EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0185

Sklep Skupnega odbora EGP št. 73/2017 z dne 5. maja 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/185]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/185/oj

7.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/9


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 73/2017

z dne 5. maja 2017

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/185]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/851 z dne 26. maja 2016 o spremembi Priloge k Odločbi 2009/719/ES glede pooblastitve Hrvaške za revizijo njenega letnega programa spremljanja BSE (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Sporazum o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: sporazum o širitvi EGP iz leta 2014), podpisan 11. aprila 2014 v Bruslju, se je za njegove podpisnice začasno uporabljal od 12. aprila 2014, zato se ta sklep začasno uporablja do začetka veljavnosti sporazuma o širitvi EGP iz leta 2014.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Pod naslovom „AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTE USTREZNO UPOŠTEVAJO“ se spremeni točka 41b (Odločba Komisije 2009/719/ES) v delu 7.2 poglavja I Priloge I:

1.

doda se naslednja alinea:

„—

32016 D 0851: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/851 z dne 26. maja 2016 (UL L 141, 28.5.2016, str. 131).“;

2.

na koncu prilagoditvenega besedila se doda naslednje:

„—

Islandija“.

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2016/851 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. maja 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1), ali na dan začetka veljavnosti sporazuma o širitvi EGP iz leta 2014, če slednje nastopi pozneje.

Do začetka veljavnosti sporazuma o širitvi EGP iz leta 2014 se ta sklep začasno uporablja od 6. maja 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. maja 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 141, 28.5.2016, str. 131.

(2)  UL L 170, 11.6.2014, str. 5.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top