EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1593

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/1593 z dne 24. septembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/676/EU o dovoljenju Romuniji, da še naprej uporablja posebni ukrep z odstopanjem od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

ST/11426/2019/INIT

OJ L 248, 27.9.2019, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1593/oj

27.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 248/69


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2019/1593

z dne 24. septembra 2019

o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/676/EU o dovoljenju Romuniji, da še naprej uporablja posebni ukrep z odstopanjem od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) ter zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbenim sklepom Sveta 2010/583/EU (2) in nato z Izvedbenim sklepom Sveta 2013/676/EU (3) je bila Romuniji odobrena uporaba posebnega ukrepa, ki določa, da je oseba, kateri davčni zavezanec dobavlja lesne proizvode, dolžna plačati davek na dodano vrednost (DDV) za dobavljene proizvode. Dovoljenje je bilo podaljšano do 31. decembra 2019 z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2016/1206 (4).

(2)

V dopisu, ki ga je Komisija evidentirala 11. marca 2019, je Romunija zahtevala dovoljenje za nadaljnjo uporabo posebnega ukrepa po 31. decembru 2019. Zahtevi je bilo priloženo poročilo o uporabi navedenega ukrepa, kakor zahteva Izvedbeni sklep 2013/676/EU.

(3)

Komisija je z dopisom z dne 9. aprila 2019 obvestila druge države članice o zahtevi Romunije. Komisija je z dopisom z dne 10. aprila 2019 obvestila Romunijo, da ima vse informacije, ki jih potrebuje za presojo zahteve.

(4)

Glede na informacije, ki jih je Romunija predložila, se dejanske razmere, ki upravičujejo uporabo posebnega ukrepa, niso spremenile. Poleg tega analiza s strani romunskih organov kaže, da je bil ukrep učinkovit pri zmanjševanju davčnih utaj.

(5)

Posebni ukrep je sorazmeren z zastavljenimi cilji, saj je omejen na zelo specifične postopke v sektorju, ki povzroča znatne težave v zvezi z davčnimi utajami in izogibanjem davkom. Poleg tega nadaljnja uporaba ukrepa ne bo negativno vplivala na preprečevanje goljufij na maloprodajni ravni v drugih sektorjih ali državah članicah.

(6)

Romuniji bi bilo zato treba dovoliti, da posebni ukrep uporablja še naprej za nadaljnje omejeno obdobje do 31. decembra 2022.

(7)

Odstopanja se običajno dovolijo za omejeno obdobje, da se lahko oceni, ali so posebni ukrepi ustrezni in učinkoviti. Z odstopanji imajo države članice čas, da do izteka posebnih ukrepov uvedejo druge običajne ukrepe za reševanje zadevnega problema. Odstopanje, ki dovoljuje uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti, je odobreno samo izjemoma za določena področja, kjer se pojavljajo goljufije, in pomeni sredstvo v skrajni sili. Romunija bi zato morala izvesti druge običajne ukrepe za boj proti goljufijam na področju DDV v sektorju lesa ter za preprečevanje njihovega nadaljnjega širjenja, zato bi moralo postati odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES v zvezi s takšnimi dobavami nepotrebno.

(8)

Zato na tej stopnji ni treba vključiti posebne določbe v Izvedbenem sklepu 2013/676/EU za nadaljnje zahteve za podaljšanje odstopanja, odobrenega z navedenim izvedbenim sklepom, po 31. decembru 2022.

(9)

Posebni ukrep nima negativnega učinka na lastna sredstva Unije iz DDV.

(10)

Izvedbeni sklep 2013/676/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep Sveta 2013/676/EU se spremeni:

(1)

v členu 1 se datum „31. decembra 2019“ nadomesti z datumom „31. decembra 2022“;

(2)

člen 3 se črta.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Romunijo.

V Bruslju, 24. septembra 2019

Za Svet

Predsednica

K. KULMUNI


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Sveta 2010/583/EU z dne 27. septembra 2010 o dovolitvi Romuniji, da uvede posebni ukrep izjeme od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 256, 30.9.2010, str. 27).

(3)  Izvedbeni sklep Sveta 2013/676/EU z dne 15. novembra 2013 o dovoljenju Romuniji, da še naprej uporablja posebni ukrep z odstopanjem od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 316, 27.11.2013, str. 31).

(4)  Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2016/1206 z dne 18. julija 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/676/EU o dovoljenju Romuniji, da še naprej uporablja posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 198, 23.7.2016, str. 47).


Top