbe, ki so v podobnem položaju kot družbe EU, med drugim nepoštene dokazne standarde in standarde za dokazno breme. Komisija obenem ni ugotavljala obstoja izkrivljanj na trgu EU ali v državah članicah. Te prakse so resno vplivale na zanesljivost in legitimnost analize in ugotovitev Komisije o osrednjih vprašanjih v protidampinških preiskavah, ki se nanašajo na damping in izračun škode. Zato so zadosten razlog za pomisleke glede morebitne kršitve obveznosti nacionalne obravnave v skladu s pravili STO.

(122)

Kitajska vlada ni predložila nobenih dokazov o tem, da na družbe EU vplivajo izkrivljanja, ki so primerljiva z izkrivljanji, ki vplivajo na njihove kitajske konkurente, in da bi bile te družbe torej v podobnem položaju. Vsekakor je pojem znatnih izkrivljanj pomemben z vidika določanja normalne vrednosti za določitev dampinga, medtem ko je za industrijo Unije v posebnem okviru protidampinških preiskav s pravnega vidika nepomemben. Zato se je ta trditev štela za neutemeljeno in pravno nepomembno.

(123)

Šestič, kitajska vlada je navedla, da določbe člena 2(6a) osnovne uredbe niso skladne s členom 2.2 protidampinškega sporazuma STO, ki določa izčrpen seznam primerov, v katerih se lahko določi normalna vrednost, in da v navedene določbe znatna izkrivljanja niso vključena. Kitajska vlada je dodatno trdila, da uporaba podatkov iz ustrezne reprezentativne države ali mednarodnih cen za določitev normalne vrednosti v skladu s členom 2(6a) prav tako ni v skladu s členom 6.1(b) Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) in členom 2.2. protidampinškega sporazuma STO, zlasti s členom 2.2.1.1. Nadalje je trdila, da je treba v skladu s pravili STO za določitev normalne vrednosti uporabiti stroške proizvodnje v državi porekla in razumne zneske za administrativne, prodajne in splošne stroške ter za dobiček. Vendar se je s členom 2(6a) osnovne uredbe razširil obseg podatkovnih virov, tako da vključujejo stroške proizvodnje in prodaje v primerni reprezentativni državi ali mednarodne cene, stroške ali referenčne vrednosti. To je po navedbah kitajske vlade presegalo področje uporabe pravil STO. Zato Komisija ne glede na to, ali je člen 2(5) osnovne uredbe EU skladen s pravili STO ali ne, ne bi smela določati normalne vrednosti v primeru tako imenovanega „izkrivljanja trga“ na podlagi odobritve iz člena 2(6a) osnovne uredbe.

(124)

Komisija meni, da je določba iz člena 2(6a) skladna z zavezami Evropske unije v okviru STO. Komisija meni, da kot je pojasnjeno v zadevi DS473 EU – biodizel (Argentina), določbe osnovne uredbe, ki se na splošno uporabljajo za vse članice STO, zlasti drugi pododstavek člena 2(5), dovoljujejo uporabo podatkov iz tretje države, ki so ustrezno prilagojeni, če je taka prilagoditev potrebna in utemeljena. Zato je Komisija to trditev zavrnila.

(125)

Kitajska vlada je navedla, da Komisija v tem primeru sploh ni upoštevala evidenc kitajskih izvoznikov, kar ni bilo v skladu s členom 2.2.1.1 protidampinškega sporazuma STO. Trdila je, da je pritožbeni organ v sporih EU – biodizel (Argentina) (DS473) in EU – metodologija prilagajanja stroškov II (Rusija) (DS494) ugotovil, da bi preiskovalni organ v skladu s členom 2.2.1.1 protidampinškega sporazuma, kadar se evidence izvoznika ali proizvajalca v preiskavi v sprejemljivih mejah natančno in zanesljivo ujemajo z vsemi dejanskimi stroški določenega proizvajalca ali izvoznika za izdelek v preiskavi, moral uporabiti take evidence za določitev proizvodnih stroškov proizvajalcev v preiskavi.

(126)

Komisija je opozorila, da se spora DS473 in DS494 ne nanašata na uporabo člena 2(6a) osnovne uredbe, ki je ustrezna pravna podlaga za določitev normalne vrednosti v tej preiskavi. Ta spora se nanašata tudi na dejanska stanja, ki so drugačna od dejanskega stanja v zvezi z obstojem znatnih izkrivljanj. Zato je bila ta trditev zavrnjena.

(127)

Osmič, kitajska vlada je navedla, da so za preiskavo, ki jo je izvedla Komisija na podlagi člena 2(6a) osnovne uredbe, v tem primeru veljala dvojna merila. Komisija po mnenju kitajske vlade ni upoštevala podatkov o stroških kitajskih izvoznikov zaradi znatnih izkrivljanj na kitajskem trgu, upoštevala pa je podatke reprezentativne države in z njimi nadomestila podatke kitajskih proizvajalcev, ne da bi pri tem ocenila, ali morda obstajajo izkrivljanja na trgu, ki vplivajo na te nadomestne podatke. To po mnenju kitajske vlade dokazuje „dvojna merila“. Kitajska vlada je navedla, da ta pristop ni zagotovil zanesljivosti ustreznih stroškov v izbrani reprezentativni državi. Prav tako ni bilo mogoče resnično prikazati stroškov proizvajalcev v državi porekla.

(128)

Komisija je spomnila, da med preiskavo prouči, ali so v spisu elementi, ki kažejo na obstoj morebitnih izkrivljanj v reprezentativnih državah, in sicer tudi v zvezi z glavnimi surovinami, ki se uporabljajo za proizvodnjo zadevnega izdelka, na primer ali za surovine veljajo omejitve izvoza. Poleg tega imajo vse strani med preiskavo številne priložnosti za razpravo o ustreznosti možnih reprezentativnih držav, ki jih Komisija proučuje. Komisija zlasti objavi dve obvestili za dokumentacijo o ustreznosti možnih reprezentativnih držav in predhodni izbiri ustrezne države za preiskavo. Ti obvestili sta na voljo vsem stranem za predložitev pripomb. Tudi v tem primeru so kitajska vlada in vse druge strani imele možnost dokazati, da na možne reprezentativne države, ki se proučujejo, vplivajo znatna izkrivljanja in da zato niso primerne za preiskavo. Ta trditev je bila torej neutemeljena in zavrnjena.

(129)

Na navedbo kitajske vlade se je družba Airoldi odzvala z naknadno predložitvijo pripomb v zvezi z njo. Poudarila je, da podpira argumente Kitajske glede zakonitosti delovnega dokumenta služb Komisije. Prvič, družba Airoldi je navedla, da je v členu 2(6a)(c) osnovne uredbe določeno, da mora biti zadevni dokument poročilo in da ga mora uradno sprejeti Evropska komisija. Nadalje je trdila, da je treba poročilo objaviti in posodabljati. Po mnenju družbe Airoldi dokument, ki se je uporabljal v tej preiskavi in ki je objavljen na spletnem mestu GD za trgovino, ni bil posodobljen in je bil zgolj delovni dokument služb Komisije ter ni imel formalnih ali vsebinskih značilnosti, na podlagi katerih bi se lahko štel kot uradno poročilo Evropske unije. Poleg tega bi moralo biti v okviru institucionalnega prava EU tako poročilo v vseh uradnih jezikih Evropske unije objavljeno v Uradnem listu Evropske unije. Družba Airoldi je tudi zahtevala, naj ji GD za trgovino pošlje italijansko različico tega dokumenta in številko Uradnega lista, v katerem je bil objavljen. Obenem je opozorila, da je poročilo o Kitajski na spletnem mestu GD za trgovino objavljeno samo v angleščini. Zato se poročilo o Kitajski ne bi smelo upoštevati, začasno uredbo na podlagi tega poročila pa bi bilo treba razveljaviti. Poleg tega je družba Airoldi v okviru sedanjega protidampinškega postopka vložila poseben zahtevek za razkritje vseh pripravljalnih dokumentov ne glede na obliko, ki so povezani z notranjim postopkom, v skladu s katerim je bilo v Evropski komisiji sprejeto poročilo o Kitajski.

(130)

Kot je že pojasnjeno zlasti v uvodnih izjavah 110 do 112 o vrednosti poročila o Kitajski, določbe člena 2(6a)(c) ne določajo posebnega formata, v katerem mora biti poročilo o državi objavljeno, niti načina njegove objave. Zato je objava poročila o Kitajski v obliki delovnega dokumenta služb Komisije, tj. vrste dokumenta, za katero se ne zahtevata niti prevod v vse evropske jezike niti uradna objava v Uradnem listu Evropske unije, skladna z ustreznimi pravili. Komisija v odgovor na te trditve opozarja, da je poročilo javno dostopno že od decembra 2017, da bi vse zainteresirane strani imele dovolj možnosti za ovrženje, dopolnitev ali predložitev pripomb v zvezi s poročilom in dokazi, na katerih temelji. Niti družba Airoldi niti nobena druga zainteresirana stran ni predložila nobenih dokazov o tem, da bi bilo to poročilo zastarelo. Zato se ta trditev zavrne. V zvezi z zahtevo po razkritju pripravljalnih dokumentov se Komisija sklicuje na uvodno izjavo 50.

(131)

Drugič, družba Airoldi je navedla, da je poročilo o Kitajski glede na zgoraj navedene argumente (dejstvo, da je delovni dokument služb Komisije, ki je samo v angleščini objavljen na spletnem mestu GD za trgovino) nezakonit dokument. Zato je trdila, da je treba tak dokaz zavrniti, pritožbo pa razglasiti za neutemeljeno. Nemudoma bi bilo treba tudi razveljaviti začasno uredbo, ki temelji na poročilu o Kitajski.

(132)

V tem argumentu so ponovljene pripombe kitajske vlade, navedene v uvodni izjavi 109. Komisija je nanje odgovorila v izjavah 110 do 112.

(133)

Po dokončnem razkritju je skupina Haomei Group predložila sklop pripomb v zvezi z obstojem znatnih izkrivljanj, pri čemer je v glavnem ponovila argumente, ki so že bili izpostavljeni med preiskavo. Prvič, skupina Haomei Group je ponovila, da se ne strinja, da je poročilo o državi dovolj izčrpno in zadosten dokaz o obstoju izkrivljanj. Poleg tega je skupina Haomei Group ponovila, da ni bila predmet nobenega poseganja vlade, da je prejela posojila po neizkrivljeni obrestni meri in da je bila prejeta subvencija majhne vrednosti. Trdila je tudi, da zanjo niso veljali ugodni posojilni pogoji in druge finančne spodbude, ki jih je zagotovila vlada, ter dodala, da so ugotovitve Komisije v zvezi s krediti splošne in zanjo ne veljajo.

(134)

Komisija glede na objektivnost poročila in njegovo ustreznost kot dokaza, opozarja, kot je navedeno v uvodni izjavi 114, da je poročilo o državi izčrpen dokument, ki temelji na obsežnih objektivnih dokazih, vključno z zakonodajo, predpisi in drugimi uradnimi dokumenti politike, ki jih je objavila kitajska vlada, poročilih tretjih strani, ki so jih pripravile mednarodne organizacije, akademskih študijah in člankih strokovnjakov ter drugih zanesljivih neodvisnih virih.

(135)

V zvezi s koristmi, kot so cenejša posojila in subvencije, Komisija ponavlja, kot je že navedeno v uvodnih izjavah 97, 99 in 102 te uredbe ter uvodnih izjavah 77 in 79 in naslednjih uvodnih izjavah začasne uredbe, da se v skladu s členom 2(6a)(b) pri oceni obstoja znatnih izkrivljanj med drugim upošteva morebitni učinek enega ali več elementov iz navedene določbe. Zato je ključnega pomena, da se oceni, ali imajo proizvajalci iztiskanih izdelkov iz aluminija vsaj potencialno dostop do cenejšega financiranja in ugodnejših pogojev kot proizvajalci drugje. Ker za industrijo aluminija veljajo številni načrti in smernice vlade, je Komisija v uvodnih izjavah 77 in 79 ter naslednjih uvodnih izjavah začasne uredbe ugotovila, da na proizvajalce iztiskanih izdelkov iz aluminija, vključno s skupino Haomei Group, vsaj potencialno vplivajo izkrivljanja v sektorju iztiskanih izdelkov iz aluminija na Kitajskem.

(136)

Drugič, skupina Haomei Group je trdila, da so dejavnosti za krepitev partije, ki jih Komisija omenja v uvodni izjavi 100 te uredbe, kulturna dejstva, vendar ne dokazujejo političnega izkrivljanja.

(137)

Komisija je v odgovor na trditev skupine Haomei Group iz uvodne izjave 98, da se stranka in vlada ne vmešavata vanjo, navedla nekaj primerov dejavnosti za krepitev partije, ki jih je izvajala. Kot je navedeno v uvodni izjavi 100 te uredbe, skupina Haomei Group jasno navaja, da sledi krepitvi partije in razmišljanjem Ši Džinpinga o socializmu s kitajskimi značilnostmi v novi dobi ter izvaja duh 19. nacionalnega kongresa kitajske komunistične partije. Tudi če v skladu s trditvami skupine Haomei Group v upravnih odborih njenih dveh družb ni članov KKP, je pod vplivom vlade in se, kot je navedeno zgoraj, aktivno predstavlja kot izvajalka vladne politike ter sledi njenemu uradnemu programu. Predložen ni bil noben dokaz o nasprotnem.

(138)

Skupina Haomei Group je trdila, da njene cene niso bile izkrivljene, kar dokazuje dejstvo, da so bile njene cene usklajene z evropskimi cenami.

(139)

Komisija ponovno poudarja, da se v skladu s členom 2(6a)(a) osnovne uredbe v primeru, da ni primerna uporaba domačih cen in stroškov v državi izvoznici zaradi obstoja znatnih izkrivljanj v tej državi, normalna vrednost določi izključno na podlagi stroškov proizvodnje in prodaje, ki odražajo neizkrivljene cene ali referenčne vrednosti. V zadevnem primeru je Komisija ugotovila obstoj znatnih izkrivljanj v sektorju iztiskanih izdelkov iz aluminija na Kitajskem, kot je pojasnjeno v oddelku 3.2.1 začasne uredbe. Zato raven cen zadevnih kitajskih proizvajalcev izvoznikov v tej zadevi ni pomembna.

(140)

Po dokončnem razkritju je skupina Haomei Group trdila, da se ni štela za odgovorno za svoje ravnanje, pač pa za značilnosti kitajskega gospodarstva, ki so bile ocenjene na splošno.

(141)

Specifične ugotovitve o dampingu in stopnjah družb odražajo podatke, ki sta jih predložili sami družbi in so bili izračunani v skladu z določbami osnovne uredbe, zlasti členom 2(6a). Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 106, obstoj znatnih izkrivljanj velja za celotno državo, zadevna metodologija pa se, ko je izkrivljanje dokazano, načeloma uporablja za vse družbe. Nobena od družb ni dokazala, da izkrivljanja, ki jih je ugotovila Komisija, ne vplivajo na njene stroške. Zato končne stopnje dampinga odražajo ravnanje družb, ob upoštevanju obstoja znatnih izkrivljanj na Kitajskem, kjer delujejo.

3.2   Reprezentativna država

(142)

Komisija je v začasni uredbi v skladu s členom 2(6a) osnovne uredbe kot reprezentativno državo izbrala Turčijo.

(143)

Kitajska vlada je trdila, da je Komisija nepravilno nadomestila podatke proizvajalcev, ne da bi pri tem ocenila, ali morda obstajajo izkrivljanja na trgu, ki vplivajo na te nadomestne podatke.

(144)

Komisija je v preglednem postopku z dvema obvestiloma o virih za določitev normalne vrednosti (z dne 16. marca 2020 in 25. junija 2020) pozvala zainteresirane strani, naj predložijo pripombe o izbiri Turčije kot reprezentativne države. Več drugih morebitnih reprezentativnih držav je izključila. Ker v Turčiji ni odkrila izkrivljanj na trgu, zaradi katerih ta država ne bi bila primerna kot reprezentativna država, je sklenila, da je Turčija najprimernejša reprezentativna država.

(145)

Družba Airoldi je glede izbire Turčije kot reprezentativne države ponovila svojo pripombo v zvezi z razlikovanjem med trdimi in mehkimi zlitinami. Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 164 začasne uredbe, vrste izdelka niso odločilne za izbiro primerne reprezentativne države. Komisija je zato vztrajala, da je Turčija v tej zadevi najprimernejša reprezentativna država.

(146)

Družba Airoldi je po dokončnem razkritju ponovila svojo pripombo glede izbire Turčije kot reprezentativne države. V svoje pripombe je dodala nove elemente proti izbiri Turčije, ki so se nanašali na dva glavna argumenta: carinsko unijo Turčije z Unijo in da Turčija ne izpolnjuje standardov socialne zaščite in varstva okolja.

(147)

Družba Airoldi ni pojasnila, zakaj bi bila Turčija zaradi carinske unije neprimerna reprezentativna država. Kot je pojasnjeno v uredbi, je Komisija pri določitvi vrednosti za vsak proizvodni dejavnik upoštevala carine. Razlog za to je, da se določi cena proizvodnega dejavnika v reprezentativni državi. Obstoj carinske unije ne vpliva na določitev te cene. Tudi če bi bila trditev družbe Airoldi pravilna, quod non, bi bila normalna vrednost podcenjena, zaradi česar bi bila stopnja dampinga nižja, kar bi uvozniku koristilo in ne škodilo. Kar zadeva socialne in okoljske standarde, je bilo ugotovljeno, kot je pojasnjeno v drugem obvestilu o virih za določitev normalne vrednosti z dne 25. junija 2020, da je na podlagi razpoložljivih podatkov in njihove kakovosti v tej zadevi Turčija najustreznejša reprezentativna država. Ker ni bilo nobene trditve, ki bi to ugotovitev ovrgla, analiza teh standardov ni bila utemeljena.

(148)

Skupina Haomei Group je po dokončnem razkritju izpodbijala normalno vrednost, „ki je bila izračunana v skladu s turškimi parametri, zlasti ob upoštevanju vrednosti, ki se upoštevajo kot referenčna vrednost in niso niti ažurne (so iz leta 2016) niti točne […]“.

(149)

Edini proizvodni dejavnik na podlagi podatkov iz leta 2016, ki je bil uporabljen v izračunu, so bili stroški dela. To je bilo pojasnjeno v obvestilu z dne 16. marca 2020. Vrednost iz leta 2016 je bila prilagojena glede na inflacijo z uporabo indeksa cen domačih proizvajalcev (24), ki ga objavlja turški statistični urad. Ne le, da so vsi drugi dejavniki tako temeljili na najnovejših razpoložljivih podatkih, ampak je bil edini dejavnik, na katerega se skupina Haomei sklicuje v pripombah, dejansko prilagojen. Zato je bila pripomba skupine Haomei Group zavrnjena kot napačna.

(150)

Skupina Haomei Group je trdila tudi, da Turčija ni bila primerna kot reprezentativna država zaradi razlike v številu prebivalcev v primerjavi s Kitajsko.

(151)

V zvezi s tem Komisija poudarja, da je pri izbiri reprezentativne države pomembna stopnja razvitosti in ne število prebivalcev. Turčija je po klasifikaciji Svetovne banke na enaki stopnji razvoja kot Kitajska (zgornji srednji dohodek) in je zato primerna reprezentativna država za namene člena 2(6a) osnovne uredbe. Trditev skupine Haomei Group je bila zato zavrnjena.

(152)

Zato Komisija iz razlogov, pojasnjenih v začasni uredbi, potrjuje izbiro Turčije kot reprezentativne države, saj po sprejetju začasne uredbe niso bili predloženi prepričljivi argumenti proti tej izbiri.

3.3   Viri, uporabljeni za določitev neizkrivljenih stroškov

(153)

Kot je pojasnjeno v uvodnih izjavah 166 do 184 začasne uredbe, je Komisija opredelila naslednje vire za določitev neizkrivljenih stroškov: podatkovno zbirko Global Trade Atlas, nacionalne statistične podatke, vključno s turškim statističnim uradom, za določitev stroškov dela, električne energije in plina, ter OECD za cene dizla. Po razkritju začasnih ugotovitev Komisija ni prejela utemeljenih trditev v zvezi z izkrivljanji na trgu, ki bi vplivala na uporabljene podatke in vire.

(154)

Ker ni bilo nobenih nadaljnjih pripomb v zvezi z viri, uporabljenimi za določitev neizkrivljenih stroškov, Komisija ohranja navedene vire iz začasne uredbe.

3.4   Režijski stroški proizvodnje, PSA-stroški in dobiček

(155)

Skupna raven PSA-stroškov in dobička, ki je uporabljena v začasni uredbi, je temeljila na podatkih za leto 2018. Komisija je preverila razpoložljivost novejših podatkov za PSA-stroške in dobiček v reprezentativni državi za leto 2019. Ti podatki so pokazali, da se je skupna raven PSA-stroškov in dobička v letu 2019 le malo zvišala. To ne bi opazno vplivalo na izračune. Glede na to in ker zainteresirane strani niso podale pripomb v zvezi z ravnmi režijskih stroškov proizvodnje, PSA-stroškov in dobička iz začasne uredbe, je Komisija navedene ravni ohranila.

(156)

Skupina Haomei Group je po dokončnem razkritju nasprotovala temu, da bi „cena, ki jo zaračunavajo“ turške družbe, „lahko bila element primerjave“. Komisija je podrobno pojasnila način izračuna stopnje dampinga v okviru posameznega razkritja proizvajalca izvoznika, pa tudi v dveh obvestilih o virih za določitev normalne vrednosti, ki sta bili v spisu dani na voljo vsem stranem. Komisija se v nobenem od teh dokumentov ni sklicevala na cene, ki bi jih zaračunavala katera koli od turških družb in ki bi se uporabile v kateri koli fazi določanja normalne vrednosti. Turške družbe so bile uporabljene le kot vir podatkov za PSA-stroške in dobiček. Trditev skupine Haomei Group torej ni pravilna.

(157)

Po dokončnem razkritju je pritožnik ponovil svojo trditev, da bi morala Komisija iz izračuna povprečne stopnje dobička izključiti dve turški družbi z najnižjim dobičkom, saj sta bili daleč od 16-odstotne stopnje dobička enega od proizvajalcev EU ob odsotnosti dampinškega uvoza.

(158)

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 171 začasne uredbe, je Komisija izključila družbe, ki niso poročale o dobičku. Upoštevale so se vse dobičkonosne družbe, ne glede na njihovo stopnjo dobička, če niso ustvarjale izgub. Raven dobičkonosnosti, ki jo je dosegel eden od proizvajalcev Unije, ni pomembna pri določanju ustrezne stopnje dobička za določitev normalne vrednosti na podlagi neizkrivljenih podatkov v reprezentativni državi. Komisija je zato to trditev zavrnila.

3.5   Izračun normalne vrednosti

(159)

Proizvajalec izvoznik, tj. skupina PMI Group, je Komisiji poslal pripombe v zvezi s spremembami stopenj DDV v OP. Komisija je na podlagi teh pripomb prilagodila izračun normalne vrednosti, kot je podrobneje opisano v uvodnih izjavah 185 do 187. Vsi drugi izračuni v zvezi z normalno vrednostjo iz začasne uredbe so potrjeni.

(160)

Skupina Haomei Group je po dokončnem razkritju predložila nejasno trditev, za katero se zdi, da izpodbija raven obrestne mere, ki se uporablja kot prilagoditev za izvoz skupine Haomei Group. Komisija poudarja, da so obrestne mere, uporabljene kot prilagoditev, temeljile na obrestnih merah, ki jih je navedla sama skupina Haomei Group, in so bile preverjene med navzkrižnim preverjanjem na daljavo.

(161)

Skupina Haomei Group je ponovno poudarila, da je bila metoda izračuna povprečne cene evropskih iztiskanih izdelkov domnevno napačna, ker je „enako obravnavala izdelke, ki se razlikujejo glede na lastnosti in ceno“.

(162)

Po dodatnem dokončnem razkritju je skupina Haomei Group ponovila svojo pripombo, da zaradi razlik med različnimi zlitinami, obdelavo in specifikacijami Komisija izdelka v preiskavi ne sme obravnavati kot en sam izdelek.

(163)

Kot je podrobno pojasnjeno v uvodnih izjavah 232 do 234 začasne uredbe, so bile navedene primerjave cen izvedene na ravni transakcij po posameznih vrstah, pri čemer so podrobne kontrolne številke izdelka zagotavljale pošteno primerjavo. Razlog za to je bila primerjava podobnih izdelkov, da bi kontrolna številka izdelka vključevala elemente, kot so oblika, serija zlitine, dolžina, največji prečni prerez, vrsta obdelave, vrsta izdelave in vlečenje. Trditev skupine Haomei Group je bila neutemeljena, zato je bila zavrnjena.

3.6   Izvozna cena

(164)

Kot je opisano v uvodni izjavi 196 začasne uredbe, je Komisija na podlagi člena 2(9) osnovne uredbe opravila prilagoditev za izvoz prek povezanih trgovcev neodvisnim strankam v Uniji.

(165)

Skupina PMI je navedla, da je bila stopnja dobička uvoznika, s katero se določi izvozna cena za neposredno prodajo prek povezanih uvoznikov, previsoka, zato je vprašala, ali je bila ustrezno preverjena. Komisija je potrdila, da je bila stopnja, uporabljena v začasni fazi, pravilna, saj je temeljila na tedaj razpoložljivih informacijah, in da so jo sporočili vzorčeni izvozniki. Vsekakor se je po navzkrižnem preverjanju na daljavo nekoliko povišala, podrobnosti o uporabljenih popravljenih podatkih pa so bile dane na voljo zadevni družbi. Ta popravljena stopnja se je uporabila tudi za ponovni izračun spodaj prikazanega nelojalnega nižanja prodajnih cen in stopnje odprave škode.

(166)

Komisija je torej na podlagi zgornjega popravka prilagodila izračun stopnje dampinga za eno od skupin proizvajalcev izvoznikov. Vsi drugi izračuni v zvezi z izvozno ceno iz začasne uredbe so potrjeni.

(167)

Po dokončnem razkritju je skupina Haomei Group trdila, da je Komisija napačno uporabila stroške prevoza, ki so bili „od danes“ znatno dražji. Komisija poudarja, da vsi izračuni temeljijo na obdobju preiskave. Kar zadeva damping, temeljijo izračuni na dejanskih stroških, ki jih je navedla skupina Haomei Group. Dejstvo, da so se po navedbah skupine Haomei Group stroški prevoza po obdobju preiskave povečali za 300 %, ni pomembno; tako kot velja tudi za vse druge stroške, je treba uporabiti stroške prevoza v obdobju preiskave.

3.7   Ponudbe zaveze

(168)

Pred dokončnim razkritjem je en kitajski proizvajalec izvoznik izrazil interes za predložitev prostovoljne ponudbe zaveze, vendar tega ni storil pod pogoji, ki so dopustni v skladu s členom 8 osnovne uredbe.

(169)

Po dokončnem razkritju so trije proizvajalci izvozniki v roku iz člena 8(2) osnovne uredbe predložili ponudbe za cenovno zavezo, in sicer Haomei Group, Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. in Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd.

(170)

V skladu s členom 8 osnovne protidampinške uredbe morajo biti ponujene cenovne zaveze ustrezne, da se odpravi škodljivi učinek dampinga, njihovo sprejetje pa ne sme biti nepraktično. Komisija je na podlagi teh meril ocenila ponudbe in menila, da bi bilo njihovo sprejetje nepraktično iz naslednjih razlogov.

(171)

Ponudba skupine Haomei Group ne bi odpravila škodljivega učinka dampinga, če bi bila sprejeta. Poleg tega ponudba ni vsebovala bistvenega elementa zaveze, tj. minimalne uvozne cene, za katero se družba zaveže, da ne bo prodajala po nižjih cenah. Ponudba tako ni združljiva z osnovnimi načeli zaveze.

(172)

Skupina Haomei Group ima številne povezane družbe, ki so neposredno vključene v proizvodnjo ali prodajo izdelka v preiskavi. Skupina Haomei Group prodaja izdelek neposredno in posredno.

(173)

Takšna kompleksna struktura skupine pomeni veliko tveganje navzkrižne kompenzacije. Komisija ne bi mogla spremljati in zagotavljati skladnosti z zavezo glede posredne prodaje prek povezane družbe v Hongkongu in po možnosti prek drugih povezanih družb. Že zaradi tega bi bila ponudba nepraktična.

(174)

Družbi Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. in Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd. sta ponudili minimalno uvozno ceno, ki je bila predmet indeksacije.

(175)

Obe družbi proizvajata in prodajata različne vrste izdelkov z velikimi razlikami v cenah. Tehtana povprečna stopnja škode, uporabljena za izračun minimalne uvozne cene, bi bila nižja od neškodljive cene za večino vrst izdelka, ki jih navedeni družbi izvažata v Unijo. Zato predlagana raven minimalne uvozne cene ni zadostovala za odpravo škodljivega učinka dampinga.

(176)

Poleg tega ima družba Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. veliko povezanih družb na Kitajskem, od katerih so mnoge neposredno vključene v proizvodnjo in prodajo izdelka v preiskavi na domačem trgu. Struktura družbe povečuje tveganje izogibanja.

(177)

Vrst in modelov iztiskanih izdelkov iz aluminija ni mogoče zlahka razlikovati med seboj s fizičnim pregledom. Samo s fizičnim pregledom bi bilo zelo težko oceniti serijo zlitin. Brez podrobne laboratorijske analize carinski organi ne bi mogli ugotoviti, ali uvoženi izdelek ustreza prijavljenemu izdelku.

(178)

Veliko število vrst izdelkov pomeni veliko tveganje navzkrižne kompenzacije med različnimi vrstami izdelka, pri čemer se lahko dražje vrste izdelka napačno deklarirajo kot cenejše vrste izdelka, ki so prav tako predmet zaveze. Zato je zaveza neizvršljiva in tako nepraktična v smislu člena 8 osnovne uredbe.

(179)

Komisija je vložnikom poslala dopise, v katerih je navedla razloge za zavrnitev ponudb zaveze.

(180)

Vsi trije vložniki iz uvodne izjave 169 so na to podali pripombe. Te pripombe so bile dane na voljo zainteresiranim stranem v spisu zadeve.

(181)

Družbi Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. in Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd. se nista strinjali z ugotovitvijo Komisije, da predlagana minimalna uvozna cena ne zadostuje za odpravo škodljivega učinka dampinga. Strani sta predlagali tudi, da se referenčne cene, ki jih je objavil šanghajski trg kovin, nadomestijo s cenami, ki jih je objavila londonska borza kovin. Vendar pripombe in predlagane spremembe niso odstranile elementov, zaradi katerih so ponudbe zavez neizvršljive.

(182)

Skupina Haomei Group ni niti predlagala odprave škodljivega učinka dampinga niti ni dodala nobenih bistvenih elementov zaveze, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 171. Ponudba tako še vedno ni bila združljiva z osnovnimi načeli zaveze.

(183)

Po dodatnem dokončnem razkritju je skupina Haomei Group ponovno pozvala Komisijo, naj preuči njeno ponudbo zaveze, ne da bi predložila kakršne koli nove elemente niti v zvezi z odpravo škodljivega učinka dampinga niti v zvezi z manjkajočimi elementi, pojasnjenimi v uvodni izjavi 171. Namesto tega je skupina Haomei Group menila, da bi bilo treba zaveze sprejeti, ker da ukrepi ne bi prestali nadzora Sodišča. Komisija opozarja, da je Unija vladavina prava, kjer uprave sprejemajo odločitve v skladu z določbami zakona, ki niso predmet blagovne menjave ali pogajanj.

(184)

Komisija je ponudbe zaveze štela za neizvršljive in zato nepraktične v smislu člena 8 osnovne uredbe iz razlogov, navedenih v uvodnih izjavah 171 do 183, zato jih je zavrnila.

3.8   Primerjava

(185)

Kot je opisano v uvodni izjavi 199 začasne uredbe, je Komisija izvedla prilagoditev na podlagi člena 2(10)(b) osnovne uredbe za razliko v posrednih davkih med izvozom iz Kitajske v Unijo in normalno vrednostjo, pri kateri so bili posredni davki, kot je DDV, izključeni.

(186)

Pripombe skupine PMI Group so se nanašale predvsem na dejstvo, da so se stopnje DDV na Kitajskem od leta 2018 dvakrat spremenile in da je bila za izračun prilagoditve DDV uporabljena 17-odstotna stopnja. Stopnja DDV se je spremenila 1. maja 2018 in 1. aprila 2019, in sicer na 16 % oziroma 13 %.

(187)

Komisija je ob upoštevanju zgornje pripombe prilagodila izračun za obe vzorčeni skupini proizvajalcev izvoznikov.

(188)

Na podlagi tega so tehtane povprečne stopnje dampinga, izražene kot odstotni delež cene CIF meja Unije brez plačane dajatve, naslednje:

Družba

Dokončna protidampinška dajatev

Skupina Haomei Group:

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.,

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

21,3 %

Skupina PMI Group:

Press Metal International Ltd.,

Press Metal International Technology Ltd.

33,9 %

Druge sodelujoče družbe

28,6 %

Vse druge družbe

40,1 %

(189)

Brez izvoza vzorčenih proizvajalcev izvoznikov v Združeno kraljestvo, ki še naprej predstavlja 20 % celotnega izvoza v Unijo, so stopnje dampinga naslednje:

Družba

Stopnja dampinga

Skupina Haomei Group:

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.,

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

21,2 %

Skupina PMI Group:

Press Metal International Ltd.,

Press Metal International Technology Ltd.

25,0 %

Drugi sodelujoči proizvajalci izvozniki, ki niso bili vključeni v vzorec

22,1 %

Vse druge družbe

32,1 %

(190)

Komisija je za sodelujoče proizvajalce izvoznike, ki niso bili vključeni v vzorec, tehtano povprečno stopnjo dampinga izračunala v skladu s členom 9(6) osnovne uredbe. Ta stopnja je bila izračunana kot tehtano povprečje na podlagi stopenj, določenih za vzorčene proizvajalce izvoznike, in je znašala 22,1 %. Po mnenju Komisije je primerno, da se preostala dajatev še naprej določa na ravni najvišje stopnje dampinga, določene na podlagi podatkov sodelujočih proizvajalcev izvoznikov, tj. 32,1 %, če ne upoštevamo podatkov za Združeno kraljestvo.

(191)

Po dodatnem dokončnem razkritju je skupina Haomei Group zahtevala pojasnilo, zakaj so se stopnje drugih proizvajalcev izvoznikov znatno znižale, razlika v njeni marži pa je bila majhna. Družba je menila, da so te razlike in nova dampinška dajatev diskriminatorne. Trdila je tudi, da zainteresiranim stranem niso bili predloženi podrobni namenski izračuni.

(192)

Najprej je treba opozoriti, da je skupina Haomei Group izpodbijala ugotovitve Komisije na podlagi podatkov za EU28. Trdila je, da bi morala Komisija opraviti pregled za EU27, ker Združeno kraljestvo ni več del Evropske unije. Ta trditev je bila upoštevana, saj je Komisija ustrezno preračunala stopnjo dampinga za vse proizvajalce izvoznike (ter ponovno ocenila škodo in vzročno zvezo).

(193)

Komisija je v uvodnih izjavah 185 do 190 pojasnila metodologijo za izračun stopnje dampinga, ki je bila enaka metodologiji za izračun stopnje dampinga brez podatkov za Združeno kraljestvo. Končno razkritje skupine Haomei Group je vključevalo dodatne zaupne in veliko podrobnejše dokumente o izračunu in metodologiji stopenj dampinga in škode. Razlog za večji učinek na skupino PMI Group je bil povezan z razlikami v oblikovanju cen, namembnem kraju, naboru izdelkov in drugimi vprašanji v zvezi z družbo. S ponovnim izračunom vseh stopenj dampinga za vzorčene družbe so se prav tako spremenile dampinške dajatve za vse druge proizvajalce izvoznike, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 190. To je bilo družbi pojasnjeno na zaslišanju 12. februarja.

(194)

Poleg tega je treba zavrniti zahtevek skupine Haomei Group za razkritje izračuna dampinga za drugega vzorčenega proizvajalca izvoznika. Izračun temelji na zaupnih informacijah in se lahko razkrije le družbi, na katero se nanaša. To velja tudi za izračune v zvezi s skupino Haomei Group, ki niso bili razkriti nobeni drugi zainteresirani strani v tej preiskavi.

(195)

Po dodatnem dokončnem razkritju je skupina Haomei Group predložila več pripomb, ki so se nanašale na razlike v podatkih in metodologiji za izračun škode v primerjavi z izračunom dampinga.

(196)

Te razlike izhajajo iz dejstva, da sta določitev dampinga in škode različni. Metodologiji sta opisani v dveh ločenih členih osnovne uredbe (člen 2 oziroma člen 3). V uvodnih izjavah 187 do 200 začasne uredbe je podrobno opisana metodologija izračuna normalne vrednosti za določitev dampinga. V uvodnih izjavah 330 do 345 začasne uredbe je podrobno opisana metodologija za izračun neškodljive cene za določitev stopnje, ki je ustrezna za odpravo škode industriji Unije. Trditve skupine Haomei Group so bile neutemeljene, zato so bile zavrnjene.

4.   ŠKODA NA PODLAGI PODATKOV ZA EU28

4.1   Splošne pripombe

(197)

Nekatere zainteresirane strani so trdile, da je začasna analiza škode in vzročne zveze pomanjkljiva, ker nekateri deli trga niso bili analizirani ločeno. Trdile so, da so potrebne ločene analize za trde in mehke zlitine, srednje in velike profile ter standardne in posebne profile ter po posameznih segmentih trga. Vendar je Komisija iz razlogov, navedenih v uvodnih izjavah 55 in 56, potrdila, da bi bilo treba izdelek v preiskavi obravnavati kot en sam izdelek. Zaradi številnih predlaganih meril in dejstva, da med njimi ni jasne razlike, bi bila analiza škode, ki bi temeljila na taki metodologiji, tudi nepraktična in neprimerna. Poleg tega je industrija Unije dejavna na vseh zgoraj omenjenih delih trga in se pri vseh teh vrstah izdelkov spopada s konkurenco dampinškega uvoza iz Kitajske. Proizvajalci Unije in kitajski proizvajalci lahko tudi proizvajajo več vrst izdelka in se lahko odločijo, da se bodo usmerili samo v eno od njih, kadar tržne razmere to omogočajo. Kitajski proizvajalci zato izvajajo cenovni pritisk za celoten nabor izdelkov, med drugim tudi za izdelke, ki jih lahko industrija Unije proizvaja na zahtevo. Komisija je zato potrdila, da je analizo škode v tej preiskavi opravila za celoten izdelek v preiskavi, kot je opredeljen v oddelku 2 te uredbe, in za industrijo Unije kot celoto. Po dokončnem razkritju je skupina Haomei Group izpodbijala navedeni pristop v zvezi z obravnavo zadevnega izdelka kot enega samega izdelka. Po mnenju tega proizvajalca izvoznika je ta pristop ključnega pomena za določitev njegovega nelojalnega nižanja prodajnih in/ali ciljnih cen. Kot je pojasnjeno v naslednji uvodni izjavi in uvodnih izjavah 246 do 249, ni povezave med določitvijo izdelka za en sam izdelek in primerjavami cen, ki se izvajajo na podlagi vrste izdelka. Skupina Haomei Group je ta argument ponovila po dodatnem dokončnem razkritju. Ker se metoda izračuna v analizi EU27 ni spremenila, tudi te pripombe ni mogoče sprejeti iz istih razlogov, kot so navedeni zgoraj.

(198)

Po dodatnem dokončnem razkritju sta družbi Airoldi in Euranimi navedli, da se v zvezi z uvozom iz Kitajske ni sledilo eni sami analizi izdelka za kazalnike škode. Vendar ta trditev ne drži, kot je razvidno iz preglednic 1bis in 2bis, ki vsebujeta izračun skupnega uvoza iz Kitajske in oceno njegovega učinka. Družbi Airoldi in Euranimi sta tudi navedli, da bi morala Komisija analizirati učinek različnih oznak KN (na primer 7608 20 89) posamično. Vendar Komisija potrjuje, da je izvedla eno samo analizo iz razlogov, pojasnjenih v uvodnih izjavah 55 do 56.

(199)

Komisija je nadalje potrdila, da so bile primerjave cen v zvezi s stopnjami nelojalnega nižanja prodajnih in ciljnih cen opravljene na podlagi objektivnih meril za vsako posamezno vrsto, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 234 začasne uredbe. Ugotovljeno je bilo, da se več kot 95 % izdelkov, uvoženih iz Kitajske, neposredno ujema z vrsto izdelka, ki ga proizvajajo in prodajajo vzorčeni proizvajalci Unije.

4.2   Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije

(200)

Ker v zvezi z opredelitvijo pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije ni bilo pripomb, se ugotovitve iz uvodnih izjav 208 in 209 začasne uredbe potrdijo.

4.3   Uvoz iz zadevne države

Splošno

(201)

V začetni fazi se je pojavil jasen primer znatne škode zaradi cen. Izvajal se je stalen pritisk zaradi neobičajno nizkih kitajskih cen, ki so bile precej nižje od cen industrije Unije (nelojalno nižanje prodajnih cen) ter stroškov in ciljnega dobička (nelojalno nižanje ciljnih cen). Ta pritisk je imel prek tržnih mehanizmov, opisanih v uvodnih izjavah 279 in 280 začasne uredbe, več posledic, med drugim je zajezil cene industrije Unije, preprečeval, da bi te cene odražale zvišanje cen surovine (aluminija) na mednarodni ravni, in zmanjševal dobičkonosnost do take mere, da je bil ogrožen obstoj industrije Unije, ki ni mogla izvajati potrebnih naložb za nadaljevanje prehoda na višji segment trga in zagotavljanje rešitev po meri specializiranim uporabnikom. Za nastanek take škode ni potreben ogromen obseg uvoza; da se vzpostavi nizka zgornja cenovna meja, ki vpliva na celoten trg, zadostuje že razmeroma skromen uvoz ali celo večja količina poceni uvoza (za kar gre nedvomno v tem primeru). V preiskavi je bilo ugotovljeno, da ta dinamika, ki je tako značilna za kapitalsko intenzivno industrijo aluminija, velja tudi za izdelek v preiskavi.

Uvoz pod oznako KN 7610 90 90

(202)

Kot je navedeno v začasni uredbi, je bila za natančno količinsko opredelitev obsega kitajskega uvoza potrebna dodatna analiza. Izdelek v preiskavi je trenutno uvrščen pod devet oznak KN (25), v zvezi z eno, tj. oznako KN 7610 90 90, ki zajema tudi izdelke, ki ne spadajo na področje preiskave, pa so bila izražena nasprotujoča si mnenja. Ta so se zlasti razlikovala glede tega, v katerem delu uvoza gre dejansko za zadevni izdelek. Ta oznaka je predstavljala približno polovico celotnega obsega kitajskega uvoza zadevnega izdelka, kot je bil začasno določen.

(203)

Obseg uvoza v tej zadevi ni bil odločilen dejavnik za škodo, ki je nastajala predvsem prek cenovnih kanalov. Tudi če Komisija te oznake ne bi upoštevala, bi prodor iz Kitajske še vedno ostal velik: v obdobju preiskave bi predstavljal 5,3 % tržnega deleža in bi se od leta 2016 povečal za 48 %. Razen posledičnih nominalnih prilagoditev tržnih deležev vseh drugih udeležencev na trgu to ne bi spremenilo slike škode. Ključnega pomena je, da bi tehtane povprečne kitajske cene, tudi če bi se uvoz pod oznako KN 7610 90 90 v celoti izključil, še naprej ostale na neobičajno nizkih ravneh, za katere je bilo v začetni fazi ugotovljeno, da povzročajo škodo. Navedeno je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju.

(204)

Za določitev tega obsega, kot je navedeno v uvodni izjavi 223 začasne uredbe, je Komisija uporabila tri načine.

(205)

V uvodni izjavi 223 začasne uredbe je navedla začasne ugotovitve v zvezi z začasno metodologijo ter zainteresirane strani pozvala, naj se javijo in predložijo vse pomembne informacije v zvezi z zadevo. Združenje European Aluminium je dodatno pojasnilo svojo utemeljitev glede ocene, določene na 95 %. Več zainteresiranih strani je to oceno izpodbijalo na podlagi izkušenj njihovih družb v zvezi z oznako KN 7610 90 90. Nekatere strani so se strinjale z združenjem European Aluminium, da se izdelek v preiskavi uvaža pod to oznako. Druge se niso strinjale in so trdile, da je bila ocena glede 95 % previsoka ali da se pod to oznako ni uvažalo. Nekatere strani so dodatno navedle, da utemeljitev na podlagi cene ni zanesljiva. Vendar pa celotne zbrane informacije niso bile dovolj izčrpne in utemeljene, da bi lahko zagotovile prepričljive smernice.

(206)

Komisija je po začasnem razkritju lahko dokončala svoj pregled informacij, ki so jih predložili GD za obdavčenje in carinsko unijo in nacionalni carinski organi. GD za obdavčenje in carinsko unijo je predložil celoten seznam iz carinske deklaracije, vendar te informacije uvoženih izdelkov niso jasneje opisovale.

(207)

Poleg tega so bile informacije, ki jih je poslalo osem držav članic (Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Poljska, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo), zelo reprezentativne, saj so v obdobju preiskave zajemale 84 % uvoza pod oznako KN 7610 90 90 ter vključevale podrobne informacije iz carinske deklaracije in opis uvoženega izdelka, kot so ga uvozniki navedli v enotni upravni listini (EUL). V skladu s podrobno analizo, opravljeno na tej podlagi, so bili sprejete spodaj navedene ugotovitve.

(208)

Kot je prikazano v preglednici 1, je bilo na podlagi konzervativne ocene ugotovljeno, da znaten delež izvoza pod to oznako KN pripada zadevnemu izdelku. Dejansko so bile uporabljene samo tiste transakcije, pri katerih so bili opisi izdelkov dovolj podrobni, da je bilo mogoče natančno določiti, da je uvoženi izdelek zadevni izdelek.

Preglednica 1

Uvoz iz Kitajske pod oznako KN 7610 90 90

 

2016

2017

2018

Obdobje preiskave

Celotna količina za oznako KN (v tonah)

102 090

131 180

139 560

151 891

Cena vseh izdelkov iz oznake KN na tono

2 944

2 776

2 764

2 902

Količina zadevnega izdelka (v tonah)

18 637

23 948

25 477

27 728

Cena zadevnega izdelka na tono (27)

3 050

3 041

3 197

3 308

Količina izdelkov, ki niso zadevni izdelek (v tonah)

53 728

69 037

73 448

79 937

Nejasne količine (v tonah)

29 725

38 195

40 635

44 225

Vir: Eurostat in nacionalna carinska uprava ().

(209)

Opis za del uvoza iz preglednice 1 ni bil dovolj jasen, da bi bilo mogoče določiti, ali obseg uvoza, povezan s posameznimi transakcijami, spada pod zadevni izdelek. Te količine se zato na podlagi previdne ocene niso štele za uvoz zadevnega izdelka.

(210)

Po mnenju Komisije je bila to razumna ocena, saj je temeljila na visoko reprezentativnih informacijah.

(211)

Družba Airoldi je po dokončnem razkritju trdila, da metodologija za opredelitev uvoza pod oznako KN 7610 90 90 ni bila pojasnjena. V odstavkih 118 do 122 dokumenta o dokončnem razkritju in njegovi opombi 22 je pojasnjen uporabljeni pristop. Zato ta trditev ni bila sprejeta.

(212)

Med navedenim postopkom je družba Airoldi zahtevala, da se ji pošljejo podatki, ki so jih države članice predložile Komisiji. Vendar so izmenjave informacij med državami članicami in Komisijo v skladu s členom 19(5) osnovne uredbe zaupne. Ker se ti podatki nanašajo na posamezne carinske deklaracije in vsebujejo zelo občutljive podatke o cenah, so tudi nedvoumno poslovno občutljivi. Zato je bila ta zahteva zavrnjena.

(213)

Čeprav je bil tržni delež Kitajske zaradi tega popravljen navzdol, je uvoz še vedno ostal velik, ohranil pa se je tudi enak trend rasti kot v začasni fazi.

(214)

Družba Airoldi je po dokončnem razkritju predložila pripombe glede obsega uvoza pod oznako KN 7610 90 90 kot zadevnega izdelka. Trdila je, da metodologija ni reprezentativna, saj vključuje carinske organe samo osmih držav članic. Vendar je ob upoštevanju dejstva, da te države članice predstavljajo več kot 83 % uvoza, metodologija reprezentativna, zato se ta argument zavrne.

(215)

Družba Airoldi je ponovila tudi svojo trditev, da bi moral biti uvoz zadevnega izdelka pod oznako KN 7610 90 90 enak nič, pri čemer se je sklicevala na obstoj številnih zavezujočih tarifnih informacij. Komisija tega argumenta ni mogla sprejeti, ker obstoj zavezujočih tarifnih informacij očitno ne izključuje možnosti, da bi se pod to oznako uvrstili tudi drugi izdelki, vključno z zadevnim izdelkom. Analiza te oznake, ki jo je opravila Komisija z uporabo podatkov carinskih organov, je to potrdila.

(216)

Družba Airoldi je nadalje trdila, da bi bilo treba preiskavo zaključiti brez uvedbe dajatev, če se uvoz pod oznako KN 7610 90 90 izključi iz preiskave. Vendar bi ta izvoz tudi, če bi bil izključen, dosegal precejšnjo raven, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 219. Te trditve zato ni mogoče sprejeti.

Obseg, tržni delež in cene uvoza iz zadevne države

(217)

Zato se je na podlagi opisanega uvoz iz zadevne države spreminjal, kot sledi:

Preglednica 2

Obseg uvoza (v tonah) in tržni delež

 

2016

2017

2018

Obdobje preiskave

Uvoz pod osmimi oznakami KN (28)

110 255

127 616

149 232

164 641

Celotni obseg uvoza iz Kitajske

128 631

151 229

174 353

191 981

Indeks (2016 = 100)

100

118

136

149

Tržni delež Kitajske (v %)

4,4

4,8

5,4

6,2

Indeks (2016 = 100)

100

110

123

141

Vir: Eurostat (glej tudi preglednici 1 in 4 o potrošnji).

(218)

Znatne ravni uvoza v relativnem in absolutnem smislu, ki v obdobju preiskave dosegajo 6,2-odstotni tržni delež, je mogoče ugotoviti tudi na podlagi prilagojenega obsega uvoza. V absolutnem smislu se je uvoz iz zadevne države v obravnavanem obdobju povečal za 49 %. Vzporedno se je v obravnavanem obdobju skupni tržni delež dampinškega uvoza povečal za 41 %.

(219)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 203, bi obseg uvoza ostal še naprej velik, tudi če bi se količine iz oznake KN 7610 90 90 v celoti izključile iz analize, in bi v obdobju preiskave pomenil 5,3-odstotni tržni delež ter se od leta 2016 povečal za 48 %.

(220)

En uvoznik je trdil, da raven povečanja tržnega deleža kitajskega uvoza ne upravičuje protidampinških dajatev, kot je navedeno v začasni uredbi. Prag za uvedbo ukrepov v smislu tržnega deleža je v tej zadevi v celotnem obravnavanem obdobju znatno presegal 1-odstotni prag iz člena 5(7) osnovne uredbe, zato se ne more šteti za „zanemarljivega“ na podlagi člena 9(3). Poleg tega se je v obravnavanem obdobju kitajski tržni delež povečal za 41 %. Glede na znaten obseg uvoza v absolutnem in relativnem smislu ter absolutni in relativni trend, navedbe iz uvodne izjave 201 in cenovne vidike iz preglednice 3 je bila ta trditev zavrnjena.

Preglednica 3

Uvozne cene (v EUR/tono)

 

2016

2017

2018

Obdobje preiskave

Cene pod osmimi oznakami KN (29)

2 684

2 676

2 813

2 911

Tehtane povprečne cene uvoza iz Kitajske

2 736

2 733

2 869

2 967

Indeks (2016 = 100)

100

100

105

108

Vir: Eurostat in nacionalni carinski organi.

(221)

Prilagojene cene kažejo podobno raven in trende kot v začasni uredbi, kar potrjuje ugotovitev iz navedene uredbe.

(222)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 203, bi bile povprečne uvozne cene nižje in bi v obravnavanem obdobju sledile podobnemu trendu, če bi bil uvoz iz oznake KN 7610 90 90 v celoti izključen iz analize.

(223)

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 230 začasne uredbe, bi bilo treba te cene obravnavati ob upoštevanju 10-odstotnega zvišanja stroškov surovine v obdobju, ko je trg zahteval več izdelkov po meri z dodano vrednostjo.

(224)

Potrjene so bile stopnje nelojalnega nižanja prodajnih cen iz uvodne izjave 232 začasne uredbe (tj. višje od 25 %). Nekatere zainteresirane strani so navedle, da njihov uvoz iz zadevne države ne povzroča več kot 25-odstotnega nelojalnega nižanja prodajnih cen. Skupina Haomei Group je dejansko navedla, da bi lahko njeni izdelki zaradi nihanja menjalnih tečajev postali nekonkurenčni na trgu Unije. Vendar je Komisija v izračunih nelojalnega nižanja prodajnih cen v obdobju preiskave zajela celoten vzorec proizvajalcev izvoznikov in uporabila podrobno metodologijo, v skladu s katero je izračun opravila za vsako vrsto in vsako transakcijo posebej. Poleg tega so bili podrobni izračuni in njihova metodologija razkriti proizvajalcem izvoznikom, vključno s skupino Haomei Group. Komisija je potrdila, da je metodologija za izračun nelojalnega nižanja prodajnih cen dala natančne in reprezentativne rezultate.

(225)

Ker ni bilo drugih pripomb v zvezi z uvozom iz zadevne države, se preostale ugotovitve iz uvodnih izjav 217 do 234 začasne uredbe potrdijo.

4.4   Potrošnja Unije

(226)

Podatki o potrošnji Unije so bili popravljeni navzdol na podlagi popravka obsega izvoza iz zadevne države, pojasnjenega v uvodnih izjavah 202 do 213. Na tej podlagi se je potrošnja Unije na prostem trgu spreminjala, kot sledi:

Preglednica 4

Potrošnja Unije (v tonah)

 

2016

2017

2018

Obdobje preiskave

Celotna potrošnja Unije

2 991 288

3 204 315

3 290 561

3 159 475

Indeks

100

107

110

106

Zaprti trg

61 338

60 455

60 143

56 640

Indeks

100

99

98

92

Potrošnja na prostem trgu

2 929 950

3 143 860

3 230 418

3 102 835

Indeks

100

107

110

106

Vir: združenje European Aluminium in Eurostat ().

(227)

V obravnavanem obdobju se je potrošnja Unije na prostem trgu povečala za približno 6 %. To povečanje je bilo predvsem posledica večjega povpraševanja v glavnih panogah na koncu proizvodne verige.

(228)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 203, bi potrošnja dosegla zelo podobne ravni in se povečala za 6 %, tudi če bi se uvoz iz oznake KN 7610 90 90 v celoti izključil iz analize. Ker ni bilo nadaljnjih pripomb glede potrošnje Unije, se ugotovitev iz uvodne izjave 216 začasne uredbe potrdi.

4.5   Gospodarski položaj industrije Unije za EU28

4.5.1   Makroekonomski in mikroekonomski kazalniki

(229)

Tržni delež prodaje industrije Unije na prostem trgu se je spremenil, kot je opisano, zaradi navedene spremembe uvoza iz zadevne države in popravljenih podatkov o potrošnji iz preglednice 4.

Preglednica 5

Tržni delež

 

2016

2017

2018

Obdobje preiskave

Tržni delež prodaje na prostem trgu (v %)

87,6

85,6

85,3

84,4

Indeks (2016 = 100)

100

98

97

96

Vir: združenje European Aluminium in Eurostat.

(230)

Opozoriti je treba, da je bil tržni delež industrije Unije v obravnavanem obdobju po spremembi obsega uvoza iz zadevne države sicer znova ocenjen na malce višjo raven, vendar so se tržni deleži vseeno zmanjšali za skoraj 3,2 odstotne točke ali 4 %.

(231)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 203, bi tržni delež industrije Unije dosegel zelo podobne ravni in se zmanjšal za 3 %, tudi če bi se uvoz iz oznake KN 7610 90 90 v celoti izključil iz analize.

(232)

Družba Airoldi je navedla, da sta pri preglednicah 4 in 5 kot vir navedena združenje European Aluminium in Eurostat. Vprašala je, ali je združenje European Aluminium predložilo nove podatke. Vendar sta bili ti preglednici potrebni, da so se zabeležili popravljeni podatki za porabo in tržne deleže (uvodne izjave 202 do 215) zaradi revizije uvoza iz Kitajske. Društvo European Aluminium ni predložilo novih podatkov. Uvoznik, tj. družba Airoldi, je podal pripombe v zvezi s preglednico 7 (Prodajne cene v Uniji) iz začasne uredbe. Trdil je, da londonska borza kovin ni zanesljiva referenca za cene aluminija, ker ima lastnika iz Hong Konga, in da zato podatki v preglednici 7 iz začasne uredbe niso ustrezni. Vendar so londonsko borzo kovin kot referenco v svojih pogodbah uporabili vsi vzorčeni proizvajalci Unije, veliko pa se navaja tudi v panožnih publikacijah, povezanih z aluminijem. Preiskava je potrdila, da je londonska borza kovin zanesljiv vir za cene aluminija v Uniji. Poleg tega uvoznik ni utemeljil, zakaj bi bila londonska borza kovin zaradi lastništva nezanesljiv vir za namene iz preglednice 7 iz začasne uredbe. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(233)

Isti uvoznik je predložil tudi pripombe glede zvišanj stroškov v isti preglednici. Ta zvišanja stroškov so dejanska zvišanja stroškov, o katerih so poročali proizvajalci Unije in ki so bila navzkrižno preverjena na daljavo. Uvoznik je trdil, da Komisija ni ustrezno pojasnila razlogov za taka zvišanja. Vendar je Komisija v analizi v uvodni izjavi 232 začasne uredbe opredelila dva glavna razloga za zvišanje stroškov. Eden se je nanašal na zvišanje stroškov v povezavi z večjim povpraševanjem po izdelkih z dodano vrednostjo na trgu. Drugi razlog je vključeval povišanje cen aluminijastih drogov, ki so glavna surovina za proizvodnjo izdelka v preiskavi. Te ugotovitve so temeljile na dokazih, ki so jih med preiskavo predložili proizvajalci Unije ter ki so bili navzkrižno preverjeni na daljavo in na podlagi informacij, ki jih je zagotovilo združenje European Aluminium. Komisija je zato zavrnila trditev, da ta zvišanja niso bila pojasnjena.

(234)

Isti uvoznik je predložil tudi pripombo o preglednici 9 iz začasne uredbe, ki se je nanašala na zaloge. V njej je izpodbijal analizo Komisije, v skladu s katero 26-odstotno povečanje zalog ni pomemben kazalnik škode. Vendar je Komisija v analizi ugotovila, da so zaloge kot delež proizvodnje majhne, saj industrija deluje v glavnem po načelu proizvodnje po naročilu. Poleg tega je povečanje zalog je pogosto znak, da blaga, ki se ne proizvaja po naročilu, temveč se proizvaja za distribucijski trg, ni bilo mogoče prodati. To je bil znak škodljivih razmer. V primerjavi z ravnjo proizvodnje so zaloge v celotnem obravnavanem obdobju ostale na primerljivo nizki ravni in so predstavljale približno dvotedensko proizvodnjo. Zato je Komisija ohranila svojo začasno ugotovitev in trditev zavrnila.

(235)

Isti uvoznik je podal tudi pripombo o preglednici 10 iz začasne uredbe, ki se je nanašala na dobičkonosnost. Med drugim je trdil, da določeni proizvajalec Unije ni utrpel velikega padca dobičkonosnosti in da proizvajalci Unije, ki proizvajajo vrste izdelkov iz trdih zlitin, ustvarjajo večji dobiček kot proizvajalci izdelkov iz mehkih zlitin. Vendar je Komisija ponovila, da bi bilo treba dobičkonosnost tako kot vse kazalnike škode proučiti ob upoštevanju industrije Unije kot celote ali reprezentativnega vzorca kot v tem primeru in ne ob upoštevanju posameznih družb ali vrst izdelka. Poleg tega je vir podatkov o dobičkonosnosti zadevnega proizvajalca jasno navedel, da se ti nanašajo na celotno družbo in ne na izdelek v preiskavi. Zato je Komisija ti trditvi zavrnila.

(236)

Družba Airoldi in drugi uvozniki so po dokončnem razkritju ponovili svoje argumente v zvezi z dobičkonosnostjo industrije Unije, ki so bili obravnavani že v prejšnji uvodni izjavi. Te strani so razširile svoje raziskave o dobičkonosnosti družb, ki proizvajajo iztiskane izdelke v Uniji. Strani so trdile, da so se stopnje dobičkonosnosti razlikovale. Brez upoštevanja dopustnosti takih informacij glede na pozno fazo, v kateri so bile predložene, dejstvo, da so se nanašale samo na eno državo članico in da niso bile utemeljene, predloženi dokazi v povprečju kažejo na nizko stopnjo dobičkonosnosti za družbe industrije Unije, zajete v raziskavi, kar je v skladu z rezultati navedenih uvodnih izjav.

(237)

Isti uvoznik je podal tudi pripombo o preglednici 10 iz začasne uredbe v zvezi z naložbami. Trdil je, da Komisija ni ustrezno pojasnila razlogov za povečanje naložb. Analiza Komisije se je nanašala na naložbe vzorčenih proizvajalcev Unije, iz katerih je bilo v letu 2019 razvidno 72-odstotno povečanje glede na leto 2016. Ti podatki so se obravnavali in preverili z vzorčenimi proizvajalci v okviru navzkrižnih preverjanj na daljavo. Komisija je tudi pojasnila, da so bila povečanja naložb potrebna za povečanje učinkovitosti in zagotovitev večjega osredotočanja na stranke glede na večje povpraševanje po rešitvah z dodano vrednostjo na trgu. V uvodnih izjavah 332 do 340 je navedla dodatna pojasnila, da bi dokazala pomen visokih ravni naložb za prihodnost industrije Unije. Zato je zavrnila trditev, da naložbe niso ustrezno pojasnjene.

(238)

Isti uvoznik je tudi trdil, da je Komisija kar sprejela podatke industrije Unije. Kot je že pojasnjeno v uvodnih izjavah 25 in 26 začasne uredbe, so bili izpolnjeni vprašalniki vseh štirih vzorčenih proizvajalcev Unije tako kot informacije, ki so jih predložili vzorčeni proizvajalci izvozniki, na daljavo navzkrižno preverjeni na podlagi dokumentacije posamezne družbe in po možnosti javno dostopnih virov. Zato je bila ta trditev zavrnjena.

(239)

Družba Airoldi se po dokončnem razkritju ni strinjala s trditvami Komisije iz prejšnjih dveh uvodnih izjav v zvezi z virom in preverjanjem prejetih podatkov. Izpodbijala je, da so bili podatki, ki so bili podlaga za zadevno protidampinško preiskavo, primerni, ker so bili pridobljeni od družb in ne iz javno dostopnih virov. V zvezi s tem Komisija potrjuje, da se v skladu z njeno prakso navzkrižnega preverjanja občutljivih podatkov o družbah v okviru preiskave po potrebi uporabljajo tudi javno dostopni viri.

(240)

Poleg tega družba Airoldi v zvezi z naložbami trdi, da je ugotovitev Komisije v zvezi z dejstvom, da so potrebne naložbe za povečanje učinkovitosti in povečanje osredotočenosti na stranke, splošna in da se ne zdi povezana s kontekstom zadevne protidampinške preiskave. V zvezi s tem Komisija ponovno poudarja, da ugotovitev ustrezno opisuje položaj industrije, ki proizvaja izdelek v preiskavi.

(241)

Družba Airoldi je po dokončnem razkritju v zvezi z uvodno izjavo 234 trdila tudi, da bi bilo napačno povezovati prisotnost zadostne ravni zalog z ugotovitvijo škode. Isti uvoznik je trdil tudi, da je raven zalog v višini 26 % popolnoma običajna na trgu iztiskanih izdelkov iz aluminija. V zvezi s tem argumentom je treba najprej opozoriti, da je upoštevanje zalog kot kazalnika škode pravna zahteva iz osnovne uredbe. Poleg tega je isti uvoznik v začasni fazi trdil, da bi bil ta kazalnik relevanten. V zvezi s tem Komisija vztraja pri svoji predhodni ugotovitvi, da so zaloge, kot je opisano v uvodni izjavi 264 začasne uredbe, manj pomembne za analizo škode, ker je proizvodnja potekala predvsem na podlagi naročil. Če bi jih upoštevali, bi kazale na škodljiv scenarij, kot je opisano v uvodni izjavi 234.

(242)

Isti uvoznik je trdil, da bi se izguba tržnega deleža industrije Unije, opisana v preglednici 5 iz začasne uredbe, lahko hitro povrnila tudi brez uvedbe protidampinških ukrepov. Ta trditev ni bila dodatno utemeljena. Navedeni niso bili prepričljivi razlogi, zakaj naj bi se nenehno zmanjševanje v obravnavanem obdobju obrnilo brez uvedbe protidampinških dajatev, zlasti glede na ugotovljene visoke stopnje nelojalnega nižanja prodajnih cen pri kitajskem izvozu, za katere je bilo ugotovljeno, da presegajo 25 %, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 232 začasne uredbe in potrjeno v uvodni izjavi 224. Zato je bila ta trditev zavrnjena.

(243)

Isti uvoznik je podal dodatne pripombe glede vprašanja, obravnavanega v uvodni izjavi 316 začasne uredbe. Ponovil je svojo trditev, da industrija Unije zlorablja svoj domnevno prevladujoč položaj na trgu. Združenje European Aluminium je odgovorilo, da so take trditve neresne. Zanje je predvsem pristojen GD za konkurenco, ki je na podlagi začasnega razkritja potrdil, da tovrstnih primerov zlorab ni. Vendar želi Komisija poudariti, da industrijo Unije sestavlja več kot 200 proizvajalcev. Komisija vztraja pri stališču, da uvoznik ni predložil analize ali dokazov v podporo tem trditvam niti ni pojasnil njihovega pomena z vidika osnovne uredbe. Te trditve so bile zato zavrnjene, ugotovitve iz oddelkov 4.6 in 4.7 začasne uredbe pa potrjene.

(244)

Družba Airoldi je po dokončnem razkritju predložila dokument, ki je bil opredeljen kot časopisni članek, iz njega pa je bilo razvidno, da je predstavnik enega od proizvajalcev Unije podal pripombe o vprašanjih glede konkurence na trgu Unije. Poleg tega so drugi uvozniki in skupina Haomei Group trdili, da bi ukrepi okrepili prevladujoči položaj določenega proizvajalca Unije na trgu Unije. V zvezi s tem domnevnim časopisnim člankom je treba najprej poudariti, da je bil v resnici promocijsko gradivo družbe (predstavljeno kot „promocijske informacije“). Poleg tega se zadevni proizvajalec Unije ni izrekel o vprašanjih konkurence na splošno, temveč o zelo posebnih izdelkih, ki jih proizvaja glede na svoje promocijsko gradivo. Glede na zelo omejen obseg trditve in vrsto objave Komisija meni, da niti domnevni časopisni članek niti neutemeljena trditev uvoznikov in skupine Haomei Group ne bi smela vplivati na njene ugotovitve iz prejšnje uvodne izjave.

(245)

Po dokončnem razkritju je tudi skupina Haomei Group predložila pripombe glede škode, ki jo je utrpela industrija Unije, pri čemer je uporabila lastno raziskavo dobičkonosnosti štirih proizvajalcev Unije. Skupina Haomei Group je trdila, da je njena raziskava pokazala, da je bila industrija Unije donosnejša, kot jo je prikazala Komisija v preglednici 10 začasne uredbe. Vendar so se podatki iz pripomb skupine Haomei Group nanašali na skupno dobičkonosnost družb, ki jih je izbrala sama, zato se niso nanašali na izdelek v preiskavi. Poleg tega je bil vzorec Komisije izbran februarja 2020 v skladu s členom 17 osnovne uredbe. Skupina Haomei Group v tej fazi ni predložila nobenih pripomb. Ob upoštevanju zahtev iz člena 17 in dejstva, da se podatki skupine Haomei Group ne nanašajo samo na izdelek v preiskavi, Komisija to trditev zavrača.

4.6   Trditve o metodologiji za ocenjevanje znatne škode

(246)

Uvoznik in kitajska vlada sta podala pripombe o metodologiji, ki jo Komisija uporablja pri ocenjevanju znatne škode. Trdila sta, da je analiza škode pomanjkljiva, saj številni kazalniki kažejo na pozitiven razvoj, Komisija pa se je oprla samo na nekatere kazalnike, da bi z njimi podprla svojo ugotovitev. Trdila sta tudi, da je več dejavnikov škode dokazovalo, da industriji Unije škoda ni bila povzročena, saj trendi niso bili negativni. Vendar so te trditve temeljile na ocenjevanju posameznih kazalnikov, pri čemer se ni upošteval celoten okvir, na primer povečanje povpraševanja in zvišanje stroškov. Trditve so bile zavrnjene, saj je začasna ugotovitev o škodi temeljila na oceni vseh kazalnikov, nobeden od teh pa ni bil nujno odločilnega pomena. Kot je že opisano v uvodnih izjavah 271 do 274 začasne uredbe in potrjeno v tej uredbi, je bilo kljub temu, da so nekateri kazalniki dejansko kazali na pozitiven razvoj, ustrezno utemeljeno, da je bila ob upoštevanju vseh kazalnikov škode ugotovljena znatna škoda.

(247)

Družbi Airoldi in O. Wilms sta po dokončnem razkritju trdili, da je Komisija spremenila svoje ugotovitve o škodi, da bi upoštevala zmanjšanje uvoza pod oznako KN 7610 90 90, kot je opisano spodaj. Trdili sta, da je bila škoda v začasni fazi v glavnem utemeljena s kazalniki obsega in da se je to pri končnem razkritju spremenilo, tako da se je škoda občutila predvsem v zvezi s kazalniki cen. Vendar se uvodne izjave 271 do 274 začasne uredbe osredotočajo na škodo v zvezi s cenami, ki jo je utrpela industrija Unije. Poleg tega je bilo v uvodni izjavi 280 začasne uredbe pojasnjeno, kako je nastala znatna škoda; nekatere strani so menile, da sta obseg in tržni delež kitajskega uvoza omejena. V začasni uredbi je navedeno, da se bo obseg uvoza iz Kitajske nadalje preiskal – to je običajen del vsake preiskave trgovinske zaščite, pri kateri se med samim potekom izpopolnjujejo ugotovitve, kar omogoča dobro oceno dokončno ugotovljenih dejstev. Po zaključku tega postopka ugotovitve potrjujejo rezultate, ki so bili izpostavljeni v začasni uredbi. Komisija zato ne more sprejeti trditve, da je spremenila pristop.

(248)

Po dokončnem razkritju je družba O. Wilms predložila tudi pripombe o spremembah količin, ki so jih na trgu Unije prodali kitajski in turški proizvajalci ter proizvajalci Unije. Ker je industrija Unije povečala prodajo, je družba O. Wilms izpodbijala dejstvo, da je industrija Unije utrpela škodo. Podoben argument je navedla tudi skupina Haomei Group. Vendar, kot je pojasnjeno v oddelku 4.7, ugotovitev znatne škode izhaja predvsem iz zajezitve cen in njenega učinka na kazalnike uspešnosti. Poleg tega je industrija Unije kljub skromnemu povečanju obsega prodaje na trgu Unije v obravnavanem obdobju izgubila tržni delež.

(249)

Po dokončnem razkritju je skupina Haomei Group izpodbijala tudi škodo, ki jo je utrpela industrija Unije, ker naj primerjava cen, ki jo je opravila Komisija, ne bi bila ustrezna. Skupina Haomei Group v svojih pripombah trdila, da ni nikoli škodovala industriji aluminija v Uniji, saj so bile njene cene enake cenam evropskih konkurentov, če ne višje od njih. Te trditve ni mogoče sprejeti. Preiskava je pokazala, da so bile pri primerjavi na podlagi vrste izdelka cene teh izvoznikov znatno nižje od cen industrije Unije in ne enake. Skupina Haomei Group je tudi predlagala, da se kot vir za primerjavo cen uporabijo uvozne cene. Vendar, kot je navedeno v uvodni izjavi 234 začasne uredbe, so primerjave cen s strani Komisije temeljile na objektivni podlagi z uporabo podrobne metodologije in izračunov, ki so bili razkriti skupini Haomei Group. S to metodologijo so se izdelki primerjali glede na vrsto na podlagi več objektivnih meril, zato je bila to najbolj reprezentativna metoda, ki jo je Komisija imela na voljo. Komisija zato zavrača trditev, da je bila ta primerjava neustrezna, in trditev, da je ta metodologija izkrivila oceno škode.

4.7   Ugotovitev o škodi

(250)

Ob upoštevanju popravljenih podatkov o uvozu za zadevno državo ter njihovega vpliva na porabo in tržne deleže je bila ugotovitev o škodi v zaključni fazi znova ocenjena.

(251)

Obsega uvoza se je povečal za 49 %. Tržni delež tega uvoza se je v obravnavanem obdobju povečal za 41 %. Tržni delež industrije Unije se je prav tako znatno zmanjšal (–4 %).

(252)

Poudariti je treba, da bi ključni kazalniki škode v tej preiskavi ostali škodljivi, tudi če bi se kitajski uvoz ocenil brez upoštevanja oznake KN 7610 90 90.

(253)

Ob upoštevanju popravljenih ugotovitev in drugih nespremenjenih kazalnikov škode, podrobno obravnavanih v začasni uredbi, je bilo dokončno potrjeno, da je industrija Unije v obdobju preiskave utrpela znatno škodo. Te razmere so bile predvsem posledica škodljivih cen, ki so povzročile znatno nelojalno nižanje prodajnih cen industrije Unije, zajezile cene na trgu Unije in preprečevale zadostna zvišanja cen. Ta vpliv je še poslabšalo dejstvo, da se je znaten uvoz iz Kitajske v absolutnem smislu še povečal in v obravnavanem obdobju pridobil znaten tržni delež. Industrija Unije je v postopku prilagajanja spremembam na trgu Unije, na katerem je povečanje naložb ključnega pomena za zagotovitev njenega dolgoročnega preživetja. Vendar je nizka dobičkonosnost, ki je posledica zajezitve tržnih cen, očitno prenizka, da bi zagotovila financiranje takih naložb. To ogroža dolgoročno prihodnost industrije, ki ima približno 40 000 neposredno zaposlenih, še veliko več pa je posredno zaposlenih v oskrbovalni verigi aluminija.

(254)

Na podlagi navedenega in ker drugih pripomb v zvezi s tem vprašanjem ni bilo, je bila potrjena ugotovitev o položaju industrije Unije, kot je opisana v uvodnih izjavah 271 do 274 začasne uredbe.

5.   ŠKODA NA PODLAGI PODATKOV ZA EU27

5.1   Splošno

(255)

Glej uvodno izjavo 35.

5.2   Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije

(256)

Glede na opredelitev industrije Unije dejstvo, da združenje, ki zastopa proizvajalce Unije, vključuje tudi člane iz tretjih držav, ne vpliva niti na njegovo procesno upravičenje, da zastopa proizvajalce Unije, niti na njegovo reprezentativnost v skladu s členom 4 osnovne uredbe. Opozoriti je treba tudi, da so proizvajalci Unije združenju European Aluminium podelili posebno pooblastilo za zastopanje njihovih interesov v tem postopku. Zato pripombe družbe Airoldi po dodatnem dokončnem razkritju, v katerih izraža dvom glede položaja industrije Unije in jih je dodatno ovrglo združenje European Aluminium z navedbo, da je njegova zmožnost zastopanja industrije Unije navedena v spisu že od začetka preiskave, ni mogoče sprejeti.

(257)

Iz informacij v spisu je tudi razvidno, da proizvodnja podobnega izdelka v Združenem kraljestvu znaša manj kot 3 % skupne proizvodnje v EU28. Pritožniki, ki ne proizvajajo v Združenem kraljestvu, tako še naprej izpolnjujejo merila iz člena 5(4) osnovne uredbe.

(258)

Če ne upoštevamo proizvajalcev v Združenem kraljestvu, je podobni izdelek v obdobju preiskave proizvajalo približno 200 proizvajalcev v Uniji. Ti predstavljajo „industrijo Unije“ v smislu člena 4(1) osnovne uredbe.

5.3   Uvoz iz zadevne države pod oznako KN 7610 90 90

(259)

Podatki za oznako KN 7610 90 90 brez uvoza v Združeno kraljestvo:

Preglednica 1bis

Uvoz iz Kitajske pod oznako KN 7610 90 90 – na podlagi podatkov za EU27

 

2016

2017

2018

Obdobje preiskave

Celotna količina za oznako KN (v tonah)

93 325

124 799

131 545

142 371

Cena vseh izdelkov iz oznake KN na tono

2 912

2 739

2 722

2 867

Količina zadevnega izdelka (v tonah)

15 534

20 773

21 896

23 697

Cena zadevnega izdelka na tono (32)

3 204

3 203

3 359

3 475

Količina izdelkov, ki niso zadevni izdelek (v tonah)

52 038

69 588

73 349

79 386

Nejasne količine (v tonah)

25 753

34 439

36 300

39 288

Vir: Eurostat in nacionalna carinska uprava ().

(260)

Družba Airoldi je po dodatnem dokončnem razkritju ponovila svojo trditev, da metodologija za pridobitev podatkov o uvozu od nacionalnih carinskih organov za oznako KN 7610 90 90 in njihovo prištetje k ostalemu uvozu iz Kitajske ni bila pojasnjena. Združenje European Aluminium je odgovorilo, da mu je ta metodologija zelo jasna. Po dodatnem dokončnem razkritju je skupina Haomei Group zahtevala, da se ji predložijo podatki, ki jih je Komisija uporabila pri določitvi kitajskega uvoza. Podatki Eurostata so javni. V zvezi s podatki, ki so jih Komisiji predložili carinski organi držav članic, je treba ponovno opozoriti, da je izmenjava informacij med državami članicami in Komisijo v skladu s členom 19(5) osnovne uredbe zaupna. Kar zadeva razlago uporabljenega pristopa, Komisija opozarja na razlago svojega pristopa v uvodnih izjavah 203 do 219 in relevantnih opombah, ki se smiselno uporabljajo za analizo EU27.

(261)

Družba Airoldi se je pridružila zgoraj omenjenim trditvam skupine Haomei Group in ponovila svojo trditev. Opozoriti je treba, da se pripombe v odgovor na pripombe druge strani ne morejo uporabiti za to, da se predlagajo novi elementi ali zahteve. Vsekakor veljajo vsebinski odgovori iz prejšnje uvodne izjave. Opozoriti je treba tudi, da je Komisija družbi večkrat pojasnila, kako je bil uvoz izračunan in preverjen, in ponovno poudarja, da so njene trditve neveljavne, saj ni bil predložen noben dokaz, ki bi ovrgel ugotovitve analize Komisije.

5.4   Obseg, tržni delež in cene uvoza iz zadevne države

(262)

Zato se je na podlagi opisanega uvoz iz zadevne države spreminjal, kot sledi:

Preglednica 2bis

Obseg uvoza (v tonah) in tržni delež – na podlagi podatkov za EU27

 

2016

2017

2018

Obdobje preiskave

Uvoz pod osmimi oznakami KN (33)

82 001

87 403

108 739

128 853

Celotni obseg uvoza iz Kitajske

97 535

108 176

130 635

152 551

Indeks (2016 = 100)

100

111

134

156

Tržni delež Kitajske (v %)

3,4

3,5

4,1

5,0

Indeks (2016 = 100)

100

104

122

148

Vir: Eurostat (glej tudi preglednici 1 in 4 o potrošnji).

(263)

Znatne ravni uvoza v relativnem in absolutnem smislu, ki v obdobju preiskave dosegajo 5-odstotni tržni delež, je mogoče ugotoviti tudi na podlagi prilagojenega obsega uvoza. V absolutnem smislu se je uvoz iz zadevne države v obravnavanem obdobju povečal za 56 %. Vzporedno se je v obravnavanem obdobju skupni tržni delež dampinškega uvoza povečal za 48 %.

(264)

Tudi če bi se količine iz oznake KN 7610 90 90 v celoti izključile iz analize, bi ostal obseg uvoza še naprej velik in bi v obdobju preiskave pomenil 4,2-odstotni tržni delež ter se od leta 2016 povečal za 57 %.

Preglednica 3bis

Uvozne cene (v EUR/tono) – na podlagi podatkov za EU27

 

2016

2017

2018

Obdobje preiskave

Cene pod osmimi oznakami KN (34)

2 987

3 110

3 127

3 142

Tehtane povprečne cene uvoza iz Kitajske

3 038

3 173

3 183

3 193

Indeks (2016 = 100)

100

104

105

105

Vir: Eurostat in nacionalni carinski organi.

(265)

Prilagojene cene se gibljejo podobno, kot je bilo ugotovljeno predhodno, kar potrjuje ugotovitve.

(266)

Če bi bil uvoz iz oznake KN 7610 90 90 v celoti izključen iz analize, bi bile povprečne uvozne cene nižje in bi v obravnavanem obdobju sledile podobnemu trendu.

(267)

Po prej razkriti metodologiji stopnje nelojalnega nižanja cen brez uvoza v Združeno kraljestvo znašajo 23,6 %, kar potrjuje predhodne ugotovitve.

(268)

Po dodatnem dokončnem razkritju je družba Airoldi trdila, da uvozniki, vključno z njo, niso uvažali ekstrudiranih izdelkov pod oznako KN 7610 90 90 in da Komisija od uvoznikov ni zahtevala pojasnil v zvezi s to oznako. Čeprav je bila ta pripomba pozna in ne upošteva dokončne ocene Komisije o izračunu uvoza pod to oznako, je Komisija v uvodni izjavi 223 začasne uredbe zahtevala sodelovanje vseh strani. Te trditve so bile zato zavrnjene.

(269)

Po dodatnem dokončnem razkritju je družba Airoldi trdila, da so se povprečne cene kitajskega uvoza pod oznako KN 7610 90 90 zvišale zaradi ponovne ocene zadeve na podlagi podatkov za EU27. Komisija je potrdila, da je to posledica izključitve podatkov o prodaji za Združeno kraljestvo.

(270)

Po dodatnem dokončnem razkritju je skupina Haomei Group trdila, da ji nekateri vidiki metodologije za izračun škode, vključno z virom podatkov, niso jasni. Komisija potrjuje, da je bila metodologija za izračun škode skupini Haomei Group razkrita v začasni in dokončni fazi preiskave. V fazi dodatnega končnega razkritja je bilo pojasnjeno, da je bila uporabljena ista metodologija za izračun škode, samo da so bili izvzeti podatki za Združeno kraljestvo. Komisija je zato menila, da je bila njena jasna metodologija v celoti pojasnjena. Poleg tega bi bilo treba taka vprašanja izpostaviti v začasni fazi in ne po dodatnem dokončnem razkritju.

5.5   Potrošnja Unije

(271)

Podatki o potrošnji Unije so bili popravljeni zaradi popravka obsega uvoza iz zadevne države, pojasnjenega zgoraj, in popravka obsega uvoza iz drugih tretjih držav v EU27. Na tej podlagi se je potrošnja Unije na prostem trgu spreminjala, kot sledi:

Preglednica 4bis

Potrošnja Unije (v tonah) (*1) – na podlagi podatkov za EU27

 

2016

2017

2018

Obdobje preiskave

Celotna potrošnja Unije

2 965 810

3 167 207

3 251 443

3 123 439

Indeks

100

107

110

105

Zaprti trg

61 338

60 455

60 143

56 640

Indeks

100

99

98

92

Potrošnja na prostem trgu

2 904 472

3 106 752

3 191 300

3 066 799

Indeks

100

107

110

106

Vir: združenje European Aluminium in Eurostat.

(272)

V obravnavanem obdobju se je potrošnja Unije na prostem trgu povečala za približno 6 %.

(273)

Tudi če bi se uvoz iz oznake KN 7610 90 90 v celoti izključil iz analize, bi potrošnja dosegla zelo podobne ravni in se tudi povečala, kar potrjuje predhodne ugotovitve.

(274)

Po dodatnem dokončnem razkritju je družba Airoldi trdila, da Komisija ni pojasnila podlage za določitev zaprtega trga. Vendar so bile ugotovitve Komisije v zvezi z zaprtim trgom že predstavljene v začasnih ugotovitvah (uvodna izjava 248 začasne uredbe). Poleg tega je bila ta pripomba predložena prepozno, saj bi jo bilo treba navesti v roku za pripombe k začasnim ugotovitvam. Zahteva se zavrne.

5.6   Gospodarski položaj industrije Unije

5.6.1   Makroekonomski in mikroekonomski kazalniki

(275)

Tržni delež prodaje industrije Unije na prostem trgu se je spremenil, kot je opisano, zaradi navedene spremembe uvoza iz zadevne države in popravljenih podatkov o potrošnji iz preglednice 4.

Preglednica 5bis

Tržni delež (*2) – na podlagi podatkov za EU27

 

2016

2017

2018

Obdobje preiskave

Delež prodaje industrije Unije na prostem trgu (v %)

88,4

86,6

86,4

85,4

Indeks (2016 = 100)

100

98

98

97

Vir: združenje European Aluminium in Eurostat.

(276)

Čeprav je bil tržni delež industrije Unije v obravnavanem obdobju znova ocenjen na malce višjo raven, so se tržni deleži vseeno zmanjšali za 3,0 odstotne točke.

(277)

Tudi če bi se uvoz iz oznake KN 7610 90 90 v celoti izključil iz analize, bi tržni delež industrije Unije dosegel zelo podobne ravni in se zmanjšal, kar potrjuje predhodne ugotovitve.

(278)

Na podlagi potrjenih informacij, ki so jih predložili proizvajalci Unije in so že v spisu, je bil obseg prodaje industrije Unije na trg Združenega kraljestva ocenjen na približno 2 % celotne prodaje v EU28. Tak obseg ni mogel bistveno vplivati na gospodarske kazalnike industrije Unije. Zato so vsi drugi predhodno razkriti kazalniki iz oddelka 6 reprezentativni tudi za EU27 in se potrdijo, kot tudi ugotovitve, ki iz njih izhajajo.

(279)

Družba Airoldi je po dodatnem dokončnem razkritju trdila, da bi morala Komisija od industrije Unije pridobiti nov sklop podatkov za EU27, da bi lahko izvedla analizo škode v EU27, kot je to storila v neki drugi preiskavi trgovinske zaščite. Vendar to ni bilo potrebno, saj so informacije v spisu že omogočale analizo za EU27, kot je pojasnjeno zgoraj. To je potrdilo združenje European Aluminium, ki je v odgovor na trditev družbe Airoldi navedlo, da so proizvajalci v Združenem kraljestvu predstavljali manj kot 3 % proizvodnje, da je bila poslovna dejavnost industrije Unije v Združenem kraljestvu nizka in da je bil zato morebiten učinek na kazalnike škode minimalen. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(280)

Po dodatnem dokončnem razkritju sta družbi Airoldi in Euranimi trdili, da tržni delež industrije Unije, ki je v obdobju preiskave znašal več kot 85 %, ni bil kazalnik škode. Sklicevali sta se na sodbo Sodišča Evropske unije z dne 4. februarja 2021 v zadevi C-324/19, Eurocylinder Systems AG, ki naj bi kazala na to, da ob takem tržnem deležu ne bi moglo biti škode. Skupina Haomei Group je prav tako podala pripombe v zvezi s tem in trdila, da bi 85-odstotni tržni delež v skladu z več sodbami Sodišča oviral določitev škode. Vendar se je zadeva C-324/19 nanašala na nevarnost škode in na oceno dejavnikov, ki jo določajo. V tem primeru je treba opozoriti, da se določitev škode nanaša predvsem na učinke na cene, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 252, dejstvo, ki se ne spremeni zaradi zelo omejenih sprememb tržnih deležev, ki so se v obravnavanem obdobju za industrijo Unije v vsakem primeru zmanjšali za 3 %. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(281)

Po dodatnem dokončnem razkritju je družba Airoldi trdila, da se je proizvodnja industrije Unije povečala, prav tako pa tudi njen delež glede na potrošnjo. Trdila je, da to dokazuje pomanjkanje škode. Opozoriti je treba na argumente iz prejšnje uvodne izjave. Poleg tega se je, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 242 začasne uredbe, delež industrije Unije glede na potrošnjo zmanjšal, čeprav se je proizvodnja Unije v obravnavanem obdobju povečala za 2 %. Zato ta trditev ni bila sprejeta.

(282)

Družba Airoldi je po dodatnem dokončnem razkritju ponovila svoje trditve iz uvodnih izjav 235 in 236, ne da bi predložila dodatne dokaze, zato so bile te trditve zavrnjene iz vsebinskih razlogov iz zgoraj navedenih uvodnih izjav.

(283)

Družba Airoldi je po dokončnem razkritju tudi predložila pripombe na dejstvo, da je londonska borza zunaj Unije in se ne bi smela uporabljati kot referenca za cene aluminija. Glede tega veljajo isti argumenti kot v uvodni izjavi 232, trditev pa se ne sprejme.

5.7   Ugotovitev o škodi na podlagi podatkov za EU27

(284)

Komisija je tako na podlagi informacij v spisu za EU27 sklenila, da je industrija Unije utrpela znatno škodo v smislu člena 3(5) osnovne uredbe.

6.   VZROČNA ZVEZA NA PODLAGI PODATKOV ZA EU28

6.1   Učinek dampinškega uvoza

(285)

Učinek dampinškega uvoza je bil opisan v oddelku 5.1 začasne uredbe. Več zainteresiranih strani je trdilo, da škode ni mogoče pripisati dampinškemu uvozu iz zadevne države in da drugi dejavniki zmanjšujejo vzročno zvezo. Nekatere trditve so bile le ponovitev trditev, že obravnavanih v začasni uredbi, brez novih dejstev. Pripombe, ki niso bile izražene že prej, so analizirane v nadaljevanju, po potrebi skupaj z oceno dodatnih podatkov, zbranih po začasnem razkritju.

(286)

Na podlagi popravkov uvoza iz zadevne države, opisanih v uvodnih izjavah 202 do 216, so bili popravljeni delež potrošnje in tržni delež industrije Unije ter uvoz iz zadevne države. Kitajski tržni delež se je povečal s 4,4 % na 6,2 % (in ne s 6,9 % na 9,6 %, kot je navedeno v preglednici 2 v začasni uredbi), medtem ko se je tržni delež industrije Unije na prostem trgu zmanjšal s 87,6 % na 84,4 % (in ne s 85,1 % na 81,1 %, kot je navedeno v preglednici 5 iz začasne uredbe). Ti preglednici iz začasne uredbe sta bili zato ustrezno spremenjeni. Te spremembe so imele malo ali nič vpliva v smislu trendov ali znatne ravni uvoza, saj se je po popravku med drugim obseg uvoza iz zadevne države dejansko povečal za 49 % (in ne za 48 %), njegov tržni delež pa se je povečal za 41 % (in ne za 39 %). Popravljeni podatki o uvozu in tržnem deležu torej niso bistveno vplivali na analizo vzročne zveze, opisano v uvodnih izjavah 276 do 283 začasne uredbe.

(287)

Nekateri uvozniki so trdili, da je bil samo manjši del kitajskega svetovnega izvoza prodan na trgu Unije (samo 13 %) in da je trg Unije brez težav absorbiral kitajski uvoz, ne da bi ta uvoz povzročil škodo. Vendar se je ta pripomba nanašala na nekatera vprašanja glede obsega, pri tem pa se je zanemarilo dejstvo, da je najpomembnejši del škode, ki jo je utrpela industrija Unije, povezan s cenami, in sicer znatnim cenovnim pritiskom, ki ga je povzročil uvoz po nizkih cenah, ki je nelojalno znižal prodajne cene industrije Unije za več kot 25 %. Ti uvozniki so tudi trdili, da se je kitajski uvoz večal samo na račun uvoza iz tretjih držav. Kot je prikazano v preglednici 6, je ta trditev dejansko napačna. Poleg tega informacije iz preglednice 4 jasno kažejo, da je industrija Unije utrpela tudi škodo pri obsegu in v obravnavanem obdobju izgubila tržni delež zaradi dampinškega uvoza iz zadevne države. Te trditve so bile zato zavrnjene.

(288)

Skupina Haomei je po dokončnem razkritju izpodbijala škodo, ki jo je utrpela industrija Unije, ker se uvoz iz vseh virov v obdobju 2017–2020 ni povečal. Vendar je treba ponovno opozoriti, da se ocena škode, ki jo je pripravila Komisija, močno navezuje na cene. Poleg tega je ta preiskava pokazala, da se je tržni delež industrije Unije v obravnavanem obdobju (2016–2019) zmanjšal. V istem obdobju se je uvoz iz Kitajske povečal tako v absolutnem smislu kot tudi glede na tržni delež. Ob upoštevanju teh vprašanj in dejstva, da je skupina Haomei Group v oceno obsega vključila celoten uvoz in da ocena ni bila omejena na obravnavano obdobje, Komisija zavrača navedeni argument.

6.2   Učinek drugih dejavnikov

6.2.1   Uvoz iz tretjih držav

(289)

Uvoz iz tretjih držav se je v obravnavanem obdobju gibal na naslednji način:

Preglednica 6

Uvoz iz tretjih držav

 

 

2016

2017

2018

OP

Turčija

Obseg (v tonah)

77 041

87 632

107 392

110 452

Indeks

100

114

139

143

Tržni delež (v %)

2,6

2,8

3,3

3,6

Indeks

100

106

126

135

Povprečna cena

3 519

3 599

3 569

3 448

Indeks

100

102

101

98

Druge tretje države

Obseg (v tonah)

156 278

213 999

191 673

181 402

Indeks

100

137

123

116

Tržni delež (v %)

5,3

6,8

5,9

5,8

Indeks

100

128

111

110

Povprečna cena

3 197

3 126

3 398

3 489

Indeks

100

98

106

109

Skupaj za vse države, razen zadevne države

Obseg (v tonah)

233 319

301 631

299 065

291 854

Indeks

100

129

128

125

Tržni delež (v %)

8,0

9,6

9,3

9,4

Indeks

100

120

116

118

Povprečna cena

3 304

3 264

3 459

3 473

Indeks

100

99

105

105

Vir: Eurostat ().

(290)

Obseg uvoza iz tretjih držav se je nekoliko spremenil zaradi zgoraj navedenih statističnih popravkov. Na tržni delež tega uvoza je vplival tudi popravek uvoza iz zadevne države, opisan v uvodnih izjavah 202 do 213. Vendar so bile te spremembe majhne, v smislu trenda pa so imele še manjši vpliv. Tržni delež tretje države se je po popravku povečal z 8,0 % na 9,4 % (in ne z 8,0 % na 9,3 %, kot je navedeno v preglednici 11 iz začasne uredbe). Take manjše spremembe podatkov o uvozu in tržnem deležu tretjih držav torej niso bistveno vplivale na analizo vzročne zveze, opisano v uvodnih izjavah 284 do 288 začasne uredbe.

(291)

Družba Carl Prinz je v pripombi v zvezi z uvodno izjavo 286 začasne uredbe navedla, da po njenih izkušnjah s cenami v letu 2020 turške cene niso bile znatno višje v primerjavi s cenami uvoza iz zadevne države. Vendar se je to nanašalo na informacije iz obdobja po obdobju preiskave, medtem ko informacije za obdobje preiskave niso bile predložene. Prav tako niso bili predloženi dokazi o tem, da naj bi bila analiza iz uvodne izjave 286 začasne uredbe nepravilna.

(292)

Ob upoštevanju popravljenih podatkov iz preglednice 6 in po analizi prejetih pripomb v zvezi z uvodnimi izjavami 284 do 287 začasne uredbe Komisija potrjuje ugotovitev o vplivu uvoza iz tretjih držav, navedeno v uvodni izjavi 288 začasne uredbe.

(293)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 203, se obseg uvoza iz drugih tretjih držav ne bi spremenil, spremembe njihovih tržnih deležev pa bi bile samo minimalne, tudi če bi se uvoz iz oznake KN 7610 90 90 v celoti izključil iz analize. Ugotovitev o vzročni zvezi uvoza iz tretjih držav, navedena v začasni uredbi, se s tem ne spremeni in je zato potrjena.

(294)

Po dokončnem razkritju je družba Airoldi trdila, da prejšnja uvodna izjava ni logična. Vendar ni bilo jasno, zakaj je družba Airoldi prišla do te ugotovitve. Ocena Komisije, da bi bil učinek uvoza iz tretjih držav še naprej škodljiv, če se uvoz pod zadevno oznako KN ne bi upošteval, je veljavna. Razlog za to je, da se absolutni obseg uvoza iz tretjih držav ne bi spremenil, njegov tržni delež pa bi se spremenil le minimalno. Zato Komisija potrjuje svojo analizo.

6.2.2   Vpliv potrošnje

(295)

Popravljeni podatki v zvezi s potrošnjo iz uvodnih izjav 226 do 228 niso pomembno vplivali na sprejeto ugotovitev iz uvodne izjave 294 začasne uredbe. Kot je navedeno v uvodni izjavi 203, bi potrošnja na prostem trgu dosegala zelo podobne ravni in bi se povečala za 6 %, tudi če bi se uvoz iz oznake KN 7610 90 90 v celoti izključil iz analize. Ugotovitev iz uvodne izjave 294 začasne uredbe se zato potrdi. Družba Airoldi je v svojih pripombah po dokončnem razkritju trdila, da utemeljitev iz te uvodne izjave ni logična, saj se neupravičeno opira na pomen količine uvoza izdelkov, ki jih je mogoče razvrstiti v zadevno oznako. V zvezi s to pripombo Komisija ugotavlja, da zgornja utemeljitev (nasprotno) poudarja, da tudi če se ne bi opirali na izdelke, uvožene pod to oznako (kar ni ustrezna metoda, saj ta oznaka vključuje tudi pomemben delež zadevnega izdelka), to ne bi vplivalo na ugotovitve o škodi.

6.2.3   Vpliv stroškov v Uniji

(296)

Družba Airoldi je trdila tudi, da so škodo industriji Unije povzročili visoki stroški naložb, navedeni v preglednici 10 iz začasne uredbe. Komisija je v zvezi z naložbami sprejela ugotovitev, da je bilo njihovo povečanje potrebno za ohranitev pomembnega položaja na trgu. Naložbe so bile potrebne za povečanje učinkovitosti in zagotovitev večjega osredotočanja na stranke glede na večjo potrebo po rešitvah z dodano vrednostjo na trgu. V uvodnih izjavah 332 do 340 začasne uredbe je obravnavan pomen visokih ravni naložb za prihodnost industrije Unije. Komisija je zavrnila trditev kot zavajajočo in neutemeljeno.

(297)

Kitajska vlada je citirala poročilo Reutersa iz januarja 2014, da v Uniji proizvodnja surovin, kot je aluminij, zaradi delovnega in okoljskega prava Unije ter visokih stroškov energije ne prinaša skoraj nobenega dobička. Vendar je bila ta trditev povezana s proizvodnjo aluminija kot surovine. Trditve ni bilo mogoče sprejeti, saj se to poročilo ne nanaša na industrijo Unije, ki je na koncu proizvodne verige, in ne upošteva razvoja v industriji aluminija v Uniji v obravnavanem obdobju.

6.2.4   Vpliv prodaje na distributerje

(298)

Družba Airoldi je trdila, da je na prodajne rezultate industrije Unije vplivala poslovna odločitev o zaustavitvi prodaje distributerjem. Vendar je bilo iz zbranih podatkov, ki so jih predložili vzorčeni proizvajalci iz industrije Unije, jasno, da niso zaustavili prodaje distributerjem na splošno. Komisija je dejansko ugotovila, da se je prodaja Unije distributerjem zmanjšala zaradi cenovnega pritiska, ki ga je povzročal dampinški uvoz iz Kitajske. Poleg tega je izpolnjeni vprašalnik družbe Airoldi, ki deluje kot uvoznik in distributer, pokazal, da je družba od industrije Unije kupila velike količine. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

6.3   Ugotovitev o vzročni zvezi

(299)

Popravek obsega uvoza iz zadevne države je pomenil, da je bilo treba v končni fazi preiskave ponovno oceniti ugotovitev o vzročni zvezi. Zgoraj opisani popravki obsega uvoza in tržnih deležev na trgu Unije niso pomembno vplivali na analizo vzorčne zveze, še manj pa na proučitev trendov. Enako velja, če bi bilo treba v celoti izključiti oznako KN 7610 90 90.

(300)

Komisija je v uvodnih izjavah 280 do 282 začasne uredbe pojasnila, da je kitajski uvoz, ki ima precej manjši tržni delež kot industrija Unije, ne samo prodrl na trg Unije, s čimer se je njegov tržni delež postopoma večal in povzročal škodo, temveč je, kar je veliko resneje, zajezil tržne cene, zaradi česar je industrija Unije v obravnavanem obdobju dosegala nižje in neustrezne ravni dobička. Te uvodne izjave ostanejo veljavne za vse ravni kitajskega uvoza v absolutnem in relativnem smislu, prikazane v preglednici 2, in tudi ob domnevi, da se oznaka KN 7610 90 90 v celoti izključi.

(301)

Poleg tega se zaradi nobene pripombe zainteresiranih strani ni spremenila ocena dejavnikov iz začasne faze, po uvedbi začasnih ukrepov pa ni bila podana nobena veljavna pripomba, s katero bi se lahko pojasnila znatna škoda, povzročena industriji Unije, ki je bila ugotovljena v tej preiskavi.

(302)

Na podlagi zgoraj navedenega in ker ni bilo drugih pripomb, je Komisija sklenila, da nobeden od drugih dejavnikov, proučenih v začasni in zaključni fazi, ni mogel bistveno vplivati na škodljive razmere za industrijo Unije. Zato nobeden od dejavnikov, analiziranih posamično ali skupaj, ni zmanjšal vzročne zveze med dampinškim uvozom in škodo, ki jo je utrpela industrija Unije, v tolikšni meri, da taka povezava ne bi bila več resnična in bistvena, s čimer se potrdijo ugotovitve iz uvodnih izjav 302 in 303 začasne uredbe.

7.   VZROČNA ZVEZA NA PODLAGI PODATKOV ZA EU27

7.1   Učinek dampinškega uvoza

(303)

Na podlagi navedenih popravkov so bili popravljeni delež potrošnje in tržni delež industrije Unije ter uvoz iz zadevne države. Kitajski tržni delež se je v obravnavanem obdobju povečal s 3,4 % na 5 %, medtem ko se je tržni delež industrije Unije na prostem trgu zmanjšal z 88,4 % na 85,4 %. Spremembe analize z EU28 na EU27 so imele malo ali nič vpliva v smislu trendov ali znatne ravni uvoza, saj se je po popravku med drugim obseg uvoza iz zadevne države dejansko povečal za 56 %, njegov tržni delež pa se je povečal za 48 %. Zato popravljeni podatki o uvozu in tržnem deležu niso bistveno vplivali na predhodno razkrito analizo.

7.2   Učinek drugih dejavnikov

7.2.1   Uvoz iz tretjih držav

(304)

Uvoz iz tretjih držav se je v obravnavanem obdobju gibal na naslednji način:

Preglednica 6bis

Uvoz iz tretjih držav v EU27

 

 

2016

2017

2018

OP

Turčija

Obseg (v tonah)

73 187

84 678

103 888

106 702

Indeks

100

116

142

146

Tržni delež (v %)

2,5

2,7

3,3

3,5

Indeks

100

108

129

138

Povprečna cena

3 475

3 595

3 569

3 439

Indeks

100

103

103

99

Druge tretje države

Obseg (v tonah)

165 749

222 898

199 778

188 546

Indeks

100

134

121

114

Tržni delež (v %)

5,7

7,2

6,3

6,1

Indeks

100

126

110

108

Povprečna cena

3 438

3 353

3 684

3 760

Indeks

100

98

107

109

Skupaj za vse države, razen zadevne države

Obseg (v tonah)

238 937

307 576

303 666

295 248

Indeks

100

129

127

124

Tržni delež (v %)

8,2

9,9

9,5

9,6

Indeks

100

120

116

117

Povprečna cena

3 449

3 420

3 644

3 644

Indeks

100

99

106

106

Vir: Eurostat.

(305)

Obseg uvoza iz tretjih držav se je nekoliko spremenil zaradi zgoraj navedenih popravkov. To je vplivalo tudi na tržni delež tega uvoza. Vendar so bile te spremembe majhne, v smislu trenda pa so imele še manjši vpliv. Tržni delež tretjih držav se je po popravku povečal z 8,2 % na 9,6 %.Te manjše spremembe ne vplivajo bistveno na analizo vzročne zveze, kot je bila razkrita predhodno.

(306)

Tudi če bi se uvoz iz oznake KN 7610 90 90 v celoti izključil iz analize, se obseg uvoza iz tretjih držav ne bi spremenil, spremembe njihovih tržnih deležev pa bi bile samo minimalne. Ugotovitev o vzročni zvezi uvoza iz tretjih držav se s tem ne spremeni in se zato potrdi.

(307)

Po dodatnem dokončnem razkritju je skupina Haomei Group trdila, da se je tržni delež uvoza iz Kitajske preprosto povečal na škodo uvoza iz tretjih držav in ni vplival na tržni delež industrije Unije. Vendar ta trditev ni pravilna in je ni bilo mogoče sprejeti, saj se je tržni delež industrije Unije zmanjšal za 3 %, kot je prikazano v preglednici 5bis.

(308)

Po dodatnem dokončnem razkritju sta skupina Haomei Group in družba Airoldi trdili, da sta se kitajski tržni delež in obseg uvoza na ravni EU27 zmanjšala v tolikšni meri, da nista mogla škoditi industriji Unije, in da je tržni delež industrije Unije v OP ostal nad 85 %. Glej uvodni izjavi 201 in 280 ter preglednico 5bis. Poleg tega dejstvo, da je obseg uvoza v absolutnem smislu v tej končni določitvi manjši od ocenjenega v pritožbi in v začasni fazi, odraža samo naravo preiskav trgovinske zaščite, tekom katerih se analiza izboljšuje, ko se postopoma zbirajo, obdelujejo in preverjajo informacije strani. Navedeno namreč ne vpliva na stopnjo rasti uvoza, ki je še vedno pomembna. Dejansko je treba opozoriti, da se je tržni delež kitajskega uvoza v obravnavanem obdobju povečal za 48 % in majhno zmanjšanje kitajskega tržnega deleža ne vpliva bistveno na ugotovljeno škodo, tudi glede na elemente cenovne škode, navedene v uvodni izjavi 253. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(309)

Po dodatnem dokončnem razkritju je skupina Haomei Group na podlagi podatkov iz konsolidiranih letnih poročil skupine Hydro Group trdila tudi, da se je tržni delež skupine Hydro Group povečal. Vendar se je tržni delež proizvajalcev Unije v obravnavanem obdobju zmanjšal, kot je prikazano v preglednici 5bis. Tržni delež posameznih proizvajalcev ali skupin proizvajalcev Unije ni pomemben za to analizo vzročne zveze. Ta točka je bila zato zavrnjena.

7.2.2   Vpliv potrošnje

(310)

Popravljeni podatki o potrošnji niso bistveno vplivali na predhodno razkrito ugotovitev. Tudi če bi se uvoz iz oznake KN 7610 90 90 v celoti izključil iz analize, bi potrošnja na prostem trgu dosegala zelo podobne ravni in bi se povečala. Predhodno razkrite ugotovitve se zato potrdijo.

7.3   Ugotovitev o vzročni zvezi

(311)

Ker vsi drugi predhodno razkriti vidiki veljajo tudi za EU27, se potrdijo ugotovitve o vzročni zvezi, ki so bile razkrite predhodno.

8.   INTERES UNIJE NA PODLAGI PODATKOV ZA EU28

(312)

Dodatna navzkrižna preverjanja na daljavo iz uvodne izjave 13 so bila dobra priložnost za nadaljnjo proučitev pomembnih vprašanj v zvezi z interesom Unije.

8.1   Interes industrije Unije in dobaviteljev

(313)

Štirje dobavitelji aluminija v Uniji so podprli uvedbo ukrepov. Te pripombe je podprlo združenje European Aluminium, ki je poudarilo, da je bilo skoraj 30 % proizvodnje teh dobaviteljev prodanih industriji Unije za uporabo v proizvodnji izdelka v preiskavi. Zato je bilo očitno, da bo rezultat preiskave pozitivno vplival tudi na celotno vrednostno verigo aluminija v Uniji.

(314)

Poleg tega v skladu z ugotovitvami iz študije OECD (36) proizvajalci aluminija v Uniji uporabljajo več recikliranih surovin in bolj trajnostne metode proizvodnje kot kitajski proizvajalci. Medtem ko je Evropa ena od vodilnih na področju recikliranja aluminija z velikim deležem recikliranega materiala, je Kitajska v glavnem odvisna od proizvodnje primarnega aluminija, kar je energijsko zelo intenzivna dejavnost. Zato bi okoljski rezultati evropskih proizvajalcev Uniji omogočili, da se odločneje usmeri proti cilju čistega in krožnega gospodarstva, kot je naveden v sporočilu Komisije o evropskem zelenem dogovoru (37).

(315)

Po dokončnem razkritju je družba O. Wilms izpodbijala pomen vprašanja glede recikliranja za to preiskavo. Vendar Komisija meni, da je recikliranje aluminija pomembno za evropski zeleni dogovor.

(316)

Po dokončnem razkritju sta družba Alstom in združenje UNIFE trdila, da industrija Unije ne bi imela koristi od ukrepov (ki so bili uvedeni za sektor železniškega prometa), ker tak uvoz predstavlja le majhen del zadevnega izdelka (po ocenah UNIFE znaša približno 1,3 %). Vendar bi po mnenju Komisije tistim proizvajalcem Unije, ki prodajajo znatne količine v ta sektor, uvedba ukrepov dejansko koristila, tudi zato, ker bi v odsotnosti nepoštene trgovine verjetno lahko povečali svojo prodajo v tem sektorju.

(317)

Ker ni bilo drugih pripomb glede interesa industrije Unije, so ugotovitve iz uvodnih izjav 305 do 309 začasne uredbe potrjene.

8.2   Interes nepovezanih uvoznikov

(318)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 9, sta po začasnem razkritju pripombe podala dva uvoznika. V začasni uredbi je bilo navedeno, da nepovezani uvozniki, ki so zaradi sodelovanja v preiskavi predložili obrazec za vzorčenje, predstavljajo približno 2 % uvoza iz Kitajske. Po izdaji začasne uredbe in ko je bilo vzorčenje že zaključeno, sta se javila še dva uvoznika, ki nista predložila izpolnjenega vprašalnika. Na podlagi popravljenega obsega uvoza iz Kitajske iz uvodne izjave 208 delež uvoza nepovezanih uvoznikov, ki so obseg uvoza navedli v obrazcu za vzorčenje, znaša 3,6 %.

(319)

En uvoznik, tj. družba Airoldi, je trdil, da je med proizvajalci trdih in mehkih zlitin v Uniji razlika ter da bodo trgu trdih zlitin grozili pomanjkanje in visoke cene, kar dokazujejo daljše čakalne dobe za nakup na trgu Unije. Združenje European Aluminium je poudarilo, da je industrija Unije zavezana trgu trdih zlitin, in opredelilo več proizvajalcev, ki veliko vlagajo v proizvodnjo trdih zlitin, pri čemer je kot primer navedlo stiskalnice za iztiskanje, ki so jih nedavno namestili štirje proizvajalci Unije. Nadalje je navedlo, da je med proizvajalci EU tudi brez teh dodatnih možnosti dobave ostra konkurenca in dovolj prosto razpoložljivih zmogljivosti.

(320)

Komisija je proučila vprašanje trdih in mehkih zlitin, razlike med katerimi so komercialna poenostavitev, ki temelji predvsem na kemični sestavi aluminijeve zlitine. Preiskava je pokazala, da več proizvajalcev Unije proizvaja obe vrsti zlitin. Drugič, ocena primerov čakalnih dob, ki jo je zagotovil uvoznik, bi bila lahko odraz posebnih poslovnih okoliščin in pogajanj med stranmi, kljub ukrepom pa ni pokazala stalnega vzorca disruptivnih čakalnih dob. Medtem ko je mogoče, da bi bila za nekatere bolj sofisticirane izdelke razpoložljivost proizvajalcev in izdelkov slabša kot v primeru bolj standardnih iztisnjenih izdelkov, se kljub temu šteje, da bodo morebitne motnje samo začasne in da bi proizvajalci Unije zaradi ukrepov dobili možnost vlagati v zadovoljevanje povpraševanja, ne da bi jim pri tem grozilo nelojalno nižanje prodajnih cen zaradi uvoza po nepošteno nizkih cenah.

(321)

Isti uvoznik je tudi trdil, da bodo avtonomne tarifne kvote (38) in tarifne opustitve (39) za nekatere omejene izdelke predstavljale dokaz pomanjkanja dobave teh izdelkov na evropskem trgu. V zvezi s tem odobritev teh tarifnih opustitev ni videti kot posledica pomanjkanja dobave, temveč je bolj rezultat procesa, v katerem združenje European Aluminium ni sodelovalo. V obdobju preiskave je skupni obseg uvoza iz zadevne države pod obstoječimi tarifnimi opustitvami in kvotami dejansko predstavljal le približno 1 % uvoza zadevnega izdelka in manj kot 0,1 % potrošnje Unije. Zato je pomembnost izdelkov, ki so imeli korist od teh ukrepov, v primerjavi s splošnim interesom podjetij v Uniji, minimalna. Prav tako število evropskih proizvajalcev (več kot 200) in razpoložljiva neizrabljena zmogljivost industrije Unije (približno ena tretjina vgrajene zmogljivosti) kažeta, da bodo imeli proizvajalci Unije po odpravi vpliva nepošteno nizkih cen s trga spodbudo, da oskrbujejo te nišne uporabe.

(322)

Isti uvoznik je tudi trdil, da Komisija ne bi smela opraviti „negativnega“ preskusa interesa Unije in skleniti, kot je uvodni izjavi 329 začasne uredbe, da ni utemeljenih razlogov za ugotovitev, da uvedba začasnih ukrepov za uvoz zadevnega izdelka ni v interesu Unije. Ista stran je tudi trdila, da Komisija ni ustrezno upoštevala, da uvoznik uvaja zadevni izdelek na trg Unije, v nasprotju z uvozniki, ki ustrezne izdelke prodajajo tretjim državam, in da tega interesa ni uskladila glede na druge evropske strani. V zvezi s tem argumentom preiskava ni pokazala dokazov o tem, da uvozniki zadevni izdelek ponovno izvažajo v tretje države. Poleg tega je preskus interesa Unije iz člena 21(1) osnovne uredbe sam po sebi negativen preskus, pri njegovi izvedbi v tej zadevi pa so se upoštevali vsi ustrezni interesi v Uniji.

(323)

Navzkrižna preverjanja na daljavo iz uvodne izjave 13 so potrdila začasne ugotovitve glede vpliva ukrepov na uvoznike. En uvoznik je trdil, da ni nikoli poročal o stopnji dobička, navedeni v uvodni izjavi 317 začasne uredbe, da bi prenos dajatve na uporabnike škodil interesu uporabnikov in da začetek preiskave na strani pritožnikov pomeni zlorabo pravic za krepitev oligopola na trgu. Preiskava je v zvezi s stopnjo dobička potrdila, da je stopnja, navedena v uvodni izjavi 317 začasne uredbe, ustrezna, če se upošteva nadaljnja prodaja zadevnega izdelka v Uniji. Medtem ko se je interes uporabnikov upošteval v ustreznem oddelku te uredbe, niso bili zagotovljeni dokazi o obstoju škodljivih oligopolov ali protikonkurenčnega ravnanja, kar je potrjeno že v uvodni izjavi 316 začasne uredbe. Prav tako ne poteka nobena ustrezna preiskava. Vsekakor sedem dobaviteljev določenih izdelkov v teh okoliščinah ni ravno malo, zlasti če se upošteva dejstvo, da so nekateri proizvajalci veliki in da imajo proste zmogljivosti.

(324)

Po uvedbi začasnih ukrepov se je javilo več nepovezanih uvoznikov, da so bili zaslišani individualno in/ali jim je bilo odobreno skupno zaslišanje. V okviru teh zaslišanj so bile podane trditve o nezadostni dobavi na trgu Unije, zlasti dobavi izdelkov iz trdih zlitin, ter visoki ravni začasnih stopenj dajatve, zaradi česar uvoz ni več poslovno uspešen. Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 321, argumenta o nezadostni dobavi ni mogoče sprejeti. Kar zadeva ravni cen pred uvedbo ukrepov, so nepošteno nizke cene kitajskih proizvajalcev izvoznikov uvoznikom prinesle veliko možnosti za nadaljnjo prodajo, kot kažejo visoke stopnje dobička vzorčenih uvoznikov, ki znatno presegajo stopnje dobička industrije Unije. Ker pa je preiskava pokazala, da so te cene rezultat nepoštenih dampinških praks, se dostop do izdelkov po teh cenah ne more šteti za normalne tržne razmere.

(325)

Drug izvoznik, tj. družba O. Wilms, je trdil, da bo uvedba ukrepov na izdelek, ki ga uvaža, bistveno vplivala na njihovo stranko, ki je uporabnik izdelka, ker v Uniji primanjkuje alternativnih dobaviteljev. Uvoznik je trdil, da bo uvedba ukrepov pomenila tveganje selitve procesa, ki ga izvaja njegova stranka, iz Unije, kar bi posledično negativno vplivalo na gospodarstvo in zaposlovanje. Kar zadeva navedeno, te trditve ni podal uporabnik izdelka, ki proizvaja izdelek na koncu proizvodne verige, temveč jo je podal uvoznik, ki mu dobavlja izdelke. Zato ni bilo mogoče ugotoviti verodostojnosti trditve v zvezi s preselitvijo. Po navedbah združenja European Aluminium lahko industrija Unije poleg tega praviloma dobavi vse izdelke, ki spadajo v obseg preiskave. Ker ta uporabnik zadevnega izdelka tudi ni predložil izpolnjenega vprašalnika niti ni sodeloval v preiskavi, ni bilo mogoče natančno oceniti vpliva ukrepov na njegovo poslovanje.

(326)

Po dokončnem razkritju sta uvoznik O. Wilms in skupina Haomei Group trdila, da industrija Unije ne bo imela koristi od ukrepov, ker bo uvoz iz Kitajske nadomestil uvoz iz tretjih držav. Tega argumenta ni bilo mogoče sprejeti, ker bodo ukrepi odpravili pritisk kitajskega uvoza na cene in industriji Unije omogočili, da zviša cene, vlaga in konkurira pod običajnimi tržnimi pogoji.

(327)

Po dokončnem razkritju je več uvoznikov ponovno opozorilo, da je njihov uvoz vključeval predvsem palice iz oznake KN 7604 29 10, za katere obstaja povpraševanje na trgu Unije, in da se je celotni uvoz iz vseh virov v okviru te oznako v obdobju 2017–2019 zmanjšal. Strani so opozorile, da se je uvoz iz Kitajske povečal le toliko, kolikor je nadomestil uvoz iz Rusije, in da zato ni bil škodljiv. Komisija opozarja na svoje prejšnje pripombe v zvezi s temi vprašanji in nadalje ugotavlja, da ta trditev, ki se nanaša le na del obravnavanega obdobja, kaže, da se je uvoz iz Kitajske povečal. Vendar je treba opozoriti, da se je analiza škode in vzročne zveze, ki jo je izvedla Komisija, nanašala na zadevni izdelek kot celoto, ne glede na carinsko uvrstitev, delna analiza ene oznake pa ne glede na morebitne ugotovitve ni odločilna za splošno analizo.

(328)

Uvozniki so ponovili tudi trditev, da cene uvoza iz Kitajske pod oznako KN 7604 29 10 niso bile škodljive, izdelki pa so bili zelo kakovostni. Komisija želi še enkrat poudariti, da je pri primerjavi cen iz uvodne izjave 224 upoštevala celoten vzorec proizvajalcev izvoznikov, pri tem pa uporabila podrobno metodologijo, v skladu s katero je opravila izračun za vsako vrsto in vsako transakcijo v obdobju preiskave posebej. Komisija zato potrjuje, da so njene ugotovitve glede cen jasne, reprezentativne in točne.

(329)

Uvozniki so ponovili trditev, da protidampinški ukrepi niso bili potrebni, ker je geografska oddaljenost Kitajske zadostna ovira za trgovino. Glede na ugotovitve o obsegu in škodi v zvezi s cenami iz te preiskave Komisija opozarja, da geografska oddaljenost ni preprečila niti povečanja tržnega deleža kitajskega uvoza niti njegove prodaje po cenah, ki so bile močno nižje od cen industrije Unije. Zato se lahko enaki konkurenčni pogoji ponovno vzpostavijo samo z uvedbo dajatev.

(330)

Uvozniki in skupina Haomei Group so trdili, da je uvedba začasnih ukrepov za nekatere vrste izdelkov podaljšala izvedbene roke in da bo zaradi tega po okrevanju povpraševanja v Uniji prišlo do težav z dobavo nekaterih vrst izdelkov, kar bo povzročilo pomanjkanje in višje cene. Vendar je treba opozoriti, da so protidampinški ukrepi namenjeni zvišanju uvoznih cen, da se zagotovi ponovna vzpostavitev poštene konkurence. Neizogibno je, da bo v začetnem obdobju prišlo do določenih motenj na trgu. Kot je podrobno opisano v uvodni izjavi 320, učinek takih morebitnih motenj ne bi bil nesorazmeren glede na koristi uvedenih ukrepov.

(331)

Na podlagi navedenega bi bilo treba ohraniti ugotovitve iz uvodne izjave 317 začasne uredbe o vplivu ukrepov na poslovanje uvoznikov.

8.3   Interes uporabnikov

(332)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 318 začasne uredbe, izdelek v preiskavi kupuje več uporabniških industrij, med katerimi so zlasti gradbeništvo, promet in inženiring, uporablja pa se tudi za različne druge namene.

(333)

V zvezi s tremi pomembnimi uporabniškimi sektorji, tj. gradbeništvom, avtomobilskim sektorjem in inženiringom, Komisija po uvedbi začasnih ukrepov ni prejela nobenih pripomb.

(334)

Prejela pa je pripombe številnih uporabnikov, ki dobavljajo izdelke za druge uporabe. Te strani so poudarile tri vrste morebitnih težav: razpoložljivost dobave, dolge izvedbene roke za pridobivanje izdelkov od proizvajalcev Unije in višje cene. Izpolnjenega vprašalnika za uporabnike ni poleg uporabnika Alstom iz uvodne izjave 337 predložila nobena druga stran.

(335)

Nekatere strani so trdile, da bodo končnemu izdelku, ki ga proizvajajo in pri katerem se zadevni izdelek uporablja kot surovina, zaradi dodatnih stroškov, ki so posledica dajatev, dodatno konkurirali uvoženi končni izdelki, ki ob uvozu že vključujejo zadevni izdelek in zato zanje protidampinške dajatve ne veljajo. To bi lahko imelo znaten negativen učinek na dejavnosti družb.

(336)

Kadar je Komisija prejela podatke, ki so ji omogočili analizo vpliva dajatev, je ta analiza pokazala, da bo vpliv dajatev verjetno obvladljiv. Vendar je zaradi različnih okoliščin in trditev, ki so jih predložile strani, v naslednjih odstavkih navedenih več podrobnosti o vsaki posamezni trditvi. Po dokončnem razkritju je uvoznik nasprotoval uporabi besede „obvladljiv“, ker naj vpliva na končne uporabnike in stranke ne bi bilo mogoče opredeliti kot takega. Ker pa ni predložil nobenih dodatnih elementov v podporo tej trditvi, je treba potrditi analizo naslednjih odstavkov.

Sektor železniškega prometa

(337)

V zvezi s sektorjem železniškega prometa je proizvajalec vlakov Alstom trdil, da nekaterih iztiskanih izdelkov v izvedbenih rokih ne bo na voljo v zadostnih količinah, če se bodo kupovali pri proizvajalcih Unije, in da je v preteklosti že imel težave zaradi zavrnitev dobave. Družba Alstom je v okviru predložitve stališč zagotovila zaupne izvlečke iz korespondence s proizvajalci Unije, v kateri naj bi ti proizvajalci zavrnili dobavo nekaterih izdelkov oziroma izpolnjevanje nekaterih specifikacij ali predlagali druge možne rešitve. Vendar je družba Alstom navedla, da lahko najmanj en proizvajalec Unije dobavi vse različne izdelke, ki jih potrebuje. Zato je že na tej podlagi mogoče sklepati, da lahko ta uporabnik kupi vse izdelke od proizvajalcev Unije. V zvezi z morebitnimi dolgimi čakalnimi dobami bi ukrepi industriji Unije omogočili, da izvede potrebne naložbe, ko bo nepoštena cenovna konkurenca odpravljena. Medtem ko daljših čakalnih dob v nekaterih primerih ni mogoče izključiti, je preiskava pokazala, da bi bilo to po vsej verjetnosti omejeno na začetno obdobje, ko uporabnik (ponovno) vzpostavlja potreben tehnični in poslovni odnos z industrijo Unije, slednja pa izvaja nadaljnje naložbe.

(338)

Uporabnik Alstom je nadalje trdil, da bi bil lahko ekonomski vpliv morebitnega zvišanja njegovih stroškov zaradi ukrepov izredno negativen za njegovo konkurenčnost na trgu tirnih vozil, zlasti glede na nizke stopnje dobička v železniškem sektorju.

(339)

Razpoložljivost izdelkov po nepošteno nizkih cenah se ne more šteti za normalne tržne razmere, na katere bi se bilo mogoče zanesti. Poleg tega je bilo v preiskavi ugotovljeno, da tudi če bi družba Alstom še naprej kupovala enak delež zadevnega izdelka iz zadevne države, bi bil vpliv dajatev precej manjši od 1 % stroškov njene proizvodnje tirnih vozil s karoserijo iz aluminija in manjši od 0,1 % celotnega prometa družbe. To ne bi bistveno vplivalo niti na dobiček družbe niti na njeno uspešno sodelovanje na razpisih.

(340)

Komisija je lahko na podlagi analize možnega vpliva ukrepov na tega uporabnika sklenila, da ta vpliv ne bo nesorazmeren niti v najbolj neugodnem scenariju, po katerem bi morala družba zadevni izdelek še naprej uvažati.

(341)

Po dokončnem razkritju je Komisija upoštevala tudi pripombe družbe Alstom v zvezi z učinkom ukrepov na sektor železniškega prometa in Unijo na splošno. Družba Alstom je poudarila, da bi lahko imela težave z zanesljivostjo oskrbe, ker iztiskane izdelke za karoserije dobavlja en sam proizvajalec.

(342)

Poleg tega je družba Alstom v svojih zaupnih prispevkih trdila, da je bila možnost dobave od enega proizvajalca Unije napačna zaradi zaupnih informacij v zvezi z nabavo in njenimi odnosi z dobavitelji. Ne glede na dejstvo, da ta trditev ni bila navedena ali povzeta v nezaupni različici, na podlagi predloženih nepopolnih in nepotrjenih dokazov v nobenem primeru ni bilo mogoče sprejeti splošne ugotovitve v zvezi z veljavnostjo trditve.

(343)

Družba Alstom je tudi trdila, da bi ukrepi vplivali na njeno sposobnost pridobivanja javnih naročil. Vendar je Komisija opozorila, da se taka naročila dodeljujejo na podlagi več dejavnikov, ne le na podlagi cene, in da vpliv cen ni nujno odločilen dejavnik.

(344)

Družba Alstom je tudi trdila, da bi ukrepi odložili začetek uporabe okolju prijaznega načina množičnega prevoza. To bi oviralo Komisijo pri doseganju njenih ciljev v prometnem sektorju, saj bi vlade verjetno preložile ali preklicale naložbe v vozni park.

(345)

Vendar ob upoštevanju ocene učinka iz uvodnih izjav 339 in 340 Komisija vztraja pri svojem stališču, da uvedba ukrepov ne bi znatno poslabšala zanesljivosti dobave družbe Alstom ali njene sposobnosti za pridobitev javnih naročil. Poleg tega Komisija meni, da novi pošteni tržni pogoji, ki bi veljali, ne bi vplivali na konkurenčnost industrije in da zato ne bi bilo znatnega učinka na cilje Komisije v prometnem sektorju.

(346)

Združenje UNIFE je poudarilo, da je železniški sektor strateškega pomena za uresničitev cilja Unije, da bi bila do leta 2050 podnebno nevtralna, in da bi ukrepi ogrozili hiter začetek obratovanja železniškega voznega parka iz aluminija zaradi vrzeli v dobavi.

(347)

Vendar Komisija vztraja, da bi morali biti iztiskani izdelki za sektor železniškega prometa na voljo bodisi pri industriji Unije bodisi iz Kitajske (ob plačilu protidampinške dajatve) in da ukrepi zato ne povečujejo vrzeli v dobavi, če te sploh obstajajo.

(348)

Združenje UNIFE in družba Alstom sta tudi trdila, da bi prišlo do resnih gospodarskih posledic za železniški sektor. Ukrepi naj bi ogrozili delovna mesta in strokovno znanje ter zmanjšali konkurenčnost glede na proizvajalce vlakov zunaj Unije. Vendar ugotovitve Komisije v uvodni izjavi 339 kažejo, da ukrepi ne bodo znatno vplivali na železniški sektor. Zato Komisija zavrača trditev, da bodo ukrepi znatno vplivali na konkurenčnost in delovna mesta.

Motnje na trgu

(349)

Več zainteresiranih strani, za katere se zdi, da uvažajo profile iz aluminija od istega proizvajalca izvoznika, je po uvedbi začasnih ukrepov predložilo pripombe, v katerih so trdili, da so začasni ukrepi povzročili motnje na trgu Unije. Ti uporabniki so trdili, da bo uvedba dajatev brez prehodnega obdobja in v času, ko motnje povzroča pandemija COVID-19, močno prizadela njihovo poslovanje in jim onemogočila izpolnitev že sklenjenih pogodbenih obveznosti. Trdili so, bodo vsa prizadevanja za vzpostavitev odnosa med stranko in dobaviteljem izničena ter da jih bo treba začeti znova. Zato so zaprosili za prehodno obdobje, ki bi jim omogočilo, da se prilagodijo dajatvam, ali za potrditev, da pri proizvajalcu izvozniku, ki je njihov dobavitelj, ni dampinga, saj v protidampinški preiskavi, ki so jo izvedli avstralski organi, ta dejansko ni bil ugotovljen.

(350)

V zvezi s temi trditvami je treba opozoriti, da ugotovitev glede neobstoja dampinga v preiskavi v tretji državi ne vpliva na ta primer. To, da družba domnevno ni izvajala dampinga na trgu tretje države, še ne pomeni, da ga ne bi izvajala v zvezi z zadevnim izdelkom na trgu Unije. To morajo ugotoviti preiskovalni organi v vsaki jurisdikciji, njihove ugotovitve pa ne morejo biti zavezujoče za organe nobene druge države. Kar zadeva učinek ukrepov na poslovanje družb, bi sprememba dobavitelja lahko, kot je navedeno zgoraj, pomenila izziv za male in srednje proizvajalce, vendar preiskava kaže, da bi bilo to po vsej verjetnosti omejeno na začetno obdobje, ko uporabniki (ponovno) vzpostavljajo potreben odnos z industrijo Unijo.

(351)

Poleg trditev iz uvodne izjave 349 je en uporabnik trdil, da bodo zaradi uvedbe ukrepov uvoženi končni izdelki nadomestili uvožene profile in da bo Unija utrpela izgubo delovnih mest na področju predelave, ki jo izvaja ta družba. Poleg tega bi uvedba dajatev negativno vplivala na okolje, saj končni izdelki, ki se proizvajajo v tretji državi, domnevno niso v skladu s strogimi okoljskimi standardi, ki veljajo v Uniji. Komisija priznava, da je to mogoče, ker pa je ta uporabnik predložil samo dopis, izpolnjenega vprašalnika pa ne, učinka ukrepov na njegovo poslovanje ni mogoče oceniti.

(352)

Drug uporabnik je poleg trditev iz uvodne izjave 349 navedel, da bi se proizvodnja končnih izdelkov, ki vključujejo zadevni izdelek, ki trenutno poteka v eni državi članici Unije, zaradi uvedbe ukrepov lahko preselila na Kitajsko, da bi se družba izognila dajatvam, vendar bi to povzročilo izgubo številnih delovnih mest. V skladu z informacijami, ki jih je ta družba predložila v pripombah, pa izdelki, ki jih prodaja in ki vključujejo zadevni izdelek, predstavlja samo [6–11 %] prometa družbe. Družba je na zaslišanju pojasnila, da je prodaja teh izdelkov zanjo kljub temu ključna, saj je povezana s celim naborom izdelkov, ki jih dobavlja svojim strankam. Vsekakor bi plačevanje dajatev v določenem obdobju prilagoditve, ko bi se iskali drugi možni viri dobave, predstavljalo zelo konzervativen scenarij (tj. brez upoštevanja dodane vrednosti uvoženih izdelkov) in dodatne stroške v višini [1–4 %] prometa, kar se ne zdi nesorazmerno. Vendar ta uporabnik ni predložil izpolnjenega vprašalnika, zato ni bilo mogoče natančno oceniti učinka ukrepov na njegovo poslovanje.

(353)

Kar zadeva uporabnike iz uvodnih izjav 349 do 352, je proizvajalec izvoznik, pri katerem te družbe kupujejo iztiskane izdelke, v obdobju preiskave izvozil samo omejeno količino zadevnega izdelka, ki je znašala [0,5–1,5 %] uvoza zadevnega izdelka in [< 0,2 %] celotne potrošnje Unije. Zato bi bilo treba šteti, da se učinek morebitnih motenj, ki jih navajajo uporabniki, na splošen interes Unije kaže samo na zelo majhnem delu trga.

(354)

Uporabnik, ki proizvaja zavese in zavesne sisteme, je zaprosil za dveletno prehodno obdobje, ki bi mu omogočilo, da se prilagodi dajatvam, saj je iskanje ustreznega dobavitelja zlasti za majhnega proizvajalca dolgotrajen proces. V zvezi s tem zahtevkom je treba poudariti, da je po ugotovitvi škodljivega dampinga odobritev prehodnega obdobja zunaj diskrecijske pravice Komisije. Ker ta uporabnik ni predložil izpolnjenega vprašalnika, poleg tega ni mogoče natančno oceniti vpliva ukrepov na njegovo poslovanje.

Avtonomne tarifne opustitve

(355)

Dva uporabnika, ki uvažata izdelke na podlagi avtonomne tarifne opustitve, sta trdila, da izdelkov, ki jih potrebujeta, ne moreta kupovati pri proizvajalcih Unije.

(356)

Vendar se Komisija v zvezi s trditvijo prve družbe, tj. Stako Sp. z.o.o., sklicuje na uvodno izjavo 71. Pritožnika sta dejansko opredelila enega proizvajalca Unije, ki je zmožen in pripravljen proizvajati in dobavljati ta izdelek. Poleg tega se glede na informacije, ki jih je predložil ta uporabnik, zdi, da je izdelek, ki ga potrebuje, kupoval od Kitajske in še ene tretje države, ukrepi pa na uvoz iz te druge države ne bodo vplivali in bo zanj še vedno veljala tarifna opustitev, ki se uporablja za carinske tarife na uvoz iz vseh tretjih držav.

(357)

Drugi uporabnik, ki uvaža na podlagi avtonomne tarifne opustitve, tj. Bi Silque S.A., in ki ga je v svoji trditvi podprl nepovezani uvoznik (družba Airoldi), je prav tako trdil, da bodo ukrepi negativno vplivali na njegovo poslovanje v smislu izgube konkurenčnosti, ker ni akterjev Unije, ki bi proizvajali uvožene izdelke. Na podlagi informacij v spisu, ki jih je predložilo združenje European Aluminium, je en proizvajalec Unije v preteklosti ponudil proizvodnjo zadevnih izdelkov, vendar je bila njegova ponudba zaradi cene zavrnjena. Združenje European Aluminium navaja tudi, da so trenutno najmanj štirje proizvajalci Unije zmožni in pripravljeni proizvajati izdelek, kot je navedeno v uvodni izjavi 78.

(358)

V zvezi z vplivom ukrepov na poslovanje teh dveh družb, ki koristita tarifne opustitve, se priznava, da bi sprememba dobavitelja, ki bi bila morda potrebna zaradi ukrepov, lahko pomenila izziv in tudi povzročila zvišanje stroškov. Vendar se razpoložljivost izdelkov po nepošteno nizkih cenah ne more šteti za normalne tržne razmere, na katere bi se bilo mogoče zanesti. Ker ta uporabnika nista predložila izpolnjenega vprašalnika, ni mogoče natančno oceniti vpliva ukrepov na njuno poslovanje.

Preselitev proizvodnje na koncu proizvodne verige

(359)

En uporabnik, ki proizvaja sisteme za zaščito pred žuželkami, npr. za okna in vrata, je trdil, da za njegove surovine protidampinški ukrepi veljajo, medtem ko končni izdelek, ki ga proizvaja, ne spada v obseg izdelka. Zato je trdil, da se bo morala družba zaradi uvedbe dajatev verjetno odločiti za preselitev celotne proizvodnje končnega izdelka v tretje države, zaradi česar bodo v Evropi izgubljena delovna mesta. V zvezi s to trditvijo je Komisija od združenja European Aluminium izvedela, da industrija Unije lahko proizvaja vse vrste izdelkov, ki se trenutno uvažajo. Poleg tega ta uporabnik ni opredelil, ali bodo domnevne posledice, ki jih je opisal, nastale zaradi nerazpoložljivosti dobave ali zvišanja stroškov. Kar zadeva to zadnjo možnost, se razpoložljivost izdelkov po nepošteno nizkih cenah ne more šteti za normalne tržne razmere, na katere bi se bilo mogoče zanesti. Ta uporabnik tudi ni predložil izpolnjenega vprašalnika, zato ni bilo mogoče natančno oceniti vpliva ukrepov na njegovo poslovanje.

(360)

Ta uporabnik je trdil tudi, da številni proizvajalci Unije niso zmožni proizvajati občutljivih iztiskanih izdelkov z zelo tenko steno [< 1 mm], ki jih potrebuje. Vendar je preiskava pokazala, da dejansko obstajajo proizvajalci Unije, ki lahko proizvajajo iztiskane izdelke s še tanjšo steno od tiste, ki jo potrebuje ta uporabnik.

(361)

Po dokončnem razkritju so štirje uporabniki (Decora S.A., Bash-tec GmbH, Stako Sp. z o.o. in Mat Inter) predložili stališča, v katerih so obravnavali vpliv, ki bi ga imeli ukrepi na njihove družbe in izvedene naložbe, ter poudarili, da niso mogli najti proizvajalca Unije, ki bi dobavljal izdelke, ki jih potrebujejo. Dva uporabnika sta navedla, da obstaja tveganje, da bi morala prenehati s proizvodnimi dejavnostmi zaradi uvoza zadevnega izdelka, zaradi česar bi bila ukinjena delovna mesta, saj bi bil končni izdelek, ki ga proizvajata, v slabšem položaju kot konkurenčni končni izdelek kitajskega porekla. Tudi skupina Haomei Group je v svojih pripombah izpostavila to vprašanje. Združenje European Aluminium je pri tem ponovno navedlo, da imajo proizvajalci Unije proste zmogljivosti in da bi lahko nekateri od njih zadevnim uporabnikom dobavljali izdelke, ki ustrezajo njihovim potrebam. Navedlo je tudi, da uporabniki ne bi smeli pričakovati, da bodo imeli koristi od nepoštenega oblikovanja cen. Komisija je opozorila, da lahko zaradi uvedbe ukrepov pride do začasnih motenj na trgu in potrebe po zamenjavi dobaviteljev, kar bi lahko trajalo nekaj časa, povzročilo dodatne stroške in zvišalo nakupne cene. Štirje uporabniki niso bili glavni uvozniki iz Kitajske, izdelek v preiskavi pa so kupovali tudi pri nekitajskih virih. Poleg tega učinek ukrepov na te uporabnike ni bil utemeljen, saj niso predložili izpolnjenih vprašalnikov, kot je določeno v obvestilu o začetku, zato kakršne koli finančne informacije, vključene v njihove prispevke, niso bile dovolj utemeljene in Komisija ni mogla preveriti njihove točnosti. Po dodatnem dokončnem razkritju je družba Decora predložila nove pripombe, v katerih je ponovila svoje stališče glede učinka predlaganih ukrepov. Pripombe se ne nanašajo na nove ugotovitve, vključene v dodatno končno razkritje, ugotovitve, sprejete po dokončnem razkritju, pa ostajajo veljavne.

8.4   Ugotovitev o interesu Unije

(362)

Na podlagi navedenega in ker ni bilo nobenih drugih pripomb, je bila ugotovitev iz uvodne izjave 329 začasne uredbe potrjena.

9.   INTERES UNIJE NA PODLAGI PODATKOV ZA EU27

(363)

Ker vsi predhodno razkriti vidiki veljajo tudi za EU27, se potrdijo predhodno razkrite ugotovitve, tudi zato, ker bi nižja predlagana stopnja dajatve zmanjšala morebitni učinek ukrepov na uvoznike in uporabnike, hkrati pa zagotovila potrebno zaščito industrije Unije.

(364)

Po dodatnem dokončnem razkritju sta družbi Airoldi in Euranimi trdili, da so višje cene, daljši izvedbeni roki in večji prevoz posledica uvedbe ukrepov. Ta trditev ni veljavna glede na razkritje, opisani učinki pa se niso pojavili v obravnavanem obdobju. Zato te točke ni mogoče sprejeti. Dodatno končno razkritje dejansko kaže na znižanje dajatev in s tem še manjši vpliv na uvoznike in uporabnike v zvezi z interesom Unije kot v primeru EU28.

10.   DOKONČNI PROTIDAMPINŠKI UKREPI

(365)

Glede na sprejete ugotovitve o dampingu, škodi, vzročni povezavi in interesu Unije bi bilo treba v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe uvesti dokončne protidampinške ukrepe, da se prepreči, da bi uvoz zadevnega izdelka po dampinških cenah še naprej povzročal škodo industriji Unije.

(366)

Komisija je določila stopnjo odprave škode na podlagi primerjave med tehtano povprečno uvozno ceno sodelujočih proizvajalcev izvoznikov, kot je bila ugotovljena za izračune nelojalnega nižanja cen, in tehtano povprečno neškodljivo ceno podobnega izdelka, ki sta ga sodelujoča proizvajalca Unije prodajala na trgu Unije (EU27) v obdobju preiskave. Razlika, ki je izhajala iz te primerjave, je bila izražena kot odstotek tehtane povprečne uvozne vrednosti CIF.

(367)

Kar zadeva preostalo stopnjo, namerava Komisija preostalo stopnjo nelojalnega nižanja ciljnih cen določiti na ravni 56,1 %. Ta stopnja je bila določena na ravni najvišje stopnje nelojalnega nižanja ciljnih cen, ugotovljene za vrsto izdelka, ki se prodaja v EU27 v reprezentativnih količinah, na podlagi podatkov sodelujočih proizvajalcev izvoznikov.

(368)

Uporabnik je navedel, da je 16-odstotna stopnja dobička nerealna za industrijo iztiskanih izdelkov, združenje European Aluminium pa je predložilo dokaze, da je stopnja dobička, uporabljena za izračun neškodljive cene iz uvodne izjave 339 začasne uredbe, neustrezna, in navedlo, da je za preživetje panoge potrebna 16-odstotna stopnja. Komisija sicer ne obravnava ustreznosti tega argumenta, vendar opozarja, da bi bila uporaba višjega ciljnega dobička nepomembna, saj je dajatev že določena na ravni stopnje dampinga. Zato ni treba spremeniti stopenj odprave škode.

(369)

Na podlagi navedenega so stopnje, po katerih se bodo uvedle take dajatve, določene na naslednji način:

Družba

Stopnja dampinga (v %)

Stopnja odprave škode (v %)

Protidampinška dajatev (v %)

Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd.

21,2

29,8

21,2

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd.

21,2

29,8

21,2

Press Metal International Ltd.

25,0

52,7

25,0

Press Metal International Technology Ltd.

25,0

52,7

25,0

Drugi sodelujoči

22,1

35,1

22,1

Vse druge družbe

32,1

56,1

32,1

(370)

Stopnje protidampinške dajatve za posamezne družbe, navedene v tej uredbi, so bile določene na podlagi ugotovitev te preiskave. Zato odražajo stanje, v kakršnem so bile te družbe med navedeno preiskavo. Te stopnje dajatev tako veljajo izključno za uvoz izdelka v preiskavi, ki ima poreklo v zadevni državi in ki so ga proizvedle poimensko navedene pravne osebe. Za uvoz zadevnega izdelka, ki ga je izdelala katera koli druga družba, ki ni izrecno omenjena v izvedbenem delu te uredbe, vključno s subjekti, ki so povezani z izrecno omenjenimi, se ne morejo uporabljati te stopnje dajatev in zanj velja stopnja dajatve, ki velja za „vse druge družbe“.

(371)

Družba lahko zahteva uporabo individualne stopnje protidampinške dajatve, če ime subjekta pozneje spremeni. Zahtevek je treba nasloviti na Komisijo (40). Vsebovati mora vse relevantne informacije, ki dokazujejo, da sprememba ne vpliva na pravico družbe do stopnje dajatve, ki se nanaša nanjo.

(372)

Za zmanjšanje tveganja izogibanja ukrepom zaradi razlik v stopnjah dajatve so potrebni posebni ukrepi, da se zagotovi pravilna uporaba individualnih protidampinških dajatev. Družbe, za katere veljajo posamezne protidampinške dajatve, morajo carinskim organom držav članic predložiti veljaven trgovinski račun. Ta račun mora ustrezati zahtevam iz člena 1(3) te uredbe. Za uvoz, za katerega navedeni račun ni bil predložen, bi bilo treba uporabiti protidampinško dajatev, ki se uporablja za „vse druge družbe“.

(373)

Čeprav je predložitev tega računa potrebna, da lahko carinski organi držav članic uporabijo individualne stopnje protidampinške dajatve za uvoz, pa to ni edini element, ki ga morajo carinski organi upoštevati. Četudi predloženi račun izpolnjuje vse zahteve iz člena 1(3) te uredbe, bi morali carinski organi držav članic izvajati svoje običajne kontrole in lahko tako kot v vseh drugih primerih zahtevajo dodatne dokumente (odpremne listine itd.) za preverjanje točnosti navedb v deklaraciji in zagotovitev, da je uporabljena stopnja dajatve upravičena v skladu s carinsko zakonodajo.

(374)

Če bi se zlasti po uvedbi zadevnih ukrepov znatno povečal obseg izvoza ene od družb, za katere veljajo nižje individualne stopnje dajatev, bi se tako povečanje obsega obravnavalo kot sprememba v vzorcu trgovanja, ki je posledica uvedbe ukrepov v smislu člena 13(1) osnovne uredbe. V takih okoliščinah se lahko začne preiskava o izogibanju, če so za to izpolnjeni pogoji. S to preiskavo se lahko med drugim prouči potreba po odpravi individualnih stopenj dajatve in posledični uvedbi dajatve na ravni države.

(375)

Da se zagotovi ustrezno izvrševanje protidampinških dajatev, je treba protidampinško dajatev za vse druge družbe uporabljati ne le za nesodelujoče proizvajalce izvoznike v tej preiskavi, ampak tudi za proizvajalce, ki v obdobju preiskave niso izvažali v Unijo.

(376)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 202, so mnenja glede narave izdelkov, prijavljenih pod oznako KN 7610 90 90, različna. Obstaja torej tveganje, da bodo gospodarski subjekti zadevni izdelek prijavili kot podsklop ali komplet končnih izdelkov pod oznako KN 7610 90 90, da bi se izognili ukrepom. Zato je Komisija menila, da je primerno spremljati uvoz podsklopov in kompletov končnih izdelkov, da bi se tveganje čim bolj zmanjšalo.

(377)

Po dokončnem razkritju je združenje European Aluminium podprlo potrebo po takem spremljanju in izvrševanju.

10.1   Dokončno pobiranje začasnih dajatev

(378)

Glede na ugotovljene stopnje dampinga in glede na raven škode, povzročene industriji Unije, bi bilo treba zneske, zavarovane z začasnimi protidampinškimi dajatvami, ki so bile uvedene z začasno uredbo, dokončno pobrati v obsegu višine dokončnih dajatev.

10.2   Retroaktivnost

(379)

Kot je navedeno v oddelku 1.2, je Komisija na zahtevo pritožnika uvedla registracijo uvoza iztiskanih izdelkov iz aluminija v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

(380)

V zaključni fazi preiskave so bili ocenjeni podatki, zbrani v okviru registracije. Komisija je analizirala, ali so bila izpolnjena merila iz člena 10(4) osnovne uredbe za retroaktivno pobiranje dokončnih dajatev.

(381)

Analiza Komisije je pokazala, da se je uvoz iz zadevne države od marca do oktobra 2020 v primerjavi z obdobjem preiskave na mesečni podlagi zmanjšal za 22 %. Podatki, ki jih je predložila industrija Unije, so pokazali, da sta se njena proizvodnja in prodaja na trgu Unije v tem obdobju sicer zmanjšali, vendar v mesecih po začetku te preiskave ni izgubila tržnega deleža, tržni delež kitajskega uvoza pa se ni več znatno povečal.

(382)

Zato pogoj iz člena 10(4)(d) osnovne uredbe ni bil izpolnjen niti v absolutnem niti v relativnem smislu.

(383)

Komisija je zato sklenila, da retroaktivno pobiranje dokončnih dajatev za obdobje, v katerem je bil uvoz registriran, v tem primeru ni utemeljeno.

11.   KONČNA DOLOČBA

(384)

V skladu s členom 109 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (41) se obresti, ki jih je treba plačati, kadar je treba znesek povrniti na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije, izračunajo z obrestno mero, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja, objavljeno v seriji C Uradnega lista Evropske unije, in ki velja na prvi koledarski dan posameznega meseca.

(385)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz palic, profilov (votlih ali ne) in cevi; nesestavljenih; pripravljenih za uporabo v konstrukcijah (npr. razrezani, vrtani, upognjeni, s posnetimi robovi, z navojem) ali ne; izdelanih iz aluminija, legiranega ali ne, ki vsebujejo največ 99,3 % aluminija, razen:

(1)

pritrjenih izdelkov (npr. z varjenjem ali pritrdilnimi elementi) za oblikovanje podsklopov;

(2)

varjenih cevi;

(3)

izdelkov v zapakiranem kompletu, ki vsebujejo vse potrebne dele, iz katerih se sestavi dokončani izdelek brez nadaljnje obdelave ali predelave (t. i. komplet dokončanih izdelkov),

ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 in ex 7610 90 90 (oznake TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080 in 7610909010), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

2.   Stopnje dokončne protidampinške dajatve, ki se uporabljajo za neto ceno franko meja Unije pred plačilom dajatev za izdelke iz odstavka 1, ki jih proizvajajo spodaj navedene družbe, so:

Družba

Stopnja dajatve (v %)

Dodatna oznaka TARIC

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.

21,2

C562

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

21,2

C563

Press Metal International Ltd.

25,0

C564

Press Metal International Technology Ltd.

25,0

C565

Druge sodelujoče družbe iz Priloge

22,1

 

Vse druge družbe

32,1

C999

3.   Pogoj za uporabo individualnih stopenj dajatve, določenih za družbe iz odstavka 2, je, da se carinskim organom držav članic predloži veljaven trgovinski račun, ki vsebuje izjavo z datumom in podpisom uradnika subjekta, ki izdaja take račune, ter njegovim imenom in funkcijo, in sicer: „Podpisani potrjujem, da je (količina) (zadevnega izdelka), prodanega za izvoz v Evropsko unijo, ki ga zajema ta račun, proizvedla družba (ime in naslov družbe) (dodatna oznaka TARIC) v [zadevna država]. Izjavljam, da so informacije na tem računu popolne in točne.“ Če tak račun ni predložen, se uporabi dajatev, ki se uporablja za vse druge družbe.

4.   Komisija nameni posebno pozornost morebitnemu izogibanju ukrepom in zlasti spremlja uvoz pritrjenih izdelkov (npr. z varjenjem ali pritrdilnimi elementi) za oblikovanje podsklopov iz odstavka 1(1) ter kompletov končnih izdelkov iz odstavka 1(3) pod oznako TARIC 7610909091 oziroma 7610909092.

5.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe v zvezi s carinami.

Člen 2

Zneski, zavarovani z začasno protidampinško dajatvijo v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1428, se dokončno poberejo. Zavarovani zneski, ki presegajo dokončne stopnje protidampinške dajatve, se sprostijo.

Člen 3

Dokončna protidampinška dajatev se ne obračuna retroaktivno na registrirani uvoz. Podatki, zbrani v skladu s členom 1 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1215, se ne hranijo več.

Člen 4

Člen 1(2) se lahko spremeni, da se dodajo novi proizvajalci izvozniki iz Ljudske republike Kitajske in da se zanje uvede ustrezna tehtana povprečna stopnja protidampinške dajatve za sodelujoče družbe, ki niso vključene v vzorec. Novi proizvajalec izvoznik predloži dokaze, da:

(a)

v obdobju preiskave (od 1. julija 2018 do 30. junija 2019) ni izvažal blaga iz člena 1(1) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske;

(b)

ni povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem, za katerega veljajo ukrepi, uvedeni s to uredbo, ter

(c)

je zadevni izdelek dejansko izvažal ali je prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost, da bo po koncu obdobja preiskave izvozil znatno količino v Unijo.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21, kakor je bila pozneje spremenjena.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1215 z dne 21. avgusta 2020 o obvezni registraciji uvoza iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 275, 24.8.2020, str. 16).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1428 z dne 12. oktobra 2020 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 336, 13.10.2020, str. 8).

(4)  Uredba št. 1 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti za atomsko energijo (UL 17, 6.10.1958, str. 385/58).

(5)  V zvezi s tem glej sodbo z dne 13. julija 2011, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV in drugi/Evropska komisija, zadeve T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 in T-154/07, ECLI:EU:T:2011:364, točka 86. Glej tudi člen 2 Uredbe 1/1958.

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1173 z dne 4. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, kar zadeva trajanje obdobja predhodnega razkritja (UL L 259, 10.8.2020, str. 1).

(7)  Odločba varuha človekovih pravic v zadevi 924/2020/TE z dne 20. oktobra 2020.

(8)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1480 z dne 16. avgusta 2017 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 211, 17.8.2017, str. 14).

(10)  Glej Obvestilo o začetku (UL C 268, 14.8.2020, str. 5).

(11)  Uredba Komisije (ES) št. 553/2006 z dne 23. marca 2006 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Vietnama (UL L 98, 6.4.2006, str. 3). Uredba Sveta (ES) št. 1472/2006 z dne 5. oktobra 2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Vietnama (UL L 275, 6.10.2006, str. 1).

(12)  Glej sodbo z dne 13. septembra 2010, Whirlpool Europe Srl/Svet Evropske unije, T-314/06, ZOdl. 2010, str. II-05005, točka 138.

(13)  Glej npr. sodbo z dne 28. februarja 2018, Evropska komisija/Xinyi PV Products (Anhui), C-301/16 P, ECLI:EU:C:2018:132, točka 56.

(14)  Glej spletno mesto družbe Haomei, kjer je opisan natečaj za krepitev partije iz decembra 2019: http://www.haomei-alu.com/Newsview.aspx?i=1179 (obiskano 17. novembra 2020).

(15)  Glej spletno mesto združenja Foshan Nanhai Aluminium Profile Industry Association, kjer je opisana prireditev, namenjena krepitvi partije, ki je potekal septembra 2020: http://www.napa.org.cn/news_detail.php?id=1878 (nazadnje obiskano 17. novembra 2020).

(16)  Splošno načelo prava Evropske unije (glej sodbi z dne 3. decembra 1998, Belgocodex S.A, C-381/97, ECLI:EU:C:1998:589, in z dne 26. aprila 2005, Stichting „Goed Wonen“, C-376/02, ECLI:EU:C:2005:251).

(17)  Glej obvestilo družbe Guangdong Haomei o prvi javni ponudbi (marec 2019): http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201904121318887721_1.pdf (nazadnje obiskano 17. novembra 2020).

(18)  Glej spletno mesto občinske uprave Qingyuan http://www.gdqy.gov.cn/gdqy/zxzx/bmdt/content/post_1171116.html (nazadnje obiskano 17. novembra 2020).

(19)  Glej spletno mesto Nacionalne komisije za razvoj in reforme; družba Haomei New Materials je uvrščena na uradni seznam podjetij s statusom nacionalnega podjetniškega in tehnološkega središča pod številko 1197: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202001/P020200109540064113144.pdf.

(20)  V obvestilu družbe Haomei o prvi javni ponudbi je navedeno: „[Družba Haomei] je bila priznana kot nacionalno podjetniško in tehnološko središče in kot predstavitvena baza province Guangdong za inovacije in industrializacijo MSP ter je bila deležna nacionalne in ustrezne lokalne politične podpore.“ Na voljo na spletnem naslovu http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201910/P020191015564364143717.pdf.

(21)  Glej spletno mesto Nacionalne komisije za razvoj in reforme https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202001/t20200109_1218736.html.

(22)  Glej Upravljavske ukrepe za priznanje nacionalnega podjetniškega in tehnološkega središča, na voljo na spletnem naslovu http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/24/5057350/files/3d4f511db7454c06a20ece567157662a.pdf (nazadnje obiskano 23. novembra 2020).

(23)  Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations (Delovni dokument služb Komisije o znatnem izkrivljanju v gospodarstvu Ljudske republike Kitajske za namene preiskav trgovinske zaščite) z dne 20. decembra 2017 (SWD(2017) 483 final/2).

(24)  www.turkstat.gov.tr

(25)  Obseg uvoza iz zadevne države je bil začasno določen, kot sledi: upoštevan je bil celoten uvoz pod oznakami KN 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, 7608 20 81 in 7608 20 89, saj vsi izdelki iz teh oznak spadajo pod zadevni izdelek; samo za zadevno državo se je kot izdelek v preiskavi upoštevalo tudi 95 % uvoza pod oznako KN 7610 90 90; uvoz zadevnega izdelka pod oznakami KN ex 7604 10 10, 7604 10 90 in 7608 10 00 se je štel za zanemarljivega.

(26)  Podatki temeljijo na uvozu, o katerem je poročalo osem držav članic, ki predstavljajo 84 % uvoza v obdobju preiskave. Obseg uvoza je ekstrapoliran za vse države članice.

(27)  Cene zadevnega izdelka za obdobje preiskave so bile pridobljene iz podatkov nacionalnih carinskih organov. Te cene so bile 14 % višje od cene za pet oznak KN. Razlika je bila uporabljena za določitev cene za obdobje 2016–2018.

(28)  Osem oznak KN: ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81 in 7608 20 89.

(29)  Osem oznak KN: ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81 in 7608 20 89.

(30)  Podatki Eurostata so bili pridobljeni novembra 2020, zato se nekoliko razlikujejo od podatkov, predstavljenih v začasni uredbi.

(31)  Podatki temeljijo na uvozu, o katerem je poročalo sedem držav članic, ki predstavljajo 83 % uvoza v obdobju preiskave. Obseg uvoza je ekstrapoliran za vse države članice.

(32)  Cene zadevnega izdelka za obdobje preiskave so bile pridobljene iz podatkov nacionalnih carinskih organov. Te cene so bile 11 % višje od cene za pet oznak KN. Razlika je bila uporabljena za določitev cene za obdobje 2016–2018.

(33)  Osem oznak KN: ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81 in 7608 20 89.

(34)  Enako kot zgoraj.

(*1)  (*) Glede na majhen učinek prodaje v Združeno kraljestvo – kot je opisano spodaj – potrošnja Unije delno temelji na podatkih za EU28, ki veljajo za reprezentativne za EU27.

(*2)  (*) Glede na majhen učinek prodaje v Združeno kraljestvo – kot je opisano spodaj – tržni delež industrije Unije delno temelji na podatkih za EU28, ki veljajo za reprezentativne za EU27.

(35)  Podatki Eurostata so bili pridobljeni novembra 2020, zato se nekoliko razlikujejo od podatkov, predstavljenih v začasni uredbi.

(36)  OECD (2019), „Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain“ (Merjenje izkrivljanj na mednarodnih trgih: vrednostna veriga aluminija), OECD Trade Policy Papers, št. 218, OECD Publishing, Pariz. (na voljo na spletnem naslovu: http://dx.doi.org/10.1787/c82911ab-en).

(37)  Sporočilo Komisije, Evropski zeleni dogovor, COM(2019) 640 final.

(38)  Glej Uredbo Sveta (EU) 2019/2220 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke (UL L 333, 27.12.2019, str. 33), v kateri sta določeni dve avtonomni tarifni kvoti v višini (i) 2 000 ton palic iz aluminijeve zlitine s premerom 200 mm ali več, vendar ne več kot 300 mm, in v višini (ii) 1 000 ton palic iz aluminijeve zlitine s premerom 300,1 mm ali več, vendar ne več kot 533,4 mm.

(39)  Glej Uredbo Sveta (EU) 2019/2197 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode (UL L 335, 27.12.2019, str. 1) in naslednje.

(40)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

(41)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).


PRILOGA

Nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki

Ime

Dodatna oznaka TARIC

Foshan Guangcheng Aluminium Co Ltd

C566

Foshan Modern Copper & Aluminum Extrusion Co.,Ltd.

C567

Foshan City Nanhai Yongfeng Aluminium Co., Ltd

C568

Foshan QianYang aluminium Co.,Ltd

C569

Foshan Sanshui Fenglu Aluminium Co., Ltd

C570

Foshan Sanshui Match Hardware Products Co., Ltd.

C571

Fuyao Group:

Fujian Fuyao Automotive Aluminium System Co.,Ltd

Jiangsu Fuyao Automotive Trim System Co., Ltd.

C572

Giant Light Metal Technology Co., Ltd.

C573

Goomax Metal Co., Ltd. Fujian

C574

Guangdong Huachang Aluminium Factory Co Ltd

C575

Guangdong Jiangsheng Aluminium Co., Ltd.

C599

Guangdong Jihua Aluminium Co., Ltd.

C576

Guangdong Nanhai Light Industrial Products Imp. & Exp. Co Ltd

C577

Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd.

C578

Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd

C579

Guangya Aluminium Industries Co., Ltd

C580

HOSHION Group:

Zhongshan Hoshion Smart Home Accessories Co., Ltd.

Cyma Precision Aluminium Co., Ltd.

Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co. Ltd.

C581

Jiangmen Cosco Shipping Aluminium Co., Ltd

C582

Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd

C583

Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd

C584

JMA Group:

Foshan Jma Aluminium Co., Ltd

Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd.

C585

PanAsia Aluminium (China) Limited

C586

Pingguo Jianfeng Aluminium Co., Ltd.

C587

Qingyuan Time Aluminum Co., Ltd.

C588

Shandong Huajian Aluminium Group:

Shandong Huajian Aluminium Group Co., Ltd

Shandong Huajian Aluminium Technology Co., Ltd

C589

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd

C590

Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co.Ltd

C591

Shandong Xinyudong Aluminium Co., Ltd.

C592

Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Co., Ltd.

C593

Sihui Shi Guoyao Aluminum Co., Ltd

C594

Tai Shan City Kam Kiu Aluminium Extrusion Co., Ltd

C595

Tianjin Jinpeng Aluminium Profiles Manufacture Co., Ltd.

C607

Tongcheng Metal Material Co., Ltd

C596

Xinhe Group:

Guangdong Xinhe Aluminum Co., Ltd.

Guangdong Yaoyinshan Aluminium Co., Ltd.

Guangdong Xinhe Aluminium Xinxing Co., Ltd

C597

Yingkou Liaohe Aluminum Products Co., Ltd.

C598


Top