EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0490

Sklep Sveta (SZVP) 2020/490 z dne 2. aprila 2020 o spremembi Sklepa 2014/932/SZVP o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

ST/6827/2020/INIT

UL L 105, 3.4.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/490/oj

3.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/7


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/490

z dne 2. aprila 2020

o spremembi Sklepa 2014/932/SZVP o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. decembra 2014 sprejel Sklep 2014/932/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 25. februarja 2020 sprejel Resolucijo 2511 (2020), v kateri je izrazil zaskrbljenost zaradi trenutnih političnih, varnostnih, gospodarskih in humanitarnih izzivov v Jemnu ter ponovno pozval vse strani v Jemnu, naj svoje razlike rešijo z dialogom in posvetovanjem.

(3)

Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 2511 (2020) poudarja pomen omogočanja humanitarne pomoči in določa, da lahko odbor, ustanovljen z odstavkom 19 RVSZN 2140 (2014), za vsak primer posebej izvzame kakršno koli dejavnost iz sankcij, ki jih je naložil Varnostni svet z RVSZN 2140 (2014) in RVSZN 2216 (2015), če odbor ugotovi, da je takšna izjema potrebna za omogočanje dela Združenih narodov in drugih humanitarnih organizacij v Jemnu ali za kakršen koli drug namen, skladen s cilji teh resolucij.

(4)

RVSZN 2511 (2020) tudi potrjuje, da bi lahko spolno nasilje v oboroženih spopadih ali novačenje ali uporaba otrok v oboroženih spopadih, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom, pomenilo ukrepanje, kot je določeno v odstavku 18(c) RVSZN 2140 (2014), in s tem ukrepanje, ki je podvrženo sankcijam, v obliki sodelovanja v dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Jemnu, ali zagotavljanja podpore za tovrstna dejanja, kot je opisano v odstavku 17 navedene resolucije.

(5)

Za izvedbo nekaterih ukrepov iz tega sklepa je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(6)

Sklep 2014/932/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2014/932/SZVP se spremeni:

(1)

v členu 2a(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

načrtovanje, vodenje ali zagrešitev dejanj, ki kršijo veljavno mednarodno pravo o človekovih pravicah ali mednarodno humanitarno pravo, ali dejanj, ki predstavljajo kršitve človekovih pravic, vključno s spolnim nasiljem v oboroženih spopadih ali novačenjem ali uporabo otrok v oboroženih spopadih, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom, v Jemnu ali“;

(2)

v členu 2b(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

načrtovanje, vodenje ali zagrešitev dejanj, ki kršijo veljavno mednarodno pravo o človekovih pravicah ali mednarodno humanitarno pravo, ali dejanj, ki predstavljajo kršitve človekovih pravic, vključno s spolnim nasiljem v oboroženih spopadih ali novačenjem ali uporabo otrok v oboroženih spopadih, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom, v Jemnu ali“;

(3)

vstavi se naslednji člen:

Člen 6a

Z odstopanjem od ukrepov, uvedenih z RVSZN 2140 (2014) in RVSZN 2216 (2015), pristojni organ države članice izda potrebno dovoljenje, če je Odbor za sankcije za vsak primer posebej ugotovil, da je potrebna izjema za omogočanje dela Združenih narodov in drugih humanitarnih organizacij v Jemnu ali za katere koli druge namene, ki so skladni s cilji teh resolucij.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. aprila 2020

Za Svet

Predsednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Sklep Sveta 2014/932/SZVP z dne 18. decembra 2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu (UL L 365, 19.12.2014, str. 147).


Top