EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1169

Sklep Skupnega odbora EGP št. 231/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1169]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1169/oj

23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/24


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 231/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1169]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) 2015/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredba (EU) 2015/2284 razveljavlja Direktivo Sveta 76/621/EGS (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 113 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/862) se vstavi naslednja točka:

„114.

32015 R 2284: Uredba (EU) 2015/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja (UL L 327, 11.12.2015, str. 23).“;

2.

besedilo točke 12 (Direktiva Sveta 76/621/EGS) se črta.

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2015/2284 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 23.

(2)  UL L 202, 28.7.1976, str. 35.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top