EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0648

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/648 z dne 15. aprila 2019 o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 113/2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

C/2019/3065

UL L 110, 25.4.2019, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/648/oj

25.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/648

z dne 15. aprila 2019

o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 113/2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 113/2014 (2) aparat, ki je oblikovan za zajetje zaporedja slik in vsebuje notranji pomnilnik, ki lahko začasno shrani te slike (t. i. „visokohitrostna kamera“), uvrstila pod oznako KN 8525 80 19 kot druge televizijske kamere.

(2)

Sodišče je v sodbi v zadevi C-372/17 (3) odločilo, da je Izvedbena uredba (EU) št. 113/2014 neveljavna.

(3)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba določbe, ki jih je Sodišče razglasilo za neveljavne, uradno odstraniti iz pravnega reda Unije.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 113/2014 bi bilo zato treba razveljaviti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 113/2014 se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. aprila 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 113/2014 z dne 4. februarja 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (UL L 38, 7.2.2014, str. 20).

(3)  Sodba Sodišča z dne 13. septembra 2018 v zadevi Vision Research Europe, C-372/17, ECLI:EU:C:2018:708.


Top