EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0214

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/214 z dne 30. novembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo aluminijevega prahu na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II (Besedilo velja za EGP. )

C/2016/7647

UL L 34, 9.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2021; implicitno zavrnjeno 32019R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/214/oj

9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/214

z dne 30. novembra 2016

o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo aluminijevega prahu na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (EU) št. 98/2013 so navedene predhodne sestavine za eksplozive, za katere veljajo usklajena pravila v zvezi z njihovo dostopnostjo splošni javnosti in zagotavljanjem ustrezne prijave sumljivih transakcij, izginotij in kraj v celotni dobavni verigi.

(2)

Snovi iz Priloge II so dostopne splošnim uporabnikom, vendar zanje velja obveznost prijave, ki se nanaša tako na poklicne uporabnike v celotni dobavni verigi kot tudi na splošne uporabnike.

(3)

Države članice so dokazale, da se aluminijev prah v Evropi uporablja in kupuje za proizvodnjo doma narejenih eksplozivov.

(4)

Trženje in uporaba aluminijevega prahu trenutno nista usklajena na ravni Unije. Vendar pa vsaj ena država članica že omejuje njegovo dostopnost splošni javnosti, Svetovna carinska organizacija pa po vsem svetu spremlja njegove pošiljke, da bi odkrila primere nezakonite trgovine za namene izdelave improviziranih predhodnih sestavin za eksplozive.

(5)

Spremembe na področju zlorabe aluminijevega prahu glede na raven tveganja ali obseg trgovine s to snovjo trenutno ne upravičujejo omejitve dostopnosti za splošne uporabnike.

(6)

Potreben je večji nadzor, da se nacionalnim organom omogoči preprečevanje in odkrivanje morebitne nezakonite uporabe teh snovi kot predhodnih sestavin za eksplozive; to je mogoče doseči z mehanizmom prijave iz Uredbe (EU) št. 98/2013.

(7)

Glede na tveganje zaradi dostopnosti aluminijevega prahu in ker obveznost prijave ne bo imela večjega vpliva na gospodarske subjekte ali potrošnike, je upravičeno in sorazmerno, da se ta snov doda v Prilogo II Uredbe (EU) št. 98/2013 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Preglednica iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 98/2013 se spremeni:

(a)

naslov drugega stolpca se nadomesti z naslednjim:

„Oznaka kombinirane nomenklature (KN) (1)“;

(b)

doda se naslednja snov:

„aluminij, prah

(CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 39, 9.2.2013, str. 1.

(2)  Z velikostjo delcev manj kot 200 μm.

(3)  Kot snov ali v zmeseh z vsebnostjo 70 mas. % ali več aluminija in/ali magnezija.“


Top