EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0680

Uredba Komisije (EU) 2019/680 z dne 30. aprila 2019 o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/3110

UL L 115, 2.5.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/680/oj

2.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/680

z dne 30. aprila 2019

o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (1) ter zlasti člena 31(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ZOVP) je v svojem mnenju z dne 30. julija 2018 (2) (v nadaljnjem besedilu: mnenje ZOVP) ugotovil, da je fenilen bis-difeniltriazin varen za uporabo kot UV filter v izdelkih za zaščito pred soncem in v drugih kozmetičnih izdelkih v najvišji koncentraciji 5 % ter da je njegova uporaba varna samo v izdelkih za kožo in ne v izdelkih, ki bi lahko povzročili izpostavljenost prek dihalnih poti.

(2)

Na podlagi mnenja ZOVP ter da bi se upošteval tehnični in znanstveni napredek, bi bilo treba fenilen bis-difeniltriazin odobriti za uporabo kot UV filter v kozmetičnih izdelkih v najvišji koncentraciji 5 %, razen za uporabo, ki bi lahko pri končnem uporabniku povzročila izpostavljenost pljuč ob vdihavanju.

(3)

Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 342, 22.12.2009, str. 59.

(2)  ZOVP/1594/18.


PRILOGA

V Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se doda naslednji vnos:

 

Opredelitev snovi

Pogoji

 

Referenčna številka

Kemijsko ime/INN/XAN

Ime iz glosarja skupnih imen sestavin

Številka CAS

Številka ES

Vrsta izdelka, deli telesa

Najvišja koncentracija v izdelkih, pripravljenih za uporabo

Drugo

Besedilo pogojev uporabe in opozoril

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„31

3,3′-(1,4-fenilen)bis(5,6-difenil-1,2,4-triazin)

Phenylene Bis-Diphenyltriazine

55514-22-2

700-823-1

 

5 %

Ni za uporabo na način, ki bi lahko pri končnem uporabniku povzročil izpostavljenost pljuč ob vdihavanju.“

 


Top