EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1160

Sklep Skupnega odbora EGP št. 222/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1160]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1160/oj

23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/10


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 222/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1160]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/972 z dne 17. junija 2016 o izdaji dovoljenja za L-arginin, ki ga proizvaja Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, kot krmni dodatek za vse živalske vrste (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/973 z dne 17. junija 2016 o izdaji dovoljenja za cinkov bislizinat kot krmni dodatek za vse živalske vrste (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/997 z dne 21. junija 2016 o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-ksilanazo EC 3.2.1.8, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), in endo-1,3(4)-beta-glukanazo EC 3.2.1.6, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), kot krmni dodatek za doječe svinje in manj pomembne vrste prašičev (imetnik dovoljenja je Danisco (UK) Ltd) (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1007 z dne 22. junija 2016 o izdaji dovoljenja za amonijev klorid kot krmni dodatek za prežvekovalce, razen za jagnjeta za pitanje, ter pse in mačke (imetnik dovoljenja je Latochema Co. Ltd) (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je navedeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(6)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 168 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/900) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se vstavita naslednji točki:

„169.

32016 R 0972: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/972 z dne 17. junija 2016 o izdaji dovoljenja za L-arginin, ki ga proizvaja Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 161, 18.6.2016, str. 18).

170.

32016 R 0973: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/973 z dne 17. junija 2016 o izdaji dovoljenja za cinkov bislizinat kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 161, 18.6.2016, str. 21).

171.

32016 R 0997: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/997 z dne 21. junija 2016 o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-ksilanazo EC 3.2.1.8, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), in endo-1,3(4)-beta-glukanazo EC 3.2.1.6, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), kot krmni dodatek za doječe svinje in manj pomembne vrste prašičev (imetnik dovoljenja je Danisco (UK) Ltd) (UL L 164, 22.6.2016, str. 4).

172.

32016 R 1007: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1007 z dne 22. junija 2016 o izdaji dovoljenja za amonijev klorid kot krmni dodatek za prežvekovalce, razen za jagnjeta za pitanje, ter pse in mačke (imetnik dovoljenja je Latochema Co. Ltd) (UL L 165, 23.6.2016, str. 10).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2016/972, (EU) 2016/973, (EU) 2016/997 in (EU) 2016/1007 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 161, 18.6.2016, str. 18.

(2)  UL L 161, 18.6.2016, str. 21.

(3)  UL L 164, 22.6.2016, str. 4.

(4)  UL L 165, 23.6.2016, str. 10.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top