EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2058

Sklep Sveta (EU) 2020/2058 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru, glede spremembe Protokola 4 (o pravilih o poreklu) k navedenemu sporazumu

UL L 424, 15.12.2020, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2022; razveljavil 32022D0598

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2058/oj

15.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 424/19


SKLEP SVETA (EU) 2020/2058

z dne 7. decembra 2020

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru, glede spremembe Protokola 4 (o pravilih o poreklu) k navedenemu sporazumu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je Unija sklenila s Sklepom 94/1/ESPJ, ES Sveta in Komisije (1), veljati pa je začel 1. januarja 1994.

(2)

Protokol 4 k Sporazumu EGP določa pravila o poreklu. Na podlagi člena 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP, ustanovljen s členom 92 Sporazuma EGP (v nadaljnjem besedilu: Skupni odbor), odloči, da bo spremenil Protokol 4.

(3)

Skupni odbor bo sprejel sklep o spremembi Protokola 4 (v nadaljnjem besedilu: sklep) na naslednji seji, pred koncem leta 2023.

(4)

Primerno je, da se določi stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru, saj bo imel sklep zavezujoče pravne učinke v Uniji.

(5)

Regionalno konvencijo o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je Unija sklenila s Sklepom Sveta 2013/94/EU (2), za Unijo pa je začela veljati 1. maja 2012. Vsebuje določbe o poreklu blaga, s katerim se trguje na podlagi zadevnih dvostranskih sporazumov o prosti trgovini, sklenjenih med pogodbenicami Konvencije, ki se uporabljajo brez poseganja v načela, določena v teh dvostranskih sporazumih.

(6)

Razprave o spremembi Konvencije so privedle do novega sklopa posodobljenih in prožnejših pravil o poreklu, ki jih je treba vključiti v Konvencijo. Do sklenitve in začetka veljavnosti spremembe Konvencije so se Pogodbenice EGP dogovorile, da bodo takoj, ko bo to mogoče, začele uporabljati alternativni sklop pravil o poreklu na podlagi pravil spremenjene Konvencije, ki se lahko uporabljajo dvostransko kot alternativna pravila o poreklu v razmerju do pravil, določenih v Konvenciji (v nadaljnjem besedilu: Prehodna pravila). V ta namen bo sklep tudi določil Prehodna pravila.

(7)

Stališče Unije v okviru Skupnega odbora bi zato moralo temeljiti na osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru, glede spremembe Protokola 4 k navedenemu sporazumu, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora (3).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja in preneha veljati 31. decembra 2023.

V Bruslju, 7. decembra 2020,

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Sklep 94/1/ESPJ, ES Sveta in Komisije z dne 13. decembra 1993 o sklenitvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo na drugi strani (UL L 1, 3.1.1994, str. 1).

(2)  Sklep Sveta 2013/94/EU z dne 26. marca 2012 o sklenitvi Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (UL L 54, 26.2.2013, str. 3).

(3)  Glejte dokument ST 10297/20 na http://register.consilium.europa.eu.


Top