EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0217

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/217 z dne 5. decembra 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

C/2016/7809

UL L 34, 9.2.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/217/oj

9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/217

z dne 5. decembra 2016

o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 (1) ter zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4 Uredbe (EU) št. 978/2012 določa merila za dodelitev tarifnih preferencialov v okviru splošnega režima splošne sheme preferencialov („GSP“).

(2)

Točki (a) in (b) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 978/2012 določata, da država, ki jo Svetovna banka tri zaporedna leta uvrsti med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom ali ki uživa ugodnosti režima preferencialnega dostopa do trga, ki zagotavlja enake ali boljše tarifne preferenciale kot GSP za praktično celotno trgovino, ne bi smela uživati ugodnosti GSP.

(3)

Seznam držav upravičenk do splošnega režima GSP iz točke (a) člena 1(2) Uredbe (EU) št. 978/2012 je določen v Prilogi II k navedeni uredbi. Člen 5(2) Uredbe (EU) št. 978/2012 določa, da se Priloga II pregleda vsako leto do 1. januarja. Pregled bi moral upoštevati spremembe gospodarskih, razvojnih ali trgovinskih razmer v državah upravičenkah v skladu z merili iz člena 4.

(4)

V skladu s členom 5(2) Uredbe (EU) št. 978/2012 je treba državi upravičenki do GSP in gospodarskim subjektom zagotoviti dovolj časa za ustrezno prilagoditev spremembi statusa države na podlagi GSP. Zato se mora režim GSP v skladu s členom 4(1)(a) nadaljevati še eno leto po začetku veljavnosti spremembe statusa države, v skladu s členom 4(1)(b) pa dve leti po začetku uporabe režima preferencialnega dostopa do trga.

(5)

Svetovna banka je v letih 2013, 2014 in 2015 Tongo uvrstila med države z višjim srednjim dohodkom. Zato je bila Tonga od 1. januarja 2017 z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1979 (2) črtana s seznama držav upravičenk do GSP iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012. V letu 2016 pa je Svetovna banka Tongo uvrstila kot državo z nižjim srednjim dohodkom. Zato bi bilo treba Tongo ponovno uvrstiti v Prilogo II k Uredbi (EU) št. 978/2012 z začetkom uporabe 1. januarja 2017.

(6)

Izvajanje poglobljenega in celovitega območja proste trgovine („DCFTA“), ki sta ga podpisali Unija in Ukrajina 27. junija 2014 kot del njunega širšega pridružitvenega sporazuma, se začasno uporablja od 1. januarja 2016. Ker zagotavlja DCFTA boljše tarifne preferenciale kot GSP za praktično celotno trgovino, bi bilo treba Ukrajino črtati s seznama držav upravičenk do GSP v Prilogi II z začetkom uporabe 1. januarja 2018 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 978/2012

Priloga II k Uredbi (EU) št. 978/2012 se spremeni:

1.

v stolpca A oziroma B se vstavita naslednja abecedna oznaka in ustrezna država:

„TO

Tonga“

2.

iz stolpcev A oziroma B se črtata naslednja abecedna oznaka in ustrezna država:

„UA

Ukrajina“

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1(1) se uporablja od 1. januarja 2017.

Člen 1(2) se uporablja od 1. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 303, 31.10.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1979 z dne 28. avgusta 2015 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 289, 5.11.2015, str. 3).


Top