EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1112

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1112 z dne 20. julija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/2026glede datumov začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19

ST/9125/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1112/oj

29.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 244/9


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/1112

z dne 20. julija 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/2026glede datumov začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 397 Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 (2) vsebuje podrobne določbe o posebnih ureditvah za davčne zavezance, ki opravljajo določene storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci.

(2)

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/2026 (3) spreminja navedene določbe, da bi se razširilo področje uporabe obstoječih posebnih ureditev in uvedla nova ureditev, da se posodobi pravni okvir za davek na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem e-trgovanju med podjetji in potrošniki (B2C). Te spremembe se uporabljajo od 1. januarja 2021.

(3)

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je 30. januarja 2020 izbruh COVID-19 razglasila za izredne razmere svetovnih razsežnosti na področju javnega zdravja. Dne 11. marca 2020 je SZO izbruh COVID-19 razglasila za pandemijo. Pandemija COVID-19 je prizadela vse države članice. Zaradi zaskrbljujočega povečanja števila primerov in pomanjkanja učinkovitih sredstev nemudoma na voljo za obvladovanje pandemije COVID-19, so številne države članice na nacionalni ravni razglasile izredne razmere.

(4)

Pandemija COVID-19 predstavlja nepričakovano krizo brez primere, ki močno vpliva na vse države članice in jih obvezuje, da sprejmejo takojšnje ukrepe na nacionalni ravni za prednostno obravnavanje trenutne krize, in sicer s prerazporeditvijo sredstev, rezerviranih za druga področja. Zaradi te krize ima več držav članic težave s tem, da bi dokončale sisteme IT, ki so potrebni za uporabo Izvedbene uredbe (EU) 2019/2026 od 1. januarja 2021. Več držav članic ter izvajalci poštnih in kurirskih storitev so zato zaprosili za odložitev datumov začetka uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2019/2026.

(5)

Ob upoštevanju izzivov, s katerimi se soočajo države članice pri spopadanju s krizo zaradi COVID-19, in dejstva, da nove določbe temeljijo na načelu, da morajo vse države članice posodobiti svoje sisteme IT, da bi lahko uporabljale Izvedbeno uredbo (EU) 2019/2026 ter zagotovile zbiranje in prenos informacij in plačil v okviru spremenjenih ureditev, je treba datume začetka uporabe navedene izvedbene uredbe odložiti za šest mesecev. Šestmesečna odložitev je primerna, ker bi morala biti zamuda čim krajša, da se kar najbolj omejijo dodatne proračunske izgube za države članice.

(6)

Zaradi velikega vpliva gospodarskih motenj in morebitnih dodatnih težav, ki so posledica pandemije COVID-19, in da bi se podprla pravilna in pravočasna uporaba novih pravil o DDV pri e-trgovanju, bi lahko Komisija v tesnem sodelovanju z zadevnimi državami članicami spremljala prilagajanje nacionalnih sistemov IT in po potrebi zagotavljala tehnično pomoč.

(7)

Izvedbeno uredbo (EU) 2019/2026 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2019/2026 se spremeni:

(1)

v točki 5 člena 1 se novi odstavek 1 člena 61 Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 nadomesti z naslednjim:

„1.   Spremembe zneskov v obračunu DDV za obdobja do vključno drugega obračunskega obdobja v letu 2021 se po predložitvi tega obračuna DDV opravijo le v obliki sprememb tega obračuna in ne v obliki prilagoditev enega od pozneje predloženih obračunov.

Spremembe zneskov v obračunu DDV za obdobja od tretjega obračunskega obdobja v letu 2021 se po predložitvi tega obračuna DDV opravijo le v obliki prilagoditev enega od pozneje predloženih obračunov.“;

(2)

v členu 2 se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim:

„Uporablja se od 1. julija 2021.

Vendar države članice davčnim zavezancem in posrednikom, ki delujejo za njihov račun, dovolijo, da informacije, ki se zahtevajo v skladu s členi 360, 369c ali 369o Direktive 2006/112/ES, za registracijo v okviru posebnih ureditev predložijo že od 1. aprila 2021.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 77, 23.3.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/2026 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 v zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih omogočajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo in opravljajo nekatere domače dobave blaga (UL L 313, 4.12.2019, str. 14).


Top