EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2041

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2041 z dne 11. decembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/585 glede števila vzorcev, ki jih odvzame in analizira vsaka država članica, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Besedilo velja za EGP)

C/2020/8695

OJ L 420, 14.12.2020, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2041/oj

14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2041

z dne 11. decembra 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/585 glede števila vzorcev, ki jih odvzame in analizira vsaka država članica, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 29(2) Uredbe,

ob upoštevanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/585 (3) je določeno število vzorcev na državo članico, ki se odvzamejo za namene programa nadzora iz navedene uredbe, da se zagotovi skladnost z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov in oceni izpostavljenost potrošnikov ostankom teh pesticidov.

(2)

Z izstopom Združenega kraljestva iz Unije in koncem prehodnega obdobja 31. decembra 2020 so potrebne prilagoditve za zagotovitev, da program ostane reprezentativen za trg Unije in da skupno število vzorcev še vedno zadostuje za izpolnitev ciljev navedenega programa.

(3)

Združeno kraljestvo je sorazmerno s številom prebivalcev v preteklosti prispevalo znatno število vzorcev. Odslej bi bilo treba število vzorcev, ki jih zbere Združeno kraljestvo, prilagoditi v zvezi s Severno Irsko glede na število prebivalcev na njenem ozemlju.

(4)

Tudi število vzorcev, ki jih zberejo države članice, bi bilo treba ustrezno prilagoditi, da se ohrani skupno zadostno število vzorcev glede na uvodno izjavo 3 Izvedbene uredbe (EU) 2020/585.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/585 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Da bi države članice lahko izpolnile svoje obveznosti analize, bi se morala ta uredba uporabljati od 1. januarja 2021.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/585 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  UL L 29, 31.1.2020, str. 7.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/585 z dne 27. aprila 2020 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2021, 2022 in 2023 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter za oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (UL L 135, 29.4.2020, str. 1).


PRILOGA

Tabela v točki 5 Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/585 se nadomesti z naslednjim:

BE

15

BG

15

CZ

15

DK

12

DE

106

EE

12

IE

12

EL

15

ES

55

FR

78

HR

12

IT

75

CY

12

LV

12

LT

12

LU

12

HU

15

MT

12

NL

20

AT

15

PL

51

PT

15

RO

22

SI

12

SK

12

FI

12

SE

15

UK v zvezi s Severno Irsko (1)

12

SKUPNO ŠTEVILO VZORCEV: 683


(1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, se ta uredba uporablja za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko.


Top