EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0189

Sklep Skupnega odbora EGP št. 77/2017 z dne 5. maja 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/189]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/189/oj

7.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/17


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 77/2017

z dne 5. maja 2017

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/189]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/173 z dne 1. februarja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1292/2008 in Izvedbene Uredbe (EU) št. 887/2011 glede imena imetnika dovoljenja za pripravka Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 in Enterococcus faecium CECT 4515 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/187 z dne 2. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis (DSM 28343) kot krmni dodatek za pitovne piščance (imetnik dovoljenja Lactosan GmbH & Co. KG) (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/194 z dne 3. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 kot krmni dodatek za vse živalske vrste (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/210 z dne 7. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ju proizvajata Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 in Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, kot krmni dodatek za kokoši nesnice (imetnik dovoljenja Adisseo France S.A.S.) (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/211 z dne 7. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze (EC 3.2.1.8), ki jo proizvaja Bacillus subtilis (LMG-S 15136), kot krmni dodatek za perutnino, odstavljene pujske in prašiče za pitanje, o spremembi uredb (ES) št. 1259/2004, (ES) št. 1206/2005 in (ES) št. 322/2009 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 516/2007 (imetnik dovoljenja Beldem, oddelek družbe Puratos NV) (5) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/219 z dne 8. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis (DSM 27273) kot krmni dodatek za odstavljene pujske in odstavljene manj pomembne vrste prašičev (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S) (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Izvedbena uredba (EU) 2017/211 razveljavlja Uredbo (ES) št. 516/2007 (7), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(8)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(9)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje II Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točkah 1zs (Uredba Komisije (ES) št. 1259/2004), 1zzn (Uredba Komisije (ES) št. 1206/2005) in 1zzzzx (Uredba Komisije (ES) št. 322/2009) se doda naslednja alinea:

„—

32017 R 0211: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/211 z dne 7. februarja 2017 (UL L 33, 8.2.2017, str. 23).“;

2.

za točko 189 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/66) se vstavijo naslednje točke:

„190.

32017 R 0173: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/173 z dne 1. februarja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1292/2008 in Izvedbene Uredbe (EU) št. 887/2011 glede imena imetnika dovoljenja za pripravka Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 in Enterococcus faecium CECT 4515 (UL L 28, 2.2.2017, str. 5).

191.

32017 R 0187: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/187 z dne 2. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis (DSM 28343) kot krmni dodatek za pitovne piščance (imetnik dovoljenja Lactosan GmbH & Co. KG) (UL L 29, 3.2.2017, str. 35).

192.

32017 R 0194: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/194 z dne 3. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 31, 4.2.2017, str. 18).

193.

32017 R 0210: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/210 z dne 7. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ju proizvajata Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 in Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702, kot krmni dodatek za kokoši nesnice (imetnik dovoljenja Adisseo France S.A.S.) (UL L 33, 8.2.2017, str. 19).

194.

32017 R 0211: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/211 z dne 7. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze (EC 3.2.1.8), ki jo proizvaja Bacillus subtilis (LMG-S 15136), kot krmni dodatek za perutnino, odstavljene pujske in prašiče za pitanje, o spremembi uredb (ES) št. 1259/2004, (ES) št. 1206/2005 in (ES) št. 322/2009 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 516/2007 (imetnik dovoljenja Beldem, oddelek družbe Puratos NV) (UL L 33, 8.2.2017, str. 23).

195.

32017 R 0219: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/219 z dne 8. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis (DSM 27273) kot krmni dodatek za odstavljene pujske in odstavljene manj pomembne vrste prašičev (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S) (UL L 34, 9.2.2017, str. 18).“;

3.

besedilo točke 1zzzq (Uredba Komisije (ES) št. 516/2007) se črta.

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2017/173, (EU) 2017/187, (EU) 2017/194, (EU) 2017/210, (EU) 2017/211 in (EU) 2017/219 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. maja 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. maja 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 28, 2.2.2017, str. 5.

(2)  UL L 29, 3.2.2017, str. 35.

(3)  UL L 31, 4.2.2017, str. 18.

(4)  UL L 33, 8.2.2017, str. 19.

(5)  UL L 33, 8.2.2017, str. 23.

(6)  UL L 34, 9.2.2017, str. 18.

(7)  UL L 122, 11.5.2007, str. 22.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top