EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0180

Sklep Skupnega odbora EGP št. 68/2017 z dne 5. maja 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/180]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/180/oj

7.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/1


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 68/2017

z dne 5. maja 2017

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/180]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2008 z dne 15. novembra 2016 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z vozličastim dermatitisom v nekaterih državah članicah (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živimi živalmi, ki niso ribe in živali iz akvakulture, ter živalskimi izdelki, kot so jajčne celice, zarodki in semena. Zakonodaja v zvezi s temi zadevami se ne uporablja za Islandijo, kakor je določeno v odstavku 2 uvodnega dela poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Islandijo.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 151 (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 636/2014) v delu 1.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„152.

32016 D 2008: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2008 z dne 15. novembra 2016 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z vozličastim dermatitisom v nekaterih državah članicah (UL L 310, 17.11.2016, str. 51).

Ta akt se ne uporablja za Islandijo.“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2008 v norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. maja 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. maja 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 310, 17.11.2016, str. 51.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top