EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1156

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1156 z dne 4. avgusta 2020 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/186 na uvoz nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih rahlo spremenjenih vrst jekla, odpornih proti koroziji

C/2020/5196

OJ L 255, 5.8.2020, p. 36–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1156/oj

5.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/36


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1156

z dne 4. avgusta 2020

o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/186 na uvoz nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih rahlo spremenjenih vrst jekla, odpornih proti koroziji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), ter zlasti člena 13(3) in člena 14(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Obstoječi ukrepi

(1)

Komisija je z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/186 (2) (v nadaljnjem besedilu: prvotna uredba) uvedla dokončno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: Kitajska ali LRK). Veljavne individualne protidampinške dajatve znašajo od 17,2 % do 27,9 %. Vsem nevzorčenim sodelujočim proizvajalcem izvoznikom iz Priloge k navedeni uredbi je bila določena 26,1-odstotna dajatev, za vse druge (nesodelujoče) proizvajalce izvoznike pa velja preostala dajatev v višini 27,9 %.

(2)

Ti ukrepi so v nadaljnjem besedilu „veljavni ukrepi“, preiskava, ki je privedla do ukrepov, uvedenih s prvotno uredbo, pa je v nadaljnjem besedilu „prvotna preiskava“.

1.2   Začetek po uradni dolžnosti

(3)

Komisija je imela na voljo zadostne dokaze o izogibanju veljavnim ukrepom z manjšimi spremembami zadevnega izdelka. Natančneje, statistični podatki na ravni 10-mestnih oznak TARIC so pokazali, da se je po uvedbi dokončne protidampinške dajatve znatno spremenila struktura trgovanja, ki vključuje izvoz iz Ljudske republike Kitajske v Unijo.

(4)

Dokazi so pokazali, da ta sprememba izhaja iz uvoza rahlo spremenjenega zadevnega izdelka in da za takšno prakso, postopek ali dejavnost razen uvedbe dajatve ni zadostnega pojasnila ali gospodarske utemeljitve.

(5)

Dokazi, ki so bili na voljo Komisiji, so pokazali, da so bili popravljalni učinki veljavnih ukrepov oslabljeni v smislu količin in cen.

(6)

Komisija je imela na voljo tudi zadostne dokaze, da je šlo za dampinški izvoz rahlo spremenjenega izdelka glede na normalno vrednost, ki je bila predhodno določena.

(7)

Po obvestilu državam članicam je Komisija tako ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi prima facie za začetek preiskave v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, zato se je odločila, da razišče morebitno izogibanje veljavnim ukrepom in uvede registracijo uvoza rahlo spremenjenega izdelka. Zato je sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1948 (3) (v nadaljnjem besedilu: uredba o začetku preiskave) in na lastno pobudo sprožila preiskavo.

1.3   Zadevni izdelek in izdelek v preiskavi

(8)

Izdelek, ki ga zadeva morebitno izogibanje, so ploščato valjani izdelki iz železa ali legiranega ali nelegiranega jekla, pasivizirani z aluminijem, vroče platirani ali prevlečeni s cinkom in/ali aluminijem, brez drugih kovin, kemično pasivizirani, ki vsebujejo 0,015 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,170 mas. % ogljika, 0,015 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,100 mas. % aluminija, ne več kot 0,045 mas. % niobija, ne več kot 0,010 mas. % titana in ne več kot 0,010 mas. % vanadija ter so predloženi v kolobarjih, razrezani na kose pločevine in ozke pasove.

Izključeni so naslednji izdelki:

iz nerjavnega jekla, iz silicijevega jekla za elektropločevine in iz hitroreznega jekla,

vroče ali hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave.

(9)

Zadevni izdelek je trenutno uvrščen pod oznake KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 in ex 7226 99 70 (oznake TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. To je izdelek, za katerega se uporabljajo prvotni ukrepi.

(10)

Izdelek v preiskavi zaradi morebitnega izogibanja so ploščato valjani izdelki iz železa ali legiranega ali nelegiranega jekla, vroče platirani ali prevlečeni s cinkom in/ali aluminijem in/ali magnezijem, legirani s silicijem ali ne, kemično pasivizirani, dodatno površinsko obdelani ali ne, na primer z oljenjem ali tesnjenjem, ki vsebujejo ne več kot 0,5 mas. % ogljika, ne več kot 1,1 mas. % aluminija, ne več kot 0,12 mas. % niobija, ne več kot 0,17 mas. % titana in ne več kot 0,15 mas. % vanadija ter so predloženi v kolobarjih, razrezani na kose pločevine in ozke pasove.

Izključeni so naslednji izdelki:

iz nerjavnega jekla, iz silicijevega jekla za elektropločevine in iz hitroreznega jekla,

vroče ali hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave,

zadevni izdelek, kot je opredeljen v uvodni izjavi 8.

(11)

Izdelek v preiskavi je trenutno uvrščen pod oznake KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (oznake TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

1.4   Preiskava

(12)

Komisija je o začetku preiskave ustrezno obvestila organe LRK, proizvajalce izvoznike v LRK, za katere je znano, da jih to zadeva, in združenje industrije Unije.

(13)

V skladu s členom 3(1) uredbe o začetku preiskave so bili vprašalniki za proizvajalce izvoznike v LRK na voljo na spletišču GD za trgovino (4).

(14)

Zainteresirane strani so imele možnost, da v roku iz uredbe o začetku preiskave v pisni obliki izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje. Vse strani so bile obveščene, da se lahko v primeru nesodelovanja uporabi člen 18 osnovne uredbe in ugotovitve posledično oblikujejo na podlagi razpoložljivih dejstev.

(15)

Javilo se je šest skupin družb iz LRK in združenje industrije Unije, ki zastopa industrijo Unije, kot je bilo opredeljeno v prvotni preiskavi.

(16)

Od teh šestih skupin sta le dve predložili v celoti izpolnjene vprašalnike in vložili zahtevek za izvzetje iz morebitnih razširjenih ukrepov v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. ter njuni povezani trgovci China Shougang International Trade & Engineering Corp., Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited in Shougang International (Austria) GmbH (v nadaljnjem besedilu: skupina Shougang);

Bengang Steel Plates Co., Ltd., BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co. Ltd ter njuni povezani trgovci Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited, Benxi Iron in Steel Group Europe GmbH, Benxi Iron & Steel (skupina) International Economic and Trading Co., Ltd. in Benxi Iron Steel America Limited (v nadaljnjem besedilu: skupina BSP).

(17)

Komisija se je v skladu z Obvestilom o posledicah, ki jih ima izbruh COVID-19 na protidampinške in protisubvencijske preiskave (5), odločila, da ne bo izvedla preveritvenih obiskov v prostorih družb, ki so zaprosile za izvzetje zaradi izbruha COVID-19. Namesto tega je organizirala videokonferenco s skupino Shougang, da bi navzkrižno preverila izpolnjene vprašalnike, ki jih je skupina predložila.

(18)

Iz istih razlogov je drugi izvoznik predložil pisno izjavo, namesto da bi se udeležil zahtevanega zaslišanja.

1.5   Obdobje poročanja in obdobje preiskave

(19)

Obdobje preiskave je trajalo od 1. januarja 2013 do 30. septembra 2019 (v nadaljnjem besedilu: OP). Za OP so se med drugim zbirali podatki za preiskavo domnevne spremembe vzorca trgovanja. Za obdobje od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje poročanja) so se zbrali podrobnejši podatki za preverjanje morebitne oslabitve popravljalnih učinkov veljavnih ukrepov in obstoja dampinga.

2.   REZULTATI PREISKAVE

2.1   Splošne ugotovitve

(20)

Komisija je v skladu s členom 13(1) osnovne uredbe analizirala, ali je prišlo do spremembe vzorca trgovanja med zadevnim izdelkom in rahlo spremenjenim izdelkom s poreklom iz LRK, ali je ta sprememba nastala zaradi prakse, postopka ali dejavnosti, za katero ni bilo zadostnega vzroka ali ni bila gospodarsko upravičena, z izjemo izogibanja uvedbi dajatve, ali so obstajali dokazi o škodi ali o tem, da so bili popravljalni učinki dajatve oslabljeni v smislu cen in/ali količin izdelka v preiskavi, ter ali obstajajo dokazi o dampingu v skladu z določbami člena 2 osnovne uredbe.

2.2   Raven sodelovanja

(21)

Kitajski proizvajalci izvozniki so bili v obvestilu o začetku pozvani k sodelovanju in izpolnitvi vprašalnika, da bi dokazali, da njihov izvoz ni pomenil izogibanja.

(22)

V prvotno protidampinško preiskavo je bilo vključenih 19 skupin družb, vendar sta le dve skupini družb zaprosili za izvzetje in predložili informacije, zahtevane v tekočem postopku. Ti skupini sta predstavljali 14 % celotnega uvoza iz Kitajske, ki so ga proizvajalci izvozniki prijavili med prvotno protidampinško preiskavo, vendar manj kot 1 % celotnega uvoza izdelka v preiskavi v obdobju poročanja. Raven sodelovanja je bila torej nizka.

(23)

Informacije, ki jih je predložila skupina BSP, so bile na podlagi izpolnjenih vprašalnikov ocenjene kot nepopolne in nezanesljive. Komisija je družbo BSP zato obvestila, da ne namerava upoštevati predloženih informacij in da bo v skladu s členom 18 osnovne uredbe ugotovitve v zvezi s skupino sprejela na podlagi razpoložljivih dejstev.

(24)

Skupina BSP je predložila pripombe glede namere Komisije, da bo uporabila razpoložljiva dejstva v zvezi s skupino. Ni se strinjala s sklepom Komisije, da ji ni predložila potrebnih informacij, in je trdila, da je v celoti sodelovala s Komisijo ter pravočasno poslala vse izpolnjene vprašalnike in odgovore na pozive k dopolnitvi.

(25)

Skupina BSP je trdila, da uporaba razpoložljivih dejstev ni veljavna, ker bi morala Komisija najprej zahtevati pojasnilo o neskladju v zvezi s količinami, izvoženimi med prvotno preiskavo. Trdila je tudi, da ne bi bilo mogoče določiti preglednice s kontrolnimi številkami proizvodov, oznake izdelkov, ki jih uporabljajo družbe, pa ne bi mogle natančno ustrezati kontrolnim številkam proizvodov, ki jih je določila Komisija. Poleg tega pa je trdila, da ni mogla zagotoviti točne kemične sestave, ki jo je zahtevala Komisija, saj to ni bilo zahtevano v industrijskih standardih, zato se kemična sestava meri in knjiži le na zahtevo posamezne stranke.

(26)

Ker skupina BSP ni predložila nobenih dokazov, ki bi spremenili sklepe Komisije, je Komisija potrdila, da ne namerava upoštevati izpolnjenega vprašalnika skupine BSP in da bo ugotovitve v zvezi s skupino sprejela na podlagi razpoložljivih dejstev v skladu s členom 18 osnovne uredbe.

(27)

Izvoz nesodelujočih izvoznikov je bil tako ocenjen na več kot 99 % celotnega kitajskega izvoza izdelka v preiskavi v Unijo v obdobju poročanja. Za ta izvoz je Komisija zato v skladu s členom 18 osnovne uredbe uporabila razpoložljiva dejstva.

(28)

Skupina Shougang je sodelovala in bila, kot je navedeno v oddelku 4 spodaj, izvzeta iz razširjenih protidampinških dajatev.

2.3   Sprememba vzorca trgovanja

(29)

Da bi Komisija ugotovila, ali je prišlo do spremembe vzorca trgovanja, je analizirala obseg uvoza zadevnega izdelka in obseg uvoza izdelka v preiskavi v obdobju preiskave.

(30)

Zadevni izdelek in izdelek v preiskavi spadata pod iste oznake KN, ki vključujejo tudi druge izdelke (tj. izdelki avtomobilskega razreda). Posebne oznake TARIC, ki omogočajo določitev dejanske stopnje uvoza, so bile obema izdelkoma pripisane šele po začetku zadevnih preiskav, tj. decembra 2016 za zadevni izdelek (predmet protidampinških ukrepov) in novembra 2019 za izdelek v preiskavi. Komisija je morala zato oceniti zadevni uvoz.

(31)

Komisija je za obdobje od leta 2013 do leta 2016 določila obseg uvoza izdelkov, ki so izključeni iz obsega protidampinških ukrepov (predvsem izdelki avtomobilskega razreda), ki se uvrščajo pod iste oznake KN kot zadevni izdelek, na podlagi dokazov, predloženih v prvotni protidampinški preiskavi, tj. da so približno 15 % uvoza pod oznakami KN predstavljali izdelki, ki niso zadevni izdelek (6).

(32)

V poznejšem obdobju je bil celotni uvoz določen na podlagi celotnih oznak KN, uvoz zadevnega izdelka je temeljil na posebnih oznakah TARIC, uvoz izdelkov avtomobilskega razreda je temeljil na ocenah, ki jih je predložila industrija Unije, uvoz izdelka v preiskavi pa je bil določen na podlagi razlike.

(33)

Preglednica v nadaljevanju vsebuje zbrane informacije.

Preglednica 1 – Obseg uvoza (v tonah) zadevnega izdelka in izdelka v preiskavi iz LRK v EU

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

OBDOBJE POROČANJA

Zadevni izdelek

755 238  (7)

907 319  (7)

1 176 071  (7)

1 981 490  (7)

820 017  (8)

754 (8)

204 (8)

Izdelek v preiskavi

30 000 – 35 000  (9)

40 000 – 45 000  (9)

5 000 –10 000  (9)

15 000 –20 000  (9)

977 932  (11)

913 226  (11)

988 937  (11)

Drugi izdelki (izdelki avtomobilskega razreda)

100 000 – 105 000  (9)

115 000 – 120 000  (9)

200 000 – 205 000  (9)

330 000 –335 000 (3)  (9)

350 000  (12)

450 000  (12)

550 000  (12)

Skupaj (10)

888 515

1 067 434

1 383 613

2 331 165

2 147 949

1 363 980

1 539 142

Viri: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/186, Eurostat in ocene industrije.

(34)

Celotni obseg uvoza zadevnega izdelka iz LRK se je zmanjšal z 1 857 490 ton v obdobju prvotne protidampinške preiskave (od oktobra 2015 do septembra 2016) na 204 tone v obdobju poročanja. Zmanjšanje je bilo zlasti opazno z junijem 2017, ko je Komisija uvedla obvezno registracijo uvoza zadevnega izdelka (13).

(35)

Obenem se je uvoz izdelka v preiskavi začel povečevati šele z letom 2017. Med letom 2017 in obdobjem poročanja je nihal med 978 000 in 988 937 tonami, medtem ko je bil pred začetkom prvotne preiskave njegov obseg zanemarljiv.

(36)

Navidezno prenehanje uvoza zadevnega izdelka po uvedbi protidampinških ukrepov in hkratno povečanje uvoza izdelka v preiskavi pomenita znatno spremembo vzorca trgovanja, kot je določeno v členu 13(1) osnovne uredbe.

2.4   Obstoj praks izogibanja

(37)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe morajo spremembo vzorca trgovanja povzročiti praksa, postopek ali dejavnost, za katero ni zadostnega vzroka ali ni gospodarsko upravičena, z izjemo uvedbe dajatve. Praksa, postopek ali dejavnost med drugim vključuje rahlo spremembo zadevnega izdelka, da se vključi v carinske oznake, za katere ukrepi običajno ne veljajo, pod pogojem, da sprememba ne povzroči spremembe njegovih bistvenih značilnosti.

(38)

Zadevni izdelek in izdelek v preiskavi imata enake bistvene značilnosti. Izdelek v preiskavi se pridobi z majhnimi spremembami zadevnega izdelka, na primer z rahlo spremembo kemične sestave izdelka ali njegovega premaza. Proizvajalci zadevnega izdelka lahko te spremembe brez težav izvedejo ter zadevni izdelek in izdelek v preiskavi proizvajajo na istih proizvodnih linijah. Tako proizvedeni izdelki se lahko uporabljajo za iste namene, tj. v gradbeništvu ali za proizvodnjo gospodinjskih aparatov. Z vidika proizvajalcev in uporabnikov bi bilo treba zadevni izdelek in izdelek v preiskavi šteti za enak izdelek.

(39)

Le dve skupini kitajskih proizvajalcev izvoznikov sta poslali zahtevek za izvzetje, da bi dokazali, da gre za prave proizvajalce izdelka v preiskavi in da niso povečali prodaje tega izdelka v Uniji po uvedbi prvotnih ukrepov. Ta dva proizvajalca sta predstavljala le majhen delež (manj kot 1 %) uvoza izdelka v preiskavi v obdobju poročanja. Nasprotno pa je v prvotni protidampinški preiskavi sodelovalo 19 skupin kitajskih izvoznikov. Ta nizka raven sodelovanja je pokazala, da številni kitajski izvozniki izdelka v preiskavi niso bili pripravljeni predložiti dokazov, da po uvedbi protidampinških ukrepov niso izvedli rahlih sprememb zadevnega izdelka. Komisija je zato morala kot razpoložljiva dejstva uporabiti druge vire informacij, da bi pridobila pozitivne dokaze o obstoju izogibanja.

(40)

Industrija Unije je predložila primere praks, ki so jih uporabljali kitajski izvozniki za rahlo spremembo zadevnega izdelka, da bi se uvrstil pod posebne carinske oznake, za katere ukrepi niso veljali. Te informacije so potrdile obstoj različnih praks izogibanja.

(41)

Združenje industrije Unije je predložilo potrdilo o preskusu uvoženega vzorca, v katerem je navedeno dodajanje magnezija premazu. S to rahlo spremembo se je izdelek uvrstil pod drugo oznako TARIC kot zadevni izdelek in zato ni bil zajet v prvotnih ukrepih.

(42)

Nadalje je združenje industrije Unije predložilo promocijsko gradivo kitajskega izvoznika, v katerem je bila promovirana prodaja jekla, odpornega proti koroziji, s premazom, ki mu je bil dodan magnezij, pri čemer je bilo izrecno navedeno, da se za ta izdelek ne uporabljajo protidampinški ukrepi.

(43)

Združenje industrije Unije je predložilo tudi informacije, ki kažejo, da so nekateri uvozniki poskušali doseči, da njihov uvoz ne bi bil zajet v veljavne ukrepe, na primer z uvozom izdelka, ki je imel tanek oljni premaz ali je bil naoljen le nekaj metrov na začetku in koncu, vključno z jedrom kolobarja, medtem ko so preostali deli kolobarja ostali pasivizirani in so zanje zato prvotni ukrepi veljali.

(44)

Komisija je ob upoštevanju vseh navedenih dokazov, ki predstavljajo razpoložljiva dejstva v zvezi z nesodelujočimi proizvajalci izvozniki, sklenila, da na ravni države obstaja praksa izogibanja v smislu člena 13(1) osnovne uredbe za celotni uvoz izdelka v preiskavi iz LRK. Ta praksa izogibanja vključuje rahlo spremembo zadevnega izdelka, da se ta lahko uvrsti pod carinske oznake, za katere ukrepi običajno ne veljajo.

(45)

Poleg tega so tudi druge jurisdikcije vzpostavile kitajsko prakso izogibanja, ki je posledica uvedbe protidampinških ukrepov za zadevni izdelek.

(46)

Avstralija je leta 2016 zaključila preiskavo proti izogibanju, v kateri je ugotovila, da je bilo izvoženo nelegirano galvanizirano jeklo rahlo spremenjeno, in sicer z manjšo spremembo v postopku proizvodnje z dodatkom legirnih elementov (14).

(47)

Združene države Amerike so februarja 2020 sklenile tudi, da je prišlo do primerov izogibanja pri nekaterih vrstah jekla, odpornih proti koroziji, pri katerih je bil izdelek prepeljan iz Kitajske v več tretjih držav (Kostariko, Malezijo in Združene arabske emirate), v katerih je bila opravljena manjša obdelava (15).

(48)

Navedene prakse kažejo, da so kitajski izvozniki uvedli prakse izogibanja v zvezi z izvozom ne le v Unijo, ampak tudi na druge izvozne trge.

2.5   Ogrožanje popravljalnih učinkov dajatve

(49)

Kot je prikazano v preglednici 1, se je uvoz izdelka v preiskavi s strani kitajskih izvoznikov v Unijo znatno povečal med letom 2016 in obdobjem poročanja. V obdobju poročanja je izdelek v preiskavi predstavljal 53 % škodljivega uvoza v obdobju prvotne protidampinške preiskave.

(50)

Kar zadeva količino, je industrija Unije poročala, da je njena prodaja v Uniji v obdobju poročanja znašala med 4 000 000 in 5 000 000 ton, medtem ko je celotni uvoz zadevnega izdelka in izdelka v preiskavi znašal 2 441 000 ton, celotna potrošnja Unije pa je torej znašala med 6 441 000 in 7 441 000 ton. Tržni delež kitajskega uvoza je bil tako ocenjen na več kot 13 %.

(51)

Komisija je na področju cen primerjala izvozno ceno rahlo spremenjenega izdelka s prodajno ceno industrije Unije v obdobju poročanja.

(52)

Ker so se cene in stroški od prvotne preiskave spremenili, ciljna cena zadevnega izdelka v prvotni preiskavi ni več odražala cene v obdobju poročanja. Zato je Komisija primerjala izvozno ceno rahlo spremenjenega izdelka s ceno industrije Unije v obdobju poročanja, ki jo je predložila industrija Unije.

(53)

Kitajska uvozna cena, sporočena v Eurostatu, je mešanica rahlo spremenjenega zadevnega izdelka in dražjega jekla avtomobilskega razreda. Glede na nizko raven sodelovanja kitajskih izvoznikov in ker druge zanesljive informacije niso bile na voljo, se je Komisija oprla na oceno, ki jo je predložila industrija Unije, da je cena jekla avtomobilskega razreda 20 % višja od cene zadevnega izdelka, ki se uporablja tudi za kitajski uvoz podobnih izdelkov.

(54)

Če se razlika v ceni med zadevnim izdelkom in izdelkom v preiskavi uporabi za uvozno vrednost izdelka v preiskavi, zagotovljeno na podlagi podatkov Eurostata, so kitajske uvozne cene izdelka v preiskavi v obdobju poročanja nelojalno znižale ceno v Uniji za približno 4 %. Industrija Unije je predložila tudi podatke, iz katerih je razvidno, da še vedno ustvarja izgube.

(55)

Ob upoštevanju znatnega obsega uvoza izdelka v preiskavi, ki je v veliki meri nadomestil uvoz zadevnega izdelka po uvedbi prvotnih ukrepov, in njegove nizke cene je bilo ugotovljeno, da so bili popravljalni učinki dajatve oslabljeni v smislu količin in cen.

2.6   Dokazi o dampingu v primerjavi z normalno vrednostjo, ki je bila predhodno določena za podobni izdelek

(56)

Komisija je v skladu s členom 13(1) osnovne uredbe proučila, ali so bile izvozne cene izdelka v preiskavi dampinške.

(57)

Glede na zanemarljivo raven sodelovanja proizvajalcev izvoznikov je Komisija določila izvozno ceno na podlagi podatkov Eurostata, ki je bila prilagojena na podlagi ocene industrije Unije, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 53.

(58)

Kitajska povprečna uvozna cena na podlagi podatkov Eurostata, prilagojena na vrednost franko tovarna z uporabo podatkov o nadomestilih edinega sodelujočega izvoznika, se je primerjala s tehtano povprečno normalno vrednostjo, določeno v prvotni preiskavi.

(59)

Primerjava normalne vrednosti in izvozne cene je v obdobju poročanja pri nesodelujočih proizvajalcih izvoznikih pokazala stopnjo dampinga v višini približno 14 %.

2.7   Sklep

(60)

Na podlagi zgornjih ugotovitev je Komisija ugotovila izogibanje dokončni protidampinški dajatvi na zadevni izdelek, kakor je bil opredeljen v prvotni preiskavi, z uvozom rahlo spremenjenega izdelka s poreklom iz LRK.

(61)

Preiskava je pokazala, da je prišlo do spremembe vzorca trgovanja med LRK in Unijo, ki je nastala zaradi prakse, postopka ali dejavnosti, za katero ni bilo zadostnega vzroka ali ni bila gospodarsko upravičena, z izjemo uvedbe dajatve.

(62)

Komisija je ugotovila, da so popravljalni učinki dajatve oslabljeni v smislu cene in/ali količine podobnega izdelka. Prav tako so bili ugotovljeni dokazi o dampingu v primerjavi z normalnimi vrednostmi, ki so bile predhodno določene za podobni izdelek.

3.   UKREPI

(63)

Na podlagi zgornjih ugotovitev je bilo ugotovljeno, da je prišlo do izogibanja dokončni protidampinški dajatvi, uvedeni na uvoz nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz LRK, in sicer z uvozom izdelka v preiskavi s poreklom iz LRK.

(64)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe bi bilo treba veljavne protidampinške ukrepe za uvoz nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz LRK zato razširiti na uvoz izdelka v preiskavi s poreklom iz LRK.

(65)

V skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, ki določata, da bi se morali kakršni koli razširjeni ukrepi uporabljati za uvoz, za katerega pri vstopu v Unijo velja registracija, uvedena z uredbo o začetku preiskave, bi bilo treba protidampinško dajatev pobirati za uvoz izdelka v preiskavi s poreklom iz LRK v Unijo.

4.   ZAHTEVKI ZA IZVZETJE

(66)

Dve skupini proizvajalcev izvoznikov iz LRK sta zahtevali izvzetje iz morebitnih razširjenih ukrepov in predložili zahtevek za izvzetje v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe.

(67)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 26, ena skupina kitajskih proizvajalcev izvoznikov v zahtevku za izvzetje ni predložila potrebnih informacij, zato Komisija ni upoštevala informacij, ki jih je predložila.

(68)

Edina sodelujoča skupina proizvajalcev izvoznikov in njihovih povezanih trgovcev je predložila informacije, da je že pred uvedbo prvotnih ukrepov prodala majhno količino izdelka v preiskavi, od takrat pa se vzorec trgovanja ni spremenil. Zato je bilo ugotovljeno, da skupina ni bila vključena v prakse izogibanja, Komisija pa je sklenila, da je izvzetje za to skupino upravičeno.

(69)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 17, se je Komisija odločila, da ne bo izvedla preveritvenih obiskov v prostorih skupin družb, ki so zaprosile za izvzetje.

(70)

Komisija lahko v skladu z Obvestilom o posledicah, ki jih ima izbruh COVID-19 na protidampinške in protisubvencijske preiskave, takoj ko se za območja, kjer imajo izvzeti proizvajalci izvozniki svoj sedež, ne šteje več, da so tvegana za potovanja, po uradni dolžnosti začne pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe.

5.   RAZKRITJE

(71)

Vse zainteresirane strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in stališčih, na katerih temeljijo navedene sklepne ugotovitve, ter pozvane k predložitvi pripomb. Samo združenje Eurofer, pritožnik v prvotni preiskavi, je predložilo pripombe k dokončnemu razkritju, in sicer je podprlo sklepe Komisije ter Komisijo pozvalo, naj spremlja razvoj izvoza edinega proizvajalca izvoznika, ki mu je bilo odobreno izvzetje.

(72)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) osnovne uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/186 na uvoz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali legiranega ali nelegiranega jekla, pasiviziranih z aluminijem, vroče platiranih ali prevlečenih s cinkom in/ali aluminijem, brez drugih kovin, kemično pasiviziranih, ki vsebujejo: 0,015 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,170 mas. % ogljika, 0,015 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,100 mas. % aluminija, ne več kot 0,045 mas. % niobija, ne več kot 0,010 mas. % titana in ne več kot 0,010 mas. % vanadija ter so predloženi v kolobarjih, razrezani na kose pločevine in ozke pasove, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske,

pri čemer so izključeni naslednji izdelki:

iz nerjavnega jekla, iz silicijevega jekla za elektropločevine in iz hitroreznega jekla,

vroče ali hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave,

zadevni izdelek, ki je trenutno uvrščen pod oznake KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 in ex 7226 99 70 (oznake TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. To je izdelek, za katerega se uporabljajo prvotni ukrepi;

se razširi na uvoz

ploščato valjanih izdelkov iz železa ali legiranega ali nelegiranega jekla, vroče platiranih ali prevlečenih s cinkom in/ali aluminijem in/ali magnezijem, legiranih s silicijem ali ne, kemično pasiviziranih, dodatno površinsko obdelanih ali ne, na primer z oljenjem ali tesnjenjem, ki vsebujejo: ne več kot 0,5 mas. % ogljika, ne več kot 1,1 mas. % aluminija, ne več kot 0,12 mas. % niobija, ne več kot 0,17 mas. % titana in ne več kot 0,15 mas. % vanadija ter so predloženi v kolobarjih, razrezani na kose pločevine in ozke pasove.

Izključeni so naslednji izdelki:

iz nerjavnega jekla, iz silicijevega jekla za elektropločevine in iz hitroreznega jekla,

vroče ali hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave,

zadevni izdelek, kot je opredeljen na začetku tega člena,

ki je trenutno uvrščen pod oznake KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (oznake TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

2.   Ta razširitev se ne uporablja za uvoz izdelkov iz odstavka 1 tega člena, ki jih proizvedeta spodaj navedeni družbi:

Ime družbe

Dodatna oznaka TARIC

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

C229

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

C164

3.   Uporaba izvzetij, ki jih je Komisija odobrila družbam, navedenim v odstavku 2 tega člena, je pogojena s predložitvijo veljavnega trgovinskega računa, ki ga izda proizvajalec in ki mora vsebovati izjavo z datumom in podpisom uradnika subjekta, ki ga je izdal, ter njegovim imenom in funkcijo, carinskim organom držav članic. Ta izjava se glasi: „Podpisani potrjujem, da je (količina) nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji in prodanih za izvoz v Evropsko unijo, ki ga zajema ta račun, proizvedla družba (ime in naslov družbe) (dodatna oznaka TARIC) v (zadevna država). Izjavljam, da so podatki na tem računu popolni in resnični.“ Če tak račun ni predložen, se uporablja protidampinška dajatev iz odstavka 1 tega člena.

4.   Dajatev, razširjena z odstavkom 1 tega člena, se pobira za uvoz v Unijo nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, ki je registriran v skladu s členom 2 Izvedbene Uredbe (EU) 2019/1948 ter členom 13(3) in členom 14(5) Uredbe (EU) 2016/1036.

5.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe v zvezi s carinami.

Člen 2

1.   Zahtevki za izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1, se predložijo v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Evropske unije, podpiše pa jih oseba, pooblaščena za zastopanje družbe, ki je zaprosila za izvzetje. Zahtevek je treba poslati na naslov:

European Commission

Directorate-General for Trade

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Komisija lahko v skladu s členom 13(4) Uredbe (EU) 2016/1036 s sklepom odobri izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1 te uredbe, za uvoz izdelkov družb, ki se ne izogibajo protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/186.

Člen 3

Carinskim organom se odredi, da ustavijo registracijo uvoza, ki je bila določena v skladu s členom 2 Uredbe (EU) 2019/1948.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. avgusta 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/186 z dne 7. februarja 2018 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 34, 8.2.2018, str. 16).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1948 z dne 25. novembra 2019 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/186 na uvoz nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ter o uvedbi registracije takega uvoza (UL L 304, 26.11.2019, str. 10).

(4)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2409.

(5)  UL C 86, 16.3.2020, str. 6.

(6)  UL L 34, 8.2.2018, glej uvodne izjave 64 do 66.

(7)  85 % ustreznih oznak KN, kot je bilo opredeljeno za zadevno obdobje v prvotni preiskavi. Za leto 2016 je bila uporabljena enaka predpostavka.

(8)  Oznake TARIC.

(9)  Uvoz izdelkov, razen zadevnega izdelka, vendar vključno z izdelkom v preiskavi in izdelki avtomobilskega razreda pred uvedbo prvotnih ukrepov, je predstavljal približno 15 % celotnega uvoza na ravni oznake KN na podlagi ugotovitev prvotne preiskave za obdobje 2013–2016. Sodelujoči proizvajalec izvoznik je že pred uvedbo prvotnih ukrepov prodajal nekatere vrste izdelka, ki spadajo v opredelitev izdelka v preiskavi, v obdobju 2013–2016.

(10)  Celotni uvoz pod oznakami KN, vključno z zadevnim izdelkom, izdelkom v preiskavi in drugimi izdelki.

(11)  Izračunano na podlagi razlike, tj. celotni uvoz minus uvoz zadevnega izdelka in drugih izdelkov.

(12)  Ocena industrije na podlagi tržnih informacij za obdobje po prvotni preiskavi.

(13)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1238 z dne 7. julija 2017 o obvezni registraciji uvoza nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 177, 8.7.2017, str. 39).

(14)  https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/040_-_final_report_-_rep_290_and_298_0.pdf

(15)  https://www.trade.gov/press-release/us-department-commerce-announces-preliminary-rulings-self-initiated-circumvention


Top