EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1195

Sklep Sveta (EU) 2018/1195 z dne 16. julija 2018 o podpisu, v imenu Evropske unije, Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov (Besedilo velja za EGP.)

ST/9561/2018/INIT

OJ L 214, 23.8.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1195/oj

23.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/3


SKLEP SVETA (EU) 2018/1195

z dne 16. julija 2018

o podpisu, v imenu Evropske unije, Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta 2002/917/ES (1) je bil Sporazum o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) (2) v imenu Unije sklenjen 3. oktobra 2002, veljati pa je začel 1. januarja 2003 (3).

(2)

Svet je 5. decembra 2014 Komisijo pooblastil za začetek pogajanj o Protokolu k Sporazumu Interbus (v nadaljnjem besedilu: Protokol) z Republiko Albanijo, Bosno in Hercegovino, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Republiko Moldavijo, Črno goro, Republiko Turčijo in Ukrajino.

(3)

Pogajanja so se uspešno zaključila na srečanju pogodbenic Sporazuma Interbus 10. novembra 2017.

(4)

Protokol bi moral olajšati zagotavljanje linijskih in posebnih linijskih prevozov med pogodbenicami Sporazuma Interbus in s tem izboljšati potniške prometne povezave med njimi.

(5)

Glede splošnih pravil, predvsem delovanja Skupnega odbora, osnutek Protokola večinoma ohranja podobna pravila, kot so določena v Sporazumu Interbus, da se olajša njegova uporaba.

(6)

Protokol za to, da se njegove koristi ne bi zamaknile preveč v prihodnost, podobno kot Sporazum Interbus glede začetka veljavnosti določa, da začne veljati za tiste pogodbenice, ki so ga odobrile ali ratificirale, ko ga odobrijo ali ratificirajo štiri pogodbenice, vključno z Unijo.

(7)

Zato bi bilo treba v imenu Unije podpisati Protokol s pridržkom njegove poznejše sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V imenu Unije se odobri podpis Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov, s pridržkom njegove sklenitve (4).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 16. julija 2018

Za Svet

Predsednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Sklep Sveta 2002/917/ES z dne 3. oktobra 2002 o sklenitvi Sporazuma Interbus o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (UL L 321, 26.11.2002, str. 11).

(2)  UL L 321, 26.11.2002, str. 13.

(3)  UL L 321, 26.11.2002, str. 44.

(4)  Besedilo Protokola bo objavljeno skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.


Top