EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0174

Uredba Komisije (EU) 2018/174 z dne 2. februarja 2018 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, sestavi gospodinjstva in razvoju dohodka za leto 2019 (Besedilo velja za EGP. )

C/2018/0538

OJ L 32, 6.2.2018, p. 35–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/174/oj

6.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/35


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/174

z dne 2. februarja 2018

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, sestavi gospodinjstva in razvoju dohodka za leto 2019

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) (1) ter zlasti člena 15(2)(f) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1177/2003 je bil določen skupni okvir za sistematično pripravljanje evropske statistike o dohodku in življenjskih pogojih za zagotovitev razpoložljivosti primerljivih in aktualnih presečnih in longitudinalnih podatkov o dohodku ter o stopnji in strukturi revščine in socialne izključenosti na nacionalni ravni in ravni Unije.

(2)

V skladu s členom 15(2)(f) Uredbe (ES) št. 1177/2003 se vsako leto sprejmejo izvedbeni ukrepi za določitev ciljnih sekundarnih področij in spremenljivk, ki se v tistem letu vključijo v presečno komponento EU-SILC. Zato bi bilo treba sprejeti izvedbene ukrepe za določitev ciljnih sekundarnih spremenljivk in njihovih oznak za modul o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, sestavi gospodinjstva in razvoju dohodka za leto 2019.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam ciljnih sekundarnih spremenljivk in oznak za modul o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, sestavi gospodinjstva in razvoju dohodka, ki so del presečne komponente EU-SILC, za leto 2019 je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 165, 3.7.2003, str. 1.


PRILOGA

Ciljne sekundarne spremenljivke in oznake za modul o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, sestavi gospodinjstva in razvoju dohodka, ki so del presečne komponente EU-SILC, za leto 2019 so:

1.   Enote

Informacije za spremenljivke o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti se zagotovijo za vse sedanje člane gospodinjstva ali, če je ustrezno, za vse izbrane anketirance, stare več kot 24 in manj kot 60 let.

Informacije o razvoju dohodka in sestavi gospodinjstva se uporabljajo na ravni gospodinjstva in se nanašajo na gospodinjstvo kot celoto.

2.   Način zbiranja podatkov

Za spremenljivke, ki se uporabljajo na ravni posameznika, je način zbiranja podatkov osebno anketiranje vseh trenutnih članov gospodinjstva ali, če je ustrezno, vseh izbranih anketirancev, starih več kot 24 in manj kot 60 let.

Za spremenljivke, ki se uporabljajo na ravni gospodinjstva, je način zbiranja podatkov osebno anketiranje referenčne osebe gospodinjstva.

Izjemoma so dovoljeni intervjuji z osebami, ki odgovarjajo namesto tistih, ki so začasno odsotne ali nezmožne odgovarjati.

3.   Referenčno obdobje

Za spremenljivke, povezane z medgeneracijskim prenosom prikrajšanosti, je referenčno obdobje čas, ko je bil intervjuvanec star približno 14 let.

Za spremenljivke, povezane z razvojem dohodka in sestavo gospodinjstva (podatki o gospodinjstvu), je referenčno obdobje tekoče obdobje.

4.   Opredelitve pojmov za medgeneracijski prenos prikrajšanosti

(1)   Oče: oseba, ki jo je intervjuvanec štel za svojega očeta, ko je bil star približno 14 let. Na splošno gre za biološkega očeta, vendar če intervjuvanec šteje koga drugega za očeta v referenčnem obdobju, se morajo odgovori nanašati nanj, čeprav je bil biološki oče živ in znan.

(2)   Mati: oseba, ki jo je intervjuvanec štel za svojo mater, ko je bil star približno 14 let. Na splošno gre za biološko mater, vendar če intervjuvanec šteje koga drugega za mater v referenčnem obdobju, se morajo odgovori nanašati nanjo, čeprav je bila biološka mati živa in znana.

(3)   Gospodinjstvo: gre za gospodinjstvo, v katerem je anketiranec živel, ko je bil star približno 14 let.

Če so bili anketirančevi starši razvezani/ločeni in so si enakomerno delili skrbništvo (50 % časa bivanja pri vsakem od staršev), ima anketiranec možnost, da:

izbere svoje gospodinjstvo na objektivni osnovi, tako da upošteva svoj glavni naslov, ko je bil star približno 14 let (tj. naslov iz registra prebivalstva in/ali svoje osebne izkaznice/potnega lista);

izbere svoje gospodinjstvo na subjektivni osnovi, glede na to, kje se je čutil bolj doma, ko je bil star približno 14 let.

Če so bili anketirančevi starši razvezani/ločeni in si niso enakomerno delili skrbništva, se upošteva gospodinjstvo, v katerem je anketiranec živel ves čas ali večino časa.

Ciljne sekundarne spremenljivke se Komisiji (Eurostatu) pošljejo v podatkovni datoteki o gospodinjstvih (H) in podatkovni datoteki o osebah (P) po ciljnih primarnih spremenljivkah.

 

Modul testiranja za leto 2019

Medgeneracijski prenos prikrajšanosti

Ime spremenljivke

Oznaka

Ciljna spremenljivka

Družinski podatki

PT220

 

Vrsta gospodinjstva, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Zasebno gospodinjstvo

2

Živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji

PT220_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT230

 

Prisotnost matere, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne, ni živela v istem gospodinjstvu, vendar sva bila v stiku

3

Ne, ni živela v istem gospodinjstvu in nisva bila v stiku

4

Ne, pokojna

PT0230_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT240

 

Prisotnost očeta, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne, ni živel v istem gospodinjstvu, vendar sva bila v stiku

3

Ne, ni živel v istem gospodinjstvu in nisva bila v stiku

4

Ne, pokojni

PT240_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT020

 

Število odraslih, ko je bil anketiranec star približno 14 let

Število (dve števki) 0–99

PT020_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT030

 

Število otrok, ko je bil anketiranec star približno 14 let

Število (dve števki) 0–99

PT030_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT040

 

Število delovno aktivnih oseb v gospodinjstvu, ko je bil anketiranec star približno 14 let

Število (dve števki) 0–99

PT040_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT250

 

Stopnja urbanizacije, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Mesto (več kot 100 000 prebivalcev)

2

Kraj ali predmestje (10 000 do 100 000 prebivalcev)

3

Podeželje, manjši kraj ali vas (manj kot 10 000 prebivalcev)

PT250_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT210

 

Stanovanjski status, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

V lasti

2

V najemu

3

Stanovanje je imel na voljo brezplačno

– 1

Ni znano

PT210_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

Podatki o starših

PT060

 

Država rojstva očeta

 

Država rojstva očeta (dvočrkovna oznaka SCL GEO)

– 1

Ni znano

PT060_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: oče ni prisoten in ni v stiku oziroma je pokojni

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT070

 

Državljanstvo očeta

 

Država glavnega državljanstva (dvočrkovna oznaka SCL GEO)

– 1

Ni znano

PT070_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: oče ni prisoten in ni v stiku oziroma je pokojni

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT090

 

Država rojstva matere

 

Država rojstva matere (dvočrkovna oznaka SCL GEO)

– 1

Ni znano

PT090_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: mati ni prisotna in ni v stiku oziroma je pokojna

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT100

 

Državljanstvo matere

 

Država glavnega državljanstva (dvočrkovna oznaka SCL GEO)

– 1

Ni znano

PT100_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: mati ni prisotna in ni v stiku oziroma je pokojna

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

Podatki o izobrazbi

PT110

 

Najvišja raven izobrazbe, ki jo je dosegel oče

1

Nižja raven (manj kot primarna, primarna ali nižja sekundarna izobrazba)

2

Srednja raven (višja sekundarna izobrazba ali posekundarna neterciarna izobrazba)

3

Visoka raven (kratka terciarna izobrazba, prvostopenjska terciarna ali enakovredna izobrazba, drugostopenjska terciarna ali enakovredna izobrazba, tretjestopenjska terciarna ali enakovredna izobrazba)

– 1

Ni znano

PT110_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: oče ni prisoten in ni v stiku oziroma je pokojni

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT120

 

Najvišja raven izobrazbe, ki jo je dosegla mati

1

Nižja raven (manj kot primarna, primarna ali nižja sekundarna izobrazba)

2

Srednja raven (višja sekundarna izobrazba ali posekundarna neterciarna izobrazba)

3

Visoka raven (kratka terciarna izobrazba, prvostopenjska terciarna ali enakovredna izobrazba, drugostopenjska terciarna ali enakovredna izobrazba, tretjestopenjska terciarna ali enakovredna izobrazba)

– 1

Ni znano

PT120_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: mati ni prisotna in ni v stiku oziroma je pokojna

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

Podatki o poklicu

PT130

 

Status aktivnosti očeta, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Zaposlen za polni delovni čas

2

Zaposlen s krajšim delovnim časom

3

Samozaposlen ali zaposlen v družinskem podjetju

4

Brezposeln/iskalec zaposlitve

5

Upokojen

6

Trajno invaliden in/ali nezmožen za delo

7

Opravlja gospodinjska opravila in družinske obveznosti

8

Druga neaktivna oseba

– 1

Ni znano

PT130_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: oče ni prisoten in ni v stiku oziroma je pokojni

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT140

 

Vodstveni položaj očeta, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne

– 1

Ni znano

PT140_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 4

Ni relevantno: oče ne dela (ni zaposlen)

– 5

Ni relevantno: oče ni prisoten in ni v stiku oziroma je pokojni

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT150

 

Glavna poklicna dejavnost očeta, ko je bil anketiranec star približno 14 let

 

ISCO– 08(COM) oznaka (1 števka)

– 1

Ni znano

PT150_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 4

Ni relevantno: oče ne dela (ni zaposlen)

– 5

Ni relevantno: oče ni prisoten in ni v stiku oziroma je pokojni

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT160

 

Status aktivnosti matere, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Zaposlena za polni delovni čas

2

Zaposlena s krajšim delovnim časom

3

Samozaposlena ali zaposlena v družinskem podjetju

4

Brezposelna/iskalka zaposlitve

5

Upokojena

6

Trajno invalidna in/ali nezmožna za delo

7

Opravlja gospodinjska opravila in družinske obveznosti

8

Druga neaktivna oseba

– 1

Ni znano

PT160_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: mati ni prisotna in ni v stiku oziroma je pokojna

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT170

 

Vodstveni položaj matere, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne

– 1

Ni znano

PT170_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 4

Ni relevantno: mati ne dela (ni zaposlena)

– 5

Ni relevantno: mati ni prisotna in ni v stiku oziroma je pokojna

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT180

 

Glavna poklicna dejavnost matere, ko je bil anketiranec star približno 14 let

 

ISCO– 08(COM) oznaka (1 števka)

– 1

Ni znano

PT180_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 4

Ni relevantno: mati ne dela (ni zaposlena)

– 5

Ni relevantno: mati ni prisotna in ni v stiku oziroma je pokojna

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

Materialna prikrajšanost

PT190

 

Finančno stanje gospodinjstva, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Zelo slabo

2

Slabo

3

Zmerno slabo

4

Zmerno dobro

5

Dobro

6

Zelo dobro

– 1

Ni znano

PT190_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT260

 

Osnovne šolske potrebe (knjige in šolske potrebščine) izpolnjene, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne, iz finančnih razlogov

3

Ne, iz drugih razlogov

PT260_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT270

 

Zagotovljen vsakodnevni obrok z rdečim mesom, piščancem, ribo (ali vegetarijanski primerljiv obrok), ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne, iz finančnih razlogov

3

Ne, iz drugih razlogov

PT270_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT280

 

Enotedenske letne počitnice zunaj doma, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne, iz finančnih razlogov

3

Ne, iz drugih razlogov

PT280_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

 

Neobvezni modul testiranja za leto 2019

Razvoj dohodka in sestava gospodinjstva

Ime spremenljivke

Oznaka

Ciljna spremenljivka

HI010

 

Sprememba dohodka glede na prejšnje leto (NEOBVEZNO)

1

Večji

2

Več ali manj nespremenjen

3

Manjši

HI010_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

HI020

 

Razlog za povišanje (NEOBVEZNO)

1

Indeksacija/prilagoditev plače

2

Daljši delovni čas, povišanje plače (isto delo)

3

Vrnitev na trg dela po bolezni, starševstvu, starševskem dopustu, varstvu otrok ali oskrbi bolne ali invalidne osebe

4

Nova zaposlitev ali sprememba zaposlitve

5

Sprememba pri sestavi gospodinjstva

6

Povečanje socialnih prejemkov

7

Drugo

HI020_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (HI010 ≠ 1)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

HI030

 

Razlog za zmanjšanje dohodka (NEOBVEZNO)

1

Skrajšani delovni čas, znižanje plače (isto delo), vključno pri samozaposlitvi (neprostovoljno)

2

Starševstvo, starševski dopust, varstvo otrok, oskrba bolne ali invalidne osebe

3

Sprememba zaposlitve

4

Izguba dela, brezposelnost ali stečaj (lastnega) podjetja

5

Postal nezmožen za delo zaradi bolezni ali invalidnosti

6

Razveza, konec partnerske zveze, druga sprememba pri sestavi gospodinjstva

7

Upokojitev

8

Zmanjšanje socialnih prejemkov

9

Drugo

HI030_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (HI010 ≠ 3)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

HI040

 

Prihodnji dohodek (NEOBVEZNO)

1

Povečanje

2

Ostane enak

3

Zmanjšanje

HI040_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

HGYX (1)

 

Podatki o gospodinjstvu (NEOBVEZNO)  (2)

10

Partner (nizka raven)

11

Soprog/soproga/registrirani partner (visoka raven)

12

Zunajzakonski partner (visoka raven)

20

Sin/hči (nizka raven)

21

Biološki(– a)/posvojeni(– a) sin/hči (visoka raven)

22

Pastorek/pastorka (visoka raven)

30

Zet/snaha (nizka; visoka raven)

40

Vnuk/vnukinja (nizka; visoka raven)

50

Starš (nizka raven)

51

Biološki starš/posvojitelj (visoka raven)

52

Očim/mačeha (visoka raven)

60

Tast/tašča (nizka; visoka raven)

70

Stari starš (nizka; visoka raven)

80

Brat/sestra (nizka raven)

81

Biološki brat/biološka sestra (visoka raven)

82

Polbrat/polsestra (visoka raven)

90

Drug sorodnik (nizka; visoka raven)

95

Drug nesorodnik (nizka; visoka raven)

99

Ni navedeno (nizka; visoka raven)

HGYX_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (samsko gospodinjstvo)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)


(1)  X = 1,…, število oseb v gospodinjstvu – 1

Y = 2,…, število oseb v gospodinjstvu

Y > X.

(2)  Lahko se uporabijo kategorije odgovorov z visoko ali nizko ravnjo.


Top