EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2112

Sklep Sveta (SZVP) 2016/2112 z dne 1. decembra 2016 o spremembi Sklepa 2014/401/SZVP o Satelitskem centru Evropske unije

OJ L 327, 2.12.2016, p. 78–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2112/oj

2.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/78


SKLEP SVETA (SZVP) 2016/2112

z dne 1. decembra 2016

o spremembi Sklepa 2014/401/SZVP o Satelitskem centru Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 28 in člena 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. junija 2014 sprejel Sklep 2014/401/SZVP (1) o Satelitskem centru Evropske unije in razveljavitvi Skupnega ukrepa 2001/555/SZVP o ustanovitvi Satelitskega centra Evropske unije.

(2)

Upravnemu odboru Satelitskega centra Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: SATCEN) bi bilo treba omogočiti, da na nekatere svoje seje povabi strokovnjake iz ustreznih držav, mednarodnih organizacij, organov in subjektov, da ga seznanijo z informacijami o posameznih vprašanjih.

(3)

SATCEN bi moral biti pristojen za izvajanje mednarodnih sporazumov, ki jih je Unija sklenila na področju skupne zunanje in varnostne politike v zvezi z dejavnostmi SATCEN.

(4)

Sklep 2014/401/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2014/401/SZVP se spremeni:

1.

člen 6(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Direktor SATCEN ali predstavnik direktorja se praviloma udeležuje sestankov upravnega odbora. Sestankov upravnega odbora se lahko udeležujejo tudi predsednik Vojaškega odbora Evropske unije, generalni direktor Vojaškega štaba Evropske unije in poveljnik civilnih operacij Evropske unije. Sestankov upravnega odbora se na njegovo povabilo lahko udeležijo tudi predstavniki ustreznih institucij, agencij, organov in subjektov Unije ter predstavniki tretjih držav, mednarodnih organizacij in subjektov, da predstavijo informacije v zvezi s posameznimi točkami dnevnega reda.“;

2.

v členu 20 se za odstavkom 2 vstavi naslednji odstavek:

„2a.   Ob odobritvi upravnega odbora je SATCEN pristojen za izvajanje mednarodnih sporazumov, ki jih je Unija sklenila na področju skupne zunanje in varnostne politike, kolikor zadevajo dejavnosti SATCEN.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 1. decembra 2016

Za Svet

Predsednik

A. ÉRSEK


(1)  Sklep Sveta 2014/401/SZVP z dne 26. junija 2014 o Satelitskem centru Evropske unije in razveljavitvi Skupnega ukrepa 2001/555/SZVP o ustanovitvi Satelitskega centra Evropske unije (UL L 188, 27.6.2014, p. 73).


Top