EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0192

Sklep Skupnega odbora EGP št. 80/2017 z dne 5. maja 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/192]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/192/oj

7.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/22


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 80/2017

z dne 5. maja 2017

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/192]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2241 z dne 9. decembra 2016 o začasnem trženju semena nekaterih sort vrste Beta vulgaris L., ki ne izpolnjuje zahtev Direktive Sveta 2002/54/ES (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2242 z dne 9. decembra 2016 o začasnem trženju semena sorte scrabble vrste Hordeum vulgare L., ki ne izpolnjuje zahtev Direktive Sveta 66/402/EGS (2), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s fitosanitarnimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 59 (Izvedbeni sklep Komisije 2014/150/EU) se v delu 2 poglavja III Priloge I k Sporazumu EGP vstavi naslednja točka:

„60.

32016 D 2241: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2241 z dne 9. decembra 2016 o začasnem trženju semena nekaterih sort vrste Beta vulgaris L., ki ne izpolnjuje zahtev Direktive Sveta 2002/54/ES (UL L 337, 13.12.2016, str. 20).

61.

32016 D 2242: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2242 z dne 9. decembra 2016 o začasnem trženju semena sorte scrabble vrste Hordeum vulgare L., ki ne izpolnjuje zahtev Direktive Sveta 66/402/EGS (UL L 337, 13.12.2016, str. 22).“

Člen 2

Besedila izvedbenih sklepov (EU) 2016/2241 in (EU) 2016/2242 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. maja 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. maja 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 337, 13.12.2016, str. 20.

(2)  UL L 337, 13.12.2016, str. 22.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top