EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0186

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/186 z dne 7. februarja 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

C/2020/803

OJ L 39, 12.2.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/186/oj

12.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/186

z dne 7. februarja 2020

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti členov 57(4) in 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. februarja 2020

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Poliakrilni elastomeri v obliki belih blokov velikosti približno 63 × 40 × 15 cm, sestavljeni iz:

dveh ali treh vrst akrilatnih monomerov (etil akrilat in en ali oba od naslednjih monomerov: n-butil akrilat in 2-metoksietil akrilat),

majhne količine zamreževalnih monomerov, ki vsebujejo klor, epoksi ali karboksilne skupine.

Ti poliakrilni elastomeri imajo jodno število manjše od 4.

3906 90 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo tarifnih oznak KN 3906, 3906 90 in 3906 90 90 .

Jodno število in prisotnost zamreževalnih monomerov kažeta, da izdelkov ni mogoče vulkanizirati z uporabo običajnega žveplovega sistema.

Blago se lahko vulkanizira s sistemi, ki ne vsebujejo žvepla. Specifične vrste se lahko vulkanizirajo z milnim/žveplovim sistemom, v katerem ima žveplo funkcijo pospeševalca in ne sredstva za vulkanizacijo. V vsakem sistemu je rezultat vulkanizacije vezava C-O-C.

Blago torej ne spada v opredelitev sintetičnega kavčuka iz opombe 4(a) k poglavju 40, ker ga ni mogoče vulkanizirati z žveplom.

Zato blaga ni mogoče uvrstiti v poglavje 40.

Blago je torej treba uvrstiti pod oznako KN 3906 90 90 kot drugi akrilni polimeri v primarni obliki.


Top