EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0343

Uredba Komisije (EU) 2019/343 z dne 28. februarja 2019 o odstopanjih od člena 1(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih glede uporabe nekaterih generičnih deskriptorjev (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/1522

OJ L 62, 1.3.2019, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/343/oj

1.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/343

z dne 28. februarja 2019

o odstopanjih od člena 1(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih glede uporabe nekaterih generičnih deskriptorjev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1) ter zlasti člena 1(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 se vsaka trditev na živilih, ki navaja, domneva ali namiguje, da obstaja povezava med kategorijo živil, živilom ali eno od njegovih sestavin na eni in zdravjem na drugi strani, obravnava kot zdravstvena trditev in mora zato biti v skladu z navedeno uredbo.

(2)

Člen 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predvideva možnost odstopanja od pravil, ki se uporabljajo v skladu s členom 1(3) navedene uredbe o generičnih deskriptorjih (poimenovanja), ki so se doslej običajno uporabljali za označevanje določene vrste hrane ali pijače, ki bi lahko vplivala na človekovo zdravje.

(3)

Vloge za uporabo določenega izraza kot generični deskriptor lahko nosilci živilske dejavnosti vložijo pri pristojnemu nacionalnemu organu države članice prejemnice.

(4)

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 907/2013 (2) o določitvi pravil za vloge v zvezi z uporabo generičnih deskriptorjev (poimenovanje) je treba veljavno vlogo posredovati Komisiji in vsem državam članicam. Države članice, ki jih vloga zadeva, Komisiji sporočijo svoje mnenje.

(5)

Po prejemu veljavne vloge in mnenj zadevnih držav članic lahko Komisija sproži postopek za odobritev generičnega deskriptorja v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(6)

Avstrijski pristojni organ je 13. aprila 2015 pri Komisiji vložil vlogo avstrijskega združenja živilske industrije v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 za uporabo izrazov „Hustenbonbon“ in „Hustenstopper“ kot generičnih deskriptorjev v Avstriji.

(7)

Avstrijski pristojni organ je 13. aprila 2015 pri Komisiji vložil vlogo podjetja Drapal GmbH v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 za uporabo izraza „Hustenzuckerl“ kot generičnega deskriptorja v Avstriji.

(8)

Nemški pristojni organ je 19. maja 2015 pri Komisiji vložil vlogo združenja nemške slaščičarske industrije v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 za uporabo izraza „Brust-Caramellen“ kot generičnega deskriptorja v Nemčiji in Avstriji.

(9)

Nemški pristojni organ je 29. maja 2015 pri Komisiji vložil vlogo podjetja SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH in združenja nemške slaščičarske industrije v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 za uporabo izraza „Hustenmischung“ kot generičnega deskriptorja v Nemčiji.

(10)

Nemški pristojni organ je 8. junija 2015 pri Komisiji vložil vlogo podjetja SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 za uporabo izraza „Hustenperle“ kot generičnega deskriptorja v Nemčiji.

(11)

Nemški pristojni organ je 18. junija 2015 pri Komisiji vložil vlogi podjetja SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH in združenja nemške slaščičarske industrije v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 za uporabo izrazov „Halsbonbon“ in „keelpastille“ kot generičnih deskriptorjev v Nemčiji („Halsbonbon“) in na Nizozemskem („keelpastille“).

(12)

Nemški pristojni organ je 18. novembra 2015 pri Komisiji vložil tri vloge podjetja SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, podjetja Josef Mack GmbH & Co. KG in združenja nemške slaščičarske industrije v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 za uporabo izrazov „Hustenbonbon“, „hoestbonbon“, „rebuçados para a tosse“ in „cough drops“ kot generičnih deskriptorjev v Nemčiji in Avstriji („Hustenbonbon“), na Nizozemskem („hoestbonbon“), Portugalskem („rebuçados para a tosse“) in v Združenem kraljestvu („cough drops“).

(13)

Avstrijski in nemški pristojni organ sta vložila vloge pri vseh ostalih državah članicah. Pristojni organi zadevnih držav članic so Komisiji sporočili svoje mnenje o vlogah.

(14)

Izrazi „Hustenbonbon“, „Hustenstopper“, „Hustenzuckerl“, „Brust-Caramellen“, „Hustenmischung“, „Hustenperle“, „Halsbonbon“, „keelpastille“, „hoestbonbon“, „rebuçados para a tosse“ in „cough drops“ spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1924/2006, ker lahko namigujejo na povezavo med živili s temi izrazi in zdravjem.

(15)

Vendar so bili predloženi dokazi, da so se ti izrazi doslej običajno uporabljali v Nemčiji in Avstriji („Hustenbonbon“ in „Brust-Caramellen“), v Nemčiji („Halsbonbon“, „Hustenmischung“ in „Hustenperle“), v Avstriji („Hustenstopper“ in „Hustenzuckerl“), na Nizozemskem („keelpastille“ in „hoestbonbon“), na Portugalskem („rebuçados para a tosse“) in v Združenem kraljestvu („cough drops“) v smislu člena 1(4) te uredbe kot generični deskriptorji za opis določene vrste bonbonov na osnovi sladkorjev ter njihovih različic brez sladkorjev in z manj kalorijami na osnovi sladil (poliolov in/ali intenzivnih sladil), ki vsebujejo izvlečke zelišč, sadja ali drugih rastlinskih snovi, kot je mentol, ali ki vsebujejo med ali slad.

(16)

Zlasti se izrazi „Hustenbonbon“, „Brust-Caramellen“, „Halsbonbon“, „Hustenmischung“, „Hustenperle“, „Hustenstopper“, „Hustenzuckerl“, „keelpastille“, „hoestbonbon“, „rebuçados para a tosse“ in „cough drops“ v Nemčiji, Avstriji, na Nizozemskem, Portugalskem oziroma v Združenem kraljestvu ne uporabljajo za označevanje zdravstvenih učinkov te vrste živil in povprečni potrošnik jih ne razume kot trditve o zdravstvenih učinkih te vrste živil.

(17)

Odstopanje od Uredbe (ES) št. 1924/2006 bi bilo zato treba odobriti za uporabo generičnih deskriptorjev „Hustenbonbon“ in „Brust-Caramellen“ v Nemčiji in Avstriji, „Halsbonbon“, „Hustenmischung“ in „Hustenperle“ v Nemčiji, „Hustenstopper“ in „Hustenzuckerl“ v Avstriji, „keelpastille“ in „hoestbonbon“ na Nizozemskem, „rebuçados para a tosse“ na Portugalskem ter „cough drops“ v Združenem kraljestvu, kadar se v zadevni državi članici uporabljajo na bonbonih na osnovi sladkorjev ter njihovih različicah brez sladkorjev in z manj kalorijami na osnovi sladil (poliolov in/ali intenzivnih sladil), ki vsebujejo izvlečke zelišč, sadja ali drugih rastlinskih snovi, med ali slad.

(18)

Finski pristojni organ je 12. januarja 2017 pri Komisiji vložil vlogo finskega združenja živilske industrije v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 za uporabo izraza „kurkkupastilli/halspastill“ kot generičnega deskriptorja na Finskem.

(19)

Finski pristojni organ je vložil vlogo pri vseh ostalih državah članicah in Komisiji podal mnenje o vlogi.

(20)

Izraz „kurkkupastilli/halspastill“ spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1924/2006, ker lahko namiguje na povezavo med živili s tem izrazom in zdravjem. Vendar so bili predloženi dokazi, da se je ta izraz doslej običajno uporabljal na Finskem v smislu člena 1(4) te uredbe kot generični deskriptor za opis določene vrste bonbonov na osnovi sladkorjev ter njihovih različic brez sladkorjev in z manj kalorijami na osnovi sladil (poliolov in/ali intenzivnih sladil).

(21)

Zlasti se izraz „kurkkupastilli/halspastill“ na Finskem ne uporablja za označevanje zdravstvenih učinkov te vrste živil in povprečni potrošnik ga ne razume kot trditev o zdravstvenih učinkih te vrste živil.

(22)

Odstopanje od Uredbe (ES) št. 1924/2006 bi bilo zato treba odobriti za uporabo generičnega deskriptorja „kurkkupastilli/halspastill“, kadar se na Finskem uporablja na trdih bonbonih na osnovi sladkorjev ter njihovih različicah brez sladkorjev in z manj kalorijami na osnovi sladil (poliolov in/ali intenzivnih sladil).

(23)

Avstrijski pristojni organ je 13. aprila 2015 pri Komisiji vložil vlogo podjetja Drapal GmbH v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 za uporabo izraza „Hustensirup“ kot generičnega deskriptorja v Avstriji.

(24)

Avstrijski pristojni organ je vložil vlogo pri vseh ostalih državah članicah in Komisiji podal mnenje o vlogi.

(25)

Izraz „Hustensirup“ spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1924/2006, ker lahko namiguje na povezavo med živili s tem izrazom in zdravjem. Vendar so bili predloženi dokazi, da se je ta izraz običajno uporabljal v Avstriji v smislu člena 1(4) te uredbe kot generični deskriptor za opis določene vrste slaščičarskih izdelkov v obliki sirupa, izdelanih iz raztopin sladkorja, škrobnega sirupa, invertnega sladkorja in/ali medu z dodatkom zeliščnih sestavin.

(26)

Zlasti se izraz „Hustensirup“ ne uporablja za označevanje zdravstvenih učinkov te vrste živila in povprečni potrošnik ga ne razume kot trditev o zdravstvenih učinkih te vrste živila v Avstriji.

(27)

Odstopanje od Uredbe (ES) št. 1924/2006 bi bilo zato treba odobriti za uporabo generičnega deskriptorja „Hustensirup“, kadar se v Avstriji uporablja na slaščičarskih izdelkih v obliki sirupa, izdelanih iz raztopin sladkorja, škrobnega sirupa, invertnega sladkorja in/ali medu z dodatkom zeliščnih sestavin.

(28)

Opredelitve sladkorjev, namenjenih za prehrano ljudi, so določene v točki A Priloge k Direktivi Sveta 2001/111/ES (3). Za zagotovitev pravne varnosti bi se morale te opredelitve uporabljati tudi za namen te uredbe.

(29)

Pristojni organ Združenega kraljestva je 2. aprila 2015 pri Komisiji vložil vlogo britanskega združenja brezalkoholnih pijač v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 za uporabo izraza „tonic“ (v angleščini), ki se uporablja kot del opisnega imena pijače v izrazih „tonic water“, „Indian tonic water“ ali „quinine tonic water“ in ki se v istih opisnih imenih zamenja z izrazi „tonique“ (v francoščini), „tónico“ ali „tonica“ (v italijanščini, španščini in portugalščini), „τονωτικό“ ali „tonotiko“ (v grščini), „tonik“ (v hrvaščini, češčini, madžarščini, poljščini, slovaščini in slovenščini) ter „тоник“ (v bolgarščini), kot generičnega deskriptorja v vseh državah članicah razen v Romuniji.

(30)

Romunski pristojni organ je 30. septembra 2015 pri Komisiji vložil vlogo romunskega združenja brezalkoholnih pijač v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 za uporabo izraza „tonic“ (v angleščini), ki se uporablja kot del opisnega imena pijače v izrazih „tonic water“, „Indian tonic water“ ali „quinine tonic water“ in ki se v istih opisnih imenih zamenja z izrazi „tónico“, „tonică“ ali „tonica“ (v romunščini), kot generičnega deskriptorja v Romuniji.

(31)

Pristojni organ Združenega kraljestva in romunski pristojni organ sta vložila vloge pri vseh ostalih državah članicah in države članice so Komisiji sporočile svoje mnenje o teh vlogah.

(32)

Grški pristojni organ meni, da se izraza „τονωτικό“ in „tonotiko“ („τονωτικό“ v latinici) obravnavata kot zdravstveni trditvi v smislu Uredbe (ES) št. 1924/2006. Grški pristojni organ nadalje meni, da se za brezalkoholne pijače, ki vsebujejo kinin, v Grčiji običajno splošno uporablja izraz „tonic“ kot del običajnega imena pijače.

(33)

Nemški in avstrijski pristojni organ menita, da je izraz „tonic“, ki se uporablja kot del izraza „tonic water“, „Indian tonic water“ ali „quinine tonic water“, del običajnega imena pijače in zato ne spadata na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(34)

Francoski pristojni organ meni, da se izraz „tonique“ ne uporablja za opis brezalkoholne gazirane pijače, ki vsebuje grenko snov kinin.

(35)

Nekateri pristojni organi menijo, da se nadomestitev izraza „tonic“ (v angleščini) s „tonik“ v hrvaščini, madžarščini, poljščini in slovenščini v navedenih zadevnih državah članicah ne obravnava kot zdravstvena trditev v smislu Uredbe (ES) št. 1924/2006. Po njihovem mnenju navedeni izrazi zato ne spadajo na področje uporabe Uredbe.

(36)

Izraz „tonic“ ter njemu enakovredne jezikovne ustreznice „tonik“, „tónico“, „tónica“ in „tonică“ spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1924/2006, kadar se uporabljajo kot del opisnega imena pijače, ker lahko namigujejo na povezavo med živili s tem izrazom in zdravjem. Vendar so bili predloženi dokazi, da so se ti izrazi običajno uporabljali v smislu člena 1(4) te uredbe kot generični deskriptorji za opis določene vrste pijače, tj. brezalkoholne gazirane pijače, ki vsebuje grenko snov kinin v obliki arom FL 14.011, FL 14.152 ali FL 14.155 s seznama Unije z aromami iz Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (4) o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih.

(37)

Zlasti se izraz „tonic“ ter njemu enakovredne jezikovne ustreznice „tonik“, „tónico“, „tónica“ in „tonică“, kadar se uporabijo kot del opisnega imena pijače, ne uporabljajo za označevanje zdravstvenih učinkov te vrste pijače in povprečni potrošnik jih ne razume kot trditve o zdravstvenih učinkih te vrste pijače.

(38)

Odstopanje od Uredbe (ES) št. 1924/2006 bi bilo zato treba odobriti za uporabo generičnega deskriptorja „tonic“ (v angleščini), kadar se uporablja kot del opisnega imena brezalkoholne gazirane pijače, ki vsebuje grenko snov kinin v obliki arom FL 14.011, FL 14.152 ali FL 14.155 s seznama Unije z aromami iz Uredbe (ES) št. 1334/2008. Izraz „tonic“ (v angleščini) se v opisnem imenu lahko nadomesti z izrazi „тоник“ (v bolgarščini), „tonik“ (v češčini in slovaščini), „tónica“ (v španščini in portugalščini), „tonica“ (v italijanščini) ali „tonică“ (v romunščini).

(39)

Italijanski pristojni organ je 23. aprila 2015 pri Komisiji vložil vlogo podjetja Monviso S.P.A. v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 za uporabo izraza „biscotto salute“ kot generičnega deskriptorja v Italiji in na Malti.

(40)

Italijanski pristojni organ je vložil vlogo pri vseh ostalih državah članicah in zadevne države članice so Komisiji sporočile svoje mnenje o vlogi.

(41)

Izraz „biscotto salute“ spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1924/2006, ker lahko namiguje na povezavo med živilom s tem izrazom in zdravjem. Vendar so bili predloženi dokazi, da se je ta izraz običajno uporabljal v Italiji v smislu člena 1(4) te uredbe kot generični deskriptor za opis določene vrste pekovskih izdelkov, podobnih prepečencu.

(42)

Zlasti se izraz „biscotto salute“ v Italiji ne uporablja za označevanje zdravstvenih učinkov te vrste živila in povprečni potrošnik ga ne razume kot trditev o zdravstvenih učinkih te vrste živila v Italiji.

(43)

Malta je navedla, da se na malteškem trgu izraz „biscotto salute“ ni uporabljal za opis pekovskih izdelkov, podobnih prepečencu.

(44)

Odstopanje od Uredbe (ES) št. 1924/2006 bi bilo zato treba odobriti za uporabo generičnega deskriptorja „biscotto salute“, kadar se v Italiji uporablja na pekovskih izdelkih, podobnih prepečencu.

(45)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Generični deskriptorji, navedeni v Prilogi k tej uredbi, so izvzeti iz uporabe člena 1(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 2

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve sladkorjev, namenjenih za prehrano ljudi, določene v točki A Priloge k Direktivi Sveta 2001/111/ES.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. februarja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 907/2013 z dne 20. septembra 2013 o določitvi pravil za vloge v zvezi z uporabo generičnih deskriptorjev (poimenovanje) (UL L 251, 21.9.2013, str. 7).

(3)  Direktiva Sveta 2001/111/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih sladkorjih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 10, 12.1.2002, str. 53).

(4)  Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L 354, 31.12.2008, str. 34).


PRILOGA

Vrsta živila

Generični deskriptor

Država članica, za katero velja izjema

Trdi in mehki bonboni na osnovi sladkorjev ter njihove različice brez sladkorjev in z manj kalorijami na osnovi sladil (poliolov in/ali intenzivnih sladil), ki vsebujejo izvlečke zelišč, sadja ali drugih rastlinskih snovi, med ali slad

Brust-Caramellen, Hustenbonbon

Nemčija, Avstrija

Halsbonbon,

Hustenmischung,

Hustenperle

Nemčija

Hustenstopper,

Hustenzuckerl

Avstrija

Cough drops

Združeno kraljestvo

Hoestbonbon,

Keelpastille

Nizozemska

Rebuçados para a tosse

Portugalska

Trdi bonboni na osnovi sladkorjev ter njihove različice brez sladkorjev in z manj kalorijami na osnovi sladil (poliolov in/ali intenzivnih sladil)

Kurkkupastilli/Halspastill

Finska

Slaščičarski izdelki v obliki sirupa, izdelani iz raztopin sladkorja, škrobnega sirupa, invertnega sladkorja in/ali medu z dodatkom zeliščnih sestavin

Hustensirup

Avstrija

Brezalkoholne gazirane pijače, ki vsebujejo grenko snov kinin v obliki arom FL 14.011, FL 14.152 ali FL 14.155 s seznama Unije z aromami iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008

Naslednji izrazi, ki se uporabijo kot del opisnega imena pijače:

 

„tonic“ (v angleščini), ki se nadomesti z izrazi „Tоник“ (v bolgarščini),

 

„tonik“ (v češčini in slovaščini),

 

„tónica“ (v španščini in portugalščini),

 

„tonica“ (v italijanščini),

 

„tonică“ (v romunščini)

Vse države članice

Pekovski izdelki, podobni prepečencu

Biscotto salute

Italija


Top