EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2033

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2033 z dne 18. oktobra 2018 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah za obdobje 2019–2021

C/2018/6794

OJ L 327, 21.12.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; razveljavil 32019R2237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/2033/oj

21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2033

z dne 18. oktobra 2018

o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah za obdobje 2019–2021

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(6) ter člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova vrst, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Člen 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Komisijo pooblašča, da na podlagi skupnih priporočil, ki jih države članice pripravijo po posvetu z zadevnimi svetovalnimi sveti, z delegiranim aktom sprejme načrte za zavržke za začetno obdobje največ treh let z možnostjo podaljšanja za dodatna tri leta.

(3)

Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v jugozahodnih vodah. Komisija je z Delegirano uredbo (EU) 2015/2439 (2), ki je bila razveljavljena in nadomeščena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/2374 (3), določila načrt za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah za obdobje 2016–2018, ki je bil na podlagi skupnega priporočila, ki so ga leta 2016 predložile Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska. Delegirana uredba (EU) 2016/2374 je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/44 (4).

(4)

Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska so po posvetu s svetovalnim svetom za jugozahodne vode Komisiji 31. maja 2018 predložile novo skupno poročilo. Pridobljeni so bili znanstveni prispevki zadevnih znanstvenih organov, ki jih je pregledal Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: STECF) (5). Na srečanju strokovne skupine 11. septembra 2018, ki so se ga udeležili predstavniki 28 držav članic, Komisije in Evropskega parlamenta kot opazovalca, so bili obravnavani zadevni ukrepi.

(5)

Delegirana uredba (EU) 2016/2374 ob upoštevanju značilnosti opreme za škampa, ribolovnih praks in ekosistema vključuje izjemo od obveznosti iztovarjanja za škampa, ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami na podobmočjih Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) 8 in 9, saj so obstoječi znanstveni dokazi kazali morebitne visoke stopnje preživetja. STECF je v svoji oceni (6) ugotovil, da najnovejši preskusi in študije, izvedeni v obdobju 2016–2018, kažejo stopnje preživetja v območju stopnje preživetja v predhodnem delu. Glede na to, da se okoliščine niso spremenile, bi bilo treba to izjemo zaradi visoke stopnje preživetja ohraniti tudi v načrtu za zavržke za pridneni ribolov v jugozahodnih vodah za obdobje 2019–2021.

(6)

Kar zadeva ražo, ki se lovi s kakršnim koli orodjem na podobmočjih ICES 8 in 9, podrobni znanstveni dokazi o stopnjah preživetja niso na voljo za vse segmente flote in kombinacije, za katere se uporablja izjema. Ocenjuje se, da so stopnje preživetja razen nekaj izjem na splošno zanesljive, vendar so potrebni podrobnejši podatki. Da bi lahko zbrali te podatke, bi se moral ribolov nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba izjemo odobriti, vendar bi morala za države članice veljati obveznost predložitve ustreznih podatkov, ki bi STECF omogočali, da v celoti oceni utemeljitev, Komisiji pa, da izvede ponovni pregled. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom bi morale čim prej, in sicer vsako leto najpozneje do 31. maja, predložiti: (a) časovni načrt, razvit z namenom povečanja stopnje preživetja in zapolnitve podatkovnih vrzeli, opredeljenih s strani STECF, ki ga STECF vsako leto oceni, ter (b) letna poročila o napredku in vseh spremembah ali prilagoditvah programov za povečevanje stopnje preživetja.

(7)

Pri preučevanju stopnje preživetja raže je bilo ugotovljeno, da ima cvetasta raža (Leucoraja naevus) znatno nižjo stopnjo preživetja kot druge vrste, poleg tega pa so znanstvena dognanja v zvezi s to vrsto manj zanesljiva. Vendar bi popolna izključitev te vrste iz izjeme preprečila ribolov in stalno, natančno zbiranje podatkov. Zato Komisija meni, da bi bilo treba to izjemo odobriti samo za eno leto ter nujno razviti nove študije in izboljšane ukrepe v zvezi s stopnjo preživetja, ki bi se čim prej, in sicer pred 31. majem 2019, predložili v oceno STECF.

(8)

Novo skupno priporočilo predlaga tudi izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za okatega ribona, ki se lovi z orodjem za obrtni ribolov „voracera“ v razdelku ICES 9a. Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja zavržkov okatega ribona. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da je izjema upravičena. Navedena izjema bi se torej morala vključiti v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(9)

Novo skupno priporočilo predlaga tudi izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za okatega ribona, ki se lovi s trnki in vrvicami na podobmočju ICES 10. Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja okatega ribona v navedenem ribolovu. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da je izjema upravičena. Navedena izjema bi se torej morala vključiti v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(10)

Delegirana uredba (EU) 2016/2374 je vključevala izjeme de minimis od obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 15(5)(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za morskega lista, ki se lovi z vlečnimi mrežami z gredjo in pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelkih ICES 8a in 8b, ter za morskega lista, ki se lovi s trislojnimi in zabodnimi mrežami v razdelkih ICES 8a in 8b. STECF je pregledal dokaze (7), ki so jih države članice v novem skupnem priporočilu predložile za navedene izjeme. STECF je ugotovil, da skupno priporočilo vsebuje utemeljene dokaze, da je povečanje selektivnosti težko doseči in so stroški ravnanja z neželenim ulovom nesorazmerni. Glede na to, da se okoliščine niso spremenile, bi bilo treba izjeme de minimis ohraniti tudi v načrtu za zavržke za pridneni ribolov v jugozahodnih vodah za obdobje 2019–2021.

(11)

Delegirana uredba (EU) 2016/2374 je vključevala izjemo de minimis od obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 15(5)(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za osliča, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9. STECF je pregledal dokaze, ki so jih države članice predložile za navedeno izjemo, in ugotovil (8), da bi bilo treba za oceno izboljšanja glede selektivnosti izvesti več preskusov. Da bi lahko zbrali te podatke, bi se moral ribolov nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba izjemo začasno odobriti, vendar bi morala za države članice veljati obveznost predložitve ustreznih podatkov, ki bi STECF omogočali, da v celoti oceni utemeljitev, Komisiji pa, da izvede ponovni pregled. Izjema de minimis bi se morala torej začasno odobriti do 31. decembra 2019. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložiti podatke v oceno STECF.

(12)

Novo skupno priporočilo vsebuje nove izjeme de minimis za:

sluzoglavko, ki se lovi s trnki in vrvicami na podobmočju ICES 10,

tabinjo belico, ki se lovi s trnki in vrvicami na podobmočju ICES 10,

šura, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

šura, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8, 9 in 10 ter na območjih Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF) 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0,

skušo, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

skušo, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8, 9 in 10 ter na območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0,

sardona, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

merjaščevko, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

krilatega romba, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

krilatega romba, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8 in 9,

morsko ploščo, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

morsko ploščo, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8 in 9,

morsko spako, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

morsko spako, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8 in 9,

mola, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

mola, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8 in 9,

polaka, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

polaka, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8 in 9,

tabinjo belico, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami v razdelku ICES 9a,

okatega ribona, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami v razdelku ICES 9a,

morskega lista, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami v razdelku ICES 9a.

(13)

Države članice so predložile podatke za izjeme de minimis za sluzoglavko in tabinjo belico, ki se ju lovi s trnki in vrvicami na podobmočju ICES 10. STECF je pregledal navedene dokaze in ugotovil, da predloženi podatki vsebujejo utemeljene dokaze, da je nadaljnje izboljšanje selektivnosti težko doseči ali da so stroški pri ravnanju z neželenim ulovom nesorazmerni. Zato je te izjeme de minimis primerno vključiti v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(14)

Podatke, ki so jih predložile države članice, je treba dopolniti z novimi izjemami de minimis, in sicer posamično za naslednje vrste:

šur, skuša, sardon, merjaščevka, krilati romb, morska plošča, morska spaka, mol, polak, ki se lovijo z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

krilati romb, morska plošča, morska spaka, mol in polak, ki se lovijo z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8 in 9,

šur in skuša, ki se lovita z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8, 9 in 10 ter na območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0, ter

tabinja belica, okati ribon in morski list, ki se lovijo z vlečnimi mrežami in potegalkami v razdelku ICES 9a.

V navedenih okoliščinah bi bilo treba te posamezne izjeme za vsako vrsto omejiti na eno leto, za države članice pa bi morala veljati obveznost predložitve ustreznih podatkov, ki bi STECF omogočali, da v celoti oceni utemeljitev, Komisiji pa, da izvede ponovni pregled. Te izjeme de minimis bi se morale začasno odobriti do 31. decembra 2019. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložiti podatke v oceno STECF.

(15)

Da bi se zagotovila zanesljiva ocena ravni zavržkov za določitev celotnega dovoljenega ulova (TAC), bi morale države članice v primerih, kadar izjema de minimis temelji na ekstrapolaciji situacij, za katere niso na voljo vsi podatki, in delnih informacij o floti, zagotoviti točne in preverljive podatke za celotno floto, za katero velja ta določba de minimis.

(16)

Ukrepi iz skupnega priporočila so v skladu s členom 15(4) in (5)(c) ter členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in se lahko vključijo v to uredbo.

(17)

Komisija je v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 preučila oceno STECF in potrebo, da države članice s 1. januarjem 2019 zagotovijo polno izvajanje obveznosti iztovarjanja. V več primerih izjeme zahtevajo nadaljnjo ribolovno dejavnost in zbiranje podatkov, da bi se lahko obravnavale pripombe STECF. Komisija meni, da bi bil v teh primerih pragmatičen in preudaren pristop k upravljanju ribištva, da se dovolijo začasne izjeme, in sicer ob predpostavki, da v nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče izvajati potrebnega zbiranja podatkov, ki je bistveno za ustrezno in premišljeno upravljanje zavržkov ob upoštevanju začetka popolne veljavnosti obveznosti iztovarjanja.

(18)

Ker ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na gospodarske dejavnosti, povezane z ribolovno sezono plovil Unije in njenim načrtovanjem, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Uporabljati bi se morala od 1. januarja 2019 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvajanje obveznosti iztovarjanja

Na podobmočjih ICES 8, 9 in 10 ter na območjih Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF) 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0 se obveznost iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 v skladu s to uredbo uporablja za pridnene vrste za obdobje 2019–2021.

Člen 2

Opredelitev pojma

 

Voracera“ pomeni orodje za obrtni ribolov, in sicer lokalno zasnovano in oblikovano mehanizirano vrv s trnki, ki jo uporablja flota za obrtni ribolov na okatega ribona na jugu Španije v razdelku ICES 9a.

Člen 3

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za škampa

1.   Za škampa (Nephrops norvegicus), ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami (kode orodja (9): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT in TX) na podobmočjih ICES 8 in 9, velja izjema od obveznosti iztovarjanja za vrste, za katere znanstveni dokazi kažejo visoko stopnjo preživetja, kot je določena v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2.   Pri zavržku škampa, ujetega v primerih iz odstavka 1, se cel škamp izpusti takoj in na območju, kjer je bil ulovljen.

Člen 4

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ražo

1.   Za ražo (Rajiformes), ki se lovi s kakršnim koli orodjem na podobmočjih ICES 8 in 9, velja izjema od obveznosti iztovarjanja za vrste, za katere znanstveni dokazi kažejo visoko stopnjo preživetja, kot je določena v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ko se raža, ujeta na navedenem območju, zavrže, se takoj izpusti.

2.   Države članice z neposrednim upravljalnim interesom vsako leto predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo iz odstavka 1. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo navedene znanstvene podatke oceni vsako leto pred 1. avgustom.

3.   Za cvetasto ražo se izjema iz odstavka 1 uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedeno izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo navedene znanstvene podatke oceni pred 1. avgustom 2019.

Člen 5

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za okatega ribona

1.   Za okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ki se lovi z orodjem za obrtni ribolov „voracera“, ki se uporablja v razdelku ICES 9a, in okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ki se lovi s trnki in vrvicami na podobmočju ICES 10, velja izjema od obveznosti iztovarjanja za vrste, za katere znanstveni dokazi kažejo visoko stopnjo preživetja, kot je določena v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2.   Ko se okati ribon, ujet v primerih iz odstavka 1, zavrže, se takoj izpusti.

Člen 6

Izjeme de minimis

1.   Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko v skladu s členom 15(5)(c) navedene uredbe zavržejo naslednje količine:

(a)

za osliča (Merluccius merluccius) v letu 2019 do največ 6 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(b)

za morskega lista (Solea solea) do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo in pridnene vlečne mreže (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT in TX) v razdelkih ICES 8a in 8b,

(c)

za morskega lista (Solea solea) do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo trislojne in zabodne mreže (kode orodja: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR in GEN) v razdelkih ICES 8a in 8b,

(d)

za sluzoglavko (Beryx spp.) do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo trnke in vrvice (kode orodja: LHP, LHM, LLS, LLD) na podobmočju ICES 10,

(e)

za tabinjo belico (Phycis blennoides) do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo trnke in vrvice (kode orodja: LHP, LHM, LLS, LLD) na podobmočju ICES 10,

(f)

za šura (Trachurus spp.) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(g)

za šura (Trachurus spp.) v letu 2019 do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8, 9 in 10 ter na območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0,

(h)

za skušo (Scomber scombrus) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(i)

za skušo (Scomber scombrus) v letu 2019 do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8, 9 in 10 ter na območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0,

(j)

za sardona (Engraulis encrasicolus) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(k)

za merjaščevko (Caproidae) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(l)

za krilatega romba (Lepidorhombus spp.) v letu 2019 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(m)

za krilatega romba (Lepidorhombus spp.) v letu 2019 do največ 4 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(n)

za morsko ploščo (Pleuronectes platessa) v letu 2019 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(o)

za morsko ploščo (Pleuronectes platessa) v letu 2019 do največ 4 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(p)

za morsko spako (Lophiidae) v letu 2019 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(q)

za morsko spako (Lophiidae) v letu 2019 do največ 4 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(r)

za mola (Merlangius merlangus) v letu 2019 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(s)

za mola(Merlangius merlangus) v letu 2019 do največ 4 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(t)

za polaka (Pollachius pollachius) v letu 2019 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(u)

za polaka (Pollachius pollachius) v letu 2019 do največ 4 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(v)

za tabinjo belico (Phycis blennoides) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v razdelku ICES 9a,

(w)

za okatega ribona (Pagellus bogaraveo) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v razdelku ICES 9a,

(x)

za morskega lista (Solea spp.) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v razdelku ICES 9a.

2.   Izjeme de minimis iz točk (a) in od (f) do (x) odstavka 1 se začasno uporabljajo do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjeme. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo navedene znanstvene podatke oceni pred 1. avgustom 2019.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2439 z dne 12. oktobra 2015 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (UL L 336, 23.12.2015, str. 36).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2374 z dne 12. oktobra 2016 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (UL L 352, 23.12.2016, str. 33).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/44 z dne 20. oktobra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2374 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (UL L 7, 12.1.2018, str. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(9)  Kode orodja, ki se uporabljajo v tej uredbi, ustrezajo kodam iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike. Za plovila, katerih dolžina čez vse (LOA) je manj kot 10 metrov, kode orodja, uporabljene v tej tabeli, ustrezajo kodam iz klasifikacije orodja FAO.


Top