EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1146

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1146 z dne 31. julija 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za nekatere gospodinjske aparate, termične člene, opremo v kabelskih omrežjih za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve, odklopnike, naprave za gašenje obloka in opremo za obločno varjenje, inštalacijske spojke za trajni spoj v fiksnih napeljavah (inštalacijah), transformatorje, reaktorje, napajalnike in kombinacije teh elementov, sistem kabelskega napajanja električnih vozil, kabelske vezice in urejanje pokabljenja, krmilne naprave, stikalne elemente, svetilke za nujnostno razsvetljavo, elektronska vezja, ki se uporabljajo za svetilke, in razelektrilne sijalke

C/2020/5302

OJ L 250, 3.8.2020, p. 121–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1146/oj

3.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 250/121


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1146

z dne 31. julija 2020

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za nekatere gospodinjske aparate, termične člene, opremo v kabelskih omrežjih za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve, odklopnike, naprave za gašenje obloka in opremo za obločno varjenje, inštalacijske spojke za trajni spoj v fiksnih napeljavah (inštalacijah), transformatorje, reaktorje, napajalnike in kombinacije teh elementov, sistem kabelskega napajanja električnih vozil, kabelske vezice in urejanje pokabljenja, krmilne naprave, stikalne elemente, svetilke za nujnostno razsvetljavo, elektronska vezja, ki se uporabljajo za svetilke, in razelektrilne sijalke

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 12 Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) je treba za električno opremo, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, sklici na katere so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, domnevati, da je v skladu z varnostnimi cilji, navedenimi v členu 3 navedene direktive in določenimi v Prilogi I k navedeni direktivi ter zajetimi v navedenih standardih ali njihovih delih.

(2)

Komisija je z dopisom M/511 z dne 8. novembra 2012, poslanim Evropskemu odboru za standardizacijo (CEN), Evropskemu odboru za elektrotehnično standardizacijo (Cenelec) in Evropskemu inštitutu za telekomunikacijske standarde (ETSI), vložila zahtevo za zagotovitev prvega popolnega seznama naslovov harmoniziranih standardov ter za pripravo, revizijo in dokončanje harmoniziranih standardov za električno opremo, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, v podporo Direktivi 2014/35/EU. Varnostni cilji, navedeni v členu 3 Direktive 2014/35/EU in določeni v Prilogi I k navedeni direktivi, se niso spremenili, odkar je bila vložena zahteva pri odborih CEN in Cenelec ter inštitutu ETSI.

(3)

Odbora CEN in Cenelec sta na podlagi zahteve iz dopisa M/511 pripravila naslednje harmonizirane standarde in njihovo spremembo: EN 50620:2017 in EN 50620:2017/A1:2019 za napajalne kable za električna vozila; EN IEC 60947-9-1:2019 za naprave za gašenje obloka in EN 61643-31:2019 za nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari.

(4)

Odbora CEN in Cenelec sta na podlagi zahteve iz dopisa M/511 revidirala naslednje standarde, sklici na katere so s Sporočilom Komisije (2018/C 326/02) (3) objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije: EN 60691:2003; EN 60728-11:2010; EN 60934:2001; EN 60974-2:2013; EN 60974-3:2014; EN 60974-5:2013; EN 60974-7:2013; EN 61535:2009; EN 61558-1:2005; EN 61851-1:2011 in EN 62275:2015. Zato so bili sprejeti naslednji harmonizirani standardi in njihove spremembe: EN 60691:2016 in EN 60691:2016/A1:2019 za termične člene; EN 60728-11:2017 in EN 60728-11:2017/A11:2018 za opremo v kabelskih omrežjih za televizijske, zvokovne signale in interaktivne storitve; EN IEC 60934:2019 za odklopnike za opremo (CBE); EN IEC 60947-9-1:2019 za naprave za gašenje obloka; EN IEC 60974-2:2019, EN IEC 60974-3:2019, EN IEC 60974-5:2019 in EN IEC 60974-7:2019 za opremo za obločno varjenje; EN IEC 61535:2019 za inštalacijske spojke za trajni spoj v fiksnih napeljavah (inštalacijah); EN IEC 61558-1:2019 za transformatorje, reaktorje, napajalnike in kombinacije teh elementov; EN IEC 61851-1:2019 za sistem kabelskega napajanja električnih vozil in EN IEC 62275:2019 za kabelske vezice v električnih napeljavah.

(5)

Odbora CEN in Cenelec sta na podlagi zahteve iz dopisa M/511 spremenila naslednja standarda, sklica na katera sta vključena v Prilogo I k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2019/1956 (4): EN 60335-1:2012 in EN 60335-2-4:2010. Zato so bili sprejeti naslednji harmonizirani standardi, s katerimi se uvajajo spremembe: EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 in EN 60335-1:2012/A14:2019 za gospodinjske in podobne električne aparate ter EN 60335-2-4:2010/A2:2019 za centrifuge. Odbora CEN in Cenelec sta spremenila tudi naslednje standarde, sklici na katere so s Sporočilom Komisije (2018/C 326/02) objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije: EN 60335-2-5:2015; EN 60335-2-7:2010; EN 60335-2-12:2003; EN 60335-2-13:2010; EN 60335-2-17:2013; EN 60335-2-35:2016; EN 60335-2-47:2003; EN 60335-2-48:2003; EN 60335-2-49:2003; EN 60335-2-52:2003; EN 60335-2-61:2003; EN 60335-2-66:2003; EN 60335-2-84:2003; EN 60335-2-87:2002; EN 60335-2-98:2003; EN 60947-5-4:2003; EN 61347-2-7:2012; EN 61347-2-11:2001; EN 61386-1:2008 in EN 62035:2014. Zato so bili sprejeti naslednji harmonizirani standardi, s katerimi se uvajajo spremembe: EN 60335-2-5:2015/A11:2019 za pomivalne stroje; EN 60335-2-7:2010/A2:2019 za pralne stroje; EN 60335-2-12:2003/A2:201 in EN 60335-2-12:2003/A11:2019 za grelne plošče in podobne aparate; EN 60335-2-13:2010/A1:2019 za cvrtnike, ponve za cvrtje in podobne aparate; EN 60335-2-17:2013/A11:2019 za grelne odeje, blazine in podobne zvijave grelne aparate; EN 60335-2-35:2016/A1:2019 za pretočne grelnike vode; EN 60335-2-47:2003/A2:2019 za komercialne električne kotle; EN 60335-2-48:2003/A2:2019 za komercialne električne žare in opekače; EN 60335-2-49:2003/A2:2019 za komercialne gostinske električne grelne omare; EN 60335-2-52:2003/A12:2019 za aparate za ustno nego; EN 60335-2-61:2003/A11:2019 za termoakumulacijske grelnike prostorov; EN 60335-2-66:2003/A11:2019 za grelnike vodnih postelj; EN 60335-2-84:2003/A2:2019 za stranišča; EN 60335-2-87:2002/A2:2019 za električno opremo za omamljanje živali; EN 60335-2-98:2003/A11:2019 za vlažilnike; EN 60947-5-4:2003/A1:2019 za krmilne naprave in stikalne elemente; EN 61347-2-7:2012/A1:2019 za svetilke za nujnostno razsvetljavo; EN 61347-2-11:2001/A1:2019 za različne elektronske sisteme v terminalih; EN 61386-1:2008/A1:2019 urejanje pokabljenja in EN 62035:2014/A1:2019 za razelektrilne sijalke.

(6)

Komisija je skupaj z odboroma CEN in Cenelec ocenila, ali so ti harmonizirani standardi in njihove spremembe skladni z zahtevo iz dopisa M/511.

(7)

Harmonizirani standardi EN 50620:2017, kot je bil spremenjen z EN 50620:2017/A1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61643-31:2019, EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 60335-1:2012, kot je bil spremenjen z EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 in EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-2-4:2010, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-4:2010/A2:2019, EN 60335-2-5:2015, kot je bil spremenjen z EN 0335-2-5:2015/A11:2019, EN 60335-2-7:2010, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-7:2010/A2:2019, EN 60335-2-12:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-12:2003/A11:2019, EN 60335-2-13:2010, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-13:2010/A1:2019, EN 60335-2-17:2013, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-35:2016, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-35:2016/A1:2019, EN 60335-2-47:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-48:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-48:2003/A2:2019, EN 60335-2-49:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-49:2003/A2:2019, EN 60335-2-52:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-52:2003/A12:2019, EN 60335-2-61:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-61:2003/A11:2019, EN 60335-2-66:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-66:2003/A11:2019, EN 60335-2-84:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-87:2002, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-87:2002/A2:2019, EN 60335-2-98:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-98:2003/A11:2019, EN 60947-5-4:2003, kot je bil spremenjen z EN 60947-5-4:2003/A1:2019, EN 61347-2-7:2012, kot je bil spremenjen z EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008, kot je bil spremenjen z EN 61386-1:2008/A1:2019, in EN 62035:2014, kot je bil spremenjen z EN 62035:2014/A1:2019, ter kot so bili spremenjeni ali popravljeni s katerimi koli drugimi standardi, sklici na katere so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, izpolnjujejo varnostne cilje, ki naj bi jih zajemali in ki so določeni v Direktivi 2014/35/EU. Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde objavijo v Uradnem listu Evropske unije, skupaj s sklici na vse ustrezne standarde, s katerimi so bili spremenjeni ali popravljeni navedeni standardi.

(8)

V Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1956 so navedeni sklici na harmonizirane standarde, na podlagi katerih se domneva skladnost z Direktivo 2014/35/EU. Da se zagotovi, da so sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/35/EU, navedeni v enem aktu, bi bilo treba sklice na navedene standarde vključiti v Izvedbeni sklep (EU) 2019/1956.

(9)

Odbora CEN in Cenelec sta pripravila tudi naslednje popravke, ki uvajajo tehnične popravke naslednjih obstoječih standardov, sklici na katere so s Sporočilom Komisije (2018/C 326/02) objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije: EN 60669-1:2018/AC:2018-11, s katerim se popravlja harmonizirani standard EN 60669-1:2018 za stikala za gospodinjstva in podobne nepremične električne inštalacije; EN 61439-3:2012/AC:2019-04, s katerim se popravlja harmonizirani standard EN 61439-3:2012 za električne razdelilnike, s katerimi lahko ravnajo nestrokovnjaki (DBO); EN 61557-9:2015/AC:2017-02, s katerim se popravlja harmonizirani standard EN 61557-9:2015 za opremo za ugotavljanje mesta izolacijske okvare v sistemih IT, in EN 62026-3:2015/AC:2019-12, s katerim se popravlja harmonizirani standard EN 62026-3:2015 za vmesnike krmilnikov (CDI-ji) DeviceNets. Da se zagotovi pravilna in dosledna uporaba harmoniziranih standardov, sklici na katere so objavljeni, je primerno sklice na navedene harmonizirane standarde skupaj s sklici na popravke vključiti v Izvedbeni sklep (EU) 2019/1956, ki v Prilogi I navaja sklice na harmonizirane standarde, na podlagi katerih se domneva skladnost z Direktivo 2014/35/EU.

(10)

Zato je treba sklice na naslednje harmonizirane standarde, glede na to, da so bili revidirani, spremenjeni ali popravljeni, umakniti iz serije C Uradnega lista Evropske unije, skupaj s sklici na vse standarde, s katerimi so bili navedeni standardi spremenjeni ali popravljeni, objavljenimi v Uradnem listu Evropske unije: EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 61439-3:2012, EN 61557-9:2015, EN 62026-3:2015, EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-5:2015, EN 60335-2-7:2010, EN 60335-2-12:2003, EN 60335-2-13:2010, EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-35:2016, EN 60335-2-47:2003, EN 60335-2-48:2003, EN 60335-2-49:2003, EN 60335-2-52:2003, EN 60335-2-61:2003, EN 60335-2-66:2003, EN 60335-2-84:2003, EN 60335-2-87:2002, EN 60335-2-98:2003, EN 60669-1:2018, EN 60947-5-4:2003, EN 61347-2-7:2012, EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 in EN 62035:2014. V Prilogi II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1956 so navedeni sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/35/EU, ki so umaknjeni iz serije C Uradnega lista Evropske unije. Zato je navedene sklice primerno vključiti v navedeno prilogo.

(11)

Umakniti je treba tudi sklica na harmonizirana standarda EN 60335-1:2012 in EN 60335-2-4:2010, glede na to, da sta bila spremenjena, iz serije Uradnega lista Evropske unije, skupaj s sklici na vse standarde, s katerimi sta bila navedena standarda spremenjena ali popravljena, objavljenimi v Uradnem listu Evropske unije. Zato je ustrezno črtati navedene sklice iz Priloge I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1956.

(12)

Da bi imeli proizvajalci dovolj časa za pripravo na uporabo harmoniziranih standardov EN 50620:2017, EN 50620:2017/A1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61643-31:2019, EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 60335-1:2012, kot je bil spremenjen z EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 in EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-2-4:2010, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-4:2010/A2:2019, EN 60335-2-5:2015, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-5:2015/A11:2019, EN 60335-2-7:2010, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-7:2010/A2:2019, EN 60335-2-12:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-12:2003/A11:2019, EN 60335-2-13:2010, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-13:2010/A1:2019, EN 60335-2-17:2013, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-35:2016, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-35:2016/A1:2019, EN 60335-2-47:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-48:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-48:2003/A2:2019, EN 60335-2-49:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-49:2003/A2:2019, EN 60335-2-52:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-52:2003/A12:2019, EN 60335-2-61:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-61:2003/A11:2019, EN 60335-2-66:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-66:2003/A11:2019, EN 60335-2-84:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-87:2002, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-87:2002/A2:2019, EN 60335-2-98:2003, kot je bil spremenjen z EN 60335-2-98:2003/A11:2019, EN 60947-5-4:2003, kot je bil spremenjen z EN 60947-5-4:2003/A1:2019, EN 61347-2-7:2012, kot je bil spremenjen z EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008, kot je bil spremenjen z EN 61386-1:2008/A1:2019, EN 62035:2014, kot je bil spremenjen z EN 62035:2014/A1:2019, EN 61439-3:2012, kot je bil popravljen z EN 61439-3:2012/AC:2019-04, EN 61557-9:2015, kot je bil popravljen z EN 61557-9:2015/AC:2017-02, EN 62026-3:2015, kot je bil popravljen z EN 62026-3:2015/AC:2019-12, in EN 60669-1:2018, kot je bil popravljen z EN 60669-1:2018/AC:2018-11, ter kot so bili spremenjeni ali popravljeni s katerimi koli drugimi standardi, sklici na katere so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, je treba odložiti umik sklicev na harmonizirane standarde EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-5:2015, EN 60335-2-7:2010, EN 60335-2-12:2003, EN 60335-2-13:2010, EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-35:2016, EN 60335-2-47:2003, EN 60335-2-48:2003, EN 60335-2-49:2003, EN 60335-2-52:2003, EN 60335-2-61:2003, EN 60335-2-66:2003, EN 60335-2-84:2003, EN 60335-2-87:2002, EN 60335-2-98:2003, EN 60669-1:2018, EN 60947-5-4:2003, EN 61347-2-7:2012, EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 in EN 62035:2014, skupaj s sklici na vse standarde, s katerimi so bili navedeni standardi spremenjeni ali popravljeni, objavljenimi v Uradnem listu Evropske unije.

(13)

Odbora CEN in Cenelec sta revidirala harmonizirani standard EN 50178:1997. Zato sta bila sprejeta standard EN 62477-1:2012 in njegova sprememba EN 62477-1:2012/A11:2014. S Sporočilom Komisije (2016/C 249/03) (5) sta bila sklica na standard EN 62477-1:2012 in njegovo spremembo EN 62477-1:2012/A11:2014 objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije, sklic na standard EN 50178:1997 pa je bil vključen v stolpec z nadomeščenimi standardi, vendar brez navedbe prehodnega obdobja do datuma prenehanja veljavnosti domneve o skladnosti. V navedenem sporočilu je sklic na standard EN 50178:1997 naveden tudi v stolpcu z objavljenimi standardi. V Sporočilu (2018/C 326/02) so bili objavljeni sklici na standard EN 62477-1:2012 in njegovo spremembo EN 62477-1:2012/A11:2014 ter na standard EN 50178:1997, brez navedbe, da je bil standard EN 50178:1997 nadomeščen. Zaradi negotovosti glede umika sklica na standard EN 50178:1997 iz serije C Uradnega lista Evropske unije je treba sklic na standard EN 50178:1997 vključiti v Prilogo II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1956, v kateri so navedeni sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/35/EU, ki so umaknjeni iz serije C.

(14)

Izvedbeni sklep (EU) 2019/1956 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Skladnost s harmoniziranim standardom ustvarja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami, vključno z varnostnimi cilji, iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi zato moral začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1956 se spremeni v skladu s Prilogo I k temu sklepu.

Člen 2

Priloga II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1956 se spremeni v skladu s Prilogo II k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 1 Priloge I se uporablja od 3. februarja 2022.

V Bruslju, 31. julija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357).

(3)  Sporočilo Komisije (2018/C 326/02) v okviru izvajanja Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL C 326, 14.9.2018, str. 4).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1956 z dne 26. novembra 2019 o harmoniziranih standardih za električno opremo, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 306, 27.11.2019, str. 26).

(5)  Sporočilo Komisije (2016/C 249/03) v okviru izvajanja Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL C 249, 8.7.2016, str. 62).


PRILOGA I

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1956 se spremeni:

(1)

vrstici 2 in 3 se črtata;

(2)

vstavi se naslednja vrstica 2a:

„2a.

EN 60335-1:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019“

(3)

vstavi se naslednja vrstica 3a:

„3a.

EN 60335-2-4:2010

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019“

(4)

dodajo se naslednje vrstice:

Št.

Sklic na standard

„28.

EN 50620:2017

Električni kabli – Kabli za napajanje električnih vozil

EN 50620:2017/A1:2019

29.

EN 60335-2-5:2015

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335-2-7:2010

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-7. del: Posebne zahteve za pralne stroje

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-12. del: Posebne zahteve za grelne plošče in podobne aparate

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-13. del: Posebne zahteve za cvrtnike, ponve za cvrtje in podobne aparate

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

33.

EN 60335-2-17:2013

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-17. del: Posebne zahteve za grelne odeje, blazine in podobne zvijave grelne aparate

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

34.

EN 60335-2-35:2016

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-35. del: Posebne zahteve za pretočne grelnike vode

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

35.

EN 60335-2-47:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-47. del: Posebne zahteve za komercialne električne kotle

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-48. del: Posebne zahteve za komercialne električne žare in opekače

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-49. del: Posebne zahteve za komercialne gostinske električne grelne omare

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-52. del: Posebne zahteve za aparate za ustno nego

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-61. del: Posebne zahteve za termoakumulacijske grelnike prostorov

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335-2-66:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-66. del: Posebne zahteve za grelnike vodnih postelj

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-84. del: Posebne zahteve za stranišča

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335-2-87:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-87. del: Posebne zahteve za električno opremo za omamljanje živali

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-98. del: Posebne zahteve za vlažilnike

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

44.

EN 60669-1:2018

Stikala za gospodinjske in podobne fiksne električne napeljave – 1. del: Splošne zahteve

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

45.

EN 60691:2016

Termični členi – Zahteve in navodila za uporabo

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 11. del: Varnost

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Odklopniki za opremo (CBE)

48.

EN 60947-5-4:2003

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 5-4. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Metoda za ocenitev lastnosti nizkoenergijskih kontaktov – Posebni preskusi

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 9-1. del: Aktivni sistemi za blažitev učinkov okvarnega obloka – Naprave za gašenje obloka

50.

EN IEC 60974-2:2019

Oprema za obločno varjenje – 2. del: Hladilni sistemi s tekočino

51.

EN IEC 60974-3:2019

Oprema za obločno varjenje – 3. del: Obločni udari in stabilizatorji

52.

EN IEC 60974-5:2019

Oprema za obločno varjenje – 5. del: Podajalniki žice

53.

EN IEC 60974-7:2019

Oprema za obločno varjenje – 7. del: Gorilniki

54.

EN 61347-2-7:2012

Stikalne naprave za sijalke – 2-7. del: Posebne zahteve za enosmerno napajane elektronske predstikalne naprave za nujnostno razsvetljavo

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

55.

EN 61347-2-11:2001

Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-11. del: Posebne zahteve za različne elektronske sisteme v terminalih

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Sistemi kanalov za električne inštalacije – 1. del: Splošne zahteve

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 3. del: Električni razdelilniki, s katerimi lahko ravnajo nestrokovnjaki (DBO)

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Inštalacijske spojke za trajni spoj v fiksnih napeljavah (inštalacijah)

59.

EN 61557-9:2015

Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV – Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov – 9. del: Oprema za ugotavljanje mesta izolacijske okvare v sistemih IT

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Varnost transformatorjev, reaktorjev, napajalnikov in kombinacij teh elementov – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

61.

EN 61643-31:2019

Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari – 31. del: Zahteve in preskusne metode za SPD za fotonapetostne inštalacije

62.

EN IEC 61851-1:2019

Sistem kabelskega napajanja električnih vozil – 1. del: Splošne zahteve

63.

EN 62026-3:2015

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – Vmesniki krmilne naprave (CDI-ji) – 3. del: DeviceNet

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Razelektrilne sijalke (razen fluorescenčnih sijalk) – Varnostne specifikacije

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Sistemi za urejanje pokabljenja – Kabelske vezice za električne inštalacije“


PRILOGA II

V Prilogi II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1956 se dodajo naslednje vrstice:

Št.

Sklic na standard

Datum umika

„29.

EN 60335-2-5:2015

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje

3. februar 2022

30.

EN 60335-2-7:2010

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-7. del: Posebne zahteve za pralne stroje

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3. februar 2022

31.

EN 60335-2-12:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-12. del:

Posebne zahteve za grelne plošče in podobne aparate

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3. februar 2022

32.

EN 60335-2-13:2010

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-13. del: Posebne zahteve za cvrtnike, ponve za cvrtje in podobne aparate

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3. februar 2022

33.

EN 60335-2-17:2013

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-17. del: Posebne zahteve za grelne odeje, blazine in podobne zvijave grelne aparate

3. februar 2022

34.

EN 60335-2-35:2016

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-35. del: Posebne zahteve za pretočne grelnike vode

3. februar 2022

35.

EN 60335-2-47:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-47. del: Posebne zahteve za komercialne električne kotle

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3. februar 2022

36.

EN 60335-2-48:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-48. del: Posebne zahteve za komercialne električne žare in opekače

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3. februar 2022

37.

EN 60335-2-49:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-49. del: Posebne zahteve za komercialne gostinske električne grelne omare

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3. februar 2022

38.

EN 60335-2-52:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-52. del: Posebne zahteve za aparate za ustno nego

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3. februar 2022

39.

EN 60335-2-61:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-61. del: Posebne zahteve za termoakumulacijske grelnike prostorov

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3. februar 2022

40.

EN 60335-2-66:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-66. del: Posebne zahteve za grelnike vodnih postelj

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3. februar 2022

41.

EN 60335-2-84:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-84. del: Posebne zahteve za stranišča

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3. februar 2022

42.

EN 60335-2-87:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-87. del: Posebne zahteve za električno opremo za omamljanje živali

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3. februar 2022

43.

EN 60335-2-98:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-98. del: Posebne zahteve za vlažilnike

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3. februar 2022

44.

EN 60669-1:2018

Stikala za gospodinjske in podobne fiksne električne napeljave – 1. del: Splošne zahteve

3. februar 2021

45.

EN 60691:2003

Termični členi – Zahteve in navodila za uporabo

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3. februar 2022

46.

EN 60728-11:2010

Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 11. del: Varnost

3. februar 2022

47.

EN 60934:2001

Odklopniki za opremo (CBE)

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3. februar 2022

48.

EN 60947-5-4:2003

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 5-4. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Metoda za ocenitev lastnosti nizkoenergijskih kontaktov – Posebni preskusi

3. februar 2022

49.

EN 60974-2:2013

Oprema za obločno varjenje – 2. del: Hladilni sistemi s tekočino

3. februar 2022

50.

EN 60974-3:2014

Oprema za obločno varjenje – 3. del: Obločni udari in stabilizatorji

3. februar 2022

51.

EN 60974-5:2013

Oprema za obločno varjenje – 5. del: Podajalniki žice

3. februar 2022

52.

EN 60974-7:2013

Oprema za obločno varjenje – 7. del: Gorilniki

3. februar 2022

53.

EN 61347-2-7:2012

Stikalne naprave za sijalke – 2-7. del: Posebne zahteve za enosmerno napajane elektronske predstikalne naprave za nujnostno razsvetljavo

3. februar 2022

54.

EN 61347-2-11:2001

Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-11. del: Posebne zahteve za različne elektronske sisteme v terminalih

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3. februar 2022

55.

EN 61386-1:2008

Sistemi kanalov za električne inštalacije – 1. del: Splošne zahteve

3. februar 2022

56.

EN 61439-3:2012

Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 3. del: Električni razdelilniki, s katerimi lahko ravnajo nestrokovnjaki (DBO)

3. februar 2021

57.

EN 61535:2009

Inštalacijske spojke za trajni spoj v fiksnih napeljavah (inštalacijah)

EN 61535:2009/A1:2013

3. februar 2022

58.

EN 61557-9:2015

Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV – Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov – 9. del: Oprema za ugotavljanje mesta izolacijske okvare v sistemih IT

3. februar 2021

59.

EN 61558-1:2005

Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnikov, reaktorjev in podobnih izdelkov – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3. februar 2022

60.

EN 61851-1:2011

Sistem kabelskega napajanja električnih vozil – 1. del: Splošne zahteve

3. februar 2022

61.

EN 62026-3:2015

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – Vmesniki krmilne naprave (CDI-ji) – 3. del: DeviceNet

3. februar 2021

62.

EN 62035:2014

Razelektrilne sijalke (razen fluorescenčnih sijalk) – Varnostne specifikacije

3. februar 2022

63.

EN 62275:2015

Sistemi za urejanje pokabljenja – Kabelske vezice za električne inštalacije

3. februar 2022

64.

EN 50178:1997

Elektronska oprema za uporabo v elektroenergetskih inštalacijah“

 


Top