EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1147

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1147 z dne 31. julija 2020 o izdaji dovoljenja Unije za posamezen biocidni proizvod „ClearKlens product based on IPA“ (Besedilo velja za EGP)

C/2020/5129

OJ L 252, 4.8.2020, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1147/oj

4.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1147

z dne 31. julija 2020

o izdaji dovoljenja Unije za posamezen biocidni proizvod „ClearKlens product based on IPA“

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 44(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Družba Diversey Europe Operations B.V. je 26. maja 2016 v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 vložila vlogo za izdajo dovoljenja za posamezen biocidni proizvod z imenom „ClearKlens product based on IPA“ vrste proizvoda 2, kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni uredbi, pri čemer je predložila pisno potrdilo pristojnega organa Nizozemske, da se ta strinja, da bo ocenil vlogo. Vloga je bila v registru biocidnih proizvodov evidentirana pod številko zadeve BC-HD024462-61.

(2)

„ClearKlens product based on IPA“ kot aktivno snov vsebuje propan-2-ol, ki je vključen na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(3)

Ocenjevalni pristojni organ je 3. junija 2019 v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložil poročilo o oceni in zaključke ocenjevanja Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(4)

Agencija je 17. januarja 2020 Komisiji predložila mnenje (2), osnutek povzetka značilnosti biocidnega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC) za „ClearKlens product based on IPA“ in končno poročilo o oceni posameznega biocidnega proizvoda v skladu s členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(5)

V mnenju je ugotovljeno, da je „ClearKlens product based on IPA“ posamezen biocidni proizvod v smislu člena 3(1)(r) Uredbe (EU) št. 528/2012, da je upravičen do dovoljenja Unije v skladu s členom 42(1) navedene uredbe in da ob zagotavljanju skladnosti z osnutkom SPC izpolnjuje pogoje iz člena 19(1) navedene uredbe.

(6)

Agencija je 3. februarja 2020 v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji predložila osnutek SPC v vseh uradnih jezikih Unije.

(7)

Komisija se strinja z mnenjem Agencije, zato meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za „ClearKlens product based on IPA“.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Družbi Diversey Europe Operations B.V. se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0022128-0000 za dostopnost na trgu in uporabo posameznega biocidnega proizvoda „ClearKlens product based on IPA“ v skladu s povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda iz Priloge.

Dovoljenje Unije velja od 24. avgusta 2020 do 31. julija 2030.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Mnenje ECHA z dne 11. decembra 2019 o dovoljenju Unije za proizvod „ClearKlens product based on IPA“ (ECHA/BPC/236/2019).


PRILOGA

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

ClearKlens product based on IPA

Vrsta proizvodov 2 – Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (Razkužila)

Številka dovoljenja: EU-0022128-0000

Številka proizvoda R4BP: EU-0022128-0000

1.   UPRAVNE INFORMACIJE

1.1   Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime

ClearKlens IPA

ClearKlens IPA 70 %

ClearKlens IPA 70 % v/v

ClearKlens IPA VH1

ClearKlens IPA Airless

ClearKlens IPA Pouch

ClearKlens IPA Non Sterile

ClearKlens IPA Non Sterile VH1

ClearKlens IPA SS

ClearKlens IPA SS VH1

ClearKlens IPA RTU

ClearKlens IPA RTU VH1

Texwipe® Sterile 70 % Isopropanol

VH01 ClearKlens IPA

1.2   Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek

Diversey Europe Operations B.V.

Naslov

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht, Nizozemska

Številka dovoljenja

EU-0022128-0000

Številka proizvoda R4BP

EU-0022128-0000

Datum dovoljenja

24.8.2020

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

31.7.2030

1.3   Proizvajalec proizvoda

Ime proizvajalca

Diversey Europe Operations B.V.

Naslov proizvajalca

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht, Nizozemska

Lokacije proizvodnje

Avenida Conde Duque 5, 7 y 9; Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid), Španija

Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR), Italija

Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton, Združeno kraljestvo

Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede, Nizozemska

Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden, Nemčija


Ime proizvajalca

Multifill BV

Naslov proizvajalca

Constructieweg 25a, 3640 AJ Mijdrecht, Nizozemska

Lokacije proizvodnje

Constructieweg 25a, 3640 AJ Mijdrecht, Nizozemska


Ime proizvajalca

Flexible Medical Packaging Ltd

Naslov proizvajalca

Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate, LA1 4XS Lancaster, Lancashire, Združeno kraljestvo

Lokacije proizvodnje

Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate, LA1 4XS Lancaster, Lancashire, Združeno kraljestvo


Ime proizvajalca

Ardepharm

Naslov proizvajalca

Les Iles Ferays, 07300 Tournon-sur-Rhône, Francija

Lokacije proizvodnje

Les Iles Ferays, 07300 Tournon-sur-Rhône, Francija


Ime proizvajalca

Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S

Naslov proizvajalca

395 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier, Francija

Lokacije proizvodnje

395 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier, Francija

1.4   Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov

Propan-2-ol

Ime proizvajalca

INEOS Solvents GmbH

Naslov proizvajalca

Anckelmannsplatz, D-20537 Hamburg, Nemčija

Lokacije proizvodnje

Shamrockstrasse 88, D-44623 Herne, Nemčija

Römerstrasse 733, D-47443 Moers, Nemčija


Aktivna snov

Propan-2-ol

Ime proizvajalca

Shell Chemicals Europe B.V.

Naslov proizvajalca

Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam, Nizozemska

Lokacije proizvodnje

Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis, Nizozemska


Aktivna snov

Propan-2-ol

Ime proizvajalca

Exxon Mobil Chemicals

Naslov proizvajalca

Hermeslaan 2, 1831 Machelen, Belgija

Lokacije proizvodnje

4045 Scenic Highway, LA 70805 Baton Rouge, Združene države Amerike

Southampton, SO45 1TX Hampshire, Združeno kraljestvo

2.   SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1   Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka EC

Vsebnost (%)

Propan-2-ol

 

Aktivna snov

67-63-0

200-661-7

63,1

2.2   Vrsta formulacije

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3.   STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

Povzroča hudo draženje oči.

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. – Kajenje prepovedano.

Ne vdihavati razpršila.

Po uporabi roke temeljito umiti.

Hraniti na dobro prezračevanem mestu.Hraniti na hladnem.

Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi.

Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo.

Ob požaru: Za gašenje se uporabi alkoholno odporna pena.

4.   DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1   Opis uporabe

Preglednica 1. Uporaba # 1 – PT02: Dezinfekcijsko sredstvo za neporozne trde površine – profesionalno – čiščenje tal z mopom

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 02 – Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ni potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Izdelek, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo očiščenih neporoznih trdnih površin v proizvodnih prostorih farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov z menjavo zraka s 60 na uro ali več, ter v sterilnih prostorih z menjavo zraka s 150 na uro ali več.

Način(-i) uporabe

Dezinfekcija z uporabo mopa

Odmerki in pogostost uporabe

Nanesite 18,4 ml izdelka/m2 površine. – 0

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

Embalažna posoda (HDPE, PP, PE): 1–20 l

4.1.1   Uporba – posebna navodila za uporabo

Izdelek, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo neporoznih trdnih površin.

Pred dezinfekcijo površino očistite in osušite. Mop navlažite z dezinfekcijskim sredstvom in obrišite površino. Površino popolnoma navlažite. Pustite učinkovati vsaj 30 sekund.

Uporabljene mope shranjujte v zaprti posodi.

4.1.2   Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelek se sme nanašati samo v ustrezno prezračevanem prostoru. Najnižja zahtevana hitrost menjave zraka je

60/h v obratih za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in kozmetike;

150/h v terilnih prostorih.

Ne uporabljajte več kot 18,4 ml izdelka/m2.

4.1.3   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.4   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.5   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2   Opis uporabe

Preglednica 2. Uporaba # 2 – PT02: Neporozno dezinfekcijsko sredstvo za trdne površine – profesionalno – krpa

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 02 – Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ni potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Izdelek, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo očiščenih neporoznih trdnih površin v laboratorijihz menjavo zraka z 8 na uro ali več, v proizvodnih prostorih za farmacevtske in kozmetične izdelke z menjavo zraka s 60 na uro ali več ter v sterilnih prostorih z menjavo zraka s 150 na uro ali več.

Način(-i) uporabe

Dezinfekcija z uporabo krpe

Odmerki in pogostost uporabe

Nanesite 18,4 ml izdelka/m2 površine. – 0

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

Embalažna posoda (HDPE, PP, PE): 1–20 l

Embalažna posoda (HDPE, PP, PE) s črpalko: 200 l (sterilni prostori)

IBC s črpalko (HDPE, PP, PE): 950 in 1 000 l (sterilni prostori)

4.2.1   Uporba – posebna navodila za uporabo

Izdelek, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo neporoznih trdnih površin.

Pred dezinfekcijo površino očistite in osušite. Krpo navlažite z dezinfekcijskim sredstvom in obrišite površino. Površino popolnoma navlažite. Pustite učinkovati vsaj 30 sekund. V sterilnih prostorih lahko natančno količino potrebnega izdelka nanesete bodisi z uporabo pršila z nizko stopnjo pretoka bodisi v vedro prek sistema cevi. Uporabljene krpe je treba odložiti v zaprto posodo.

4.2.2   Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelek se sme nanašati samo v ustrezno prezračevanem prostoru. Najnižja zahtevana hitrost menjave zraka je

8/h v laboratorijih;

60/h v obratih za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in kozmetike;

150/h v terilnih prostorih.

Ne uporabljajte več kot 18,4 ml izdelka/m2.

Naslednji osebni ukrep za zmanjšanje tveganja se lahko upošteva za brisanje dezinfekcije, razen če ga ne moremo nadomestiti s tehničnimi in/ali organizacijskimi ukrepi: Med ravnanjem z izdelkom nosite zaščito za oči.

4.2.3   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2.4   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2.5   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3   Opis uporabe

Preglednica 3. Uporaba # 3 – PT02: Neporozno dezinfekcijsko sredstvo za trdne površine – profesionalno – pršilnik

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 02 – Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ni potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Izdelek, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo očiščenih neporoznih trdnih površin v laboratorijihz menjavo zraka z 8 na uro ali več, v proizvodnih prostorih za farmacevtske in kozmetične izdelke z menjavo zraka s 60 na uro ali več ter v sterilnih prostorih z menjavo zraka s 150 na uro ali več.

Način(-i) uporabe

Dezinfekcija z uporabo pršilnika s sprožilcem

Brisanje neobvezno za razmazanje izdelka.

Odmerki in pogostost uporabe

Nanesite 18,4 ml izdelka/m2 površine. – 0

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

Tuba za pršilnik s sprožilcem (PE): 0,9–20 l

Vrečka v steklenici (večplastna koekstrudirana petplastna

vrečka EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA v steklenici HDPE, PP ali PE: 0,9–2 l

Steklenica pršilnika s sprožilcem (HDPE, PP, PE): 0,5–1,5 l

Brezzračna steklenica pršilnika s sprožilcem (LDPE): 0,25–1 l

4.3.1   Uporba – posebna navodila za uporabo

Izdelek, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo neporoznih trdnih površin

Pred dezinfekcijo površino očistite in osušite. Razpršite po površini, po potrebi obrišite, da izdelek razmažete. Površino popolnoma navlažite. Pustite učinkovati vsaj 30 sekund. Uporabljene krpe je treba odložiti v zaprto posodo.

Število nanosov na vrsto embalaže, potrebno za pridobitev 18,4 ml izdelka/m2 površine:

Tuba za pršilnik s sprožilcem: 19-krat razpršite po m2 površine.

Sterilni sprožilec (vrečka v steklenici): 16-krat razpršite po m2 površine.

Steklenica pršilnika s sprožilcem: 14-krat razpršite po m2 površine.

Brezzračna steklenica pršilnika s sprožilcem: 21-krat razpršite po m2 površine.

4.3.2   Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelek se sme nanašati samo v ustrezno prezračevanem prostoru. Najnižja zahtevana hitrost menjave zraka je

8/h v laboratorijih;

60/h v obratih za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in kozmetike;

150/h v terilnih prostorih.

Ne uporabljajte več kot 18,4 ml izdelka/m2.

4.3.3   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3.4   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3.5   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.4   Opis uporabe

Preglednica 4. Uporaba # 4 – PT02: Neporozno dezinfekcijsko sredstvo za rokavice – profesionalno – neporozna dezinfekcija rokavic

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 02 – Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ni potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Izdelek, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo očiščenih neporoznih rokavic v laboratorijih z menjavo zraka z 8 na uro ali več, v proizvodnih prostorih za farmacevtske in kozmetične izdelke z menjavo zraka s 60 na uro ali več ter v sterilnih prostorih z menjavo zraka s 150 na uro ali več.

Način(-i) uporabe

Neporozna dezinfekcija rokavic

Odmerki in pogostost uporabe

Nanesite 3 ml na rokavice. – 0

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

Samodejno odmerjanje:

Embalažna posoda (HDPE, PP, PE): 1–20 l

Embalažna posoda (HDPE, PP, PE) s črpalko: 200 l (sterilni prostori)

IBC s črpalko (HDPE, PP, PE): 950 in 1 000 l (sterilni prostori)

Ročno odmerjanje:

Tuba za pršilnik s sprožilcem (PE): 0,9–20 l

Vrečka v steklenici (večplastna koekstrudirana petplastna vrečka EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA v steklenici HDPE, PP ali PE: 0,9–2 l

Steklenica pršilnika s sprožilcem (HDPE, PP, PE): 0,5–1,5 l

Brezzračna steklenica pršilnika s sprožilcem (LDPE): 0,25–1 l

4.4.1   Uporba – posebna navodila za uporabo

Izdelek, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo neporoznih rokavic.

Samodejno odmerjanje:

Nanesite 3 ml izdelka neposredno na čiste roke, ga enakomerno porazdelite in poskrbite, da bo površina v celoti navlažena. Pustite učinkovati vsaj 30 sekund.

Ročno odmerjanje:

Razpršite 3 ml izdelka neposredno na čiste roke, ga enakomerno porazdelite in poskrbite, da bo površina v celoti navlažena. Pustite učinkovati vsaj 30 sekund.

Število nanosov na vrsto embalaže, potrebno za nanos 3 ml izdelka na čiste rokavice:

Tuba za pršilnik s sprožilcem: 3-krat razpršite izdelek na obe roki.

Sterilni sprožilec (vrečka v steklenici): 3-krat razpršite izdelek na obe roki.

Steklenica pršilnika s sprožilcem: 3-krat razpršite izdelek na obe roki.

Brezzračna steklenica pršilnika s sprožilcem: 4-krat razpršite izdelek na obe roki.

4.4.2   Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelek se sme nanašati samo v ustrezno prezračevanem prostoru. Najnižja zahtevana hitrost menjave zraka je

8/h v laboratorijih;

60/h v obratih za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in kozmetike;

150/h v terilnih prostorih.

4.4.3   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.4.4   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.4.5   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

5.   SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO (1)

5.1   Navodila za uporabo

Glejte posebna navodila za uporabo.

5.2   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Med rokovanjem z izdelkom nosite nove zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic, ki ga mora določiti imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Izogibajte se stiku z očmi.

5.3   Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Vdihavanje: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Stik z očmi: Povzroča hudo draženje oči.

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če se draženje pojavi in ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Okoljevarstveni ukrepi:

Nerazredčeno in brez nevtraliziranja ne sme vstopiti v odpadne vode ali odtočni jarek.

Preprečite vstop v drenažni sistem, površinske ali podzemne vode. Razredčite z veliko vode.

Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje. Tekočino odstranite z vpojnim materialom, ki zadrži tekočino (pesek, diatomit, univerzalna veziva, žagovina).

5.4   Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izdelek in vsebnik odstranite na varen način v skladu z veljavno zakonodajo o odstranjevanju nevarnih odpadkov. Odstranjevanje ali sežig izvedite v skladu z lokalnimi registracijami.

5.5   Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

2 leti roka trajanja.

Shranjujte samo v originalni embalaži.

Shranjujte stran od neposredne sončne svetlobe in pod 30 °C.

Shranjujte v zaprtem vsebniku.

6.   DRUGE INFORMACIJE

Izdelek vsebuje propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), za katerega je bila za poklicne uporabnike dogovorjena evropska referenčna vrednost 129,28 mg/m3 in uporabljena za oceno tveganja tega izdelka.


(1)  Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega razdelka veljajo za vse dovoljene uporabe.


Top