EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1274

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1274 z dne 1. julija 2020 o določitvi pavšalnega znižanja uvozne dajatve za sirek, uvožen v Španijo iz tretjih držav

C/2020/4262

OJ L 300, 14.9.2020, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1274/oj

14.9.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/24


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1274

z dne 1. julija 2020

o določitvi pavšalnega znižanja uvozne dajatve za sirek, uvožen v Španijo iz tretjih držav

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 185 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi sporazumov, sklenjenih v urugvajskem krogu večstranskih trgovinskih pogajanj (2), se je Unija zavezala, da bo Španiji dovolila uvoz 300 000 ton sirka na leto.

(2)

Od 1. januarja 2020 do 26. aprila 2020 je bilo v Španijo uvoženih 43 069 ton sirka. V tem obdobju je bila v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 642/2010 (3) uvozna dajatev za sirek določena na 0 EUR na tono. Od 27. aprila 2020 in uvedbe pozitivne uvozne dajatve za sirek v skladu z navedeno uredbo je bilo v Španijo uvoženih 2 366 ton sirka.

(3)

Za zagotovitev, da so uvozne kvote v celoti uporabljene, člen 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1296/2008 (4) določa, da se lahko za uvozno dajatev, določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 642/2010, uporabi znižanje.

(4)

Za olajšanje uvoza sirka v Španijo do konca leta 2020 je treba uporabiti 100-odstotno pavšalno znižanje uvozne dajatve, določene v skladu z Uredbo (EU) št. 642/2010, kar zadeva količino sirka za uvoz v Španijo v okviru tarifne kvote, odprte 1. januarja 2020 v skladu z Uredbo (ES) št. 1296/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalno znižanje uvozne dajatve za sirek iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1296/2008 se določi na 100 % uvozne dajatve za sirek, določene v skladu z Uredbo (EU) št. 642/2010. To znižanje se uporabi za preostalo količino sirka za uvoz v Španijo v okviru tarifne kvote, odprte 1. januarja 2020 v skladu z Uredbo (ES) št. 1296/2008.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do 31. decembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, 23.12.1994, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L 187, 21.7.2010, str. 5).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1296/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka v Španijo in uvoz koruze na Portugalsko (UL L 340, 19.12.2008, str. 57).


Top