EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0188

Sklep Skupnega odbora EGP št. 76/2017 z dne 5. maja 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/188]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/188/oj

7.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/14


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 76/2017

z dne 5. maja 2017

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/188]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/55 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on in izopropil tetradekanoat kot krmne dodatke za vse živalske vrste (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/57 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za 1,8-cineol, 3,4-dihidrokumarin in 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropiran kot krmne dodatke za vse živalske vrste (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/58 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metilfenil)propan-2-ol, terpineol in linalil acetat kot krmne dodatke za vse živalske vrste (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/59 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za 1,1-dimetoksi-2-feniletan, fenetil format, fenetil oktanoat, fenetil izobutirat, fenetil 2-metil-butirat in fenetil benzoat kot krmne dodatke za vse živalske vrste (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/60 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za izoevgenol kot krmni dodatek za prašiče, prežvekovalce in konje, razen tistih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi in hišnih živali (5) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/61 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za 4-alil-2,6-dimetoksifenol in evgenil acetat kot krmna dodatka za vse živalske vrste, razen za ribe in perutnino (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/64 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za amonijeve oblike glicirizinske kisline kot krmni dodatek za vse živalske vrste (7) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(8)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/65 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za 1-izopropil-4-metilbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-kariofilen, kamfen, 1-izopropenil-4-metilbenzen, delta-3-karen in d-limonen kot krmne dodatke za vse živalske vrste (8) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(9)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/66 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za taninsko kislino kot krmni dodatek za vse živalske vrste (9) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(10)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je navedeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(11)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 180 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2261) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se vstavijo naslednje točke:

„181.

32017 R 0055: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/55 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on in izopropil tetradekanoat kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 13, 17.1.2017, str. 112).

182.

32017 R 0057: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/57 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za 1,8-cineol, 3,4-dihidrokumarin in 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropiran kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 13, 17.1.2017, str. 153).

183.

32017 R 0058: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/58 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metilfenil)propan-2-ol, terpineol in linalil acetat kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 13, 17.1.2017, str. 159).

184.

32017 R 0059: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/59 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za 1,1-dimetoksi-2-feniletan, fenetil format, fenetil oktanoat, fenetil izobutirat, fenetil 2-metil-butirat in fenetil benzoat kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 13, 17.1.2017, str. 167).

185.

32017 R 0060: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/60 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za izoevgenol kot krmni dodatek za prašiče, prežvekovalce in konje, razen tistih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi in hišnih živali (UL L 13, 17.1.2017, str. 177).

186.

32017 R 0061: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/61 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za 4-alil-2,6-dimetoksifenol in evgenil acetat kot krmna dodatka za vse živalske vrste, razen za ribe in perutnino (UL L 13, 17.1.2017, str. 181).

187.

32017 R 0064: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/64 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za amonijeve oblike glicirizinske kisline kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 13, 17.1.2017, str. 242).

188.

32017 R 0065: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/65 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za 1-izopropil-4-metilbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-kariofilen, kamfen, 1-izopropenil-4-metilbenzen, delta-3-karen in d-limonen kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 13, 17.1.2017, str. 246).

189.

32017 R 0066: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/66 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za taninsko kislino kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 13, 17.1.2017, str. 259).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2017/55, (EU) 2017/57, (EU) 2017/58, (EU) 2017/59, (EU) 2017/60, (EU) 2017/61, (EU) 2017/64, (EU) 2017/65 in (EU) 2017/66 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. maja 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. maja 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 13, 17.1.2017, str. 112.

(2)  UL L 13, 17.1.2017, str. 153.

(3)  UL L 13, 17.1.2017, str. 159.

(4)  UL L 13, 17.1.2017, str. 167.

(5)  UL L 13, 17.1.2017, str. 177.

(6)  UL L 13, 17.1.2017, str. 181.

(7)  UL L 13, 17.1.2017, str. 242.

(8)  UL L 13, 17.1.2017, str. 246.

(9)  UL L 13, 17.1.2017, str. 259.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top