EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0605

Uredba Komisije (EU) 2017/605 z dne 29. marca 2017 o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/1796

OJ L 84, 30.3.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/605/oj

30.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/605

z dne 29. marca 2017

o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1) in zlasti člena 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1005/2009 določa končne datume, po katerih se haloni ne smejo uporabljati za gasilne aparate in protipožarne sisteme v „novi opremi“, vključno z novimi zrakoplovi. V skladu s točko 2(b) Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1005/2009 je opredelitev pojma „nova oprema“ odvisna od datuma vložitve zahtevka za certifikacijo tipa pri ustreznem regulativnem organu.

(2)

Zaradi pravne varnosti in doslednosti pri uporabi Uredbe (ES) št. 1005/2009 je treba v opredelitvi pojma „nova oprema“ v točki 2(b) Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1005/2009 določiti, da se pri zrakoplovih zahtevek za certifikacijo tipa nanaša samo na zahtevek za novo certifikacijo tipa in ne na spremembe obstoječe certifikacije tipa. To bi bilo tudi v skladu s pojmom, ki ga za standarde glede halona uporablja Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

(3)

Uredbo (ES) št. 1005/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 25(1) Uredbe (ES) št. 1005/2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V točki 2(b) Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1005/2009, se doda drugi stavek:

„Pri zrakoplovih se vložitev zahtevka za certifikacijo tipa nanaša samo na vložitev zahtevka za novo certifikacijo tipa zrakoplova.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 286, 31.10.2009, str. 1.


Top