EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1676

Uredba Komisije (EU) 2019/1676 z dne 7. oktobra 2019 o popravku nekaterih jezikovnih različic Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila (Besedilo velja za EGP)

C/2019/7110

OJ L 257, 8.10.2019, p. 11–12 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
OJ L 257, 8.10.2019, p. 11–13 (LV, SK)
OJ L 257, 8.10.2019, p. 11–17 (CS)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1676/oj

8.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 257/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1676

z dne 7. oktobra 2019

o popravku nekaterih jezikovnih različic Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Češka jezikovna različica Uredbe (ES) št. 1333/2008 vsebuje napake v Prilogi II, del A, preglednica 2 in v Prilogi II, del E, kategorije živil 02.1, 02.2.2, 04.2.5.1, 04.2.5.2, 04.2.5.3, 08.2, 08.3.1, 08.3.2, 08.3.3, 14.1.4, 15.1 in 15.2. Zato bi bilo treba v češki jezikovni različici v navedenih določbah popraviti pogoje uporabe (omejitve/izjeme) aditivov za živila, s čimer bi zagotovili pravno jasnost za nosilce živilske dejavnosti in neovirano delovanje notranjega trga.

(2)

Latvijska jezikovna različica Uredbe (ES) št. 1333/2008 vsebuje napako v Prilogi II, del E, kategorija živil 04.1.2. Zato bi bilo treba v latvijski jezikovni različici v navedeni določbi popraviti pogoje uporabe (omejitve/izjeme) aditivov za živila, s čimer bi zagotovili pravno jasnost za nosilce živilske dejavnosti in neovirano delovanje notranjega trga.

(3)

Slovaška jezikovna različica Uredbe (ES) št. 1333/2008 vsebuje napako v Prilogi II, del E, kategorija živil 07.1. Zato bi bilo treba v slovaški jezikovni različici v navedeni določbi popraviti pogoje uporabe (omejitve/izjeme) aditivov za živila, s čimer bi zagotovili pravno jasnost za nosilce živilske dejavnosti in neovirano delovanje notranjega trga.

(4)

Češko, latvijsko in slovaško jezikovno različico Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno popraviti. Druge jezikovne različice teh napak ne vsebujejo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

(ne zadeva slovenskega jezika)

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.


Top