EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1159

Sklep Skupnega odbora EGP št. 221/2016 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1159]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1159/oj

23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/8


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 221/2016

z dne 2. decembra 2016

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1159]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/895 z dne 8. junija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2008 glede imena imetnika dovoljenja za pripravek Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) in Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/896 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za železove natrijeve tartrate kot krmni dodatek za vse živalske vrste (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/897 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) kot krmni dodatek za kokoši nesnice in okrasne ribe (imetnik dovoljenja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) in o spremembi uredb (ES) št. 1444/2006, (EU) št. 333/2010 in (EU) št. 184/2011, kar se tiče imetnika dovoljenja (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/898 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus licheniformis (ATCC 53757) in njegove proteaze (EC 3.4.21.19) kot krmni dodatek za pitovne piščance, piščance za nesnice, manj pomembne vrste perutnine za pitanje in za nesnice ter za okrasne ptice (imetnik dovoljenja Novus Europe SA/NV) (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/899 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za 6-fitazo, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC SD 6528), kot krmni dodatek za vse vrste perutnine in vse vrste prašičev (razen za sesne pujske) (imetnik dovoljenja Danisco (UK) Ltd) (5) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/900 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za benzojsko kislino kot krmni dodatek za svinje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je navedeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(8)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje II Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 1zzzzzd (Uredba Komisije (ES) št. 1290/2008) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 0895: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/895 z dne 8. junija 2016 (UL L 152, 9.6.2016, str. 1).“;

2.

v točki 1zzz (Uredba Komisije (ES) št. 1444/2006) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 0897: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/897 z dne 8. junija 2016 (UL L 152, 9.6.2016, str. 7).“;

3.

v točkah 2c (Uredba Komisije (EU) št. 333/2010) in 2v (Uredba Komisije (EU) št. 184/2011) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32016 R 0897: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/897 z dne 8. junija 2016 (UL L 152, 9.6.2016, str. 7).“;

4.

za točko 163 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/329) se vstavijo naslednje točke:

„164.

32016 R 0896: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/896 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za železove natrijeve tartrate kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 152, 9.6.2016, str. 3).

165.

32016 R 0897: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/897 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) kot krmni dodatek za kokoši nesnice in okrasne ribe (imetnik dovoljenja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) in o spremembi uredb (ES) št. 1444/2006, (EU) št. 333/2010 in (EU) št. 184/2011, kar se tiče imetnika dovoljenja (UL L 152, 9.6.2016, str. 7).

166.

32016 R 0898: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/898 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus licheniformis (ATCC 53757) in njegove proteaze (EC 3.4.21.19) kot krmni dodatek za pitovne piščance, piščance za nesnice, manj pomembne vrste perutnine za pitanje in za nesnice ter za okrasne ptice (imetnik dovoljenja Novus Europe S.A. / N.V.) (UL L 152, 9.6.2016, str. 11).

167.

32016 R 0899: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/899 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za 6-fitazo, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC SD 6528), kot krmni dodatek za vse vrste perutnine in vse vrste prašičev (razen za sesne pujske) (imetnik dovoljenja Danisco (UK) Ltd) (UL L 152, 9.6.2016, str. 15).

168.

32016 R 0900: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/900 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za benzojsko kislino kot krmni dodatek za svinje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (UL L 152, 9.6.2016, str. 18).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2016/895, (EU) 2016/896, (EU) 2016/897, (EU) 2016/898, (EU) 2016/899 in (EU) 2016/900 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. decembra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 152, 9.6.2016, str. 1.

(2)  UL L 152, 9.6.2016, str. 3.

(3)  UL L 152, 9.6.2016, str. 7.

(4)  UL L 152, 9.6.2016, str. 11.

(5)  UL L 152, 9.6.2016, str. 15.

(6)  UL L 152, 9.6.2016, str. 18.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top