EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2078

Sklep Sveta (EU) 2020/2078 z dne 10. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EU in Kanade za carinsko sodelovanje v zvezi s sprejetjem sklepa o medsebojnem priznavanju programa Kanade Partnerji pri zaščiti in programa Evropske unije Pooblaščeni gospodarski subjekti

UL L 424, 15.12.2020, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2078/oj

15.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 424/58


SKLEP SVETA (EU) 2020/2078

z dne 10. decembra 2020

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EU in Kanade za carinsko sodelovanje v zvezi s sprejetjem sklepa o medsebojnem priznavanju programa Kanade Partnerji pri zaščiti in programa Evropske unije Pooblaščeni gospodarski subjekti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je s Sklepom Sveta 98/18/ES (1) sklenila Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kanado o carinskem sodelovanju in medsebojni pomoči v carinskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: Sporazum CMAA), ki je začel veljati 1. januarja 1998.

(2)

Carinski organi so na podlagi člena 2 Sporazuma CMAA pozvani, naj razvijejo carinsko sodelovanje v najširšem možnem obsegu.

(3)

Na podlagi člena 20 Sporazuma CMAA Skupni odbor za carinsko sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: skupni odbor) sprejme ukrepe, potrebne za carinsko sodelovanje.

(4)

Unija je s Sklepom Sveta 2014/941/EU (2) sklenila Sporazum med Evropsko unijo in Kanado o carinskem sodelovanju pri varnosti dobavne verige (v nadaljnjem besedilu: Sporazum SCSA), ki je začel veljati 1. novembra 2013.

(5)

Na podlagi člena 5 Sporazuma SCSA je skupni odbor pooblaščen za sprejemanje odločitev o medsebojnem priznavanju tehnik obvladovanja tveganj, standardov tveganj, varnostnih ukrepov in programov trgovskega partnerstva.

(6)

Skupni odbor namerava na svojem petem zasedanju in v vsakem primeru pred koncem leta 2022 sprejeti sklep o medsebojnem priznavanju programa Kanade Partnerji pri zaščiti in programa Evropske unije Pooblaščeni gospodarski subjekti.

(7)

Primerno je, da se določi stališče, ki se v imenu Unije zastopa v skupnem odboru, saj bo sklep o medsebojnem priznavanju programa Kanade Partnerji pri zaščiti in programa Evropske unije Pooblaščeni gospodarski subjekti imel pravne učinke v Uniji.

(8)

Stališče Unije v skupnem odbou glede medsebojnega priznavanja programa Kanade Partnerji pri zaščiti in programa Evropske unije Pooblaščeni gospodarski subjekti bi moralo temeljiti na osnutku sklepa skupnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa na petem zasedanju Skupnega odbora za carinsko sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Kanado o carinskem sodelovanju in medsebojni pomoči v carinskih zadevah, v zvezi z medsebojnim priznavanjem programa Kanade Partnerji pri zaščiti in programa Evropske unije Pooblaščeni gospodarski subjekti, temelji na osnutku sklepa skupnega odbora (3).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja in preneha veljati 31. decembra 2022.

V Bruslju, 10. decembra 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Sklep Sveta 98/18/ES z dne 27. novembra 1997 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kanado o carinskem sodelovanju in medsebojni pomoči v carinskih zadevah (UL L 7, 13.1.1998, str. 37).

(2)  Sklep Sveta 2014/941/EU z dne 27. junija 2013 o sprejetju Sporazuma med Evropsko unijo in Kanado o carinskem sodelovanju pri zadevah, povezanih z varnostjo dobavne verige (UL L 367, 23.12.2014, str. 8).

(3)  Glejte dokument ST 13014/20 na http://register.consilium.europa.eu.


Top