EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0005

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/5 z dne 5. januarja 2017 o obvezni registraciji uvoza nekaterih ploščatih vroče valjanih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugih legiranih jekel s poreklom iz Rusije in Brazilije

C/2016/8958

OJ L 3, 6.1.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2017; razveljavil 32017R1795

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/5/oj

6.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/5

z dne 5. januarja 2017

o obvezni registraciji uvoza nekaterih ploščatih vroče valjanih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugih legiranih jekel s poreklom iz Rusije in Brazilije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), in zlasti člena 14(5) Uredbe,

po obvestitvi držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je po pritožbi, ki jo je 23. maja 2016 vložil EUROFER („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje nekaterih ploščatih vroče valjanih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugih legiranih jekel v Uniji, 7. julija 2016 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (2), napovedala začetek protidampinškega postopka za uvoz nekaterih ploščatih vroče valjanih izdelkov iz jekla s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine.

1.   ZADEVNI IZDELEK

(2)

Izdelek, za katerega velja obvezna registracija („zadevni izdelek“), so nekateri ploščati valjani izdelki iz železa, nelegiranega jekla ali drugih legiranih jekel, v kolobarjih ali ne v kolobarjih (vključno z „razrezanimi izdelki“ in „ozkimi trakovi“), vroče valjani brez nadaljnje obdelave, neplatirani, neprevlečeni in neprekriti, s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine („zadevne države“).

(3)

Zadevni izdelek ne zajema:

izdelkov iz nerjavnega jekla in zrnato usmerjenih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine,

izdelkov, ki niso v kolobarjih, brez reliefnega vzorca, debeline več kot 10 mm in širine 600 mm ali več, ter

izdelkov, ki niso v kolobarjih, brez reliefnih vzorcev, debeline 4,75 mm ali več, toda največ 10 mm, in širine 2 050 mm ali več.

(4)

Zadevni izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 in 7226 91 99. Te oznake KN so zgolj informativne.

2.   ZAHTEVEK

(5)

Pritožnik je 11. oktobra 2016 vložil zahtevek za registracijo uvoza zadevnega izdelka s poreklom iz zadevnih držav. Pritožnik je 21. novembra 2016 posodobil zahtevek in predložil najnovejše finančne podatke. Pritožnik je za uvoz zadevnega izdelka iz zadevnih držav zahteval uvedbo obvezne registracije, da se od datuma registracije proti navedenemu uvozu lahko uporabijo ukrepi.

(6)

Na podlagi zahtevka so se javile štiri zainteresirane strani, ki so trdile, da prvotni zahtevek pritožnika za registracijo ni vseboval zadostne dokaze, ki upravičujejo obvezno registracijo uvoza zadevnega izdelka iz Irana (3), Rusije (4), Srbije (5) oziroma Ukrajine (6).

3.   RAZLOGI ZA REGISTRACIJO

(7)

Komisija lahko v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe carinskim organom odredi, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza, da bi se proti navedenemu uvozu lahko uporabili ukrepi. Obvezna registracija uvoza se lahko uvede na podlagi zahtevka industrije Unije, ki vsebuje zadostne dokaze, ki upravičujejo tak ukrep.

(8)

Pritožnik je trdil, da so bili uvozniki seznanjeni z dampinškimi praksami, ki so bile dolgotrajne in so povzročale škodo industriji Unije. Uvoz iz zadevnih držav je povzročal škodo industriji Unije, raven tega uvoza pa se je znatno povečala, tudi po obdobju preiskave. To bi resno ogrozilo popravljalne učinke protidampinške dajatve, če bi se uporabila taka dajatev.

(9)

Komisija je proučila zahtevek na podlagi člena 10(4) osnovne uredbe. Zlasti je preverila, ali so bili uvozniki seznanjeni z dampingom oziroma bi s tem morali biti seznanjeni, in sicer kar zadeva obseg dampinga in domnevno ali ugotovljeno škodo. Prav tako je analizirala, ali je prišlo do nadaljnje znatne rasti uvoza, kar bi lahko z vidika časovnega okvira, obsega in drugih okoliščin verjetno resno ogrozilo popravljalne učinke dokončne protidumpinške dajatve, ki bi se uporabila.

3.1   Seznanjenost uvoznikov z dampingom, njegovim obsegom in domnevno škodo

(10)

Pritožba EUROFER z dne 23. maja 2016 je vsebovala zadostne dokaze prima facie o domnevnem dampingu iz petih zadevnih držav. V nezaupni različici pritožbe je bilo ocenjeno, da za pet zadevnih držav stopnje dampinga presegajo za vsaj 20 %. Za štiri od petih zadevnih držav (Brazilijo, Iran, Rusijo in Ukrajino) je pritožnik v pritožbi predložil dokaze o normalni vrednosti na podlagi informacij Steel First ali drugih poročil o trgu. Za eno preostalo zadevno državo (Srbijo) je pritožnik predložil dokaze na podlagi konstruirane normalne vrednosti (ocenjenih proizvodnih stroškov, prodajnih, splošnih in administrativnih stroškov ter dobička). Dokaz o dampingu temelji na primerjavi tako izračunanih normalnih vrednosti z izvoznimi cenami (na ravni franko tovarna) zadevnega izdelka, ko je prodan za izvoz v Unijo. Izvozne cene za zadevne države so bile določene na podlagi informacij Steel First ali podatkov Eurostata. Pritožba je prav tako predložila dokaze prima facie o domnevni škodi.

(11)

Te točke so bile podrobno navedene v obvestilu o začetku z dne 7. julija 2016 (7) za ta postopek. Ker je to obvestilo javni dokument, ki je dostopen vsem uvoznikom, je Komisija menila, da so bili uvozniki najpozneje takrat seznanjeni ali bi morali biti seznanjeni z domnevnimi dampinškimi praksami, njihovim obsegom in domnevno škodo. Zato je sklenila, da je bil prvi pogoj za registracijo izpolnjen.

3.2   Nadaljnja znatna rast uvoza

(12)

V posodobljenem zahtevku za registracijo je pritožnik primerjal skupni povprečni mesečni obseg uvoza zadevnega izdelka iz vseh zadevnih držav v obdobju od 1. julija 2015 do 30. junija 2016 z obdobjem od 1. julija 2016 do 31. oktobra 2016. Ta primerjava je pokazala, da se je povprečni mesečni obseg uvoza iz petih zadevnih držav povečal za 24 %.

(13)

Komisija je menila, da ni primerno uporabiti podatkov iz julija 2016. Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 12, bi uvozniki morali biti seznanjeni z domnevnim dampingom in škodo šele od 7. julija. Uporaba podatkov pred tem datumom ne more biti odločilna za registracijo. Glede na to da se statistični podatki o uvozu pripravljajo mesečno, se je Komisija zato odločila, da bo primerjala povprečen obseg uvoza iz zadevnih držav v obdobju od 1. julija 2015 do 30. junija 2016 z obdobjem od 1. avgusta 2016 do 30. novembra 2016 (tj. 4 mesece po začetku postopka 7. julija 2016).

(14)

Za navedeno obdobje je Komisija ugotovila znatno povečanje v višini 14 % za zadevne države v primerjavi s skupnim povprečnim mesečnim obsegom uvoza. Vendar je Komisija hkrati ugotovila znatne razlike med posamezno izvozno uspešnostjo petih držav, kot je bila poudarjena v različnih stališčih iz uvodne izjave 6.

(15)

Povečanje v višini 14 % skupnega povprečnega mesečnega obsega uvoza za pet zadevnih držav za obdobje iz uvodne izjave 13 je bilo zlasti skupni učinek znatnega povečanja uvoza iz Rusije (+ 73 %) in Brazilije (+ 26 %), zmanjšanja uvoza iz drugih dveh zadevnih držav (Ukrajine in Irana) ter statusa quo glede uvoza zadevnega izdelka iz Srbije.

(16)

Zato je povečanje obsega dampinškega uvoza iz petih zadevnih držav v celoti mogoče pripisati samo znatnemu povečanju obsega uvoza iz Rusije in Brazilije. V teh izjemnih okoliščinah Komisija ne vidi razloga, da se registrira uvoz tudi za preostale tri države. Tudi če bi Komisija v glavni preiskavi izvedla kumulativno oceno škode s strani vseh petih držav v skladu s členom 3(4) osnovne uredbe, bi se retroaktivna uvedba dajatev za uvoz iz držav, kjer je izvoz stagniral ali se celo znižal po začetku postopka, zdela nesorazmerna. Zato je Komisija sklenila, da tudi registracija takega uvoza ni potrebna.

3.3   Druge okoliščine

(17)

Pritožnik je v pritožbo z dne 23. maja 2016 vključil dokaze prima facie o trendu zniževanja uvoznih cen za zadevne države. Povprečne prodajne cene za Unijo so se med letoma 2011 in 2015 zniževale, s čimer so se povprečne prodajne cene proizvajalcev jekla v Uniji nelojalno znižale za vsaj 30 %. Upoštevano skupaj in glede na višino domnevnih stopenj dampinga iz pritožbe ta dokaz v tej fazi zadostno kaže na to, da so izvozniki iz zadevnih držav izvajali damping. Vendar pritožnik v zahtevek za registracijo z dne 11. oktobra 2016 ni vključil nobenih posodobljenih informacij o uvoznih cenah po začetku sedanje preiskave.

(18)

Komisija je menila, da je spreminjanje cen po začetku postopka še ena pomembna okoliščina za zahtevek za registracijo. Zato je analizirala uvozne cene na podlagi podatkov Eurostata. Ugotovila je, da so se uvozne cene zadevnih držav do določene mere zvišale po začetku sedanje preiskave.

(19)

Ko je Komisija ocenjevala ta trend rasti uvoznih cen iz Rusije in Brazilije, je ugotovila, da je bila absolutna raven navedenih cen še vedno na kritično nizki ravni. Zlasti je bila nižja od proizvodnih stroškov industrije Unije ob koncu leta 2015, kot je ugotovila Komisija v vzporedni zadevi o ploščatih vroče valjanih izdelkih iz Kitajske (8). Glede na te okoliščine je Komisija sklenila, da je registracija uvoza iz navedenih dveh držav utemeljena.

3.4   Sklepna ugotovitev

(20)

Sklenjeno je, da je povečanje obsega dampinškega uvoza iz petih zadevnih držav v celoti mogoče pripisati znatnemu povečanju obsega uvoza iz Rusije in Brazilije. Glede na časovni okvir bi to znatno povečanje ravni tega uvoza iz Rusije in Brazilije verjetno resno ogrozilo popravljalne učinke vseh dokončnih dajatev, razen če bi se take dajatve uporabile retroaktivno.

4.   POSTOPEK

(21)

Komisija je glede na navedeno ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi prima facie, ki upravičujejo obvezno registracijo uvoza zadevnega izdelka iz Rusije in Brazilije v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

(22)

Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča in predložijo ustrezne dokaze. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če te vložijo pisni zahtevek, v katerem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

5.   REGISTRACIJA

(23)

V skladu s členom 14(5) osnovne uredbe bi bilo treba za uvoz zadevnega izdelka iz Rusije in Brazilije uvesti obvezno registracijo, da se, če bodo rezultati preiskave privedli do uvedbe protidampinških dajatev ter bodo izpolnjeni potrebni pogoji, v skladu s členom 10(4) osnovne uredbe navedene dajatve za registrirani uvoz iz Rusije in Brazilije lahko obračunajo retroaktivno.

(24)

V pritožbi je pritožnik ocenil povprečno stopnjo dampinga v višini 20–40 % za Rusijo in 40–70 % za Brazilijo. Prav tako je za Rusijo in Brazilijo ocenil povprečno stopnjo nelojalnega nižanja ciljnih cen v višini 20–50 % za zadevni izdelek. Ocenjeni znesek morebitnih prihodnjih obveznosti za Rusijo in Brazilijo je določen na ravni povprečne stopnje dampinga, ocenjeni na podlagi podatkov iz pritožbe, tj. na 20–50 % ad valorem uvozne vrednosti CIF zadevnega izdelka.

6.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(25)

Vsi osebni podatki, zbrani v okviru te registracije, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (9)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Carinskim organom se odreja, da v skladu s členom 14(5) Uredbe (EU) 2016/1036 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza v Unijo nekaterih ploščatih valjanih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugih legiranih jekel, v kolobarjih ali ne v kolobarjih (vključno z „razrezanimi izdelki“ in „ozkimi trakovi“), vroče valjanih brez nadaljnje obdelave, neplatiranih, neprevlečenih in neprekritih, s poreklom iz Brazilije in Rusije.

Zadevni izdelek ne zajema:

izdelkov iz nerjavnega jekla in zrnato usmerjenih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine,

izdelkov, ki niso v kolobarjih, brez reliefnega vzorca, debeline več kot 10 mm in širine 600 mm ali več, ter

izdelkov, ki niso v kolobarjih, brez reliefnih vzorcev, debeline 4,75 mm ali več, toda največ 10 mm, in širine 2 050 mm ali več.

2.   Zadevni izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 10, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 in 7226 91 99 (oznake TARIC: 7225191090, 7225401295, 7225401595, 7225406090, 7226191090, 7226200095).

3.   Registracija se zaključi devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

4.   Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča, predložijo ustrezne dokaze ali zahtevajo zaslišanje v 20 dneh od datuma objave te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine (UL C 246, 7.7.2016, str. 7).

(3)  Dopis družbe Mobarakeh Steel Company z dne 9. novembra 2016.

(4)  Dopis družb MMK Group in Severstal Group z dne 10. novembra 2016.

(5)  Dopis družbe Železara Smederevo d.o.o. z dne 28. oktobra 2016.

(6)  Dopis družbe Metinvest Group z dne 5. decembra 2016.

(7)  Oddelek 3 obvestila o začetku (glej opombo2).

(8)  Tabela v uvodni izjavi (104) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1778 z dne 6. oktobra 2016 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 272, 7.10.2016, str. 33 (tabela v uvodni izjavi 104).

(9)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


Top