EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0488

Uredba Sveta (EU) 2020/488 z dne 2. aprila 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1352/2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

ST/6831/2020/INIT

UL L 105, 3.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/488/oj

3.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/1


UREDBA SVETA (EU) 2020/488

z dne 2. aprila 2020

o spremembi Uredbe (EU) št. 1352/2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/932/SZVP z dne 18. decembra 2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. decembra 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 1352/2014 (2).

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 25. februarja 2020 sprejel Resolucijo 2511 (2020).

(3)

Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 2511 (2020) poudarja pomen spodbujanja humanitarne pomoč. Poleg tega RVSZN 2511 (2020) določa, da lahko Odbor, ustanovljen z odstavkom 19 RVSZN 2140 (2014), za vsak primer posebej odobri dejavnosti, ki so potrebne za olajševanje dela Združenih narodov in drugih humanitarnih organizacij v Jemnu ali v kateri koli drug namen, skladen s cilji resolucij 2140 (2014) in 2216 (2015).

(4)

V RVSZN 2511 (2020) je določeno tudi, da spolno nasilje v oboroženem spopadu in novačenje ali uporaba otrok v oboroženem spopadu predstavljata kršitev mednarodnega prava in sta dejanji, ki se sankcionirata.

(5)

Svet je 2. aprila 2020 sprejel Sklep (SZVP) 2020/490 (3), s katerim se spreminja Sklep 2014/932/SZVP v skladu z RVSZN 2511 (2020).

(6)

Nekatere od teh sprememb spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije, zlasti da bi zagotovili, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali.

(7)

Uredbo (EU) št. 1352/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1352/2014 se spremeni:

(1)

člen 3(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.

Priloga I vsebuje seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov, za katere Odbor za sankcije določi, da sodelujejo pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Jemnu, kar vključuje, a ni omejeno na:

(a)

dejanja, ki ovirajo ali ogrožajo uspešno dokončanje politične tranzicije, kot je opisana v pobudi Sveta za sodelovanje v Zalivu in Sporazumu o mehanizmu izvajanja;

(b)

dejanja, ki z nasiljem ovirajo izvajanje ugotovitev iz končnega poročila celovite konference za nacionalni dialog, ali napade na ključno infrastrukturo;

(c)

načrtovanje, usmerjanje ali izvajanje dejanj, ki kršijo veljavno mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali ki kršijo človekove pravice v Jemnu, vključno s spolnim nasiljem v oboroženem spopadu ali novačenjem ali uporabo otrok v oboroženem spopadu, ki predstavljata kršitev mednarodnega prava;

(d)

dejanja, ki kršijo embargo na orožje, uveden s členom 1 Sklepa 2014/932/SZVP, ali ovirajo dostavo humanitarne pomoči Jemnu, dostop do nje ali njeno razdeljevanje v Jemnu.“;

(2)

vstavi se naslednji člen:

Člen 3a

Z odstopanjem od členov 1a in 2 lahko pristojni organi držav članic dovolijo:

(a)

zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči, povezane z dejavnostmi iz člena 1a;

(b)

sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi sredstvi ali gospodarskimi viri

pod takimi pogoji, ki se jim zdijo primerni, in pod pogojem, da je Odbor za sankcije za vsak primer posebej ugotovil, da je odstopanje potrebno za olajševanje dela Združenih narodov in drugih humanitarnih organizacij v Jemnu ali v kateri koli drug namen, skladen s cilji RVSZN 2140 (2014) in RVSZN 2216 (2015).“;

(3)

v členu 13(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

o sredstvih, zamrznjenih v skladu s členom 2, in dovoljenjih, izdanih v skladu s členi 3a, 4, 5, 6 in 7;“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. aprila 2020

Za Svet

Predsednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  UL L 365, 19.12.2014, str. 147.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 1352/2014 z dne 18. decembra 2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu (UL L 365, 19.12.2014, str. 60).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/490 z dne 2. aprila 2020 o spremembi Sklepa 2014/932/SZVP o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu (glej stran 7 tega Uradnega lista).


Top