EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1640

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1640 z dne 12. avgusta 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z navedbo števila in naslova spremenljivk za priložnostno temo za leto 2022 „poklicna znanja in spretnosti“ ter osemletnih spremenljivk za „pokojnina in udeležba na trgu dela“ na področju delovne sile (Besedilo velja za EGP)

C/2020/5463

OJ L 370, 6.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1640/oj

6.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1640

z dne 12. avgusta 2020

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z navedbo števila in naslova spremenljivk za priložnostno temo za leto 2022 „poklicna znanja in spretnosti“ ter osemletnih spremenljivk za „pokojnina in udeležba na trgu dela“ na področju delovne sile

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. oktobra 2019 o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, spremembi uredb (ES) št. 808/2004, (ES) št. 452/2008 in (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za kritje potreb, opredeljenih v ustreznih podrobnih vsebinah, bi morala Komisija določiti število in naslov spremenljivk za podatkovni niz na področju delovne sile.

(2)

Komisija bi morala določiti število in naslov spremenljivk za priložnostno temo „poklicna znanja in spretnosti“ ter osemletnih spremenljivk za podrobno vsebino „pokojnina in udeležba na trgu dela“ na področju delovne sile.

(3)

Število spremenljivk, ki jih je treba zbrati, ne bi smelo presegati za več kot 5 % števila spremenljivk, zbranih za področje delovne sile v času, ko je Uredba (EU) 2019/1700 začela veljati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Število in naslovi spremenljivk za priložnostno temo za leto 2022 „poklicna znanja in spretnosti“ ter osemletnih spremenljivk za „pokojnina in udeležba na trgu dela“ na področju delovne sile so določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. avgusta 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 261I, 14.10.2019, str. 1.


PRILOGA

Število in naslov spremenljivk za priložnostno temo za leto 2022 „poklicna znanja in spretnosti“ ter osemletnih spremenljivk za „pokojnina in udeležba na trgu dela“ na področju delovne sile

Vsebina

Podrobna vsebina

Oznaka spremenljivke

Ime spremenljivke

03c. Udeležba na trgu dela – 11 zbranih spremenljivk (11 v zvezi s priložnostno temo)

Poklicna znanja in spretnosti

DIGITAL

Čas, porabljen za delo na digitalnih napravah pri glavni ali zadnji zaposlitvi

READING

Čas, porabljen za branje z delom povezanih priročnikov in tehničnih dokumentov pri glavni ali zadnji zaposlitvi

CALCULATE

Čas, porabljen za relativno zapletene izračune pri glavni ali zadnji zaposlitvi

PHYSICAL

Čas, porabljen za težko fizično delo pri glavni ali zadnji zaposlitvi

DEXTERITY

Čas, porabljen za naloge, pri katerih je potrebna prstna spretnost, pri glavni ali zadnji zaposlitvi

COMMINT

Čas, porabljen za interakcijo z ljudmi iz istega podjetja ali organizacije pri glavni ali zadnji zaposlitvi

COMMEXT

Čas, porabljen za interakcijo z ljudmi, ki niso iz istega podjetja ali organizacije, pri glavni ali zadnji zaposlitvi

GUIDANCE

Čas, porabljen za svetovanje, usposabljanje ali poučevanje pri glavni ali zadnji zaposlitvi

JOBAUTON

Stopnja samostojnosti pri nalogah pri glavni ali zadnji zaposlitvi

REPETITIVE

Ponavljajoče se naloge pri glavni ali zadnji zaposlitvi

PROCEDURE

Naloge, natančno opisane s strogimi postopki pri glavni ali zadnji zaposlitvi

03d. Udeležba na trgu dela – 11 zbranih spremenljivk (11 osemletnih)

Pokojnina in udeležba na trgu dela

PENSTYP1

Starostna pokojnina

AGEPENSO

Starost, ko je oseba začela prejemati starostno pokojnino

STATRECE

Prvi prejemek starostne pokojnine z zmanjšanjem ali dodatkom

PENSTYP2

Invalidska pokojnina in drugo periodično denarno nadomestilo za invalidnost

AGEPENSD

Starost, pri kateri je oseba začela prejemati invalidsko pokojnino ali drugo periodično denarno nadomestilo za invalidnost

PROVTYPE

Finančni prispevki za starost

PENSSITU

Položaj ob začetku prejemanja starostne pokojnine

WSTPREAS

Glavni razlog za prenehanje dela ob začetku prejemanja starostne pokojnine

WCONREAS

Glavni razlog za nadaljevanje dela ob prejemanju starostne pokojnine

LMREENT

Ponoven vstop na trg dela po začetku prejemanja starostne pokojnine

LMENTREAS

Glavni razlog za ponovni vstop na trg dela


Top