EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0853

Sklep (EU) 2020/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotaža pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav

PE/1/2020/REV/1

OJ L 198, 22.6.2020, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/853/oj

22.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/44


SKLEP (EU) 2020/853 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. junija 2020

o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotaža pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 20(1) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu blaga in potnikov (3) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EU-Švica) avtobusni prevoz potnikov med dvema točkama na ozemlju ene pogodbenice, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem na ozemlju druge pogodbenice, znan kot kabotaža, ni dovoljen.

(2)

V skladu s členom 20(2) Sporazuma EU-Švica se lahko obstoječe pravice kabotaže na podlagi dvostranskih sporazumov, sklenjenih med državami članicami in Švico, ki so veljali ob sklenitvi Sporazuma EU-Švica, in sicer 21. junija 1999, še naprej uveljavljajo pod pogojem, da med prevozniki s sedežem v Uniji ni diskriminacije in izkrivljanja konkurence. Dvostranski sporazum o cestnem prevozu med Švico in Nemčijo z dne 17. decembra 1953 (4) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum Švica-Nemčija) ne dovoljuje kabotaže pri opravljanju avtobusnih prevozov potnikov med obema državama. Zato pravica do izvajanja kabotaže ne spada med pravice, ki jih zajema člen 20(2) Sporazuma EU-Švica in ki so navedene v Prilogi 8 k Sporazumu EU-Švica.

(3)

Mednarodne zaveze, ki prevoznikom s sedežem v Švici dovoljujejo opravljanje kabotaže v Uniji, bi lahko vplivale na člen 20 Sporazuma EU-Švica, saj navedeni člen ne dovoljuje kabotaže.

(4)

Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (5) dovoljuje, da kabotažo v Uniji pod določenimi pogoji opravljajo izključno prevozniki, ki imajo licenco Skupnosti. Mednarodne zaveze, ki dovoljujejo opravljanje kabotaže prevoznikom iz tretjih držav, ki nimajo take licence, bi lahko vplivale na navedeno uredbo.

(5)

Zato take mednarodne zaveze spadajo na področje izključne zunanje pristojnosti Unije. Države članice se o takih zavezah lahko pogajajo ali jih sprejmejo le, če jih Unija za to pooblasti v skladu s členom 2(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(6)

Kabotaža, ki jo v Uniji opravljajo prevozniki iz tretjih držav, ki nimajo licence Skupnosti iz Uredbe (ES) št. 1073/2009, vpliva na delovanje notranjega trga avtobusnih prevozov, kot je vzpostavljen z navedeno uredbo. Zato je potrebno, da pooblastilo na podlagi člena 2(1) PDEU podeli zakonodajalec Unije v skladu z zakonodajnim postopkom iz člena 91 PDEU.

(7)

Z dopisom z dne 11. maja 2017 je Nemčija od Unije zahtevala pooblastilo za spremembo Sporazuma Švica-Nemčija, da se dovoli kabotaža pri opravljanju avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah Nemčije in Švice.

(8)

Kabotaža omogoča povečanje faktorja obremenitve vozil, kar povečuje gospodarsko učinkovitost avtobusnih prevozov potnikov. Zato je primerno, da se dovoli kabotaža pri opravljanju avtobusnih prevozov potnikov med Nemčijo in Švico v obmejnih regijah obeh držav. To bi lahko še tesneje povezalo te obmejne regije.

(9)

Za zagotovitev, da zadevna kabotaža ne spremeni prekomerno delovanja notranjega trga avtobusnih prevozov, kot je vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 1073/2009, bi morala za dovoljenje kabotaže veljati pogoja, da med prevozniki s sedežem v Uniji ni diskriminacije in da ni izkrivljanja konkurence.

(10)

Iz istega razloga bi morala biti kabotaža dovoljena le v obmejnih regijah Nemčije pri opravljanju avtobusnih prevozov potnikov med Nemčijo in Švico. Zato je treba opredeliti obmejne regije Nemčije za namene tega sklepa na način, s katerim se ustrezno upošteva Uredba (ES) št. 1073/2009, pri čemer se omogoči povečanje učinkovitosti zadevne kabotaže –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Nemčija je pooblaščena, da spremeni svoj dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico z dne 17. decembra 1953 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum Švica-Nemčija), da se dovoli kabotaža v obmejnih regijah Nemčije in Švice pri opravljanju avtobusnih prevozov potnikov med obema državama, pod pogojem, da med prevozniki s sedežem v Uniji ni diskriminacije in izkrivljanja konkurence.

Upravni okrožji Freiburg in Tübingen v Baden-Württembergu ter upravno okrožje Švabske na Bavarskem štejejo za obmejne regije Nemčije v smislu prvega odstavka.

Člen 2

Nemčija obvesti Komisijo o spremembi Sporazuma Nemčija-Švica na podlagi člena 1 tega sklepa in Komisiji uradno sporoči besedilo navedene spremembe.

Komisija o tem obvesti Evropski parlament in Svet.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 18. junija 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednica

N. BRNJAC


(1)  UL C 14, 15.1.2020, str. 118.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. maja 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 3. junija 2020.

(3)  UL L 114, 30.4.2002, str. 91.

(4)  Sistematična zbirka švicarske zvezne zakonodaje št. 0.741.619.136.

(5)  Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).


Top