EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1176

Sklep Skupnega odbora EGP št. 238/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1176]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1176/oj

23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/37


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 238/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1176]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/951 z dne 15. junija 2016 o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem Trichoderma atroviride, sev SC1, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 13a (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 0951: Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/951 z dne 15. junija 2016 (UL L 159, 16.6.2016, str. 6).“;

2.

za točko 13zzzzzzi (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/872) se vstavi naslednja točka:

„13zzzzzzj.

32016 R 0951: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/951 z dne 15. junija 2016 o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem Trichoderma atroviride, sev SC1, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 159, 16.6.2016, str. 6).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/951 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 159, 16.6.2016, str. 6.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top