EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0192

Uredba Komisije (EU) 2020/192 z dne 12. februarja 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za prokloraz v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP)

C/2020/700

OJ L 40, 13.2.2020, p. 4–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/192/oj

13.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/192

z dne 12. februarja 2020

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za prokloraz v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 14(1)(a) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za prokloraz so bile določene v Prilogi II in delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

Za navedeno aktivno snov je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (2). Agencija je predlagala spremembo opredelitve ostankov v vsoto prokloraza, BTS 44595 (M201-04) in BTS 44596 (M201-03), izraženo kot prokloraz. Agencija je ugotovila tveganje za potrošnike v zvezi z MRL za citruse, kivije, banane, mango, ananase in jetra goveda. Zato je te MRL primerno znižati na mejo določljivosti ali raven, ki jo določi Agencija. Agencija je priporočila znižanje MRL za česen, šalotko, solato in solatnice, tolščakovke, zelišča in užitne cvetove, grah, lanena semena, sončnična semena, semena oljne ogrščice, ječmen, oves, riž, rž, pšenico, kavna zrna, zeliščne čaje iz cvetov, listov in zelišč ter korenin, začimbe, koren sladkorne pese, govedo (maščevje in ledvice), maščevje enoprstih kopitarjev in jetra perutnine. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Agencija je ugotovila, da v zvezi z mejnimi vrednostmi ostankov po Codexu (v nadaljnjem besedilu: CXL) za kumkvate, liči, pasijonke/marakuje, opuncije/kaktusove sadeže, zvezdasta jabolka, persimon/virginijski kaki, avokado, papaje, granatna jabolka, čirimoje, gvave, sadeže kruhovca, durian in plodove trnaste anone nekatere informacije glede nove opredelitve ostankov niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni obstoječih CXL. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(3)

Kar zadeva proizvode, na katerih uporaba zadevnih fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena in za katere ne obstajajo nobene uvozne tolerance ali CXL, bi bilo treba MRL določiti v višini specifične meje določljivosti ali uporabljati privzeto MRL, kot je določeno v členu 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(4)

Komisija se je glede potrebe po prilagoditvi nekaterih mej določljivosti posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije za ostanke pesticidov. V zvezi s številnimi snovmi so navedeni laboratoriji ugotovili, da je zaradi tehničnega razvoja za nekatere proizvode treba določiti specifične meje določljivosti.

(5)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(6)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(7)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Da bi se omogočili normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodno ureditev za proizvode, ki so bili proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(9)

Državam članicam, tretjim državam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba pred začetkom uporabe spremenjenih MRL omogočiti primerno obdobje, da se bodo lahko pripravili na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale ob spremembi MRL.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Kar zadeva aktivno snov prokloraz v in na vseh proizvodih, razen citrusov, kivijev, banan, manga, ananasov in jeter goveda, se različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo še naprej uporablja za proizvode, ki so bili proizvedeni v Uniji ali uvoženi v Unijo pred 4. septembrom 2020.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 4. septembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. februarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane; Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov za prokloraz v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2018;16(8):5401.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

v Prilogi II se stolpec za prokloraz nadomesti z naslednjim:

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (a)

Prokloraz (vsota prokloraza, BTS 44595 (M201-04) in BTS 44596 (M201-03), izražena kot prokloraz) (F)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

0110000

Citrusi

0,03*

0110010

Grenivke

 

0110020

Pomaranče

 

0110030

Limone

 

0110040

Limete

 

0110050

Mandarine

 

0110990

Drugo (2)

 

0120000

Lupinarji

0,03*

0120010

Mandeljni

 

0120020

Brazilski oreški

 

0120030

Indijski orehi

 

0120040

Kostanj

 

0120050

Kokosovi orehi

 

0120060

Lešniki

 

0120070

Oreški makadamije

 

0120080

Pekani

 

0120090

Pinjole

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orehi

 

0120990

Drugo (2)

 

0130000

Pečkato sadje

0,03*

0130010

Jabolka

 

0130020

Hruške

 

0130030

Kutine

 

0130040

Nešplje

 

0130050

Japonske nešplje

 

0130990

Drugo (2)

 

0140000

Koščičasto sadje

0,03*

0140010

Marelice

 

0140020

Češnje

 

0140030

Breskve

 

0140040

Slive

 

0140990

Drugo (2)

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

0,03*

0151000

(a)

Grozdje

 

0151010

Namizno grozdje

 

0151020

Vinsko grozdje

 

0152000

(b)

Jagode

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0153010

Robide

 

0153020

Ostrožnice

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

0153990

Drugo (2)

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0154010

Borovnice

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

0154050

Šipek

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0154080

Bezgove jagode

 

0154990

Drugo (2)

 

0160000

Mešano sadje

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0161010

Dateljni

0,03*

0161020

Fige

0,03*

0161030

Namizne oljke

0,03*

0161040

Kumkvati

10 (+)

0161050

Karambole

0,03*

0161060

Kakiji

0,03*

0161070

Jamun

0,03*

0161990

Drugo (2)

0,03*

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

0,03*

0162020

Liči

7 (+)

0162030

Pasijonke/marakuje

7 (+)

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

7 (+)

0162050

Zvezdasta jabolka

7 (+)

0162060

Persimon/virginijski kaki

7 (+)

0162990

Drugo (2)

0,03*

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

0163010

Avokado

7 (+)

0163020

Banane

0,03*

0163030

Mango

0,03*

0163040

Papaje

7 (+)

0163050

Granatna jabolka

7 (+)

0163060

Čirimoje

7 (+)

0163070

Gvave

7 (+)

0163080

Ananasi

0,03*

0163090

Sadeži kruhovca

7 (+)

0163100

Durian

7 (+)

0163110

Plodovi trnaste anone

7 (+)

0163990

Drugo (2)

0,03*

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,03*

0211000

(a)

Krompir

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

0212020

Sladki krompir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Drugo (2)

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

0213010

Rdeča pesa

 

0213020

Korenje

 

0213030

Gomoljna zelena

 

0213040

Hren

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

0213060

Pastinak

 

0213070

Koren peteršilja

 

0213080

Redkev

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

0213100

Podzemna koleraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Drugo (2)

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,03*

0220010

Česen

 

0220020

Čebula

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

0220990

Drugo (2)

 

0230000

Zelenjava – plodovke

0,03*

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

0231010

Paradižnik

 

0231020

Paprika

 

0231030

Jajčevci

 

0231040

Okra/jedilni oslez

 

0231990

Drugo (2)

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

0232010

Kumare

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

0232030

Bučke

 

0232990

Drugo (2)

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0233010

Melone

 

0233020

Orjaške buče

 

0233030

Lubenice

 

0233990

Drugo (2)

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,03*

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0241010

Brokoli

 

0241020

Cvetača

 

0241990

Drugo (2)

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

0242010

Brstični ohrovt

 

0242020

Glavnato zelje

 

0242990

Drugo (2)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

0243010

Kitajski kapus

 

0243020

Listnati ohrovt

 

0243990

Drugo (2)

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

0,03*

0251010

Motovilec

 

0251020

Solata

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

0251050

Rana barbica

 

0251060

Rukvica/rukola

 

0251070

Ogrščica

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

0251990

Drugo (2)

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,03*

0252010

Špinača

 

0252020

Tolščakovke

 

0252030

Listi blitve

 

0252990

Drugo (2)

 

0253000

(c)

Trtni listi in listi podobnih vrst

0,03*

0254000

(d)

Vodna kreša

0,03*

0255000

(e)

Vitlof

0,03*

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,06*

0256010

Prava krebuljica

 

0256020

Drobnjak

 

0256030

Listi zelene

 

0256040

Peteršilj

 

0256050

Žajbelj

 

0256060

Rožmarin

 

0256070

Materina dušica

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

0256090

Lovorovi listi

 

0256100

Pehtran

 

0256990

Drugo (2)

 

0260000

Stročnice

0,03*

0260010

Fižol (s stroki)

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

0260030

Grah (s stroki)

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

0260050

Leča

 

0260990

Drugo (2)

 

0270000

Stebelna zelenjava

0,03*

0270010

Šparglji/beluši

 

0270020

Kardij

 

0270030

Belušna zelena

 

0270040

Sladki komarček

 

0270050

Artičoke

 

0270060

Por

 

0270070

Rabarbara

 

0270080

Bambusovi vršički

 

0270090

Palmovi srčki

 

0270990

Drugo (2)

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

 

0280010

Gojene gobe

3

0280020

Gozdne gobe

0,03*

0280990

Mahovi in lišaji

0,03*

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,03*

0300000

STROČNICE

0,03*

0300010

Fižol

 

0300020

Leča

 

0300030

Grah

 

0300040

Bel volčji bob

 

0300990

Drugo (2)

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

0401000

Semena oljnic

 

0401010

Lanena semena

0,3

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

0,03*

0401030

Mak

0,3

0401040

Sezamova semena

0,03*

0401050

Sončnična semena

0,3

0401060

Semena oljne ogrščice

0,3

0401070

Soja

0,03*

0401080

Gorčična semena

0,03*

0401090

Bombaževo seme

0,03*

0401100

Bučna semena

0,03*

0401110

Semena navadnega rumenika

0,03*

0401120

Semena borage

0,03*

0401130

Seme navadnega rička

0,03*

0401140

Konopljina semena

0,03*

0401150

Semena kloščevca

0,03*

0401990

Drugo (2)

0,03*

0402000

Plodovi oljnic

0,03*

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

0402020

Koščice oljne palme

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

0402040

Kapokovec

 

0402990

Drugo (2)

 

0500000

ŽITA

 

0500010

Ječmen

0,03*

0500020

Ajda in druga neprava žita

0,03*

0500030

Koruza

0,03*

0500040

Proso

0,03*

0500050

Oves

0,03*

0500060

Riž

0,03*

0500070

0,2

0500080

Sirek

0,03*

0500090

Pšenica

0,2

0500990

Drugo (2)

0,03*

0600000

ČAJI, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,15*

0610000

Čaji

 

0620000

Kavna zrna

 

0630000

Zeliščni čaji

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

0631010

Kamilica

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

0631030

Vrtnice

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Drugo (2)

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Drugo (2)

 

0633000

(c)

Korenine

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Drugo (2)

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

0640000

Kakavova zrna

 

0650000

Rožiči

 

0700000

HMELJ

0,15*

0800000

ZAČIMBE

 

0810000

Semena

0,15*

0810010

Janež

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

0810030

Zelena

 

0810040

Koriander

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

0810060

Koper

 

0810070

Koromač/komarček

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

0810090

Muškatni orešček

 

0810990

Drugo (2)

 

0820000

Plodovi

0,15*

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski poper

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Brinove jagode

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarinda

 

0820990

Drugo (2)

 

0830000

Skorja

0,15*

0830010

Cimet

 

0830990

Drugo (2)

 

0840000

Korenine ali korenike

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,15*

0840020

Ingver (10)

0,15*

0840030

Kurkuma

0,15*

0840040

Hren (11)

 

0840990

Drugo (2)

0,15*

0850000

Brsti

0,15*

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

0850020

Kapre

 

0850990

Drugo (2)

 

0860000

Cvetni pestiči

0,15*

0860010

Žafran

 

0860990

Drugo (2)

 

0870000

Semenski ovoj

0,15*

0870010

Muškatni cvet

 

0870990

Drugo (2)

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,03*

0900010

Koren sladkorne pese

 

0900020

Sladkorni trs

 

0900030

Koren cikorije

 

0900990

Drugo (2)

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

1010000

Proizvodi iz naslednjih živali

 

1011000

(a)

Prašiči

 

1011010

Mišičevje

0,03*

1011020

Maščevje

0,03*

1011030

Jetra

0,3 (+)

1011040

Ledvice

0,05 (+)

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,03*

1011990

Drugo (2)

0,03*

1012000

(b)

Govedo

 

1012010

Mišičevje

0,03*

1012020

Maščevje

0,07 (+)

1012030

Jetra

1 (+)

1012040

Ledvice

0,2 (+)

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,03*

1012990

Drugo (2)

0,03*

1013000

(c)

Ovce

 

1013010

Mišičevje

0,03*

1013020

Maščevje

0,15 (+)

1013030

Jetra

3 (+)

1013040

Ledvice

0,5 (+)

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,03*

1013990

Drugo (2)

0,03*

1014000

d)

Koze

 

1014010

Mišičevje

0,03*

1014020

Maščevje

0,15 (+)

1014030

Jetra

3 (+)

1014040

Ledvice

0,5 (+)

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,03*

1014990

Drugo (2)

0,03*

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

1015010

Mišičevje

0,03*

1015020

Maščevje

0,07 (+)

1015030

Jetra

1 (+)

1015040

Ledvice

0,2 (+)

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,03*

1015990

Drugo (2)

0,03*

1016000

(f)

Perutnina

 

1016010

Mišičevje

0,03* (+)

1016020

Maščevje

0,03* (+)

1016030

Jetra

0,04 (+)

1016040

Ledvice

0,03* (+)

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,03* (+)

1016990

Drugo (2)

0,03* (+)

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

0,03*

1017010

Mišičevje

 

1017020

Maščevje

 

1017030

Jetra

 

1017040

Ledvice

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1017990

Drugo (2)

 

1020000

Mleko

0,03*

1020010

Govedo

 

1020020

Ovce

 

1020030

Koze

 

1020040

Konji

 

1020990

Drugo (2)

 

1030000

Ptičja jajca

0,1

1030010

Kokoši

(+)

1030020

Race

(+)

1030030

Gosi

(+)

1030040

Prepelice

(+)

1030990

Drugo (2)

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

0,15*

1050000

Dvoživke in plazilci

0,03*

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,03*

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,03*

1100000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

1200000

PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

1300000

PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9)

 

(*)

Meja analitskega določanja

(a)

Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I.

(F) =

topen v maščobi

Prokloraz (vsota prokloraza, BTS 44595 (M201-04) in BTS 44596 (M201-03), izražena kot prokloraz) (F)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov glede nove opredelitve ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0161040 Kumkvati

0162020 Liči

0162030 Pasijonke/marakuje

0162040 Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

0162050 Zvezdasta jabolka

0162060 Persimon/virginijski kaki

0163010 Avokado

0163040 Papaje

0163050 Granatna jabolka

0163060 Čirimoje

0163070 Gvave

0163090 Sadeži kruhovca

0163100 Durian

0163110 Plodovi trnaste anone

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o študijah krmljenja, ki analizirajo opredelitve ostankov za namene izvajanja in ocene tveganja, navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011030 Jetra

1011040 Ledvice

1012020 Maščevje

1012030 Jetra

1012040 Ledvice

1013020 Maščevje

1013030 Jetra

1013040 Ledvice

1014020 Maščevje

1014030 Jetra

1014040 Ledvice

1015020 Maščevje

1015030 Jetra

1015040 Ledvice

1016010 Mišičevje

1016020 Maščevje

1016030 Jetra

1016040 Ledvice

1016050 Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1016990 Drugo (2)

1030010 Kokoši

1030020 Race

1030030 Gosi

1030040 Prepelice

(2)

v delu B Priloge III se črta stolpec za prokloraz.


Top