EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1674

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1674 z dne 27. septembra 2019 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša (Beurre d’Isigny (ZOP))

C/2019/7116

OJ L 257, 8.10.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1674/oj

8.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 257/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1674

z dne 27. septembra 2019

o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Beurre d’Isigny“ (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 preučila zahtevek Francije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Beurre d’Isigny“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2).

(2)

Z dopisom z dne 16. oktobra 2017 so francoski organi Komisiji sporočili, da je bilo prehodno obdobje iz člena 15(4) Uredbe (EU) št. 1151/2012, ki se konča 31. decembra 2022, odobreno desetim gospodarskim subjektom s sedežem na njihovem ozemlju, ki izpolnjujejo pogoje iz navedenega člena v skladu z odlokom z dne 12. septembra 2017 o spremembi specifikacij za zaščiteni označbi porekla „Beurre d’Isigny“ in „Crème d’Isigny“, objavljenim 20. septembra 2017 v Uradnem listu Francoske republike. Z dopisom z dne 26. septembra 2018 so isti organi sporočili besedilo novega odloka z dne 30. avgusta 2018, ki spreminja odlok z dne 12. septembra 2017 in vključuje imena navedenih gospodarskih subjektov. Med nacionalnim postopkom ugovora so navedeni gospodarski subjekti, ki so zakonito tržili „Beurre d’Isigny“ vsaj pet let pred vložitvijo zahtevka, vložili ugovore. Šest gospodarskih subjektov je ugovarjalo naslednji določbi: „Vsaka krava v laktaciji mora imeti na voljo najmanj 35 arov (naravnega, začasnega ali letnega) travinja, od tega najmanj 20 arov pašne površine ali najmanj 10 arov pašne površine, dopolnjene s travo za krmo.“ Zadevni gospodarski subjekti so: GAEC des normandes (SIRET: 38531072700016), GAEC des Quesnel (SIRET: 41022988100011), GAEC du chalet (SIRET: 34005162200017), GAEC de la cour des mares (SIRET: 34897314000026), GAEC du hameau (SIRET: 38259121200016) in GAEC du petit flot (SIRET: 43783781800016). Dva gospodarska subjekta sta ugovarjala naslednji določbi: „Sveža ali konzervirana trava sestavlja povprečno najmanj 40 % krmnega obroka, izraženo kot suha snov, v vsaj sedmih mesecih paše.“ Zadevna gospodarska subjekta sta: EARL des clôtures (SIRET: 51075733900013) in GAEC du Clos Roset (SIRET: 48310227300016). Dva gospodarska subjekta sta ugovarjala naslednji določbi: „V dnevnem krmnem obroku njen delež (sveža ali konzervirana trava) ne sme biti manjši od 20 %, izražen kot suha snov v preostalem delu leta (obdobje brez paše).“ Zadevna gospodarska subjekta sta: GAEC de la Ronchette (SIRET: 49754563200018) in GAEC du Village Culot.

(3)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s členom 50(2)(a) navedene uredbe zahtevek za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije (3).

(4)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba spremembo specifikacije proizvoda odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije proizvoda, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom „Beurre d’Isigny“ (ZOP), se odobri.

Člen 2

Zaščita, zagotovljena v skladu s členom 1, velja za prehodno obdobje, ki ga je Francija v skladu s členom 15(4) Uredbe (EU) št. 1151/2012 odobrila gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje iz navedenega člena, v skladu z odlokoma z dne 12. septembra 2017 in 30. avgusta 2018 o spremembi specifikacij zaščitenih označb porekla „Beurre d’Isigny“ in „Crème d’Isigny“, objavljenima 20. septembra 2017 oziroma 6. septembra 2018 v Uradnem listu Francoske republike.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. septembra 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1107/96 z dne 12. junija 1996 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla po postopku iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (UL L 148, 21.6.1996, str. 1).

(3)  UL C 177, 23.5.2019, str. 14.


Top