EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1166

Sklep Skupnega odbora EGP št. 228/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1166]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1166/oj

23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/19


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 228/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1166]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2015/1933 z dne 27. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov v kakavovih vlaknih, bananinem čipsu, prehranskih dopolnilih, posušenih zeliščih in posušenih začimbah (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) 2015/1940 z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti sklerocijev rožička v nekaterih nepredelanih žitaricah ter določb o spremljanju in poročanju (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 54zzzz (Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP se dodata naslednji alinei:

„—

32015 R 1933: Uredba Komisije (EU) 2015/1933 z dne 27. oktobra 2015 (UL L 282, 28.10.2015, str. 11),

32015 R 1940: Uredba Komisije (EU) 2015/1940 z dne 28. oktobra 2015 (UL L 283, 29.10.2015, str. 3).“

Člen 2

Besedili uredb (EU) 2015/1933 in (EU) 2015/1940 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 282, 28.10.2015, str. 11.

(2)  UL L 283, 29.10.2015, str. 3.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top