EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1259

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1259 z dne 8. septembra 2020 o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 9. septembra 2020

C/2020/6233

OJ L 295, 9.9.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1259/oj

9.9.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1259

z dne 8. septembra 2020

o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 9. septembra 2020

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti točke (a) prvega pododstavka člena 183 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v zvezi z metodo izračuna dajatev na oluščen riž, odobren s Sklepom Sveta 2005/476/ES (2), določa metodo za izračun dajatev za uvoz oluščenega riža.

(2)

Na podlagi podatkov, ki so jih posredovali pristojni organi, Komisija ugotavlja, da so bila uvozna dovoljenja za oluščen riž, ki spada v oznako KN 1006 20, z izjemo uvoznih dovoljenj za riž basmati, izdana za količino 650 037 ton za obdobje od 1. septembra 2019 do 31. avgusta 2020. Uvozno dajatev za oluščen riž, ki spada v oznako KN 1006 20, z izjemo riža basmati, določeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/383 (3), bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/383 bi bilo zato treba razveljaviti.

(4)

Ustrezno dajatev je treba določiti v desetih dneh od konca zgoraj navedenega obdobja. Zato bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozna dajatev za oluščen riž, ki spada v oznako KN 1006 20, z izjemo riža basmati, je 65 EUR na tono.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) 2020/383 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2020

Za Komisijo

V imenu predsednice

Wolfgang BURTSCHER

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Sklep Sveta 2005/476/ES z dne 21. junija 2005 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v zvezi z metodo izračuna dajatev na oluščen riž in o spremembah Sklepov 2004/617/ES, 2004/618/ES in 2004/619/ES (UL L 170, 1.7.2005, str. 67).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/383 z dne 6. marca 2020 o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 9. marca 2020 (UL L 72, 9.3.2020, str. 3).


Top