EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0170

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/170 z dne 9. februarja 2021 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

C/2021/986

OJ L 50, 15.2.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/170/oj

15.2.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 50/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/170

z dne 9. februarja 2021

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. februarja 2021

Za Komisijo

V imenu predsednice

Gerassimos THOMAS

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Steklenica iz mehansko izdelanega stekla v obliki lobanje, visoka približno 9,5 cm, z nominalno prostornino 180 ml. Steklenica ima kratko grlo (dolgo približno 1,5 cm, s premerom odprtine 2 cm) in nezapečaten zamašek iz plutovine, ki se ohlapno prilega odprtini steklenice.

Glej sliko (*1).

7013 49 99

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 7013 , 7013 49 in 7013 49 99 .

Ta izdelek glede na svoje objektivne značilnosti (posebna oblika izdelka, zamašek iz plutovine se ohlapno prilega grlu steklenice; nezapečateno zapiralo iz plutovine) ni oblikovan za splošno tržno uporabo za transport ali pakiranje blaga v smislu tarifne številke 7010 . Zapiralo iz plutovine ne more zagotoviti, da se vsebina med prevozom ne bi razlivala. Steklenica je zaradi svoje oblike in ohlapno prilegajočega se zapirala podobna dekanterju oziroma steklenički za olje ali kis, tj. steklenim izdelkom, ki se uporabljajo pri mizi ali v kuhinji ter so izključeni iz tarifne številke 7010 (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 7010 , prvi odstavek in peti odstavek izključitve (c), ter pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 7013 , prvi odstavek (1)). Uvrstitev pod tarifno številko 7010 kot steklenica, ki se uporablja za transport ali pakiranje blaga, je zato izključena.

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 7013 49 99 kot stekleni izdelek, ki se uporablja pri mizi, v kuhinji ali za podobne namene (razen tistih iz tarifne številke 7010 ali 7018 ).

Image 1


(*1)  Slika je samo informativne narave.


Top