EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0208

Sklep Skupnega odbora EGP št. 96/2017 z dne 5. maja 2017 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2019/208]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/208/oj

7.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/56


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 96/2017

z dne 5. maja 2017

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2019/208]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji (1), kakor je bila popravljena z UL L 279, 15.10.2016, str. 94, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredba (EU) 2016/919 razveljavlja Sklep Komisije 2012/88/EU (2), ki je vključen v Sporazum EGP in ga je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo točke 37i (Sklep Komisije 2012/88/EU) Priloge XIII k Sporazumu EGP se nadomesti z naslednjim:

32016 R 0919: Uredba Komisije (EU) 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 158, 15.6.2016, str. 1), kakor je bila popravljena z UL L 279, 15.10.2016, str. 94.“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2016/919, kakor je bila popravljena z UL L 279, 15.10.2016, str. 94, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. maja 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. maja 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 158, 15.6.2016, str. 1.

(2)  UL L 51, 23.2.2012, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top